2020

Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko urzędnicze: Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe

Zarzadzenie_Nr_10_2010.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:55:35.
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do
spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020
roku

Zarzadzenie_Nr_9_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:52:56 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:56:30.
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia 4
lutego 2020r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd w
2020r.

ROSiMK_040220_zarzadzenie_nr8.pdf

formularz_opiniowania.pdf

projekt_programu_opieki_nad_zwierzetami.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-04 10:59:33.
Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020
roku

Zarzadzenie_Nr_7_2020.pdf

UG_300120_ogloszenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-30 10:13:20.
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 stycznia 2020 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej

Zarzadzenie_Nr_5_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-23 11:21:28.
Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 stycznia 2020 r. w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2020 rok w Urzędzie Gminy w
Goździe i jednostkach organizacyjnych Gminy

Zarzadzenie_Nr_4_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-23 11:18:48.
Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 stycznia 2020 r. dotyczy powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: Świadczenie usług w zakresie
odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Gózd i zapewnienia im miejsca w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w 2020 roku.

Zarzadzenie_Nr_3_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-15 15:49:57.
Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2020 rok

Zarzadzenie_Nr_2_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:26:38.
Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie wysokości pogotowia
kasowego na 2020 rok

Zarzadzenie_Nr_1_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:24:47.
Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:24:47
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska