Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
2020
2020
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
° 2005
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2010 strona główna 

2010
Uchwała Budżetowa na rok 2011 Rady Gminy Gózd
Nr IV/20/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.

UB_IV_20_2010.pdf

UB_IV_20_2010_zal1_dotacje.pdf

UB_IV_20_2010_zal2.pdf

planowane_dochody_budzetu_2011.pdf

planowane_wydatki_budzetu_2011.pdf

zadania_inwestycyjne_w_2011.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-12 16:16:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 30
grudnia 2010r. w sprawie wskazania
Wiceprzewodniczącego Rady, który dokonuje
czynności dotyczących polecenia wyjazdu
służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady
Gminy.
 U_IV_15_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-12 15:42:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IV/19/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 30
grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gózd na lata 2011 - 2016.

U_IV_19_2010.pdf

U_IV_19_2010_zal1.pdf

U_IV_19_2010_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-12 15:04:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IV/18/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 30
grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w
Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe.
 U_IV_18_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-12 15:02:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IV/17/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 30
grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2010r.

U_IV_17_2010.pdf

U_IV_17_2010_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-12 14:57:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 30
grudnia 2010r. w sprawie upoważnienia
Przewodniczącego Rady Gminy Gózd do dokonywania
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w
stosunku do Wójta Gminy Gózd.
 U_IV_16_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-12 14:38:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IV/14/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 30
grudnia 2010r. w sprawie powołania Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Goździe.
 U_IV_14_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-12 14:35:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 09
grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości
ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy Gózd.
 U_III_13_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-12 14:33:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 09
grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości diet
dla radnych za miesiąc listopad 2010r.
 U_III_12_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-12 14:31:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 09
grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2010r.

U_III_11_2010.pdf

U_III_11_2010_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-12 14:28:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr II/10/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 01
grudnia 2010r. w sprawie przyznania miesięcznego
limitu kilometrów na jazdy lokalne i określenia
stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w
jazdach lokalnych i podróżach służbowych na
obszarze kraju.
 U_II_10_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-12 14:26:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr II/9/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 01
grudnia 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego
wynagrodzenia Wójta Gminy Gózd.
 U_II_9_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-12 14:23:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr II/8/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 01
grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości
ryczałtu dla radnych.
 U_II_8_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-12 14:21:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr II/7/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 01
grudnia 2010r. w sprawie powołania stałych
Komisji Rady Gminy Gózd.
 U_II_7_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 13:13:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 01
grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczących
stałych Komisji Rady Gminy Gózd.
 Uchwala_Nr_II_6_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 13:11:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr I/5/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2011r.
 U_I_5_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 12:29:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr I/4/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady
Gminy Gózd Nr LXIV/292/2010 z dnia 10.11.2010r. w
sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na
2011r.
 U_I_4_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 12:27:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2010r.

U_I_3_2010.pdf

U_I_3_2010_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 12:24:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2010r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gózd.
 U_I_2_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 12:23:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 26
listopada 2010r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Gózd.
 U_I_1_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 12:21:49 Informację zaktualizowano 2010-12-07 12:22:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LXIV/299/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
10 listopada 2010r.w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010r.
 U_LXIV_299_2010_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 09:34:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LXIV/298/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie: określenia
jednostek budżetowych gromadzących dochody na
wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i
ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu
sporządzania planu finansowego dochodów i
wydatów nimi finansowanych, dokonywania w nim
zmian i ich zatwierdzania.
 U_LXIV_298_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 09:15:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LXIV/297/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia zmian do
Planu Odnowy Miejscowości Gózd.

U_LXIV_297_2010.pdf

U_LXIV_297_2010_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 09:08:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LXIV/296/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2011 - 2015.

U_LXIV_296_2010.pdf

U_LXIV_296_2010_zal1_strategia.pdf

U_LXIV_296_2010_zal1_strategia_cd1.pdf

U_LXIV_296_2010_zal1_strategia_cd2.pdf

U_LXIV_296_2010_zal1_strategia_cd3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-18 15:30:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LXIV/295/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie nadania Statutu
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goździe.

U_LXIV_295_2010.pdf

U_LXIV_295_2010_zal1_statut_GOPS.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-18 14:36:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LXIV/294/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na
2011r.
 U_LXIV_294_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-18 14:34:20 Informację zaktualizowano 2010-11-18 14:34:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LXIV/293/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie podstawy naliczania
podatku rolnego na 2011r.
 U_LXIV_293_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-18 14:30:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LXIV/292/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości na 2011r.
 U_LXIV_292_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-18 14:28:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LXIV/291/2010 Rady Gminy w Goździe z
dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia
stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
 U_LXIV_291_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-18 14:26:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LXIV/290/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
10 listopada w sprawie uchwalenia rocznego
programu i zasad współpracy gminy Gózd z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2011.

U_LXIV_290_2010.pdf

U_LXIV_290_2010_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-18 14:09:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LXIV/289/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie zmian Statutu Gminy
Gózd.
 U_LXIV_289_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-18 14:06:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LXIII/288/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
14 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Małęczynie.
 U_LXIII_288_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-20 17:04:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LXII/287/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
30 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej i zawarcie umowy
partnerskiej z Powiatem Radomskim na wspólną
realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa
drogi powiatowej nr 3525W Gózd - Słupica wraz z
chodnikiem.
 U_LXII_287_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-20 17:02:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LXII/286/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010r.

U_LXII_286_2010.pdf

U_LXII_286_2010_zal1_limity_wydatkow.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-20 16:55:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LXII/285/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
30 września 2010r.w sprawie wykupu ulg
nieodpłatnego przejazdu dla mieszkańców Gminy
Gózd, którzy ukończyli 70 rok życia oraz
dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub
niepełnosprawnych do ukończenia 25 roku życia
wraz z opiekunem.
 U_LXII_285_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-20 16:03:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LXII/284/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
30 września 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu
Związku Gmin pod nazwą "Podradomska Komunikacja
Samochodowa".

U_LXII_284_2010.pdf

U_LXII_284_2010_zal_statut.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-20 15:52:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LXII/283/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
30 września 2010r. w sprawie utworzenia związku
gmin pod nazwą Związek Gmin "Podradomska
Komunikacja Samochodowa".
 U_LXII_283_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-20 15:50:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LXII/282/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
30 września 2010r. w sprawie zmian w Statutach
Sołectw Gminy Gózd.
 U_LXII_282_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-20 15:48:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LXI/281/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
31 sierpnia 2010r. w sprawie warunków i trybu
wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.
 U_LXI_281_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-14 13:26:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LXI/280/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Programu
Ochrony Środowiska dla gminy Gózd - aktualizacja
na lata 2010 - 2013 z perspektywą do roku 2017.

U_LXI_280_2010.pdf

POS_dla_gminy_Gozd_aktualizacja.pdf

Prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-14 13:04:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LXI/279/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej Gminy Gózd.
 U_LXI_279_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-14 13:02:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LX/278/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 28
lipca 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr
LIX/276/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu na
sfinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych.
 U_LX_278_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-14 12:59:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LX/277/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 28
lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2010r.

U_LX_277_2010.pdf

U_LX_277_2010_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-14 12:52:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LIX/276/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
05 lipca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
na sfinansowanie planowanych zadań
inwestycyjnych.
 U_LIX_276_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-14 12:50:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LIX/275/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
05 lipca 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat
za zajęcie pasa drogi gminnej.
 U_LIX_275_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-14 12:33:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LVIII/274/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010r.

U_LVIII_274_2010.pdf

U_LVIII_274_2010_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-14 12:25:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LVIII/273/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010r.
 U_LVIII_273_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-14 12:23:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LVIII/272/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i
formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, informacji o
przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego
Ośrodka Zdrowia i Gminnej Instytucji Kultury za I
półrocze roku budżetowego.
 U_LVIII_272_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-14 12:21:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LVIII/271/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 czerwca 2010r. w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży 1-go lokalu mieszkalnego mieszczącego
się przy ulicy Lekarskiej 2, położonego w
budynku Domu Nauczyciela w Goździe.
 U_LVIII_271_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-14 12:16:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LVIII/270/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2009r.
 U_LVIII_270_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-14 12:13:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LVIII/269/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej za 2009r.
 U_LVIII_269_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-14 11:41:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LVII/268/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
25 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu
związku miedzygminnego pod nazwą "Komunalny
Związek Gmin Regionu Radomskiego'.

U_LVII_268_2010.pdf

U_LVII_268_2010_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-14 11:33:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LVI/267/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
14 maja 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie.

U_LVI_267_2010.pdf

U_LVI_267_2010_zal1_i_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-18 15:00:20 Informację zaktualizowano 2010-06-18 15:50:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LVI/266/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
14 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami
i pompowniami w miejscowości Karszówka, Klwatka
Królewska i Małęczyn.
 U_LVI_266_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-06-18 14:57:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LVI/265/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
14 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2010r.

U_LVI_265_2010.pdf

U_LVI_265_2010_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-18 14:49:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LVI/264/2010 Rady Gminy w Goździe z
dnia 14 maja 2010r. w sprawie kontynuowania w
Gminie Gózd realizacji projektu w ramach
Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
 U_LVI_264_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-06-18 14:48:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LV/263/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 26
kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2010r.
 U_LV_263_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-07 12:31:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LV/262/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 26
kwietnia 2010r. w sprawie: przejęcia
nieodpłatnie na własność Gminy Gózd gruntu
pod drogę oraz upoważnienia Wójta Gminy do
zawarcia umowy notarialnej w niniejszej sprawie.
 U_LV_262_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-07 12:29:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LV/261/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 26
kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania budżetu gminy za 2009r.
 U_LV_261_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-07 12:26:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LV/260/2010 Rady Gminy w Goździe z
dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad
i planu dofinansowania specjalności oraz form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2010r..
zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Gózd.

U_LV_260_2010.pdf

U_LV_260_2010_zal1.pdf

U_LV_260_2010_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-07 12:18:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LIV/259/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2010r. w sprawie utworzenia z dniem 1
września 2010r. Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie.

U_LIV_259_2010.pdf

U_LIV_259_2010_zal1_akt_zalozycielski.pdf

U_LIV_259_2010_zal2_statut.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-14 12:53:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LIV/258/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2010r. w sprawie określenia zasad
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym przypadających gminie lub jej
jednostkom organizacyjnym.
 U_LIV_258_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-14 12:51:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LIV/257/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2010r.

U_LIV_257_2010.pdf

U_LIV_257_2010_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-14 12:31:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LIV/256/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2010r.
 U_LIV_256_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-14 12:30:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LIV/255/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2010r. w sprawie nadania imienia
Publicznej Szkole Podstawowej w Goździe.
 U_LIV_255_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-13 15:42:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LIV/254/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2010r. w sprawie nadania imienia
Publicznemu Gimnazjum w Goździe.
 U_LIV_254_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-13 15:40:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LIV/253/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu
Komunalnego Związku Gmin Regionu Radomskiego.

U_LIV_253_2010.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-13 14:05:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LIV/252/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
Gózd.

U_LIV_252_2010.pdf

U_LIV_252_2010_zal4_5_6_7.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-13 14:01:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LIV/251/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29 marca 2010r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki.
 U_LIV_251_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-13 13:59:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LII/250/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2010r.

U_LII_250_2010.pdf

U_LII_250_2010_zal1.pdf

U_LII_250_2010_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-22 09:54:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LI/249/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 29
stycznia 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego
wynagrodzenia Wójta Gminy Gózd.
 U_LI_249_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-02-19 14:11:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LI/248/2010 Rady Gminy w Goździe z
dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia
zmiany w Uchwale Rady Gminy Gózd Nr VI/38/2007 z
dnia 30.03.2007r. dot. wysokości wynagrodzenia za
inkaso i wyznaczenia inkasentów.
 U_LI_248_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-02-19 14:05:36 Informację zaktualizowano 2010-03-22 10:04:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LI/247/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29.01.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej i zawarcie umowy z
Powiatem Radomskim na wspólną realizację
zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi
powiatowej nr 3525 W Gózd - Słupica, przebudowa
drogi powiatowej nr 3530 W Klwatka - Bogusławice
- Skaryszew".

U__LI_247_2010.pdf

U_LI_247_2010_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-17 11:28:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LI/246/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29.01.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2010 rok.

U_LI_246_2010.pdf

U_LI_246_2010_zal1.pdf

U_LI_246_2010_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-16 15:57:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LI/245/2010 Rady Gminy w Goździe z
dnia 29.01.2010r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków za:
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy oraz sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw.

U_LI_245_2010.pdf

U_LI_245_2010_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-16 15:47:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LI/244/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29.01.2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Gózd na 2010r.

U_LI_244_2010.pdf

U_LI_244_2010_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-16 15:40:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LI/243/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29.01.2010r. w sprawie uchwalenia rocznego
programu i zasad współpracy gminy Gózd z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2010.

U_LI_243_2010.pdf

U_LI_243_2010_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-16 15:33:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr LI/242/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
29.01.2010r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rady Gminy na 2010 rok.

U_LI_242_2010.pdf

U_LI_242_2010_zal1.pdf

U_LI_242_2010_zal2.pdf

U_LI_242_2010_zal4.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-16 15:25:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku