Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
° System Informacji Przestrzennej (SIP)
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne > System Informacji Przestrzennej (SIP) strona główna 

System Informacji Przestrzennej (SIP)

 

System Informacji Przestrzennej (SIP) Gminy Gózd to funkcjonująca w internecie interaktywna mapa umożliwiająca wyświetlanie oraz wydukowanie informacji dotyczących obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Oprócz powyższego interaktywana mapa umożliwia uzyskanie różnorodnych informacji o Gminie Gózd dotyczących: środowiska przyrodniczego, lokalnego dziedzictwa kulturowego, infrastruktury turystycznej i sportowej, lokalnie działających podmiotów gospodarczych oraz rozmieszczenia ważnych instytucji i obiektów.

 

SIP znajduje się pod adresem: https://sip.gison.pl/gozd

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-19 15:05:13 Informację zaktualizowano 2022-12-19 15:07:59, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku