Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
2020
2020
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
° 2005
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2015 strona główna 

2015
Uchwała Budżetowa na rok 2016 Nr XIII/85/2015 z
dnia 23 grudnia 2015 r.

U_Nr_XIII_85_2015.pdf

U_Nr_XIII_85_2015_planowane_dochody.pdf

U_Nr_XIII_85_2015_planowane_wydatki.pdf

U_Nr_XIII_85_dotacje.pdf

U_Nr_XIII_85_2015_zal2.pdf

U_Nr_XIII_85_2015_wydatki_majątkowe.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 11:22:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gózd na lata 2016-2020

U_Nr_XIII_84_2015.pdf

U_Nr_XIII_84_2015_zal1_WPF.pdf

U_Nr_XIII_84_2015_wykaz_przedsiewziec_do_WPF.pdf

U_Nr_XIII_84_2015_objasnienia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 11:11:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
finansowej Gminy gózd na lata 2016-2020
 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 11:09:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r.w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok

U_Nr_XIII_83_2015.pdf

U_Nr_XIII_83_2015_zal1_do_3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 10:51:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad
wypłaty diet dla Przewodniczących Rad Sołeckich
Gminy Gózd (sołtysów)
 U_Nr_XIII_82_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 10:47:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości
ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy Gózd
 U_Nr_XIII_81_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 10:45:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości
ryczałtu dla radnych
 U_Nr_XIII_80_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 10:03:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/79/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia
miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Gózd
 U_Nr_XIII_79_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 10:00:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia
inkasentów opłaty targowej
 U_Nr_XIII_78_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 09:49:12 Informację zaktualizowano 2016-01-27 11:52:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w
Uchwale Nr VI/30/2015
 U_Nr_XIII_77_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 09:46:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany
do Uchwały Nr VI/28/2015 z dnia 9 marca 2015 r. w
sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso
 U_Nr_XIII_76_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 09:44:43 Informację zaktualizowano 2016-01-28 08:53:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie określenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy za usługi w zakresie odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych oraz
określenia górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych na terenie
gminy Gózd
 U_Nr_XIII_75_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 09:41:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej

U_Nr_XIII_74_2015.pdf

U_Nr_XIII_74_2015_zal1_deklaracja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 09:31:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/73/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2016-2020

U_Nr_XIII_73_2015.pdf

U_Nr_XIII_73_2015_zal_strategia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 09:25:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i
wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej -
Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Gózd na
lata 2015-2018

U_Nr_XIII_72|_2015.pdf

U_Nr_XIII_72_2015_zal_program.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 09:21:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/71/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
gminy Gózd na 2016 rok

U_Nr_XIII_71_2015.pdf

U_Nr_XIII_71_2015_zal1_program.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 09:17:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/70/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gózd na lata
2016-2018

U_Nr_XIII_70_2015.pdf

U_Nr_XIII_70_2015_zal_program.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 09:12:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18
listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wynajem lokalu użytkowego wraz z dzierżawą
gruntu
 U_Nr_XII_69_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 16:23:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18
listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniego programu współpracy gminy Gózd z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2016-2018

U_Nr_XII_68_2015.pdf

U_Nr_XII_68_2015_zal_program.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 16:20:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18
listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na
2016 rok
 U_Nr_XII_67_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 16:18:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18
listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku
rolnego na 2016 rok
 U_Nr_XII_66_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 16:16:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18
listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na 2016
rok oraz zwolnień w tym podatku
 U_Nr_XII_65_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 16:14:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/64/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18
listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na rok 2016
 U_Nr_XII_64_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 16:12:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18
listopada 2015 r. w sprawie zwolnien w podatku od
nieruchomości na 2016 rok
 U_Nr_XII_63_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 16:10:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 28
października 2015 r. w sprawie deklaracji
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu
na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi
powiatowej nr 3526W Piskornica - droga krajowa nr
12
 U_Nr_XI_62_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 16:09:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 28
października 2015 r. w sprawie zmian w Statucie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Małęczynie
 U_Nr_XI_61_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 16:06:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 28
października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w treści Uchwały Nr XXI/114/2008 Rady Gminy
Gózd z dnia 10.03.2008 r. w sprawie określenia
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze
 U_Nr_XI_60_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 16:04:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/59/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 14
października 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2015-2020

U_Nr_X_59_2015.pdf

U_Nr_X_59_2015_zal1_WPF.pdf

U_Nr_X_59_2015_zal2_wykaz_przedsiewziec_do_WPF.pdf

U_Nr_X_59_2015_zal_objasnienia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 15:59:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 14
października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok

U_Nr_X_58_2015.pdf

U_Nr_X_58_2015_zal.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 15:57:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 14
października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia
Gminie Miasta Radomia realizacji zadania
publicznego w zakresie pomocy społecznej
polegającego na kierowaniu mieszkanców Gminy
Gózd do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomiu
 U_Nr_X_57_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 15:55:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27
sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 r.

U_Nr_IX_56_2015.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-15 09:15:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27
sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
IV/16/2014 Rady Gminy w Goździe z dnia 29 grudnia
2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Gózd na 2015 r.

U_Nr_IX_55_2015.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-15 09:13:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27
sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wyboru
ławników do Sądu Rejonowego w Zwoleniu na
kadencję 2016 - 2019
 U_Nr_IX_54_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-15 09:08:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok
 U_Nr_VIII_53_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-15 16:43:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2015-2020

U_Nr_VIII_52_2015.pdf

U_Nr_VIII_52_2015_zal1_WPF.pdf

U_Nr_VIII_52_2015_zal2_wykaz_przedsiewziec.pdf

U_Nr_VIII_52_2015_objasnienia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-15 14:04:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu
ds. wyborów ławników na kadencję 2016-2019

U_Nr_VIII_51_2015_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-15 13:36:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego
nabycia przez Gminę Gózd nieruchomości
gruntowych wydzielonych z nieruchomości osób
fizycznych pod budowę parkingu przy drodze
gminnej - dz. nr 293 w miejscowości
Kuczki-Kolonia
 U_Nr_VIII_50_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-15 13:30:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w
Uchwale Nr VI/30/2015
 U_Nr_VIII_49_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-15 13:26:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Uchwale Nr VI/28/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2015 r. w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenie
wysokości wynagrodzenia za inkaso
 U_Nr_VIII_48_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-15 12:53:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia raportu z
wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Gózd za lata 2012 - 2013
 U_Nr_VIII_47_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-15 12:49:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2014 rok
 U_Nr_VIII_46_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-15 12:37:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania
budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego
 U_Nr_VIII_45_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-15 12:34:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2014 rok
 U_Nr_VIII_44_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-15 12:31:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego z działalności
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2014 rok
 U_Nr_VIII_43_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-15 12:28:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27
kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego

U_Nr_VII_42_2015.pdf

U_Nr_VII_42_2015_zal1_umowa.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-13 11:42:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27
kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok
 U_Nr_VII_41_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-11 15:25:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27
kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do
Stowarzyszenia "Dziedzictwo i Rozwój" w Zwoleniu
 U_Nr_VII_40_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-11 15:19:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27
kwietnia 2015 r. w sprawie oceny zasobów pomocy
społecznej

U_Nr_VII_39_2015.pdf

U_Nr_VII_39_2015_zal.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-11 15:16:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27
kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Gózd na 2015 r."

U_Nr_VII_38_2015.pdf

U_Nr_VII_38_2015_zal_Program.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-11 14:29:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27
kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu
Ochrony Środowiska dla gminy Gózd aktualizacja
na lata 2014 - 2017 z perspektywą do roku 2021

U_Nr_VII_37_2015.pdf

Program_Ochrony_Srodowiska_2014_2017_cz1.pdf

Program_Ochrony_Srodowiska_2014_2017_cz2.pdf

Prognoza_oddzialywania_projektu_POS_2014_2017.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-11 14:21:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27
kwietnia 2015 r. w sprawie podziału środków na
dofinansowanie form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w roku 2015
 U_Nr_VII_36_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-11 14:19:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27
kwietnia 2015 r. w sprawie: ustalenia kryteriów
wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest gmina Gózd
 U_Nr_VII_35_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-11 14:16:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27
kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków za:
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy oraz sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw

U_Nr_VII_34_2015.pdf

U_Nr_VII_34_2015.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-11 14:12:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2015 r. w sprawie nabycia przez gminę Gózd
nieruchomości gruntowych, wydzielonych z
nieruchomości osób fizycznych pod poszerzenie
drogi gminnej położonej w miejscowości Klwatka
Królewska
 U_Nr_VI_33_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-28 11:35:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2015-2020

U_Nr_VI_32_2015.pdf

U_Nr_VI_32_2015_zal1_WPF.pdf

U_Nr_VI_32_2015_zal2_wykaz_przedsiewziec_i_objasnienia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-28 11:27:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2015 rok

U_Nr_VI_31_2015.pdf

U_Nr_VI_31_2015_zal1_dochody.pdf

U_Nr_VI_31_2015_zal2_wydatki.pdf

U_Nr_VI_31_2015_zal3_wydatki_majatkowe.pdf

U_Nr_VI_31_2015_zal4_dotacje.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-28 10:12:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa
podatku rolnego, leśnego, od nieuchomości od
osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za
inkaso
 U_Nr_VI_30_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-28 09:15:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2015 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i
przewoźników, których właścicielem lub
zarządzającym jest gmina Gózd, warunków i
zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia
stawek za korzystanie z nich

U_Nr_VI_29_2015.pdf

U_Nr_VI_29_2015_zal1_wykaz_przystankow.pdf

U_Nr_VI_29_2015_zal2_warunki.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-28 09:10:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2015 r. w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenie
wysokości wynagrodzenia za inkaso

U_Nr_VI_28_2015.pdf

U_Nr_VI_28_2015_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-28 09:01:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia "Taryfy
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gózd"

U_Nr_VI_27_2015.pdf

Taryfa_dla_zbiorowego_zaopatrzenia_w_wode.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-28 08:55:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletnim
programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy na lata 2012-2016
 U_Nr_VI_26_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-27 14:10:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VI/25/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki
 U_Nr_VI_25_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-27 14:06:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VI/24/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9
marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Goździe
 U_Nr_VI_24_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-27 14:03:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 10
lutego 2015 r. w sprawie zmiany w składach
Komisji Rady Gminy w Goździe
 U_Nr_V_23_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-27 14:01:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/22/2015Rrady Gminy Gózd z dnia 10
lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok

U_Nr_V_22_2015.pdf

U_Nr_V_22_2015_zal1_dochody.pdf

U_Nr_V_22_2015_zal2_wydatki.pdf

U_Nr_V_22_2015_zal3_wydatki_majatkowe.pdf

U_Nr_V_22_2015_zal4_dotacje.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-27 13:57:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 10
lutego 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
na wyprzedzające finansowanie zadania
inwestycyjnego współfinansowanego ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 U_Nr_V_21_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-27 13:56:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/20/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 10
lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rady Gminy na 2015 rok

U_Nr_V_20_2015.pdf

U_Nr_V_20_2015_zal1_plan_pracy_komisji_rolnictwa.pdf

U_Nr_V_20_2015_zal2_plan_pracy_komisji_oswiaty.pdf

U_Nr_V_20_2015_zal3_plan_pracy_komisji_budzetu.pdf

U_Nr_V_20_2015_zal4_plan_pracy_komisji_rewizyjnej

PLAN_PRACY_RADY_GMINY_GOZD_2015.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-27 13:52:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku