Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
2020
2020
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
° 2005
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2008 strona główna 

2008
Uchwała Nr XXXIII/164/2008 Rady Gminy Gózd z
dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia
miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Gózd.
 U_XXXIII_164_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-24 10:07:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIII/163/2008 Rady Gminy Gózd z
dnia 29 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Gózd na rok 2009.

U_XXXIII_163_2008a_budzet_2009.pdf

U_XXXIII_163_2008a_zal1_dochody.pdf

U_XXXIII_163_2008a_zal2_wydatki.pdf

U_XXXIII_163_2008a_zal2_wydatki_cd.pdf

U_XXXIII_163_2008a_zal3_limity_wydatkow.pdf

U_XXXIII_163_2008a_zal3a_zadania_inwestycyjne.pdf

U_XXXIII_163_2008a_zal4_przychody_i_rozchody.pdf

U_XXXIII_163_2008a_zal5_dochody_i_wydatki.pdf

U_XXXIII_163_2008a_zal6_plan-dochodow_i_wydatkow_wlasnych_jednostek_budzetowych.pdf

U_XXXIII_163_2008a_zal7_dotacje_podmiotowe.pdf

U_XXXIII_163_zal8_2008a_plan_przychodow_i

U_XXXIII_163_zal9_2008a_dochody_i_wydatki_zwiazane_z

 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 11:30:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIII/162/2008 Rady Gminy Gózd z
dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2008.

U_XXXIII_162_2008a.pdf

U_XXXIII_162_zal1_2008a_wykaz_wydatkow.pdf

U_XXXIII_162_zal2_2008a_plan_wydatkow.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 11:25:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIII/161/2008 Rady Gminy Gózd z
dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2008 rok.

U_XXXIII_161_2008a.pdf

U_XXXIII_161_zal1_2008a_wydatki_budzetu.pdf

U_XXXIII_161_zal2_2008a_zadania_inwestycyjne.pdf

U_XXXIII_161_zal3_2008a_dochody_i_wydatki.pdf

U_XXXIII_161_zal4_2008a_dotacje_podmiotowe.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 11:14:01, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XXXIII/160/2008 Rady Gminy Gózd z
dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkocholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Gózd na 2009 rok.

U_XXXIII_160_2008.pdf

U_XXXIII_160_zal1_2008.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 11:07:45, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XXXII/159/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
16 grudnia 2008r. w sprawie: przeznaczenia do
sprzedaży lokali mieszkalnych w Domu Nauczyciela
w Goździe.
 U_XXXII_159_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-01-06 14:52:37, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XXXII/158/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
16 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian w
Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe.

U_XXXII_158_2008a.pdf

zal1_do_U_XXXII_158_2008a.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-01-06 14:43:13, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XXXI/157/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w
regulaminie udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym.
 U_XXXI_157_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-01-06 14:41:06, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XXXI/155/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008r.

U_XXXI_155_2008.pdf

zal1_do_U_XXXI_155_2008.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-01-06 14:33:41, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XXXI/154/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008r.

U_XXXI_154_2008.pdf

zal1_do_U_XXXI_154_2008.pdf

zal2_do_U_XXXI_154_2008.pdf

zal3_do_U_XXXI_154_2008.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-01-06 14:14:49, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwła Nr XXXI/153/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008r.
 U_XXXI_153_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-01-06 14:13:05, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XXX/152/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
13 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2008 rok.

U_XXX_152_2008.pdf

zal1_do_U_XXX_152_2008.pdf

zal2_do_U_XXX_152_2008.pdf

zal3_do_U_XXX_152_2008.pdf

zal4_do_U_XXX_152_2008.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-12-04 10:07:48, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XXX/151/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 13 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia
do realizacji projektu "Reintegracja społeczna i
zawodowa "Szansa" w ramach Priorytetu VII,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
 U_XXX_151_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-12-04 10:05:47, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XXX/150/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
13 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Gminy Gózd na lata 2008 - 2020.

U_XXX_150_2008.pdf

strategia_rozwoju_1_10_a.pdf

strategia_rozwoju_11_21_a.pdf

strategia_rozwoju_22_32_a.pdf

strategia_rozwoju_33_42_a.pdf

strategia_rozwoju_43_52_a.pdf

strategia_rozwoju_53_62_a.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-12-04 09:46:21, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XXX/149/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 13 listopada 2008r. w sprawie opłaty
targowej na 2009 rok.
 U_XXX_149_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-12-04 09:43:48, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XXX/148/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 13 listopada 2008r. w sprawie podstawy
naliczania podatku rolnego na 2009 rok.
 U_XXX_148_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-12-04 09:41:14, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XXX/147/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
13 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na 2009
rok.

U_XXX_147_2008.pdf

zal1_do_U_XXX_147_2008.pdf

zal2_do_U_XXX_147_2008.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-12-04 09:34:18, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XXX/146/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 13 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia
stawek podatku od nieruchomości na rok 2009.
 U_XXX_146_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-12-04 09:31:56, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XXX/145/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości na 2009r.
 U_XXX_145_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-12-04 09:28:31, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XXIX/144/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
03 października 2008r. w sprawie wprowadzenia
zmian do Planu Rozwoju Lokalnego.
 U_XXIX_144_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 13:15:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIX/143/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
03 października 2008r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2008r.

U_XXIX_143_2008.pdf

zal1_do_U_XXIX_143_2008.pdf

zal2_do_U_XXIX_143_2008.pdf

zal3_do_U_XXIX_143_2008.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 12:54:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIX/142/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
03 października 2008r. w sprawie: wysokości
ekwiwalentu czlonkom OSP uczestniczących w
działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
 U_XXIX_142_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 12:52:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIX/141/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 03 października 2008r. w sprawie ustalenia
zasad i planu dofinansowania specjalności oraz
form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008r.
zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Gózd.

U_XXIX_141_2008.pdf

zal1_do_U_XXIX_141_2008.pdf

zal2_do_U_XXIX_141_2008.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 12:40:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIX/140/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 03 października 2008r. w sprawie: zmiany
uchwały dotyczącej opłat za pobyt dzieci w
przedszkolu.
 U_XXIX_140_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 12:36:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVIII/139/2008 Rady Gminy Gózd z
dnia 08 września 2008r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2008r.

U_XXVIII_139_2008.pdf

zal1_do_U_XXVIII_139_2008.pdf

zal2_do_U_XXVIII_139_2008.pdf

zal3_do_U_XXVIII_139_2008.pdf

zal4_do_U_XXVIII_139_2008.pdf

zal5_do_U_XXVIII_139_2008.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-06 14:29:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVIII/138/2008 Rady Gminy Gózd z
dnia 08 września 2008r. w sprawie przekazania do
realizacji Gminie Jedlnia Letnisko zadania
inwestycyjnego z zakresu modernizacji drogi
gminnej nr 3550103 w Klwatka - Myśliszewice na
odcinku ok. 300 mb.
 U_XXVIII_138_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-11-06 14:26:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała nr XXVII/137/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
01 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008r.

U_XXVII_137_2008.pdf

zal1_do_U_XXVII_137_2008.pdf

zal2_do_U_XXVII_137_2008.pdf

zal3_do_U_XXVII_137_2008.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-06 14:12:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVII/136/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
01 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008r..

U_XXVII_136_2008.pdf

zal1_do_U_XXVII_136_2008.pdf

zal2_do_U_XXVII_136_2008.pdf

zal3_do_U_XXVII_136_2008.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-06 13:30:27 Informację zaktualizowano 2008-11-06 14:10:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała nr XXVI/135/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
26 czerwca 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2008r.
 U_XXVI_135_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-08-04 16:18:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/134/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
26 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia programu
usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Gózd na lata 2008 - 2032.

U_XXVI_134_2008_1.pdf

Program_zal_do_U_XXVI_134_2008.pdf

Program_cda.pdf

Program_cdb.pdf

zal1_do_programu.pdf

zal2_do_programu.pdf

zal3_do_programu.pdf

zal4_do_programu.pdf

zal5_do_programu.pdf

zal6_do_programu.pdf

zal7_do_programu.pdf.pdf

zal8_do_programu.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-08-04 14:59:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/133/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
26 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008r.

U_XXVI_133_2008.pdf

U_XXVI_133_2008_zal1.pdf

U_XXVI_133_2008_zal2.pdf

U_XXVI_133_2008_zal3.pdf

U_XXVI_133_2008_zal4a.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-08-04 14:07:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/132/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
26 czerwca 2008r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej do
oczyszczalni w Klwatce w tym budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Niemianowice, Kuczki,
Klwatka - etap III oraz w kierunku PSP Kuczki.
 U_XXVI_132_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-08-04 14:06:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/131/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
26 czerwca 2008r. w sprawie zawarcia umowy o
dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa
Publicznej Szkoły Podstawowej w Małęczynie w
tym sala gimnastyczna" i zabezpieczenia w formie
"weksla in blanco".
 U_XXVI_131_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-08-04 14:03:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/130/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
26 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2007r.
 U_XXVI_130_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-08-04 14:00:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała nr XXVI/129/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
26 czerwca 2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej za 2007r.
 U_XXVI_129_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-08-04 13:58:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXV/128/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 09 maja 2008r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008r.

U_XXV_128_2008.pdf

U_XXV_128_2008_zal1.pdf

U_XXV_128_2008_zal2.pdf

U_XXV_128_2008_zal3.pdf

U_XXV_128_2008_zal4.pdf

U_XXV_128_2008_zal5.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-05 11:02:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXV/127/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 09 maja 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy
Gózd do realizacji projektu w ramach
Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
 U_XXV_127_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-06-05 10:31:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXV/126/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 09 maja 2008r. w sprawie określenia zasad
współpracy Gminy Gózd z Gminą Miasta Radom w
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz
przystąpienia do Regionalnego Centrum Gospodarki
Odpadami w Radomiu.

U_XXV_126_2008.pdf

U_XXV_126_2008_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-05 10:22:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIV/125/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
25 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Gózd do realizacji projektu
w ramach działania 9.5 - Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki i upoważnienia Wójta Gminy do
wykonywania wszystkich czynności w związku z
realizacją tego programu.
 U_XXIV_125_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-06-05 10:11:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIV/124/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
25 kwiatnia 2008r. w sprawie przystąpienia do
Stowarzyszenia "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą
w Zwoleniu.
 U_XXIV_124_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-06-05 10:08:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIV/123/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
25.04.2008r. w sprawie udzielenia absolutorium z
wykonania budżetu gminy za 2007rok.
 U_XXIV_123_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-06-05 10:05:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIV/122/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
25 kwietnia 2008r. w sprawie rozdysponowania
nadwyżki budżetowej.

U_XXIV_122_2008.pdf

U_XXIV_122_2008_zal1.pdf

U_XXIV_122_2008_zal2.pdf

U_XXIV_122_2008_zal3.pdf

U__XXIV_122_2008_zal4.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-05 09:50:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIV/121/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
25 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008r.

U_XXIV_121_2008.pdf

U_XXIV_121_2008_zal1.pdf

U_XXIV_121_2008_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-05 09:43:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIII/120/2008 Rady Gminy Gózd z
dnia 11 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2008r.
 U_XXIII_120_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-06-05 09:42:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIII/119/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
11 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Radom w celu
wspólnej realizacji komunikacji na obszarze Gminy
Gózd.

U_XXIII_119_2008.pdf

U_XXIII_119_2008_zal1a.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-05 09:34:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIII/118/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 11 kwietnia 2008r. w sprawie regulaminu
określającego wysokość nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady
jego przyznawania i wypłacania nauczycielom
szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę
Gózd na 2008rok.

U_XXIII_118_2008.pdf

U_XXIII_118_2008_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-05 09:28:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIII/117/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 11 kwietnia 2008r. w sprawie podwyższenia
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli do stopnia gwarantującego uzyskanie
poziomu wynagrodzeń określonego w art. 30 ust. 3
Karty Nauczyciela.
 U_XXIII_117_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-06-04 15:15:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIII/116/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 11 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość stawek i
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw.

U1_XXIII_116_2008.pdf

U_XXIII_116_2008_zal1.pdf

 U_XXIII_116_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-06-04 14:04:17 Informację zaktualizowano 2008-06-04 14:23:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIII/115/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 11.04.2008r. w sprawie: ustalenia zasad
korzystania ze stołówki szkolnej.
 U_XXIII_115_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-06-04 13:24:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXI/114/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 10 marca 2008r. w sprawie określenia zasad
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze.
 U_XXI_114_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-06-04 12:45:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXI/113/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
10 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2008r.

U_XXI_113_2008.pdf

U_XXI_113_2008_zal1.pdf

U_XXI_113_2008_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-04 12:29:17 Informację zaktualizowano 2008-06-04 12:45:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XX/112/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
08.02.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2008 rok.

U_XX_112_2008.pdf

zal1_do_U_XX_112_2008.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-28 12:15:35, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XX/111/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
08.02.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej i zawarcie umowy z
Powiatem Radomskim na wspólną realizację
zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi
powiatowej nr 3533W Kłonówek - Rawica na odcinku
dł. ok. 1100m".
 U_XX_111_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-02-28 12:13:59, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XX/110/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
08.02.2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na
rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w
Małęczynie w tym sala gimnastyczna.
 U_XX_110_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-02-28 12:08:23, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XX/108/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 08.02.2008r. w sprawie nadania imienia
Publicznej Szkole Podstawowej w Kuczkach Kolonii.
 U_XX_108_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-02-28 12:04:53, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XX/107/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
08.02.2008r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego
Planu Rozwoju Lokalnego.

U_XX_107_2008.pdf

zal1a_do_U_XX_107_2008_plan_rozwoju.pdf

cd1_plan_rozwoju.pdf

cd2_plan_rozwoju.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-28 10:49:17, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XX/106/2008 Rady Gminy Gózd z dnia 08
lutego 2008r. w sprawie: ustalenia górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych.
 U_XX_106_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-02-28 10:47:18, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XX/105/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 08.02.2008r. w sprawie uzgodnienia wartości
jednego punktu w złotych stanowiących podstawę
określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego dla poszczególnych kategorii
zaszeregowania pracowników zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych Gminy Gózd.
 U_XX_105_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-02-28 10:41:33, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XX/104/2008 Rady Gminy w Goździe z
dnia 08.02.2008r. w sprawie ustalenia najniższego
wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania
dla pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych Gminy Gózd.
 U_XX_104_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-02-28 10:34:16, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XX/103/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
08.02.2008r. w sprawie uchwalenia rocznego
programu i zasad współpracy Gminy Gózd z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.

U_XX_103_2008.pdf

zal1_do_U_XX_103_2008.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-28 09:06:48, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XX/102/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
08.02.2008 w sprawie przyjęcia planu Komisji Rady
Gminy na 2008r.

U_XX_102_2008.pdf

zal1_do_U_XX_102_2008.pdf

zal2_do_U_XX_102_2008.pdf

zal3_do_U_XX_102_2008.pdf

zal4_do_U_XX_102_2008.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-28 08:50:00, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XIX/98/2008 Rady Gminy Gózd z dnia 07
stycznia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości
diet dla Przewodniczących Rad Sołeckich Gminy
Gózd /sołtysów/
 U_XIX_98_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-02-28 08:47:51, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XIX/96/2008 Rady Gminy Gózd z dnia 07
stycznia 2008 roku w sprawie zawarcia umowy o
dofinansowanie przedsięwzięcia p.n."Budowa
boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Kłonówku" i zabezpieczenia w
formie "weksla in blanco".
 U_XIX_96_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-02-28 08:44:23, wprowadzający: Irena Serafin
wersja do druku