Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konkursy na wolne stanowiska pracy strona główna 

Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
Referent ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy
w Goździe.
 UG_300819_wyniki_naboru.pdf.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-30 14:23:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: referenet ds.
ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_290819_lista_kandydatow

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-29 09:38:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:
referent do spraw ochrony środowiska

UG_010819_wakat.pdf

UG_010819_wakat_zalaczniki.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-01 14:13:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
referent ds. rolnictwa, przyrody i ochrony
środowiska w Urzędzie Gminy w Goździe
 UG_281218_wyniki_naboru_rolnictwo.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-28 14:08:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
referent ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w
Goździe
 UG_281218_Wyniki_naboru_budownictwo.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-28 14:06:00 Informację zaktualizowano 2018-12-28 14:12:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko: referent ds. rolnictwa,
przyrody i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w
Goździe

UG_211218_lista_kandydatow_rolnictwo

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 14:07:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko: referent ds. budownictwa w
Urzędzie Gminy w Goździe

UG_211218_lista_kandydatow_budownictwo

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 14:05:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -
referent ds. rolnictwa, przyrody i ochrony
środowiska w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_061218_ogloszenie_wakat2.pdf

UG_061218_kwestionariusz_osobowy1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-06 15:46:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -
referent ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w
Goździe

UG_061218_ogloszenie_wakat_1.pdf

UG_061218_kwestionariusz_osobowy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-06 15:44:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Kłonówku-Kolonii

UG_070717_wynik_naboru_3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 12:45:53 Informację zaktualizowano 2017-07-07 12:50:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Kuczkach-Kolonii
 UG_070717_wyniki_naboru_2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 12:43:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego w Małęczynie
 UG_070717_wyniki_naboru_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 12:42:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkursy na kandydatów
na stanowiska dyrektorów następujących szkół,
dla których organem prowadzącym jest gmina
Gózd; 1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. T.
Kościuszki w Kłonówku-Kolonii; 2. Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z klasami
gimnazjalnymi w Kuczkach-Kolonii; 3. Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego z
klasami gimnazjalnymi w Małęczynie

UG_050517_ogloszenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 16:44:49 Informację zaktualizowano 2017-06-06 07:53:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. M.
Konopnickiej w Podgórze
 UG_110716_wyniki_naboru_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-11 12:47:37 Informację zaktualizowano 2016-07-11 16:26:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H.
Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej
 UG_070716_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 14:46:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół w Goździe
 UG_040716_wniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 12:31:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkursy na kandydatów
na stanowiska dyrektorów następujących szkól
publicznych, placówek publicznych, dla których
organem prowadzącym jest gmina Gózd: 1) Zespołu
Szkół w Goździe, 2) Publicznej Szkoły
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Klwatce, 3)
Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej
w Podgórze
 UG_070616_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-07 12:31:28 Informację zaktualizowano 2016-06-07 12:45:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe
 UG_260416_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 13:15:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
podinspektor ds. świadczeń wychowawczych w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe
 UG_010416_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-01 14:28:43 Informację zaktualizowano 2016-04-01 14:30:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy podinspektor ds.
świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Goździe
 UG_230316_lista_kandydatow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-23 09:34:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe

UG_210316_ogloszenie_konkurs.pdf

UG_210316_zal_kwestionariusz.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-21 11:18:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze - podinspektor ds.
świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Goździe

UG_070316_kwestionariusz.pdf

 UG_070316_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-07 10:51:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
ds. mienia komunalnego i ochrony środowiska w
Urzędzie Gminy w Goździe
 UG_270116_informaja_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 11:45:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy ds. mienia
komunalnego i ochrony środowiska w Urzędzie
Gminy w Goździe.
 UG_210116_lista_kandydatow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-21 13:56:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy ds. mienia komunalnego i ochrony
środowiska w Urzędzie Gminy w Goździe.

UG_301215_wakat.pdf

kwestionariusz_osobowy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-30 10:56:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Małęczynie
 UG_010715_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-01 10:58:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
referent ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy
w Goździe
 UG_160914_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-16 08:29:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy referent ds.
gospodarki odpadmi w Urzędzie Gminy w Goździe.
 UG_09092014_lista_kandydatow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-09 09:52:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy referent ds. gospodarki odpadami
w Urzędzie Gminy w Goździe.

UG_25082014_wakat.pdf

UG_25082014_kwestionariusz_osobowy.pdf

UG_25082014_dodatkowe_informacje.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-25 11:30:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
referenta w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym
Szkół w Goździe
 ZEAS_050514_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-05 13:19:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne określone w ogłoszeniu o naborze na
stanowisko referenta w Zespole Ekonomiczno
Administracyjnym Szkół w Goździe
 ZEAS_090414_lista_kandydatow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 12:44:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Goździe ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy referenta w ZEAS w Goździe

ZEAS_250314_wakat.pdf

ZEAS_250314_kwestionariusz osobowy.doc

ZEAS_250314_dodatkowe_ informacje.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-25 10:52:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko -
INFORMATYK projektu pn.: "INTERNET w gminie Gózd
- sz@nsą na lepsze jutro..." z zatrudnieniem na
czas określony do 30.09.2015 r. w wymiarze 1/2
etatu
 UG_300913_wyniki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-30 13:40:13 Informację zaktualizowano 2013-09-30 13:52:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko - INFORMATYK projektu pn.:
"INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze
jutro..." z zatrudnieniem na czas określony do
30.09.2015 r. w wymiarze 1/2 etatu
 UG_270913_lista_kandydatow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-27 10:36:27 Informację zaktualizowano 2013-09-27 10:40:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko - INFORMATYK projektu pn.: "INTERNET -
w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze jutro..." z
zatrudnieniem na czas określony do 30.09.2015 r.
w wymiarze 1/2 etetu
 UG_120913_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-12 09:16:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkół w Kuczkach Kolonii
 ZEAS_030812_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 10:36:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej im. T.
Kościuszki w Kłonówku
 UG_300712_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 11:56:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkurs na kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kuczkach
Kolonii (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II, Publiczne Gimnazjum), dla którego
organem prowadzącym jest Gmina Gózd
 UG_030712_wakat_kuczki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-03 16:09:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkurs na kandydata na
stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kłonówku,
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gózd
 UG_030712_wakat_klonowek.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-03 15:53:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
inspektora ds. BHP w wymiarze 0,06 etatu w
Publicznej Szkole Podstawowej w Kuczkach Kolonii
 PSP_Kuczki_200212_informacja_2a.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 08:39:20 Informację zaktualizowano 2012-04-27 11:06:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektra ds. BHP w wymiarze 0,06 etatu w
Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze
 PSP_Podgora_200212_informaja_2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-20 16:00:32 Informację zaktualizowano 2012-04-27 10:45:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. BHP w wymiarze 0,12 etatu w Zespole
Szkół Ogółnokształcących w Małęczynie
 ZSO_Maleczyn_200212_wyniki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-20 14:52:21 Informację zaktualizowano 2012-04-26 14:00:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. BHP w wymiarze 0,06 etatu w
Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce
 PSP_Klwatka_200212_wyniki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-20 14:49:56 Informację zaktualizowano 2012-04-26 14:00:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
inspektora ds. BHP w wymiarze 0,06 etatu w
Publicznej Szkole Podstawowej w Kłonówku
 PSP_Klonowek_200212_wyniki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-20 13:25:39 Informację zaktualizowano 2012-04-26 14:01:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. BHP w wymiarze 0,06 etatu w
Publicznym Gimnazjum w Kuczkach Kolonii
 PG_Kuczki_200212_informacja_2a.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-20 12:23:49 Informację zaktualizowano 2012-04-27 11:00:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. BHP w wymiarze 5/40 etatu w Zespole
Szkół w Goździe
 SZ_Gozd_170212_informacja_2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 15:15:36 Informację zaktualizowano 2012-04-27 10:46:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 5/40 etatu w Zespole Szkół w Goździe
 ZS_Gozd_130212_lista_3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 16:10:21 Informację zaktualizowano 2012-04-27 12:25:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 0,06 etatu w PSP im. M. Konopnickiej w
Podgórze
 PSP_Podgora_130212_lista_3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 15:28:36 Informację zaktualizowano 2012-04-27 12:26:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 0,06 etatu w PSP w Kłonówku
 PSP_Klonowek_130212_lista_3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 14:19:00 Informację zaktualizowano 2012-04-27 12:27:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 0,12 etatu w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie
 ZSO_Maleczyn_130212_lista_3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 14:15:10 Informację zaktualizowano 2012-04-27 12:28:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 0,06 etatu w PSP im. Jana Pawła II w
Kuczkach Kolonii
 PSP_Kuczki_130212_lista_3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 14:13:06 Informację zaktualizowano 2012-04-27 12:28:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 0,06 etatu w Publicznym Gimnazjum w
Kuczkach Kolonii
 PG_Kuczki_130212_lista_3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 14:10:40 Informację zaktualizowano 2012-04-27 12:29:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o liście kandydatów na stanowisko
inspektora BHP w Publicznej Szkole Podstawowej w
Klwatce

PSP_Klwatka_130212_lista_kandydatow.pdf

PSP_Klwatka_130212_zarzadzenie_dyrektora.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 10:18:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkurs na kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Goździe,
w skład którego wchodzą: Samorządowe
Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa i
Publiczne Gimnazjum w Goździe
 UG_030212_konkurs.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-03 14:47:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkach
Kolonii ogłasza nabór na stanowisko pracy
inspektora ds. BHP w 0,06 etatu
 PSP_Kuczki_Kol_030212_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-03 13:50:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kuczkach Kolonii
ogłasza nabór na stanowisko pracy inspektora ds
BHP w wymairze 0,06 etatu
 PG_Kuczki_Kol_030212_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-03 13:47:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe ogłasza
nabór na stanowisko pracy inspektora ds BHP w
wymiarze 5/40 etatu

ZS_Gozd_020212_wakat_BHP.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-03 13:40:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w
Kłonówku ogłasza nabór na stanowisko pracy
inspektora ds BHP w wymiarze 0,06 etatu
 PSP_Klonowek_030212_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-03 13:25:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce
ogłasza nabór na stanowisko pracy inspektora ds
BHP w wymiarze 0,06 etatu
 PSP_Klwatka_030212_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-03 10:47:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Małęczynie ogłasza nabór na stanowisko pracy
inspektora ds BHP w wymiarze 0,12 etatu
 ZSO_Maleczyn_020212_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-02 14:32:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Podgórze ogłasza nabór na
stanowisko pracy inspektora ds BHP w wymiarze 0,06
etatu
 PSP_Podgora_020212_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-02 13:37:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy po
0,06 etatu w 4 szkołach podstawowych i 1-nym
ginmnazjum oraz po 0,12 et w 2-ch zespołach
szkół na terenie Gminy Gózd
 ZEAS_190112_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-19 13:37:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
referent ds. mienia komunalnego i gospodarki
gruntami w Urzędzie Gminy w Goździe
 UG_160112_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-16 14:19:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: referent ds. mienia
komunalnego i gospodarki gruntami w Urzędzie
Gminy w Goździe.
 UG_040112_lista_kandydatow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-04 13:39:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy referent ds. mienia komunalnego i
gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Goździe.

UG_191211_wakat.pdf

kwestionariusz_osobowy_druk.pdf

dodatkowe_informacje_druk.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-19 11:55:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół w Goździe ogłasza nabór na stanowisko
pracy inspektora ds. BHP w placówkach
oświatowych na terenie Gminy Gózd.
 ZEAS_191211_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-19 11:54:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół w Goździe ogłasza konkurs na kandydata
na stanowisko dyrektora: Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Goździe.
 ZEAS_300611_konkurs_na_dyrektora.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-30 13:37:51 Informację zaktualizowano 2011-07-11 14:09:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w
wymiarze 1/16 et w Urzędzie Gminy w Goździe.
 UG_110111_wyniki_ naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-11 13:14:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stnowisko pracy: inspektor ds.
bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze 1/16
etatu w Urzędzie Gminy w Goździe.
 UG_031210_lista_kandydatow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 13:25:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku