Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
2020
2020
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
° 2005
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2006 strona główna 

2006
Uchwała Nr XLIII/254/2006 w sprawie zakupu
nieruchomości położonej w miejscowości
Kiedrzyn przeznaczonej pod budowę drogi.
 U_XLIII_254_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2006-09-25 17:18:42 Informację zaktualizowano 2006-09-25 17:21:41, wprowadzający: Administrator UG Gózd
Uchwała Nr LXIII/255/2006 w sprawie
dofinansowania zakupu samochodu dla Policji.
 U_XLIII_255_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2006-09-25 17:23:41, wprowadzający: Administrator UG Gózd
Załącznik nr 1do Uchwały Nr XLIII/255/2006 -
Porozumienie
 U_XLIII_255_2006_Z1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2006-09-25 17:25:49, wprowadzający: Administrator UG Gózd
Uchwała Nr XLIII/256/2006 w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy na lata 2006-2011.
 U_XLIII_256_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2006-09-25 17:28:29, wprowadzający: Administrator UG Gózd
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/256/2006 -
Wieloletni program
 U_XLIII_256_2006_Z1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2006-09-25 17:30:38, wprowadzający: Administrator UG Gózd
Uchwała Nr XLIII/257/2006 w sprawie Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2006 - 2010
 U_XLIII_257_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2006-09-27 09:56:59, wprowadzający: Administrator UG Gózd
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
XLIII/257/2006-Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Gózd
 U_XLIII_257_2006_Z1a.pdf
Data wprowadzenia informacji 2006-09-27 10:04:28 Informację zaktualizowano 2006-09-27 10:39:03, wprowadzający: Administrator UG Gózd
Uchwała Nr XLIII/258/2006 w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2006 rok
 U_XLIII_258_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2006-09-27 10:13:26 Informację zaktualizowano 2006-09-27 10:39:24, wprowadzający: Administrator UG Gózd
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/258/2006 -
Zadania Inwestycyjne
 U_XLIII_258_2006_Z1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2006-09-27 10:16:05 Informację zaktualizowano 2006-09-27 10:22:37, wprowadzający: Administrator UG Gózd
Uchwała Nr XLIII/259/2006 w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2006 rok
 U_XLIII_259_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2006-09-27 10:18:40, wprowadzający: Administrator UG Gózd
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/259/2006 -
Przychody i Rozchody Budżetu
 U_XLIII_259_2006_Z1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2006-09-27 10:21:23, wprowadzający: Administrator UG Gózd
Uchwała Nr XLIV/260/2006 Rady Gminy w Goździe z
dnia 16 września 2006r. w sprawie nadania imienia
Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze.
 U_XLIV_260_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-09 15:58:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLIV/261/2006 Rady Gminy w Goździe z
dnia 16 września 2006r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2006r.
 U_XLIV_261_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-09 16:01:17 Informację zaktualizowano 2007-01-10 15:03:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Goździe
Nr XLIV/261/2006 z dnia 16.09.2006r. Przychody i
rozchody budżetu.
 U_XLIV_261_2006_Z1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-09 16:04:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Goździe
Nr XLIV/262/2006 z dnia 16.09.2006r. Plan
wydatków budżetu gminy na 2006r. Zadania
inwestycyjne.
 U_XLIV_261_2006_Z2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-09 16:10:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała nr XLV/262/2006 Rady Gminy w Goździe z
dnia 26 października 2006r. w sprawie zamiany
nieruchomości.
 U_XLV_262_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-09 16:12:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLV/263/2006 Rady Gminy w Goździe z
dnia 26 października 2006r. w sprawie procedury
uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i
szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.
 U_XLV_263_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-09 16:19:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/263/2006 z
dnia 26.10.2006r. Projekt dochodów realizowanych
przez jednostki budżetowe.
 U_XLV_263_2006_Z1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-09 16:24:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 2 do Uchwały XLV/263/2006 z dnia
26.10.2006r. Projekt wydatków jednostki
budżetowej.
 U_XLV_263_2006_Z2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-09 16:44:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/263/2006 z
dnia 26.10.2006r. Projekt przychodów i wydatków
gminnego funduszu ochrony środowiska.
 U_XLV_263_2006_Z3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-09 16:48:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/263/2006 z
dnia 26.10.2006r. Projekt planu finansowego
instytucji kultury.
 U_XLV_263_2006_Z4.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-09 16:50:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLV/263/2006 z
dnia 26.10.2006r. Projekt planu przychodów i
wydatków rachunku dochodów własnych.
 U_XLV_263_2006_Z5.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-09 16:55:15 Informację zaktualizowano 2007-01-10 15:03:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLV/263/2006 z
dnia 26.10.2006r. Projekt wydatków na zadania
inwestycyjne i wydatków związanych z wieloletnim
programem inwestycyjnym.
 U_XLV_263_2006_Z6.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-09 16:58:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLV/264/2006 Rady Gminy w Goździe z
dnia 26 października 2006r. w sprawie:
gromadzenia dochodów własnych przez szkoły i
placówki oświatowe
 U_XLV_264_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-09 17:05:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/264/2006 z
dnia 26.10.2006r.
 U_XLV_264_2006_Z1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-09 17:11:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała nr XLV/265/2006 Rady Gminy w Goździe z
dnia 26 października 2006r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2006r.
 U_XLV_265_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-09 17:24:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Goździe
Nr XLV/265/2006 z dnia 26.10.2006r. Przychody i
rozchody budżetu.
 U_XLV_265_2006_Z1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-09 17:27:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/265/2006 z
dnia 26.10.2006r. Wydatki związane z wieloletnim
programem inwestycyjnym.
 U_XLV_265_2006_Z2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-09 17:30:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/265/2006 z
dnia 26.10.2006r. Plan wydatków budżetu gminy na
2006r. Zadania inwestycyjne.
 U_XLV_265_2006_Z3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-09 17:33:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/265/2006 z
dnia 26.10.2006r. Plan dotacji z budżetu gminy
dla instytucji kultury.
 UXLV_265_2006_Z4.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-09 17:40:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLV/266/2006 Rady Gminy Gózd z dnia
26 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie pomocy finansowej i zawarcie umowy
z Powiatem Radomskim na realizację zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drodze
powiatowej Gózd-Słupica".
 U_XLV_266_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-09 17:45:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 27
listopada 2006r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Gózd.
 U_I_1_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-10 14:46:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała nr I/2/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 27
listopada 2006r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gózd.
 U_I_2_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-10 14:48:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr II/3/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 5
grudnia 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczących
stałych Komisji Rady Gminy Gózd.
 U_II_3_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-10 14:51:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr II/4/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 5
grudnia 2006r. w sprawie powołania stałej
Komisji Rady Gminy Gózd.
 U_II_4_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-10 14:53:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr II/5/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 5
grudnia 2006r. w sprawie powołania doraźnej
komisji statutowej.
 U_II_5_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-10 14:54:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/6/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 07
grudnia 2006r. w sprawie podstawy naliczania
podatku rolnego na 2007r.
 U_III_6_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-10 14:56:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/7/2006 Rady Gminy w Goździe z
dnia 07 grudnia 2006r. w sprawie podstawy
naliczania podatku leśnego na 2007r.
 U_III_7_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-10 14:58:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 07
grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia stawek podatku
od nieruchomości na rok 2007.
 U_III_8_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-10 15:00:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/9/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 07
grudnia 2006r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2007r.
 U_III_9_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-10 15:02:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/10/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 07
grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na
2007rok.
 U_III_10_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-10 16:59:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/10/2006 Rady
Gminy Gózd z dnia 07 grudnia 2006r.
 U_III_10_2006_Z1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-10 17:02:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 2 i 3 do Uchwały Nr III/10/2006
Rady Gminy Gózd z dnia 07 grudnia 2006r.
 U_III_10_2006_Z2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-10 17:05:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/11/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 07
grudnia 2006r. w sprawie podatku od psów.
 U_III_11_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 13:08:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr
III/11/2006.
 U_III_11_2006_Z1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 13:10:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/12/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 07
grudnia 2006r. w sprawie opłaty targowej na
2007r.
 U_III_12_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 13:25:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 07
grudnia 2006r. w sprawie udzielania
przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie
nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc
pracy związanych z nową inwestycją, w formie
zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 U_III_13_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 14:59:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/13/2006 Rady
Gminy Gózd z dnia 07 grudnia 2006r. Formularz
zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy
regionalnej.
 U_III_13_2006_Z1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 15:02:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/13/2006 Rady
Gminy Gózd z dnia 07 grudnia 2006r.
Oświadczenie.
 U_III_13_2006_Z2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 15:05:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/13/2006 Rady
Gminy Gózd z dnia 07 grudnia 2006r.
Oświadczenie.
 U_III_13_2006_Z3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 15:09:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/13/2006 Rady
Gminy Gózd z dnia 07 grudnia 2006r.Oświadczenie.
 U_III_13_2006_Z4.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 15:13:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/13/2006 Rady
Gminy Gózd z dnia 07 grudnia 2006r.Oświadczenie.
 U_III_13_2006_Z5.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 15:16:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/13/2006 Rady
Gminy Gózd z dnia 07 grudnia 2006r.
Oświadczenie.
 U_III_13_2006_Z6.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 15:38:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 07
grudnia 2006r. w sprawie przyznania miesięcznego
limitu kilometrów na jazdy lokalne i określenia
stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w
jazdach lokalnych i podróżach służbowych na
obszarze kraju.
 U_III_15_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 15:42:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/16/2006 Rady Gminy w Goździe z
dnia 07 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2006r.
 U_III_16_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 15:46:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Goździe
Nr III/16/2006 z dnia 07.12.2006r. Plan wydatków
budżetu gminy na 2006r. Zadania inwestycyjne.
 U_III_16_2006_Z1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 16:02:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/17/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 07
grudnia 2006r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
Gózd.
 U_III_17_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 16:45:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/18/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 07
grudnia 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego
stałej Komisji Rady Gminy.
 U_III_18_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 16:47:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/19/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 07
grudnia 2006r. w sprawie powołania stałych
Komisji Rady Gminy Gózd.
 U_III_19_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 16:48:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/20/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 07
grudnia 2006r. w sprawie zmiany w składzie Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Goździe.
 U_III_20_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 16:51:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IV/21/2006 Rady Gminy w Goździe z
dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Gózd na rok 2007.
 U_IV_21_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 17:37:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2007r.
Dochody budżetu gminy na 2007 rok.
 U_IV_21_2006_Z1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 17:39:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2007
rok. Wydatki budżetu gminy na 2007r.
 U_IV_21_2006_Z2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-12 16:36:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2007r.
Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2007-2009.
 U_IV_21_2006_Z3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-12 16:39:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2007r.
Przychody i rozchody budżetu w 2007r.
 U_IV_21_2006_Z4.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-12 16:41:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 5 du uchwały budżetowej na 2007r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.
 U_IV_21_2006_Z5.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-12 16:45:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2007r.
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych
jednostek budżetowych na 2007r.
 U_IV_21_2006_Z6.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-12 16:49:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2007r.
Dotacje podmiotowe w 2007r.
 U_IV_21_2006_Z7.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-12 16:51:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2007r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 U_IV_21_2006_Z8.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-12 16:54:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2007r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w
2007r.
 U_IV_21_2006_Z9.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-12 16:58:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na
2007r. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007
i lata następne.
 U_IV_21_2006_Z10.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-12 17:03:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IV/22/2006 Rady Gminy Gózd zdnia 27
grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia zmian w
Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe.
 U_IV_22_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-16 17:32:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/22/2006 Rady
Gminy Gózd z dnia 27.12.2006r. Tekst jednolity
Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe.
 U_IV_22_2006_Z1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-16 17:34:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IV/23/2006 Rady Gminy Gózd z dnia
27.12.2006r. w sprawie wskazania
Wiceprzewodniczącego Rady, który dokonuje
czynności dotyczących polecenia wyjazdu
służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady
Gminy.
 U_IV_23_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-16 17:38:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwałą Nr IV/24/2006 Rady Gminy Gózd z dnia
27.12.2006r. w sprawie zmian w Uchwale nr
III/13/2006 z dnia 07.12.2006r. w sprawie
udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na
wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych
miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w
formie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 U_IV_24_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-16 17:42:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IV/25/2006 Rady Gminy w Goździe z
dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2006r.
 U_IV_25_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-17 13:00:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Goździe
Nr IV/25/2006 z dnia 27.12.2006r. Plan wydatków
budżetu gminy na 2006r. Zadania inwestycyjne.
 U_IV_25_2006_Z1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-17 13:04:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała nr IV/26/2006 Rady Gminy Gózd z dnia
27.12.2006r. w sprawie ustalenia wysokości
ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy Gózd.
 U_IV_26_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-17 13:06:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IV/27/2006 Rady Gminy Gózd z dnia
27.12.2006r. w sprawie ustalenia wysokości diet
dla radnych.
 U_IV_27_2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-01-17 13:09:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku