Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strategia Rozwoju Gminy Gózd strona główna 

Strategia Rozwoju Gminy Gózd
STRATEGIA ROZWOJU GMINY GÓZD NA LATA 2021-2030

UG_090621_Strategia_Rozwoju_2021_2030.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-09 09:35:29, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Diagnoza strategiczna na potrzeby opracowania
Strategii Rozwoju Gminy Gózd na lata 2021-2030

UG_090621_diagnoza_strategiczna_2021_2030.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-09 09:33:10, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Raport z konsultacji społecznych Projektu
Strategii Rozwoju Gminy Gózd na lata 2021 - 2030

UG_310521_raport_konsultacje_stratergia_rozwoju_gminy_Gózd.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-31 11:29:21, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Strategia Rozwoju Gminy Gózd na lata 2008 - 2020.

strategia_rozwoju_1_10.pdf

strategia_rozwoju_11_21.pdf

strategia_rozwoju_22_32.pdf

strategia_rozwoju_33_42.pdf

strategia_rozwoju_43_52.pdf

strategia_rozwoju_53_62.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-12-01 12:44:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gózd

U1_XX_107_2008.pdf

zal1_a_do_U_XX_107_2008_plan_ rozwoju.pdf

cd_1_plan_rozwoju.pdf

cd_2_plan_rozwoju.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-03-05 12:39:11 Informację zaktualizowano 2008-03-05 12:41:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku