bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne
Plan przestrzennego zagospodarowania gminy Gózd
 Tekst planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gózd.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 14:07:39 Informację zaktualizowano 2019-09-18 14:26:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gózd. Kierunki rozwoju gminy
- polityka przestrzenna
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gózd.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 14:18:21 Informację zaktualizowano 2019-09-18 14:26:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
   System Informacji Przestrzennej (SIP)
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl