Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
2020
2020
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
° 2005
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2012 strona główna 

2012
Uchwała Budżetowa Rady Gminy Gózd Nr
XXVI/157/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

UB_XXVI_157_2012.pdf

UB_XXVI_157_2012_planowane_dochody.pdf

UB_XXVI_157_2012_planowane_wydatki.pdf

UB_XXVI_157_2012_zadania_inwestycyjne.pdf

UB_XXVI_157_2012_dotacje.pdf

UB_XXVI_157_2012_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 10:40:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/156/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gózd na lata 2013-2018

U_XXVI_156_2012.pdf

U_XXVI_156_2012_zal1.pdf

U_XXVI_156_2012_zal2.pdf

WPF_2013_2018_objasnienia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 10:08:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/155/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie uzgodnienia projektu
uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego
zmieniającej niektóre rozporządzenia Wojewody
Mazowieckiego dotyczące parków krajobrazowych

U_XXVI_155_2012.pdf

U_XXVI_155_2012_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 10:05:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/154/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych
stawek opłat za usługi usuwania odpadów z
nieruchomości
 U_XXVI_154_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 10:03:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/153/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
 U_XXVI_153_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 09:56:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/152/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o zezwolenie na świadczenie
usług w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Gózd

U_XXVI_152_2012.pdf

U_XXVI_152_2012_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 09:48:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/151/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Gózd

U_XXVI_151_2012.pdf

U_XXVI_151_2012_Regulamin.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 09:39:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/150/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 U_XXVI_150_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 09:38:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/149/2012 Rady Gminy Gózd w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości

U_XXVI_149_2012.pdf

U_XXVI_149_2012_wzor_deklaracji.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 09:35:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/148/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 U_XXVI_148_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 09:20:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXVI/147/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok

U_XXVI_147_2012.pdf

U_XXVI_147_2012_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 09:17:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXV/146/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 5
grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Statucie
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe
 U_XXV_146_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 09:16:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXV/145/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 5
grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2012 rok

U_XXV_145_2012.pdf

U_XXV_145_2012_tabela1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 09:10:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXV/144/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 5
grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gózd na
stałe obwody głosowania
 U_XXV_144_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 09:08:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIV/143/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
12 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniego programu współpracy gminy Gózd z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2013- 2015

U_XXIV_143_2012.pdf

U_XXIV_143_2012_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 12:58:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIV/142/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
12 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok

U_XXIV_142_2012.pdf

U_XXIV_142_2012_zal1.pdf

U_XXIV_142_2012_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 12:44:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIV/141/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
12 listopada 2012 r. w sprawie przekazania
środków finansowych w 2012 roku na Wojewódzki
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na
potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Radomiu
 U_XXIV_141_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 12:38:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
12 listopada 2012 r. w sprawie podstawy naliczania
podatku rolnego na 2013 rok

U_XXIV_140_2012_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 12:34:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
12 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2013 rok

U_XXIV_139_2012.pdf

U_XXIV_139_2012_zal1_2_3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 12:17:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
12 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na rok 2013
 U_XXIV_138_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 12:16:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
12 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości na 2013 rok
 U_XXIV_137_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 12:14:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
21 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok

U_XXIII_136_2012.pdf

U_XXIII_136_2012_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 12:02:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
21 września 2012 r. w sprawie opłaty za
dodatkową usługę świadczoną w Przedszkolu
Publicznym prowadzonym przez Gminę Gózd
 U_XXIII_135_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 12:00:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
21 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy
Gózd na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu

U_XXIII_134_2012.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 11:57:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXIII/133/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
21 września 2012 r. w sprawie przyjęcia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Gózd na rok 2012"

U_XXIII_133_2012.pdf

U_XXIII_133_2012_zal1_program_opieki.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 11:54:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXII/132/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
10 września 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2012 -
2017

U_XXII_132_2012.pdf

U_XXII_132_2012_zal1.pdf

U_XXII_132_2012_objasnienia_zmian.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-19 12:38:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXII/131/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
10 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
współfinansowanego ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej
 U_XXII_131_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-09-19 12:37:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXII/130/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
10 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu
 U_XXII_130_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-09-19 12:33:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXII/129/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
10 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2012

U_XXII_129_2012.pdf

U_XXII_129_2012_zal1.pdf

U_XXII_129_2012_tabela1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-19 12:29:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXI/128/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
27 lipca 2012 r. w sprawie skargi Pana Marcina
Dziewióra

U_XXI_128_2012.pdf

U_XXI_128_2012_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-19 12:27:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXI/127/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
27 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na rok 2012

U_XXI_127_2012.pdf

U_XXI_127_2012_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-19 12:25:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XX/126/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28
czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu
 U_XX_126_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-09-19 12:24:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XX/125/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28
czerwca 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2012 -
2017

U_XX_125_2012.pdf

U_XX_125_2012_zal1_WPF.pdf

U_XX_125_2012_zal2_wykaz_przedsiewziec_do_WPF.pdf

U_XX_125_2012_objasnienia_zmian_w_WPF.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-13 15:12:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XX/124/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28
czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2012 rok

U_XX_124_2012.pdf

U_XX_124_2012_tabela1_zadania_inwestycyjne.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-13 15:05:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XX/123/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28
czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i
przewoźników, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Gózd, warunków i
zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia
stawek opłat za korzystanie z nich

U_XX_123_2012.pdf

U_XX_123_2012_zal1_wykaz_przystankow.pdf

U_XX_123_2012_zal2_warunki_i_zasady.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-13 14:21:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XX/122/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28
czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest na lata
2012 - 2032 dla Gminy Gózd wraz z jego prognozą
oddziaływania na środowisko

U_XX_122_2012.pdf

U_XX_122_2012_zal1_program_usuwania_azbestu.pdf

U_XX_122_2012_zal2_prognoza.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-13 14:14:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu
Szkół w Kuczkach Kolonii

U_XIX_121_2012.pdf

U_XIX_121_2012_zal1_akt_zalozycielski.pdf

U_XIX_121_2012_zal2_statut.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-08 12:12:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2012 rok

U_XIX_120_2012.pdf

U_XIX_120_2012_zal1.pdf

U_XIX_120_2012_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-08 12:07:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIX/119/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie nabycia przez Gminę
Gózd nieruchomości gruntowej, położonej w m.
Klwatka, obręb Klwatka, będącej własnością
osoby fizycznej
 U_XIX_119_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-06 15:57:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIX/118/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XV/77/2011 Rady Gminy w Goździe z dnia 28.11.
2011 r. dotyczącej udzielenia bonifikaty od ceny
sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej
w Drożankach dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw.
Św. Józefa Oblubieńca NMP w Kuczkach
 U_XIX_118_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-06 15:55:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIX/117/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XIV/75/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17.XI.2011 r.
dotyczącej zbycia w formie bezprzetargowej
nieruchomości zabudowanej położonej w
Drożankach
 U_XIX_117_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-06 15:52:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIX/116/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie oceny zasobów pomocy
społecznej

U_XIX_116_2012.pdf

U_XIX_116_2012_zasoby.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-06 15:49:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIX/115/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu
Ośrodka Zdrowia w Goździe

U_XIX_115_2012.pdf

U_XIX_115_2012_zal1_statut_GOZ.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-06 15:47:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Goździe

U_XIX_114_2012.pdf

U_XIX_114_2012_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-06 15:44:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIX/113/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe za 2011 r.
 U_XIX_113_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-06 15:43:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIX/112/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego z działalności Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2011 rok
 U_XIX_112_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-06 15:41:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIX/111/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na
2011 rok
 U_XIX_111_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-06 14:33:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIX/110/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania
budżetu za 2011 rok i sprawozdania finansowego
 U_XIX_110_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-06 14:30:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
30 marca 2012 r. w sprawie kontynuowania w Gminie
Gózd realizacji projektu w ramach Poddziałania
7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 U_XVIII_109_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-18 15:26:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVIII/108/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
30 marca 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2012 -
2017

U_XVIII_108_2012.pdf

U_XVIII_108_2012_zalacznik_1.pdf

U_XVIII_108_2012_zalacznik_2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-18 14:16:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVIII/107/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
30 marca 2012 r. w sprawie zawarcia przez Gminę
Gózd umowy współpracy na realizację projektu
kluczowego realizowanego przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007 - 2013, Priorytetu II - Przyspieszenie
e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2 Rozwój
e-usług pn: Rozwój e-usług i ich dostępu dla
obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci
Społeczeństwa Informacyjnego "M@zowszanie" i
zabezpieczenie roszczeń Województwa mogących
powstać z tytułu tej umowy
 U_XVIII_107_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-18 14:15:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
30 marca 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr
XVII/98/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 31.01.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia "Taryfy opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Gózd'
 U_XVIII_106_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-18 14:08:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia
lokalnego programu pomocy społecznej - "Program
Aktywności Lokalnej dla Gminy Gózd na lata 2012
- 2014"

U_XVIII_105_2012.pdf

U_XVIII_105_2012_zalacznik_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-18 13:43:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
30 marca 2012 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki
 U_XVIII_104_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-18 13:41:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
30 marca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe
 U_XVIII_102_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-18 13:39:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
30 marca 2012 r. w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata
2012 - 2016

U_XVIII_101_2012.pdf

U_XVIII_101_2012_zalacznik_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-18 13:34:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2012 rok

U_XVIII_100_2012.pdf

U_XVIII_100_2012_tabela_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-18 13:20:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVII/99/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
31 stycznia 2012 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o
zmianę urzędowych nazw miejscowości oraz
rodzaju miejscowości

U_XVII_99_2012.pdf

U_XVII_99_2012_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-23 14:01:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVII/98/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
31 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia "Taryfy
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gózd"

U_XVII_98_2012.pdf

U_XVII_98_2012_taryfa.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-23 13:57:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVII/97/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 r.

U_XVII_97_2012.pdf

U_XVII_97_2012_tabela1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-23 13:54:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVII/96/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 r.
 U_XVII_96_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-23 13:53:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVII/95/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
31 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
współfinansowanego ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej pn.: Kształtowanie
centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenu na
"SKWER RODZINNY" w miejscowości Gózd, gmina
Gózd.
 U_XVII_95_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-23 13:45:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVII/94/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
31 stycznia 2012 r. w sprawie rezygnacji Gminy
Gózd z członkostwa w Stowarzyszeniu o nazwie
"Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej
Polskiej'
 U_XVII_94_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-23 13:41:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVII/93/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy
Gózd na lata 2012 - 2020

U_XVII_93_2012.pdf

U_XVII_93_2012_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-23 13:36:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVII/92/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Gózd na 2012 r.

U_XVII_92_2012.pdf

U_XVII_92_2012_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-23 13:26:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVII/91/2012 Rady Gminy Gozd z dnia 31
stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rady Gminy na 2012 r.

U_XVII_91_2012.pdf

U_XVII_91_2011_komisja_rolnictwa.pdf

U_XVII_91_2012_zal2_komisja_oswiaty.pdf

U_XVII_91_2012_zal3_komisja_budzetu.pdf

U_XVII_91_2012_zal4_komisja_rewizyjna.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-23 13:20:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku