Zarządzenie Nr 15/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
28 marca 2024 r. dot. powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: świadczenie usług odbioru i
zagospodarowania nieczystości stałych w roku
2024-2025

Zarzadzenie_Nr_15_2024

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-04-03 09:16:10.
Zarządzenie Nr 9/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia regulaminu
naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie
Gminy w Goździe

Zarzadzenie_Nr_9_2024

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-03-01 09:15:30.
Zarządzenie Nr 14/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
28 lutego 2024 r. w sprawie powołania
koordynatora gminnego ds. informatyki

Zarzadzenie_Nr_14_2024

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-29 10:05:30.
Zarządzennie Nr 13/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wyborczych

Zarzadzenie_Nr_13_2024

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-28 11:00:17.
Zarządzenie Nr 12/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko referenta ds. remontów i rozliczeń w
Referacie Utrzymania Infrastruktury Komunalnej w
Urzędzie Gminy w Goździe

Zarzadzenie_Nr_12_2024

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-23 12:28:19.
Zarządzenie Nr 11/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji do
spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024
r.

Zarzadzenie_Nr_11_2024.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-20 11:27:19.
Zarządzenie Nr 10/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 lutego 2024 r. w sprawie harmonogramuu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Gózd na
rok szkolny 2024/2025

Zarzadzenie_Nr_10_2024.pdf

Zarzadzenie_Nr_10_2024_zal_terminy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-19 10:40:31.
Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024
roku

Zarzadzenie_Nr_8_2024 .pdf

UG_290124_ogloszenie_konkurs.pdf

UG_290124_ogloszenie_nabor_reprezentanta.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-01-29 15:56:23.
Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji
do ustalenia normy zużycia oleju napędowego dla
samochodu służbowego Peugeot Boxer służącego
do przewozu osób i materiałów

Zarzadzenie_Nr_7_2024.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-01-26 12:39:50.
Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Gózd w
2024 roku

Zarzadzenie_Nr_6_2024.pdf

Zarzadzenie_Nr_6_2024_zal1_Program.pdf

Zarzadzenie_Nr_6_2024_zal2_formularz_opinii.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-01-24 09:04:08.
Zarządzenie Nr 5/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia
nauczyciela pełniącego zastępstwo za dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Kłonówku-Kolonii podczas jego
nieobecności

Zarzadzenie_Nr_5_2024.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-01-19 09:27:58.
Zarządzenie Nr 4/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia 9
stycznia 2024 r. w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2024 rok w Urzędzie Gminy w
Goździe i jednostkach organizacyjnych Gminy

Zarzadzenie_Nr_4_2024.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-01-19 09:25:18.
Zarządzenie Nr 2/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2024 r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2024 rok

Zarzadzenie_Nr_2_2024.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-01-19 09:21:57.
Zarządzenie Nr 1/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2024 r. w sprawie wysokości pogotowaia
kasowego na 2024 rok

Zarzadzenie_Nr_1_2024.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-01-19 09:20:21.
Zarządzenie Nr 3/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego
od pracy w Urzędzie Gminy w Goździe za święto
przypadające w sobotę w dniu 6 stycznia 2024 r.

Zarzadzenie_Nr_3_2024.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-01-08 11:16:15.
Data wprowadzenia: 2024-01-08 11:16:15
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska