Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
2020
2020
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
° 2005
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2013 strona główna 

2013
Uchwała Budżetowa na rok 2014 Nr XXXIII/208/2013
z dnia 30 grudnia 2013 r.

U_XXXIII_208_2013_Uchwala_Budzetowa_2014.pdf

U_XXXIII_208_2013_planowane_dochody_2014.pdf

U_XXXIII_208_2013_planowane_wydatki_2014.pdf

U_XXXIII_208_2013_wydatki_majatkowe_2014.pdf

U_XXXIII_208_2013_dotacje_2014.pdf

U_XXXIII_zal2_do_UB.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-18 11:49:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIII/207/2013 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2014 -
2019

U_XXXIII_207_2013.pdf

U_XXXIII_207_2013_zal1_WPF.pdf

U_XXXIII_207_2013_zal2_wykaz_przedsiewziec_do_WPF.pdf

Objasnienia_do_WPF_2014_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-18 11:43:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie Nr XXXIII/206/2013 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy
 U_XXXIII_206_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-03-18 11:39:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIII/205/2013 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Gózd na 2014 r.

U_XXXIII_205_2013.pdf

U_XXXIII_205_2013_zal1_program.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-18 11:26:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIII/204/2013 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Goździe

U_XXXIII_204_2013.pdf

U_XXXIII_204_2013_zal_statut.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-18 11:22:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIII/203/2013 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody
na wynajem lokalu użytkowego wraz z dzierżawą
gruntu
 U_XXXIII_203_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-03-18 11:20:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIII/202/2013 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia
Gminy Gózd do realizacji projektu w ramach
Poddziałania 9.1.1 - Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 - 2013
 U_XXXIII_202_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-03-18 11:19:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXII/201/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w Statucie
Gminy Gózd
 U_NR_XXXII_201_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 14:22:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXII/200/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok

U_XXXII_200_2013.pdf

U_NR_XXXII_200_2013_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 14:19:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXII/199/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany
do uchwały Nr XXIX/178/2013 z dnia 24.05.2013 r.
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie
inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia
za inkaso
 U_NR_XXXII_199_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 14:04:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXII/198/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany
w Uchwale Nr V/24/2011 z dnia 23.02.2011 r. w
sprawie ustalenia wynagrodzenia za inkaso
 U_NR_XXXII_198_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 13:56:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXII/197/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru
podatku rolnego na 2014 rok
 U_NR_XXXII_197_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 13:53:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXII/196/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2014 rok oraz zwolnień w tym
podatku

U_NR_XXXII_196_2013.pdf

U_NR_XXXII_196_2013_zal_Nr_1_2_3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 13:49:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXII/194/2013 Rady Gminy Gózd z
dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia
stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
 U_NR_XXXII_195_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 13:44:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXII/194/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości na 2014 rok
 U_NR_XXXII_194_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 13:41:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXI/193/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany
do uchwały Nr XXIX/178/2013 z dnia 24.05.2013 r.
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie
inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia
za inkaso
 U_Nr_XXXI_193_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-10-08 11:17:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXI/192/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
26 września 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2013 -
2018

U_Nr_XXXI_192_2013.pdf

U_Nr_XXXI_192_2013_zal1_WPF.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-08 11:12:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXI/191/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok

U_Nr_XXXI_191_2013.pdf

U_Nr_XXXI_191_2013_zal_tabela_i_dotacje.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-08 11:09:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXI/190/2013 w sprawie rozpatrzenia
skargi Pana Macieja Frączka na Wójta Gminy Gózd

U_Nr_XXXI_190_2013.pdf

U_Nr_XXXI_190_2013_zal1_uzasadnienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-08 11:06:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Gózd na rok 2013"

U_Nr_XXXI_189_2013.pdf

U_Nr_XXXI_189_2013_zal1_program.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-08 11:03:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXI/188/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
26 września 2013 r. w sprawie opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne
prowadzone przez gminę Gózd
 U_Nr_XXXI_188_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-10-08 11:02:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXI/187/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
26 września 2013 r. w sprawie zmian w Statucie
Gminy Gózd
 U_Nr_XXXI_187_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-10-08 11:00:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXI/186/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia do
realizacji umowę partnerską na rzecz realizacji
Projektu "Wyrównywanie szans uczniów wiejskich
gimnazjów gmin Gózd, Grabów n/Pilicą, Przytyk
i Kowala " nr projektu POKL.09.01.02-14-120/12

U_XXXI_186_2013.pdf

U_Nr_XXXI_186_2013_zal_umowa.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-08 10:55:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXX/185/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia do
realizacji umowę partnerską na rzecz realizacji
Projektu "Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego
Obszaru Funkcjonalnego ROF"

U_XXXI_185_2013.pdf

U_XXXI_185_2013_zal1_umowa.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-08 10:46:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXX/184/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
 U_Nr_XXX_184_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-19 16:31:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXX/183/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
25 czerwca 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg w
granicach administracyjnych gminy Gózd do
kategorii dróg gminnych
 U_Nr_XXX_183_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-19 16:27:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXX/182/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Statucie
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe
 U_Nr_XXX_182_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-19 16:23:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIX/181/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu
 U_Nr_XXIX_181_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-19 16:19:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIX/180/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok
 U_Nr_XXIX_180_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-19 16:16:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIX/179/2013 Rady Gminy w Goździe w
sprawie oceny zasobów pomocy społecznej

U_Nr_XXIX_179_2013.pdf

U_Nr_XXIX_179_2013_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-19 15:35:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2013 r. w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenie
wysokości wynagrodzenia za inkaso
 U_Nr_XXIX_178_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-19 15:33:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 U_Nr_XXIX_177_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-19 15:24:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIX/176/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na
2012 rok
 U_Nr_XXIX_176_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-19 15:19:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIX/175/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania
budżetu za 2012 rok i srawozdania finansowego
 U_Nr_XXIX_175_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-19 15:17:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIX/174/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2012 rok
 U_Nr_XXIX_174_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-19 15:14:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIX/173/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2012 rok
 U_Nr_XXIX_173_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-19 11:37:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Gózd z
dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia pomiedzy Gminą Gózd a
Gminą Miasta Pionki w sprawie powierzenia Gminie
Miasta Pionki realizacji zadania publicznego Gminy
Gózd w zakresie pomocy społecznej, polegającego
na kierowaniu mieszkańców Gminy Gózd do
Środowiskowego Domu Samopomocy w Pionkach
 U_Nr_XXVIII_172_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-19 11:35:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy Gózd z
dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd na
lata 2013-2018

U_Nr_XXVIII_171_2013.pdf

U_Nr_XXVIII_171_2013_zal1_WPF.pdf

U_Nr_XXVIII_171_2013_zal2_wykaz_przedsiewziec_do_WPF.pdf

U_Nr_XXVIII_171_2013_objasnienia_zmian.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-19 11:19:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy Gózd z
dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok

U_Nr_XXVIII_170_2013.pdf

U_Nr_XXVIII_170_2013_tabela_1_zadania_inwestycyjne.pdf

U_Nr_XXVIII_170_2013_zal1_dotacje.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-19 10:21:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVIII/169/2013 Rady Gminy Gózd z
dnia 21 marca 2013 r. w sprawie nie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki
 U_Nr_XXVIII_169_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-19 10:16:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVIII/168/2013 Rady Gminy Gózd z
dnia 21 marca 2013 roku w sprawie podziału
środków na dofinansowanie form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w roku 2013
 U_Nr_XXVIII_168_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-19 10:13:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVII/167/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu
właściwego do realizacji zadania administracji
publicznej w zakresie wspierania rodzin
 U_XXVII_167_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-02 10:50:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVII/166/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok

U_XXVII_166_2013.pdf

U_XXVII_166_2013_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-02 10:48:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVII/165/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Gózd

U_XXVII_165_2013.pdf

U_XXVII_165_2013_zal1_regulamin.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-02 10:41:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVII/164/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2013 r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla
operatorów i przewoźników, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Gózd, warunków i zasad korzystania z tych
obiektów oraz ustalenia stawek opłat za
korzystanie z nich

U_XXVII_164_2013.pdf

U_XXVII_164_2013_zal1.pdf

U_XXVII_164_2013_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-02 10:04:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVII/163/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia "Taryfy
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gózd"

U_XXVII_163_2013.pdf

U_XXVII_163_2013_taryfa.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-02 10:00:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVII/162/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu
Państwa będącej w trwałym zarządzie Komendy
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
 U_XXVII_162_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-02 09:57:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVII/161/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2013 r. w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli
 U_XXVII_161_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-02 09:55:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVII/160/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu
Wspierania Rodziny w Gminie Gózd na lata
2013-2015

U_XXVII_160_2013.pdf

U_XXVII_160_2013_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-02 09:53:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVII/159/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Gózd na 2013 r.

U_XXVII_159_2013.pdf

U_XXVII_159_2013_zal1_program.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-02 09:50:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVII/158/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rady Gminy na 2013 rok

U_XXVII_158_2013.pdf

U_XXVII_158_2013_zal1_komisja_rolnictwa.pdf

U_XXVII_158_2013_zal2_komisja_oswiaty.pdf

U_XXVII_158_2013_zal3_komisja_budzetu.pdf

U_XXVII_158_2013_zal4_komisja_rewizyjna.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-02 09:45:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku