2018

Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizacje zadania
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

Zarzadzenie_Nr_6_2018.pdf

UG_160118_ogloszenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-16 13:17:09.
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia 3
stycznia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny
wywoławczej w drugim przetargu pisemnym ofertowym
dla składnika rzeczowego majątku ruchomego -
autopompy ELJOT AU 24/10, rok zakupu 2007,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
pisemnego ofertowego
 Zarzadzenie_Nr_4_2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-03 13:27:03.
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Gózd
 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-03 13:22:14.
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2018 rok

Zarzadzenie_Nr_2_2018

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-03 09:46:23.
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2018 r. w sprawie wysokości pogotowia
kasowego na 2018 rok

Zarzadzenie_Nr_1_2018_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-03 09:43:19.
Data wprowadzenia: 2018-01-03 09:43:19
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska