Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konkursy na wolne stanowiska pracy strona główna 

Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
kierownik Referatu Utrzymania Infrastruktury
Komunalnej w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_100822_wyniki_naboru.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-10 12:43:53, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Lista kandydatów spełniających warunki formalne
na stanowisko pracy: kierownik Referatu Utrzymania
Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Gminy w
Goździe

UG_210722_lista_kandydatow.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 12:08:10, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze - kierownik Referatu Utrzymania
Infrastruktury Komunalnej

UG_060722_ogloszenie_wakat.pdf

UG_060722_wakat_kwestionariusz_dla_kandydata.doc

UG_060722_wakat_zal1_oswiadczenie.docx

UG_060722_wakat_zal2_zgoda_na _przetwarzanie_danych_osobowych.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-06 13:01:28, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ogłoszenie o konkursach na kandydatów na
stanowisko dyrektorów publicznych szkół
podstawowych

Zarzadzenie_Nr_9_2022_1.pdf

Zarzadzenie_Nr_9_2022_zal_Ogloszenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-22 12:43:36, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
ds. promocji i komunikacji społecznej w Urzędzie
Gminy w Goździe

UG_220321_wyniki_naboru.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-22 10:20:52, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy ds. promocji i
komunikacji społecznej

UG_170321_lista_kandydatow.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-17 13:50:35, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze ds. promocji i komunikacji społecznej
w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_040321_WAKAT.pdf

UG_040321_wakat_oswiadczenie.pdf

UG_040321_wakat_kwestionariusz_osobowy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-04 10:29:28, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
podinspektor ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w
Goździe

UG_190221_wyniki_naboru_podinspektor.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-18 14:50:12, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
referent ds. obsługi kasy i gospodarki
materiałowej w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_180221_wyniki_naboru_referent.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-18 14:48:15, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: podinspektor ds.
budownictwa w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_170221_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-17 09:47:02, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się
do naboru na stanowisko pracy: referent ds.
obsługi kasy i gospodarki materiałowej w
Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Goździe

UG_160221_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-16 14:13:43, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: referent ds.
obsługi kasy i gospodarki materiałowej w
Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_150221_lista_kandydatow.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-15 15:56:27, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze: podinspektor ds. budownictwa

UG_020221_wakat.pdf

UG_020221_wakat_oswiadczenie.pdf

UG_020221_wakat_zgoda_na_przetwarzanie_danych.pdf

UG_020221_wakat_kwestionariusz_dla kandydata.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-02 10:47:13, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze: referent ds. obsługi kasy i
gospodarki materiałowej w Referacie Finansowym
Urzędu Gminy w Goździe

UG_010221_wakat.pdf

UG_010221_wakat_oswiadczenie.pdf

UG_010221_wakat_zgoda_na_przetwarzanie_danych.pdf

UG_010221_wakat_kwestionariusz_dla_kandydata.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-01 16:35:29, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
referent ds. geodezji 1/2 etatu w Urzędzie Gminy
w Goździe

UG_050121_wyniki_naboru.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-05 10:38:29, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: referent ds.
geodezji w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_211220_lista_kadydatow.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-21 16:31:19, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy: referent ds. geodezji 1/2 etatu
w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_021220_wakat.pdf

UG_011220_wakat_oswiadczenie.pdf

UG_021220_zgoda_na_przetwarzanie_danych.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-02 09:58:27, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Wyniki naboru na stanowisko kierownika Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Goździe

UG_020920_wyniki_naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-02 12:45:47 Informację zaktualizowano 2020-09-02 12:56:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wyniki naboru na stanowisko kierownika Gminnego
Ośrodka Zdrowia
 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-02 12:45:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
inspektor ds. geodezji w Urzędzie Gminy w
Goździe

UG_260820_wyniki_naboru.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-26 15:17:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy: inspektor ds. geodezji 1/2 etatu
w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_060820_wakat.pdf

UG_060820_wakat_oswiadczenie.pdf

UG_060820_wakat_zgoda_na_przetwarzanie_danych.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-06 13:37:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
inspektor ds. geodezji 1/2 etatu w Urzędzie Gminy
w Goździe

UG_270720_wyniki_naboru.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-27 16:11:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Oogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Goździe

Zarzadzenie_Nr_38_2020.pdf

UG_140720_ogloszenie_wakat.pdf

UG_140720_regulamin_przeprowadzenia_konkursu.pdf

UG_140720_oswiadczenie.pdf

UG_140720_zgoda_na_przetwarzanie_danych.pdf

UG_140720_klauzula.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-14 13:54:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy: inspektor ds. geodezji 1/2 etatu
w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_090720_wakat.pdf

UG_090720_wakat_oswiadczenie.pdf

UG_090720_wakat_kwestionariusz.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-09 15:04:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: inspektor ds.
geodezji 1/2 etatu w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_080720_lista_kandydatow.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-08 13:05:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Goździe:
inspektor do spraw geodezji -1/2 etatu

UG_230620_wakat.pdf

UG_230620_wakat_zal1_kwestionariusz_osobowy.pdf

UG_230620_wakat_zal2_oswiadczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 14:00:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Oogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Goździe

W trosce o bezpieczeństwo osób uczestniczących w procedurze konkursowej Wójt Gminy Gózd Zarzadzeniem Nr 18/2020 uchylił Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu.

UG_180320_Ogloszenie.pdf

UG_180320_Oswiadczenie.pdf

UG_180320_RODO.pdf

UG_180320_klauzuIa RODO.pdf

UG_180320_Regulamin_przeprowadzenia_konkursu.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-18 15:12:23 Informację zaktualizowano 2020-03-27 14:02:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Goździe

UG_270220_wyniki_naboru.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-27 14:42:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o liście kandydatów spełniających
wymagania formalne na stanowisko urzędnicze:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Goździe

UG_240220_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-24 16:54:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na stanowisko
urzędnicze: kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goździe

UG_060220_wakat.pdf

UG_060220_wakat_zal1_kwestionariusz_osobowy.pdf

UG_060220_wakat_zal2_oswiadczenie.pdf

UG_060220_wakat_zal3_zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-06 15:00:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
podinspektor ds. świadczeń wychowawczych w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe

UG_121219_wyniki_naboru_2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-12 15:23:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
podinspektor ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe

UG_121219_wyniki_naboru_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-12 15:21:50 Informację zaktualizowano 2019-12-12 15:22:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: podinspektor ds.
świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Goździe

UG_091219_lista_kandydatow2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 13:19:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: podinspektor ds.
świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Goździe

UG_091219_lista_kandydatow1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 13:18:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy - podinspektor ds. świadczeń
wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Goździe

UG_201119_wakat_swiadczenia_wychowawcze.pdf

UG_201119_wakat_swiadczenia_wychowawcze_zal1_kwestionariusz.pdf

UG_201119_wakat_swiadczenia_wychowawcze_zal2_oswiadczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-20 15:00:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy - podinspektor ds. świadczeń
rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Goździe

UG_201119_wakat_swiadczenia_rodzinne.pdf

UG_201119_wakat_swiadczenia_rodzinne_zal1_kwestionariusz.pdf

UG_201119_wakat_swiadczenia_rodzinne_zal2_oswiadczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-20 14:57:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
Referent ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy
w Goździe.
 UG_300819_wyniki_naboru.pdf.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-30 14:23:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: referenet ds.
ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_290819_lista_kandydatow

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-29 09:38:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:
referent do spraw ochrony środowiska

UG_010819_wakat.pdf

UG_010819_wakat_zalaczniki.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-01 14:13:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
referent ds. rolnictwa, przyrody i ochrony
środowiska w Urzędzie Gminy w Goździe
 UG_281218_wyniki_naboru_rolnictwo.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-28 14:08:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
referent ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w
Goździe
 UG_281218_Wyniki_naboru_budownictwo.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-28 14:06:00 Informację zaktualizowano 2018-12-28 14:12:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko: referent ds. rolnictwa,
przyrody i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w
Goździe

UG_211218_lista_kandydatow_rolnictwo

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 14:07:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko: referent ds. budownictwa w
Urzędzie Gminy w Goździe

UG_211218_lista_kandydatow_budownictwo

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 14:05:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -
referent ds. rolnictwa, przyrody i ochrony
środowiska w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_061218_ogloszenie_wakat2.pdf

UG_061218_kwestionariusz_osobowy1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-06 15:46:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -
referent ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w
Goździe

UG_061218_ogloszenie_wakat_1.pdf

UG_061218_kwestionariusz_osobowy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-06 15:44:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Kłonówku-Kolonii

UG_070717_wynik_naboru_3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 12:45:53 Informację zaktualizowano 2017-07-07 12:50:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Kuczkach-Kolonii
 UG_070717_wyniki_naboru_2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 12:43:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego w Małęczynie
 UG_070717_wyniki_naboru_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 12:42:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkursy na kandydatów
na stanowiska dyrektorów następujących szkół,
dla których organem prowadzącym jest gmina
Gózd; 1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. T.
Kościuszki w Kłonówku-Kolonii; 2. Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z klasami
gimnazjalnymi w Kuczkach-Kolonii; 3. Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego z
klasami gimnazjalnymi w Małęczynie

UG_050517_ogloszenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 16:44:49 Informację zaktualizowano 2017-06-06 07:53:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. M.
Konopnickiej w Podgórze
 UG_110716_wyniki_naboru_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-11 12:47:37 Informację zaktualizowano 2016-07-11 16:26:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H.
Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej
 UG_070716_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 14:46:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół w Goździe
 UG_040716_wniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 12:31:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkursy na kandydatów
na stanowiska dyrektorów następujących szkól
publicznych, placówek publicznych, dla których
organem prowadzącym jest gmina Gózd: 1) Zespołu
Szkół w Goździe, 2) Publicznej Szkoły
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Klwatce, 3)
Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej
w Podgórze
 UG_070616_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-07 12:31:28 Informację zaktualizowano 2016-06-07 12:45:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe
 UG_260416_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 13:15:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
podinspektor ds. świadczeń wychowawczych w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe
 UG_010416_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-01 14:28:43 Informację zaktualizowano 2016-04-01 14:30:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy podinspektor ds.
świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Goździe
 UG_230316_lista_kandydatow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-23 09:34:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe

UG_210316_ogloszenie_konkurs.pdf

UG_210316_zal_kwestionariusz.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-21 11:18:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze - podinspektor ds.
świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Goździe

UG_070316_kwestionariusz.pdf

 UG_070316_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-07 10:51:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
ds. mienia komunalnego i ochrony środowiska w
Urzędzie Gminy w Goździe
 UG_270116_informaja_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 11:45:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy ds. mienia
komunalnego i ochrony środowiska w Urzędzie
Gminy w Goździe.
 UG_210116_lista_kandydatow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-21 13:56:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy ds. mienia komunalnego i ochrony
środowiska w Urzędzie Gminy w Goździe.

UG_301215_wakat.pdf

kwestionariusz_osobowy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-30 10:56:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Małęczynie
 UG_010715_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-01 10:58:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
referent ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy
w Goździe
 UG_160914_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-16 08:29:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy referent ds.
gospodarki odpadmi w Urzędzie Gminy w Goździe.
 UG_09092014_lista_kandydatow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-09 09:52:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy referent ds. gospodarki odpadami
w Urzędzie Gminy w Goździe.

UG_25082014_wakat.pdf

UG_25082014_kwestionariusz_osobowy.pdf

UG_25082014_dodatkowe_informacje.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-25 11:30:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
referenta w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym
Szkół w Goździe
 ZEAS_050514_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-05 13:19:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne określone w ogłoszeniu o naborze na
stanowisko referenta w Zespole Ekonomiczno
Administracyjnym Szkół w Goździe
 ZEAS_090414_lista_kandydatow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 12:44:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Goździe ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy referenta w ZEAS w Goździe

ZEAS_250314_wakat.pdf

ZEAS_250314_kwestionariusz osobowy.doc

ZEAS_250314_dodatkowe_ informacje.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-25 10:52:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko -
INFORMATYK projektu pn.: "INTERNET w gminie Gózd
- sz@nsą na lepsze jutro..." z zatrudnieniem na
czas określony do 30.09.2015 r. w wymiarze 1/2
etatu
 UG_300913_wyniki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-30 13:40:13 Informację zaktualizowano 2013-09-30 13:52:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko - INFORMATYK projektu pn.:
"INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze
jutro..." z zatrudnieniem na czas określony do
30.09.2015 r. w wymiarze 1/2 etatu
 UG_270913_lista_kandydatow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-27 10:36:27 Informację zaktualizowano 2013-09-27 10:40:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko - INFORMATYK projektu pn.: "INTERNET -
w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze jutro..." z
zatrudnieniem na czas określony do 30.09.2015 r.
w wymiarze 1/2 etetu
 UG_120913_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-12 09:16:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkół w Kuczkach Kolonii
 ZEAS_030812_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 10:36:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej im. T.
Kościuszki w Kłonówku
 UG_300712_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 11:56:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkurs na kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kuczkach
Kolonii (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II, Publiczne Gimnazjum), dla którego
organem prowadzącym jest Gmina Gózd
 UG_030712_wakat_kuczki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-03 16:09:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkurs na kandydata na
stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kłonówku,
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gózd
 UG_030712_wakat_klonowek.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-03 15:53:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
inspektora ds. BHP w wymiarze 0,06 etatu w
Publicznej Szkole Podstawowej w Kuczkach Kolonii
 PSP_Kuczki_200212_informacja_2a.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 08:39:20 Informację zaktualizowano 2012-04-27 11:06:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektra ds. BHP w wymiarze 0,06 etatu w
Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze
 PSP_Podgora_200212_informaja_2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-20 16:00:32 Informację zaktualizowano 2012-04-27 10:45:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. BHP w wymiarze 0,12 etatu w Zespole
Szkół Ogółnokształcących w Małęczynie
 ZSO_Maleczyn_200212_wyniki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-20 14:52:21 Informację zaktualizowano 2012-04-26 14:00:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. BHP w wymiarze 0,06 etatu w
Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce
 PSP_Klwatka_200212_wyniki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-20 14:49:56 Informację zaktualizowano 2012-04-26 14:00:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
inspektora ds. BHP w wymiarze 0,06 etatu w
Publicznej Szkole Podstawowej w Kłonówku
 PSP_Klonowek_200212_wyniki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-20 13:25:39 Informację zaktualizowano 2012-04-26 14:01:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. BHP w wymiarze 0,06 etatu w
Publicznym Gimnazjum w Kuczkach Kolonii
 PG_Kuczki_200212_informacja_2a.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-20 12:23:49 Informację zaktualizowano 2012-04-27 11:00:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. BHP w wymiarze 5/40 etatu w Zespole
Szkół w Goździe
 SZ_Gozd_170212_informacja_2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 15:15:36 Informację zaktualizowano 2012-04-27 10:46:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 5/40 etatu w Zespole Szkół w Goździe
 ZS_Gozd_130212_lista_3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 16:10:21 Informację zaktualizowano 2012-04-27 12:25:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 0,06 etatu w PSP im. M. Konopnickiej w
Podgórze
 PSP_Podgora_130212_lista_3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 15:28:36 Informację zaktualizowano 2012-04-27 12:26:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 0,06 etatu w PSP w Kłonówku
 PSP_Klonowek_130212_lista_3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 14:19:00 Informację zaktualizowano 2012-04-27 12:27:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 0,12 etatu w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie
 ZSO_Maleczyn_130212_lista_3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 14:15:10 Informację zaktualizowano 2012-04-27 12:28:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 0,06 etatu w PSP im. Jana Pawła II w
Kuczkach Kolonii
 PSP_Kuczki_130212_lista_3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 14:13:06 Informację zaktualizowano 2012-04-27 12:28:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 0,06 etatu w Publicznym Gimnazjum w
Kuczkach Kolonii
 PG_Kuczki_130212_lista_3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 14:10:40 Informację zaktualizowano 2012-04-27 12:29:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o liście kandydatów na stanowisko
inspektora BHP w Publicznej Szkole Podstawowej w
Klwatce

PSP_Klwatka_130212_lista_kandydatow.pdf

PSP_Klwatka_130212_zarzadzenie_dyrektora.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 10:18:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkurs na kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Goździe,
w skład którego wchodzą: Samorządowe
Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa i
Publiczne Gimnazjum w Goździe
 UG_030212_konkurs.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-03 14:47:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkach
Kolonii ogłasza nabór na stanowisko pracy
inspektora ds. BHP w 0,06 etatu
 PSP_Kuczki_Kol_030212_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-03 13:50:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kuczkach Kolonii
ogłasza nabór na stanowisko pracy inspektora ds
BHP w wymairze 0,06 etatu
 PG_Kuczki_Kol_030212_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-03 13:47:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe ogłasza
nabór na stanowisko pracy inspektora ds BHP w
wymiarze 5/40 etatu

ZS_Gozd_020212_wakat_BHP.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-03 13:40:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w
Kłonówku ogłasza nabór na stanowisko pracy
inspektora ds BHP w wymiarze 0,06 etatu
 PSP_Klonowek_030212_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-03 13:25:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce
ogłasza nabór na stanowisko pracy inspektora ds
BHP w wymiarze 0,06 etatu
 PSP_Klwatka_030212_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-03 10:47:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Małęczynie ogłasza nabór na stanowisko pracy
inspektora ds BHP w wymiarze 0,12 etatu
 ZSO_Maleczyn_020212_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-02 14:32:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Podgórze ogłasza nabór na
stanowisko pracy inspektora ds BHP w wymiarze 0,06
etatu
 PSP_Podgora_020212_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-02 13:37:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy po
0,06 etatu w 4 szkołach podstawowych i 1-nym
ginmnazjum oraz po 0,12 et w 2-ch zespołach
szkół na terenie Gminy Gózd
 ZEAS_190112_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-19 13:37:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
referent ds. mienia komunalnego i gospodarki
gruntami w Urzędzie Gminy w Goździe
 UG_160112_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-16 14:19:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: referent ds. mienia
komunalnego i gospodarki gruntami w Urzędzie
Gminy w Goździe.
 UG_040112_lista_kandydatow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-04 13:39:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy referent ds. mienia komunalnego i
gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Goździe.

UG_191211_wakat.pdf

kwestionariusz_osobowy_druk.pdf

dodatkowe_informacje_druk.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-19 11:55:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół w Goździe ogłasza nabór na stanowisko
pracy inspektora ds. BHP w placówkach
oświatowych na terenie Gminy Gózd.
 ZEAS_191211_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-19 11:54:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół w Goździe ogłasza konkurs na kandydata
na stanowisko dyrektora: Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Goździe.
 ZEAS_300611_konkurs_na_dyrektora.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-30 13:37:51 Informację zaktualizowano 2011-07-11 14:09:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w
wymiarze 1/16 et w Urzędzie Gminy w Goździe.
 UG_110111_wyniki_ naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-11 13:14:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stnowisko pracy: inspektor ds.
bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze 1/16
etatu w Urzędzie Gminy w Goździe.
 UG_031210_lista_kandydatow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 13:25:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku