bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
Mienie gminy strona główna 

Mienie gminy
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień
31.12.2016 r.
 Stan_mienia_komunalnego_31122016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-26 13:23:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień
31 grudnia 2013 r.
 Stan_mienia_komunalnego_na_31122013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-16 12:14:55 Informację zaktualizowano 2014-05-16 12:18:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Gózd
na dzień 31.12.2012 r.
 Stan_mienia_komunalnego_na_dzien_31_12_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 12:02:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Gózd
na dzień 31.12.2010r.

stan_mienia_komunalnego_311210.pdf

informacja_mienie_komunalne_311210.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-30 13:03:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja na temat zużytych składników
majątku ruchomego
 300107_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-30 10:30:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o stanie mienia komunalnego - stan
10.11.2006r.
 mienie_komunalne_10_11_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 17:06:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl