Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Mienie gminy strona główna 

Mienie gminy
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień
31.12.2016 r.
 Stan_mienia_komunalnego_31122016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-26 13:23:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień
31 grudnia 2013 r.
 Stan_mienia_komunalnego_na_31122013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-16 12:14:55 Informację zaktualizowano 2014-05-16 12:18:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Gózd
na dzień 31.12.2012 r.
 Stan_mienia_komunalnego_na_dzien_31_12_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 12:02:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Gózd
na dzień 31.12.2010r.

stan_mienia_komunalnego_311210.pdf

informacja_mienie_komunalne_311210.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-30 13:03:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja na temat zużytych składników
majątku ruchomego
 300107_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-30 10:30:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o stanie mienia komunalnego - stan
10.11.2006r.
 mienie_komunalne_10_11_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 17:06:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku