Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Zarządzeniu Nr 27/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w
Goździe oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_73_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:22:37.
Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 grudnia 2017 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Kiedrzyn - OSP"
 Zarzadzenie_Nr_71_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-12-29 12:14:37.
Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu
dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku
 Zarzadzenie_Nr_72_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-12-29 10:54:08.
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 grudnia 2017 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Rozbudowa budynku remizy strażackiej z
przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę
wiejską w miejscowości Kłonówek, gmina Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_70_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-12-12 15:12:48.
Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 grudnia 2017 r. dot. powołania komisji w celu
przeprowadzenia przetargu na sprzedaż
następującego składnika rzeczowego majątku
ruchomego: Autopompa ELJOT AU 24/10, rok zakupu
2007, nr fabryczny 035/2017
 Zarzadzenie_Nr_69_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-12-07 08:21:23.
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 listopada 2017 r. dot.: powołania komisji w
celu oceny przydatności do dalszego użytkowania
składnika rzeczowego majątku ruchomego
 Zarzadzenie_Nr_68_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-22 13:53:34.
Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w
załączniku do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w
Goździe
 Zarzadzenie_Nr_67_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-22 13:51:21.
Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_63_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:37:42.
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 listopada 2017 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Dostawę energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
budynków i innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego
 Zarzadzenie_Nr_66_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:23:09.
Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr
64/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia 10.11.2017 r.
dot. powołania komisji w celu sprawdzenia
prawidłowego działania wodomierzy u
użytkowników
 Zarzadzenie_Nr_65_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:19:34.
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 listopada 2017 r. dot. powołania komisji w
celu sprawdzenia prawidłowego działania
wodomierzy u użytkowników
 Zarzadzenie_Nr_64_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-14 13:31:24.
Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
3 listopada 2017 r. w sprawie inwentaryzacji
rocznej
 Zarzadzenie_Nr_62_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-07 10:27:16.
Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
3 listopada 2017 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w
miejscowości Gózd, gm. Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_61_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-07 09:05:47.
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 października 2017 r. w sprawie zapewnienia
dowozu i odwozu uczniów biorących udział w
realizacji Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, na realizację
projektu "Kompetencje kluczowe dla uczniów
szkół publicznych Gminy Gózd", nr projektu
RPMA.10.01.01-14-7255/16 oraz naliczania
należności z tytułu wykonywania dowozów
 Zarzadzenie_Nr_60_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-06 14:38:07.
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 października 2017 r. w sprawie powołania
zespołu ds. zniszczenia dokumentacji
niearchiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
przeprowadzonych w 2015 r.
 Zarzadzenie_Nr_59_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-23 16:16:19.
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 października 2017 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Kiedrzyn - OSP"
 Zarzadzenie_Nr_58_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-19 09:33:26.
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 października 2017 r. w sprawie zmiany w
składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Goździe

Zarzadzenie_Nr_56_2017_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-17 09:22:58.
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 października 2017 r. w sprawie odbioru
końcowego zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Kłonów - etap I
 Zarzadzenie_Nr_57_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-12 12:46:14.
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 października 2017 r. w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy za świąteczną sobotę tj. za
dzień 11 listopada 2017 r.
 Zarzadzenie_Nr_55_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-12 12:44:12.
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 września 2017 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_54_2017_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-02 15:35:20.
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 września 2017 r. w sprawie: przyznania nagrody
rocznej za rok obrotowy 2016 Dyrektorowi
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_53_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-09-27 15:14:46.
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 września 2017r. w sprawie udziału w
powiatowym ćwiczeniu obronnym we
współdziałaniu ze starostwem powiatowym,
służbami, inspekcjami, strażami z terenu
powiatu radomskiego oraz Wojskową Komendą
Uzupełnień w Radomiu.
 Zarzadzenie_Nr_52_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-09-14 10:49:31.
Zarządzenie NR 47/2017 Wózjta Gminy Gózd z dnia
21 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia
harmonogramu czynności związanych z włączeniem
gimnazjów do publicznych szkół podstawowych.
 Zarzadzenie_Nr_47_2017_.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:21:24.
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 września 2017r. w sprawie powołania komisji w
celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż
składników majątku ruchomego.
 Zarzadzenie_NR_51_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-09-06 10:28:34.
Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 września 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Zarządzeniu Nr 03/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
02.01.2013r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goździe.
 Zarzadzenie_Nr_50_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-09-06 10:19:09.
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 sierpnia 2017 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Kłonów - etap I
 Zarzadzenie_Nr_46_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-08-22 11:30:47.
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 sierpnia 2017 r. dot. powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: Opracowanie dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej do celów regulacji
stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas
drogowy drogi gminnej nr 350105W relacji
Kuczki-Kolonia, Gózd, Karszówka ok 6800 m
 Zarzadzenie_Nr_45_2017_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-08-18 15:05:49 | Data modyfikacji: 2017-08-22 11:27:45.
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 sierpnia 2017 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Gózd"

Zarzadzenie_nr_43_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-08-16 15:09:50.
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 sierpnia 2017 r. dot. powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: "Zakup sprzętu ratowniczego dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_42_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-08-16 14:55:10.
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w
Kłonówku-Kolonii
 Zarzadzenie_Nr_41_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-08-16 14:52:14.
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Kuczkach-Kolonii
 Zarzadzenie_Nr_40_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-08-16 14:49:50.
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małęczynie
 Zarzadzenie_Nr_39_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-08-16 14:47:20.
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_38_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-08-10 10:54:48.
Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_37_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-08-10 10:52:04.
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_36_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-08-10 10:48:48.
Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 lipca 2017 r. dot. powołania komisji w celu
przeprowadzenia przetargu na sprzedaż
składników rzeczowych majątku ruchomego
 Zarzadzenie_Nr_35_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-08-10 10:45:49.
Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 lipca 2017 r. dot. powołania komisji w celu
oceny przydatności do dalszego użytkowania
składników rzeczowych majątku ruchomego
 Zarzadzenie_Nr_34_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-08-10 10:42:43.
Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w
Kłonówku-Kolonii
 Zarzadzenie_Nr_33_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-07 12:39:20.
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Kuczkach-Kolonii
 Zarzadzenie_Nr_32_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-07 12:30:13.
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małęczynie
 Zarzadzenie_Nr_31_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-07 12:27:56.
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Kłonówku-Kolonii
 Zarzadzenie_Nr_30_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-22 15:00:35.
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Kuczkach-Kolonii
 Zarzadzenie_Nr_29_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-22 14:57:52.
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego w Małęczynie
 Zarzadzenie_Nr_28_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-22 14:55:18.
Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do
ustalenia normy zużycia oleju napędowego dla
samochodu służbowego Renault Master FD
służącego do przewozu osób i materiałów
 Zarzadzenie_Nr_27_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-21 08:33:01.
Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 maja 2017 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Rozbudowa budynku
remizy strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń
na świetlicę wiejską w miejscowości
Kłonówek, gm. Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_18_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-21 08:23:03.
Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia terminu
przerwy w pracy przedszkola i oddziałów
przedszkolnych
 Zarzadzenie_Nr_26_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-20 12:24:05.
Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
7 czerwca 2017 r. dot. powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 30 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd”
 Zarzadzenie_Nr_25_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-07 15:28:43 | Data modyfikacji: 2017-06-07 15:30:23.
Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 czerwca 2017 r. dotyczy powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
zapytania ofertowego na: Zadanie nr 1 - Wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej w m. Kuczki i
Kuczki-Kolonia do oczyszczalni ścieków w
Goździe: Zadanie nr 2 - Wykonanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji
sanitarnej w m. Niemianowice do oczyszczalni
ścieków w Klwatce Królewskiej
 Zarzadzenie_Nr_24_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-07 15:21:07 | Data modyfikacji: 2017-06-07 15:25:22.
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 czerwca 2017 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie
gminy Gózd - Zadanie nr 3: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Gózd, ul. Czarnecka;
Zadanie nr 4 - Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Drożanki
 Zarzadzenie_Nr_23_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-06 14:31:24.
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 czerwca 2017 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie
gminy Gózd: Zadanie I - Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Kiedrzyn
 Zarzadzenie_Nr_22_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-06 14:25:31.
Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów
na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół
publicznych w gminie Gózd

Zarzadzenie_Nr_21_2017.pdf

Zarzadzenie_Nr_21_2017_zal1_ogloszenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 16:41:58.
Zarządzneie Nr 20/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 czerwca 2017 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Przebudowa dróg gminnych na terenie
gminy Gózd - zadanie I: Przebudowa dróg gminnych
w miejscowości Małęczyn - ul. Wschodnia, ul.
Zachodnia i ul. Ziembickiego"
 Zarzadzenie_20_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 16:38:27.
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 maja 2017 r. dot. powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 30 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd”
 Zarządzenie_Nr_19_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-05-29 12:51:10.
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przygotowania i prowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na: Demontaż, transport i utylizację wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_17_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-05-05 11:34:40.
Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 kwietnia 2017 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę
budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości
Gózd, gmina Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_16_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-27 15:51:36.
Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 kwietnia 2017 r. w sprawie planu sprawdzeń z
zakresu przestrzegania zasad ochrony danych
osobowych
 Zarzadzenie_Nr_15_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-27 15:48:25.
Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do
ustalenia normy zużycia oleju napędowego dla
samochodu pożarniczego Mercedes Benz Atego o nr.
rej. WRA 76998 służącego do akcji
ratowniczo-gaśniczych oraz pracy urządzeń
specjalnych i pracy silnika wyrażonych w minutach
 Zarzadzenie_Nr_13_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-27 15:46:28.
Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu
ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z
wyborów do organów jednostek samorządu
terytorialnego przeprowadzonych 16 i 30 listopada
2014 r.
 Zarzadzenie_Nr_11_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-07 13:24:12 | Data modyfikacji: 2017-04-07 13:25:22.
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 marca 2017 r. w sprawie stawek za dostawę
energii cieplnej
 Zarzadzenie_Nr_10_2017_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-03-22 12:02:24 | Data modyfikacji: 2017-04-26 16:03:30.
Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 lutego 2017 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Bezgotówkowy
zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w
Goździe, jednostek OSP na terenie Gminy Gózd
oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Goździe"
 Zarzadzenie_Nr_9_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-02-13 14:21:32.
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia 3
lutego 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu
udzielania przez Gminę Gózd zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro

Zarzadzenie_Nr_8_2017.pdf

Zarzadzenie_Nr_8_2017_zal1_Regulamin.pdf

Zarzadzenie_Nr_8_2017_zal1_do_Regulaminu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-02-09 10:25:38.
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia 3
lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd w
2017 roku
 Zarzadzenie_Nr_7_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-02-03 15:01:23.
Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
27 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji
ds. przeprowadzenia otwartego konkursu na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017
roku
 Zarzadzenie_Nr_6_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-31 13:50:18.
Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania
rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz
zniszczonych z nakazu organu Inspekcji
Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego
w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia
zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu
 Zarzadzenie_Nr_5_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-20 13:09:30.
Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 stycznia 2017 r. w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2017 r. w Urzędzie Gminy w
Goździe i jednostkach organizacyjnych Gminy

Zarzadzenie_Nr_4_2017.pdf

Zarzadzenie_Nr_4_2017_zal_plan_kontroli.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 14:40:32.
Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia 5
stycznia 2017 r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2017 rok
 Zarzadzenie_Nr_2_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-09 13:14:38.
Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia 5
stycznia 2017 r. w sprawie wysokości pogotowia
kasowego na 2017 rok
 Zarzadzenie_Nr_1_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-09 13:10:40.
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia 5
stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w
2017 roku
 Zarzadzenie_Nr_3_2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-05 12:07:04.
Data wprowadzenia: 2017-01-05 12:07:04
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska