2020

Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 marca 2020 roku dot.: powołania komisji w celu
oceny przydatności do dalszego użytkowania
składników rzeczowych majątku ruchomego

Wniosek_pelnomocnictwo_wybory_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-31 10:33:55 | Data modyfikacji: 2020-03-31 10:35:21.
Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 marca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia
Nr 15/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goździe

Zarzadzenie_Nr_18_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-26 16:02:57 | Data modyfikacji: 2020-03-26 16:04:59.
Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia wszystkich
placów zabaw i boisk sportowych na terenie gminy
Gózd

Zarzadzenie_Nr_17_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-24 13:33:08.
Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 marca 2020 r. w sprawie wykonywania zadań
przez Urząd Gminy w Goździe i Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Goździe w sposób
wyłączający bezpośrednią obsługę
interesantów

Zarzadzenie_Nr_16_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-24 13:31:07.
Zarządzenie Nr 8/A/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 lutego 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego
będącymi w dyspozycji Urzędu Gminy i jednostek
organizacyjnych gminy Gózd

Zarzadzenie_Nr_8_A_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-19 13:00:03.
Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goździe

Zarzadzenie_Nr_15_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-18 15:08:47.
Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą

Zarzadzenie_Nr_14_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-16 14:16:35.
Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 marca 2020 r. w sprawie zakazu organizacji
zajęć w związku z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa SARS-CoV-2

Zarzadzenie_Nr_13_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-13 11:11:07.
Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w planie
kontroli zarządczej na 2020 rok

Zarzadzenie_Nr_11_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-06 14:11:27.
Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe do
załatwiania spraw w imieniu Wójta, w tym
wydawania decyzji administracyjnych, postanowień
i zaświadczeń

Zarzadzenie_Nr_12_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-04 16:15:11.
Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko urzędnicze: Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe

Zarzadzenie_Nr_10_2010.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:55:35.
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do
spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020
roku

Zarzadzenie_Nr_9_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:52:56 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:56:30.
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia 4
lutego 2020r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd w
2020r.

ROSiMK_040220_zarzadzenie_nr8.pdf

formularz_opiniowania.pdf

projekt_programu_opieki_nad_zwierzetami.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-04 10:59:33.
Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020
roku

Zarzadzenie_Nr_7_2020.pdf

UG_300120_ogloszenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-30 10:13:20.
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 stycznia 2020 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej

Zarzadzenie_Nr_5_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-23 11:21:28.
Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 stycznia 2020 r. w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2020 rok w Urzędzie Gminy w
Goździe i jednostkach organizacyjnych Gminy

Zarzadzenie_Nr_4_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-23 11:18:48.
Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 stycznia 2020 r. dotyczy powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: Świadczenie usług w zakresie
odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Gózd i zapewnienia im miejsca w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w 2020 roku.

Zarzadzenie_Nr_3_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-15 15:49:57.
Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2020 rok

Zarzadzenie_Nr_2_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:26:38.
Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie wysokości pogotowia
kasowego na 2020 rok

Zarzadzenie_Nr_1_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:24:47.
Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:24:47
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska