Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
2020
2020
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
° 2005
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2017 strona główna 

2017
Uchwała Budżetowa na rok 2018 Rady Gminy Gózd
Nr XXVII/182/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

U_Nr_XXVII_182_2017.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 09:20:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gózd na lata 2018-2023

U_Nr_XXVII_181_2017.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 09:17:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVII/180/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok

U_Nr_XXVII_180_2017 .pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 09:15:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości
ekwiwalentu członkom OSP uczestniczących w
działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniu
pożarniczym

U_Nr_XXVII_179_2017_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 09:12:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVII/178/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii dla
gminy gózd na 2018 rok

U_Nr_XXVII_178_2017_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 08:54:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia
zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu
gminy Gózd instrumentem płatniczym
 U_Nr_XXVI_177_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-05 09:13:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok
 U_Nr_XXVI_176_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-05 09:10:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Statucie
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe
 U_Nr_XXVI_175_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-05 09:08:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/174/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie honorowego
obywatelstwa gminy Gózd oraz zasad i trybu jego
nadania
 U_Nr_XXVI_174_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-05 09:06:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/173/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy za usługi w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
oraz określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie
gminy Gózd
 U_Nr_XXVI_173_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-05 08:59:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/172/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
 U_Nr_XXVI_172_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-05 08:53:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/171/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Gózd stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
XVIII/121/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 24.10.2016
r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Gózd
 U_Nr_XXVI_171_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 15:21:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/170?2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru
podatku rolnego na 2018 rok
 U_Nr_XXVI_170_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 15:17:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2018 rok oraz zwolnień w tym
podatku
 U_Nr_XXVI_169_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 15:14:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/168/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na 2018 rok
 U_Nr_XXVI_168_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 15:10:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/167/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości na 2018 rok
 U_Nr_XXVI_167_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 15:07:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXV/166/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
30 października 2017 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd na
lata 2017-2022
 U_Nr_XXV_166_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-14 13:37:22 Informację zaktualizowano 2017-11-14 13:40:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXV/165/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
30 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 U_Nr_XXV_165_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-14 13:35:03 Informację zaktualizowano 2017-11-14 13:39:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIV/164/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 sierpnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie
 U_Nr_XXIV_164_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-26 13:17:01 Informację zaktualizowano 2017-10-26 13:37:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIV/163/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2017-2022

U_Nr_XXIV_163_2017_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-26 13:14:38 Informację zaktualizowano 2017-10-26 13:38:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwala Nr XXIV/162/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok
 U_Nr_XXIV_162_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-26 13:12:24 Informację zaktualizowano 2017-10-26 13:30:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wynajem pomieszczeń
 U_Nr_XXIV_161_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-26 13:10:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIII/160/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na
przejęcie przez Gminę Gózd w drodze zasiedzenia
działki wydzielonej pod drogę w miejscowości
Gózd, ul. Osiedlowa
 U_Nr_XXIII_160_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 16:58:01 Informację zaktualizowano 2017-06-14 17:00:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIII/159?2017 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2017 rok
 U_Nr_XXIII_159_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 16:55:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIII/158/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 U_Nr_XXIII_158_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 16:53:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIII/157/2017 w sprawie oceny
zasobów pomocy społecznej
 U_Nr_XXIII_157_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 16:51:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIII/156/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich
szkół podstawowych oraz zespołów szkół, w
skład których wchodzą sześcioletnie szkoły
podstawowe i gimnazja w ośmioletnie szkoły
podstawowe
 U_Nr_XXIII_156_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 16:49:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIII/155/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie przez Gminę Gózd działki o
nr 2230/7 z przeznaczeniem pod drogę w m. Gózd,
ul. Osiedlowa
 U_Nr_XXIII_155_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 16:46:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na
2016 rok
 U_Nr_XXIII_154_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 16:42:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIII/153/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2017 r. w sparwie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonaia
budżetu za 2016 r. i sprawozdania finansowego
 U_Nr_XXIII_153_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 16:39:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIII/152/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2017 r.
 U_Nr_XXIII_152_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 16:36:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIII/151/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznegoo
sprawozdnia finansowego z działalności Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2016 r.
 U_Nr_XXIII_151_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 16:34:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXII/150/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gozd na lata 2017-2022
 U_Nr_XXII_150_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-27 16:17:35 Informację zaktualizowano 2017-04-27 16:21:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXII/149/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2017 rok
 U_Nr_XXII_149_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-27 16:15:19 Informację zaktualizowano 2017-04-27 16:20:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXII/148/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki
 U_Nr_XXII_148_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-27 16:13:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXII/147/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie przez gminę Gózd dwóch
działek położonych w m. Kłonów przeznaczonych
na powiększenie działki drogowej nr 1 w
Kłonowie
 U_Nr_XXII_147_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-27 16:11:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXII/146/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Gózd w 2017 roku
 U_Nr_XXII_146_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-27 16:06:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXII/145/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie gminy Gózd
 U_Nr_XXII_145_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-27 16:03:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXII/144/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2017 r. w sprawie podziału środków na
dofinansowanie form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w roku 2017
 U_Nr_XXII_144_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-27 15:59:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXII/143/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego
 U_Nr_XXII_143_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-27 15:57:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXI/142/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2017-2022
 U_Nr_XXI_142_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-03-17 13:27:00 Informację zaktualizowano 2017-03-17 13:29:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXI/141/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok
 U_Nr_XXI_141_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-03-17 13:25:06 Informację zaktualizowano 2017-03-17 13:28:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXI/140/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego
 U_Nr_XXI_140_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-03-17 13:23:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXI/139/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego
 U_Nr_XXI_139_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-03-17 13:21:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXI/138/2017 Rady Gminy Gózd z dnia
15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rady Gminy na 2017 rok
 U_Nr_XX_138_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-03-17 13:18:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku