Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
° 2005
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2007 strona główna 

2007
Uchwała Nr XVIII/95/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia "Taryfy
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gózd.

U_XVIII_95_2007.pdf

zal1_do_U_XVIII_95_2007.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-06 14:51:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVIII/94/2007 Rady Gminy Gózd zdnia
28 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

U_XVIII_94_2007.pdf

zal1_do_U_XVIII_94_2007_regulamin.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-06 14:40:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVIII/93/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2007r. w sprawie unieważnienia
Uchwały Nr XVII/90/2007 Rady Gminy gózd zdnia
29 listopada 2007r.
 U_XVIII_93_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-02-06 14:37:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVIII/92/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2007r.

U_XVIII_92_2007.pdf

zal1_do_U_XVIII_92_2007.pdf

zal2_do_U_XVIII_92_2007.pdf

zal3_do_U_XVIII_92_2007.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-06 14:29:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVIII/91/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Gózd na rok 2008.

U_XVIII_91_2007.pdf

zal1_do_U_XVIII_91_2007.pdf

zal2_do_U_XVIII_91_2007.pdf

zal3_do_U_XVIII_91_2007.pdf

zal3a_do_U_XVIII_91_2007.pdf

zal4_do_U_XVIII_91-2007.pdf

zal5_do_U_XVIII_91_2007.pdf

zal6_do_U_XVIII_91_2007.pdf

zal7_do_U_XVIII_91_2007.pdf

zal8_do_U_XVIII_91_2007.pdf

zal9_do_U_XVIII_91_2007.pdf

zal10_do_U_XVIII_91_2007_prognoza_dlugu.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-06 14:04:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVII/90/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
29.11.2007r. w sprawie realizacji Rozbudowy
Publicznej Szkoły Podstawowej w Małęczynie w
tym sala gimnastyczna.
 U_XVII_90_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-01-15 13:25:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVII/89/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
29.11.2007r. w sprawie powiadomienia Skarbnika
Gminy Gózd o obowiązku złożenia oświadczenia
lustracyjnego.
 U_XVII_89_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-01-15 13:21:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVII/88/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
29.11.2007r. w sprawie powiadomienia Sekretarza
Gminy Gózd o obowiazku złożenia oświadczenia
lustracyjnego.
 U_XVII_88_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-01-15 13:16:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVII/87/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
29.11.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007r.

U_XVII_87_2007.pdf

zal1_do_U_XVII_87_2007.pdf

zal2_do_U_XVII_87_2007.pdf

zal3_do_U_XVII_87_2007.pdf

zal4_do_U_XVII_87_2007.pdf

zal4a_do_U_XVII_87_2007.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-01-15 13:01:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/86/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12.11.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy we
wsi Małęczyn Pieńki, Małęczyn Nowy i
Małęczyn Stary.
 U_XVI_86_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-01-15 12:59:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/85/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
12.11.2007r. w sprawie zajęcia stanowiska na
skargę Firmy Usługowej - SINED.
 U_XVI_85_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-01-15 12:56:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/84/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
12.11.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007r.

U_XVI_84_2007.pdf

zal1_do_U_XVI_84_2007.pdf

zal2_do_U_XVI_84_2007.pdf

zal3_do_U_XVI_84_2007.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-01-15 12:29:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/83/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12.11.2007r. w sprawie podstawy naliczania
podatku rolnego na 2008r.
 U_XVI_83_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-01-15 12:26:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/82/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
12.11.2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na 2008r.

U_XVI_82_2007.pdf

zal1_2_3_do_U_XVI_82_2007.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-01-15 12:10:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/81/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12.11.2007r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na rok 2008.
 U_XVI_81_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-01-15 12:08:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/80/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12.11.2007r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2008r.
 U_XVI_80_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-01-15 12:06:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/79/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12.11.2007r. w sprawie opłaty targowej na
2008r.
 U_XVI_79_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-01-15 12:05:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XV/78/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
11.10.2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
zakup wyposażenia ratowniczego do lekkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Gózd.
 U_XV_78_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-11-17 12:04:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XV/77/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
11.10.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007r.

U_XV_77_2007.pdf

zal1_do_U_XV_77_2007.pdf

zal2_do_U_XV_77_2007

zal3_do_U_XV_77_2007.pdf

zal4_do_U_XV_77_2007.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-11-17 11:55:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XV/76/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
11.10.2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
lokali mieszkalnych w Domu Nauczyciela w Goździe.
 U_XV_76_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-11-17 11:53:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XV/75/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
11.10.2007r. w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju
miejscowości Gózd".

U_XV_75_2007.pdf

zal1_do_U_XV_75_2007.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-11-17 11:44:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIV/74/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
27.09.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007r.

U_XIV_74_2007.pdf

zal1_do_U_XIV_74_2007.pdf

zal2_do_U_XIV_74_2007.pdf

zal3_do_U_XIV_74_2007.pdf

zal4_do_U_XIV_74_2007.pdf

zal5_do_U_XIV_74_2007.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-11-17 11:34:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIV/73/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
27.09.2007r. w sprawie wprowadzenia zmiany w
Uchwale Rady Gminy Gózd Nr XII/67/2007 z dnia
31.08.2007r. w sprawie procedury uchwalania
budżetu oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu.
 U_XIV_73_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-11-17 11:32:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIV/72/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 27.09.2007r. w sprawie stwierdzenia wyboru
ławników do Sądu Rejonowego w Zwoleniu na
kadencję 2008-2011.
 U_XIV_72_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 13:24:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIII/71/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
12.09.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007r.

U_XIII_71_2007.pdf

zal1_do_U_XIII_71_2007.pdf

zal2_do_U_XIII_71_2007.pdf

zal3_do_U_XIII_71_2007.pdf

zal4_do_U_XIII_71_2007.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 13:13:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/70/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 31.08.2007r. w sprawie zasad udzielania i
rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze.
 U_XII_70_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 13:12:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/69/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 31.08.2007r. w sprawie określenia obwodu
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Podgórze.
 U_XII_69_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 13:09:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/68/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 31.08.2007r. w sprawie określenia obwodu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Goździe.
 U_XII_68_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 13:07:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/67/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
31.08.2007r. w sprawie: procedury uchwalania
budżetu oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu.

U_XII_67_2007.pdf

zal1_do_U_XII_67_2007.pdf

zal2_do_U_XII_67_2007.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 12:56:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/66/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
31.08.2007r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi,
banneru i pieczęci Gminy Gózd oraz zasad i
warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy
Gózd.

U_XII_66_2007.pdf

zal1_do_U_XII_66_2007.pdf

zal2_do_U_XII_66_2007.pdf

zal3_do_U_XII_66_2007.pdf

zal4_do_U_XII_66_2007.pdf

zal5_do_U_XII_66_2007.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 12:04:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała nr XII/65/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
31.08.2007r. w sprawie przeznaczenia środków
finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Gózd oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania
tymi środkami.

U_XII_65_2007.pdf

zal1_do_U_XII_65_2007.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 11:59:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/64/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 31.08.2007r. w sprawie ustalenia zasad i
planu dofinansowania specjalności oraz form
doskonalenia zawodowego nuczycieli w 2007r.
zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Gózd.

U_XII_64_2007_1.pdf

zal1_do_U_XII_64_2007.pdf

zal2_do_U_XII_64_2007.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 11:47:36 Informację zaktualizowano 2007-11-16 11:52:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/63/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 31.08.2007r. w sprawie opłat za pobyt dzieci
w przedszkolu.
 U_XII_63_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 11:45:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XII/62/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
31.08.2007r. w sprawie: Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Gózd.

U_XII_62_2007

zal1_do_U_XII_62_2007

 
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 11:32:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XI/61/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 08
sierpnia 2007r. w sprawie: obowiązku uiszczania
corocznie przez Gminą Gózd składki
członkowskiej z tytułu członkowstwa Gminy w
Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego
na rzecz budowy drogi ekspresowej S 12.
 U_XI_61_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-09-08 13:42:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XI/60/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 08
sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2007r.

U_XI_60_2007.pdf

zal1_do_U_XI_60_2007.pdf

zal2_do_U_XI_60_2007.pdf

zal3_do_U_XI_60_2007.pdf

zal4_do_U_XI_60_2007.pdf

zal5_do_U_XI_60_2007.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-09-08 13:33:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XI/59/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 08
sierpnia 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na
nabycie przez Gminę nieruchomości położonej w
miejscowości Kiedrzyn.
 U_XI_59_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-09-08 11:54:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała nr X/58/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 29
czerwca 2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
na budowę kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni
ścieków w Klwatce.
 U_X_58_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-09-08 11:52:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/57/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 29
czerwca 2007r. w sprawie: LOKALNEGO PROGRAMU
WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I
MŁODZIEŻY.
 U_X_57_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-09-08 11:50:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/56/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 29
czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2007r.

U_X_56_2007.pdf

zal1_do_U_X_56_2007.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-09-08 11:44:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/55/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 29
czerwca 2007r. w sprawie zmiany w składzie Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Goździe.
 U_X_55_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-09-08 11:43:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/54/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 29
czerwca 2007r. w sprawie powołania zespołu ds.
wyborów ławników na kadencję 2008-2011.
 U_X_54_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-09-08 11:40:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/53/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 29
czerwca 2007r. w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży lokali mieszkalnych w Domu Nauczyciela
w Goździe.
 U_X_53_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-09-08 11:38:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/52/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 29
czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia Wójta
Gminy do ustalenia cen i opłat za korzystanie z
urządzeń biurowych przez interesantów Gminy.
 U_X_52_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-09-08 11:36:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/51/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 29
czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XLI/244/2006 Rady Gminy Gózd z dnia 05.06.2006r.
 U_X_51_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-09-08 11:34:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/50/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 29
czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2006r.
 U_X_50_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-09-08 11:32:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr X/49/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 29
czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej za 2006r.
 U_X_49_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-09-08 11:30:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr IX/48/2007 Rady Gminy Gózd z dnia 20
czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia programu
kadencyjnego Rady Gminy Gózd na lata 2007-2010.

U_IX_48_2007.pdf

zal1_do_U_IX_48_2007.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-09-08 11:25:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/47/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
26 kwietnia 2007r. w sprawie nieodpłatnego
przejęcia nieruchomości przez Gminę położonej
we wsi Niemianowice przeznaczonej pod drogę.
 U_VIII_47_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-05-23 14:05:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/46/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
26 kwietnia 2007r. w sprawie upoważnienia
Przewodniczącego Rady Gminy Gózd do dokonywania
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w
stosunku do Wójta Gminy Gózd.
 U_VIII_46_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-05-23 14:02:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VIII/45/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
26 kwietnia 2007r. w sprawie udzielenia
absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2006r.
 U_VIII_45_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-05-23 13:56:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 20.04.2007r. w sprawie wprowadzenia zmiany w
uchwale Rady Gminy Gózd Nr VI/38/2007 z dnia
30.03.2007r. w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenia inkasentów.
 U_VII_44_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-05-02 11:09:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/43/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
20.04.2007r. w sprawie rozdysponowania nadwyżki
budżetowej.

U_VII_43_2007.pdf

U_VII_43_zalacznik1.pdf

U_VII_43_zalacznik2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-05-02 11:00:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/42/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
20.04.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007r.
 U_VII_42_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-05-02 10:58:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VI/41/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
30.03.2007r. w sprawie powiadomienia o
konieczności złożenia oświadczenia
lustracyjnego.

U_VI_41_2007.pdf

U_VI_41_zalacznik1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-04-28 09:56:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VI/40/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
30.03.2007r. w sprawie szczegółowych zasad i
trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty należności pieniężnych do których nie
stosuje się przepisów ustawy - "Ordynacja
podatkowa" oraz wskazania organów do tego
uprawnionych.
 U_VI_40_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-04-28 09:55:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VI/39/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
30.03.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007r.

U_VI_39_2007.pdf

U_VI_39_zalacznik1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-04-28 09:49:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała nr VI/38/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 30.03.2007r. w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenia inkasentów.
 U_VI_38_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-04-28 09:48:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VI/37/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 30.03.2007r. w sprawie regulaminu
określającego wysokość nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady
jego przyznawania i wypłacania nauczycielom
szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę
Gózd na 2007r.

U_VI_37_2007.pdf

U_VI_37_zalacznik1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-04-28 09:44:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VI/36/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 30.03.2007r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków za:
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy oraz sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw.

U_VI_36_2007.pdf

U_VI_36_zalacznik1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-04-28 09:37:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/35/2007 Rady Gminy w Goździe z dnia
21.02.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007r.

U_V_35_2007.pdf

U_V_35_zalacznik1.pdf

U_V_35_zalacznik2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-04-27 10:11:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/34/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
21.02.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Radom w celu
wspólnej realizacji komunikacji na obszarze Gminy
Gózd.
 U_V_34_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-04-27 10:10:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/33/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
21.02.2007r. w sprawie ustalenia wysokości
ryczałtu dla radnych.
 U_V_33_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-04-27 10:07:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/32/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
21.02.2007r. w sprawie ustalenia wysokości
ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy Gózd.
 U_V_32_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-04-27 10:05:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/31/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
21.02.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej i zawarcie
porozumienia z Powiatem Radomskim na wspólną
realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa
drogi powiatowej nr 3531 w
Kuczki-Kazimierówka-Skaryszew na odcinku ok.
900m.
 U_V_31_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-04-27 10:03:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/30/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
21.02.2007r. w sprawie uchwalenia rocznego
programu i zasad współpracy gminy Gózd z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.

U_V_30_2007.pdf

U_V_30_zalacznik1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-04-27 09:56:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/29/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
21.02.2007r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rady Gminy na 2007r.

U_V_29_2007.pdf

U_V_29_zalacznik1.pdf

U_V_29_zalacznik2.pdf

U_V_29_zalacznik3.pdf

U_V_29_zalacznik4.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-04-27 09:50:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/28/2007 Rady Gminy w Goździe z dnia
21.02.2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w
Gminie Gózd na 2007r.

U_V_28_2007.pdf

U_V_28_zalacznik1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-04-27 09:46:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku