Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
° 2020
° 2019
°  2018
° 2017 i starsze
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > 2020 strona główna 

2020
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Zakup i dostawę laptopów w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa -
Zdalna szkoła+

ZEAS_231020_zapytania_wyjasnienia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-23 13:14:33, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Zakup i dostawa laptopów w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa -
Zdalna szkoła+

ZEAS_161020_ogloszenie.pdf

ZEAS_161020_specyfikacja.pdf

ZEAS_161020_zal1_Formularz_oferty.doc

ZEAS_161020_zal2_oswiadczenia.doc

ZEAS_161020_zal3_oswiadczenie.doc

ZEAS_161020_zal4_wykaz_wyk_uslug.doc

ZEAS_161020_zal5_wzor_umowy.doc

ZEAS_161020_zal6_klauzula.doc

ZEAS_161020_zal7_klauzula2.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-16 14:45:38, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawa oleju opałowego do
kotłowni placówek szkolnych na sezon grzewczy
2020/2021

ZEAS_161020_wyniki_postepowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-16 11:58:49, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: Dostawa oleju opałowego do
kotłowni placówek szkolnych na sezon grzewczy
2020/2021

ZEAS_121020_wyniki_postepowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-12 13:31:34, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Dostawa oleju opałowego do kotłowni placówek
szkolnych na sezon grzewczy 2020/2021

ZEAS_071020_zapytania_wyjasnienia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-07 12:15:14, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Dostawa oleju
opałowego do kotłowni placówek szkolnych na
sezon grzewczy 2020/2021

ZEAS_011020_ogloszenie.pdf

ZEAS_011020_specyfikacja.pdf

ZEAS_011020_zal1_formularz_ofertowy.doc

ZEAS_011020_zal2_projekt_umowy.doc

ZEAS_011020_zal1_do_umowy_harmonogram_dostaw.doc

ZEAS_011020_zal3_oswiadczenie.doc

ZEAS_011020_zal4_oswiadczenie.doc

ZEAS_011020_zal5_oswiadczenie.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-01 13:09:04, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Inwentaryzacja
indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy
Gózd"

ROSiMK_280920_wyniki_postepowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-01 10:24:31, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na:
Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na
terenie gminy Gózd

ROSiMK_150920_zapytania_wyjasnienia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-15 13:56:10 Informację zaktualizowano 2020-09-15 13:57:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Inwentaryzacja
indywidualnych źródeł ciepła w gminie Gózd

ROSiMK_090920_ogloszenie

ROSiMK_090920_specyfikacja

ROSiMK_090920_zal1_formularz_oferty

ROSiMK_090920_zal2-5_oswiadczenia

ROSiMK_090920_zal6_wzor_umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-09 17:46:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie gminy Gózd

BGK_080920_wyniki_postepowania

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-08 17:18:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
"Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie gminy Gózd"

BGK_170820_zestawienie_ofert.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-17 15:21:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia - dotyczy przetargu nieograniczonego
na: "Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie gminy Gózd"

BGK_130820_zapytania_wyjasnienia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-13 14:51:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o udzielenie
zamówienia publicznego na: Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej na terenie
gminy Gózd

BGK_290720_ogloszenie

BGK_290720_Specyfikacja

BGK_290720_druk_oferty

BGK_290720_zal2B_Przedmiar OSP Kuczki Kolonia

BGK_290720_zal2A_Przedmiar UG Gózd

BGK_290720_zal3_oswiadczenie

BGK_290720_zal4_wykaz_wyk_robot

BGK_290720_zal5_wykaz_osob

BGK_290720_zal6_zasoby

BGK_290720_zal7_wzor_umowy

BGK_290720_zal8_oswiadczenie_grupa_kapitalowa

BGK_290720_ZESTAWIENIE MATRIAŁOW UG Gózd

DETAL A3

POŁUDNIE A2

PÓŁNOC A2

TAB DETAL A3

TAB POŁUDNIOWA A2

TAB WSCHODNIA A3

TAB ZACHODNIA A3

WSCHÓD A4

ZACHÓD A4

A (1) (1)

A

B (1)

B (2)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-29 16:20:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Demontaż, odbiór, transport i
utylizację wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Gózd

ROSiMK_100720_Zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-10 11:54:34 Informację zaktualizowano 2020-07-10 11:55:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na: Demontaż, odbiór,
transport i utylizację wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Gózd

ROSiMK_010720_zapytanie.pdf

ROSiMK_010720_Specyfikacja.pdf

ROSiMK_010720_zal1_Oferta.pdf

ROSiMK_010720_zal2_oswiadczenie.pdf

ROSiMK_010720_wzor_umowy.pdf

ROSiMK_010720_Umowa_powierzenia_danych.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-01 14:21:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonegp na: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Grzmucin - etap I

BGK_300620_wyniki_postepowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-30 11:14:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzmucin
- etap I

BGK_180620_zestawienie_ofert.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 12:19:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych powstających w
nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy
Gózd oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych od 1 lipca 2020 r. do 31 marca 2021 r.

ROSiMK_160620_wyniki_postepowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 11:53:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na: Usuwanie odpadów z folii
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach i typu Big-Bag

ROSiMK_160620_wyniki.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 11:48:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja z otwarcia ofert złożonych w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych powstających w nieruchomościach
zamieszkałych na terenie gminy Gózd oraz z
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
od 1 lipca 2020 r. do 31 marca 2021 r.

ROSiMK_040620_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-04 14:26:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Grzmucin - etap I

BGK_030620_ogloszenie.docx

BGK_030620_specyfikacja.pdf

BGK_030620_zal1_oferta.doc

BGK_030620_zal2_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_030620_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_030620_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_030620_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_030620_zal6_zobowiazanie_zasoby.doc

BGK_030620_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_030620_zal8_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-03 14:58:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Usuwanie
odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozie i typu
Big-Bag

ROSiMK_020620_zapytanie.pdf

ROSiMK_020620_specyfikacja.pdf

ROSiMK_020620_oferta_cenowa.pdf

ROSiMK_020620_oswiadczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-02 15:00:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Gózd oraz z Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalych w Goździe od 1 lipca
2020 r. do 31 marca 2021 r.

ROSiMK_010620_zapytania_wyjasnienia.pdf

Zalacznik_ nr_ 6_ projekt_umowy.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-01 16:50:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania
ofertowego z dnia 18 maja 2020 r., którego
przedmiotem było zadanie pn.: Usuwanie odpadów z
folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania
balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag

ROSiMK_280520-Uniewaznienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-28 14:25:55 Informację zaktualizowano 2020-05-28 14:46:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Gózd oraz z Puntu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Goździe od 1
lipca 2020 r. do 31 marca 2021 r.

ROSiMK_270520_ogloszenie.docx

ROSiMK_270520_specyfikacja.pdf

ROSiMK_270520_zal1_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

ROSiMK_270520_zal2_formularz_ofertowy.doc

ROSiMK_270520_zal3_oswiadczenie.docx

ROSiMK_270520_zal4_oswiadczenie.docx

ROSiMK_270520_zal5_info_grupa_kapitalowa.doc

ROSiMK_270520_zal6_projekt umowy.docx

ROSiMK_270520_zal_do_umowy_sprawozdanie.docx

ROSiMK_270520_zal7_wykaz_zrealizowanych_uslug.docx

ROSiMK_270520_zal8_wkaz_potencjalu_tech.docx

BGK_040620_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-27 14:27:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników pisemnego przetargu
ofertowego na sprzedaż składnika rzeczowego
majątku ruchomego tj. pojazdu marki Mercedes Benz

UG_270520_wyniki_postepowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-27 12:51:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn.: Usuwanie
odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu
Big-Bag

ROSiMK_180520_zapytanie_ofertowe.pdf

ROSiMK_180520_specyfikacja.pdf

ROSiMK_180520_oferta.pdf

ROSiMK_180520_oswiadczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-18 14:54:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:
Usuwanie odpadów: folii rolniczych, siatki i
sznurka do owijania balotów, opakowań po
nawozach i typu Big-Bag

ROSiMK_180520_uniewaznienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-18 14:34:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika
rzeczowego majątku ruchomego tj. pojazdu marki
Mercedez-Bennz, model: LP 6.5t

UG_130520_Ogloszenie.pdf

UG_130520_oferta.pdf

UG_130520_wzor_umowy.pdf

UG_130520_klauzyla_informacyjna .pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-13 12:37:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Usuwanie
odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu
Big-Bag

ROSiMK_060520_zapytanie_ofertowe.pdf

ROSiMK_060520_specyfikacja.pdf

ROSiMK_060520_oferta.pdf

ROSiMK_060520_oswiadczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-06 13:54:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników pisemnego przetargu
ofertowego na sprzedaż następujących
składników rzeczowych majątku ruchomego: pojazd
marki STAR

UG_210420_wyniki_postepowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-21 14:03:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego
na terenie gminy Gózd w formule "zaprojektuj i
wybuduj"
 BGK_09042020_zawiadomienie.pdf.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-04-09 13:51:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników
rzeczowych majątku ruchomego - pojazdy marki:
Mercedes-Benz, model: LP 6.5t, wersja LPKF 608;
STAR, model 200 11.5t

UG_070420_Ogloszenie_przetarg.pdf

UG_070420_oferta.pdf

UG_070420_WZOR_UMOWY.pdf

UG_070420_klauzula_dane_osobowe.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-07 09:50:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Gózd w formule "zaprojektuj i wybuduj"

BGK_060420_zestawienie_ofert.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-06 15:22:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Gózd w formule "Zaprojektuj i wybuduj"

BGK_010420_zapytania_wyjasnienia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-01 14:20:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Gózd w formule "Zaprojektuj i wybuduj"

BGK_310320_zapytania_wyjasnienia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 13:40:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: Budowa oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Gózd w formule
"zaprojektuj i wybuduj"

BGK_200320_ogloszenie.docx

BGK_200320_specyfikacja.pdf

BGK_200320_zal1_oferta.doc

BGK_200320_zal2A.pdf

BGK_200320_zal2B.pdf

BGK_200320_zal2C.pdf

BGK_200320_zal2D.pdf

BGK_200320_zal2E.pdf

BGK_200320_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_200320_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_200320_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_200320_zal6_zasoby.doc

BGK_200320_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_200320_zal8_grupa_kapitalowa.doc

BGK_200320_zal9_wymagania_dotyczace_opraw.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 14:39:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie dokumentacji
projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej:
ZADANIE I - Wykonanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji
sanitarnej w m. Kuczki i Kuczki-Kolonia, gm. Gózd
oraz w m. Gózd-Osiedle Karszówka, gm. Gózd do
oczyszczalni ścieków w Goździe; ZADANIE II -
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na
budowę kanalizacji sanitarnej w m. Niemianowice,
gm. Gózd oraz w m. Klwatka Królewska, gm. Gózd
do oczyszczalni ścieków w Klwatce Królewskiej

BGK_130320_wyniki_postepowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-13 14:55:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na
budowę kanalizacji sanitarnej: ZADANIE I -
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na
budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kuczki i
Kuczki-Kolonia, gm. Gózd oraz w m. Gózd-Osiedle
Karszówka, gm. Gózd do oczyszczalni ścieków w
Goździe; ZADANIE II - Wykonanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji
sanitarnej w m. Niemianowice, gm. Gózd oraz w m.
Klwatka Królewska, gm. Gózd do oczyszczalni
ścieków w Klwatce Królewskiej

BGK_200120_zestawienie_ofert.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-20 14:01:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia
publicznego na: Świadczenie usług w zakresie
odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Gózd i zapewnienia im miejsca w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w 2020 roku

ROŚiMK_100120_zapytanie_ofertowe.pdf

ROŚiMK_100120_specyfikacja.pdf

ROŚiMK_100120_zal_oferta.pdf

ROŚiMK_100120_wzor_umowy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-10 14:32:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej: ZADANIE I - Wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej w m. Kuczki i
Kuczki-Kolonia, gm. Gózd oraz w m. Gózd-Osiedle
Karszówka, gm. Gózd do oczyszczalni ścieków w
Goździe; ZADANIE II - Wykonanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji
sanitarnej w m. Niemianowice, gm. Gózd oraz w m.
Klwatka Królewska, gm. Gózd do oczyszczalni
ścieków w Klwatce Królewskiej

BGK_090120_ogloszenie.docx

BGK_090120_specyfikacja.pdf

BGK_090120_zal1_oferta.doc

BGK_090120_zal2_Oswiadczenie (2).doc

BGK_090120_zal3_wykaz_wyk_zamowien.doc

BGK_090120_zal4_kadra_pracownicza.doc

BGK_090120_zal5_zobowiazanie_zasoby.doc

BGK_090120_zal6_wzor_umowy.doc

BGK_090120_zal7_oswiadczenie_uprawnienia.doc

BGK_090120_zal8_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

BGK_090120_mapa_orientacyjna.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-09 15:14:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku