Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
° System Informacji Przestrzennej (SIP)
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne
Plan przestrzennego zagospodarowania gminy Gózd
 Tekst planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gózd.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 14:07:39 Informację zaktualizowano 2019-09-18 14:26:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gózd. Kierunki rozwoju gminy
- polityka przestrzenna
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gózd.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 14:18:21 Informację zaktualizowano 2019-09-18 14:26:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
   System Informacji Przestrzennej (SIP)
wersja do druku