Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
° 2020
° 2019
°  2018
° 2017 i starsze
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > 2020 strona główna 

2020
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na: Demontaż, odbiór,
transport i utylizację wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Gózd

ROSiMK_010720_zapytanie.pdf

ROSiMK_010720_Specyfikacja.pdf

ROSiMK_010720_zal1_Oferta.pdf

ROSiMK_010720_zal2_oswiadczenie.pdf

ROSiMK_010720_wzor_umowy.pdf

ROSiMK_010720_Umowa_powierzenia_danych.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-01 14:21:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonegp na: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Grzmucin - etap I

BGK_300620_wyniki_postepowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-30 11:14:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzmucin
- etap I

BGK_180620_zestawienie_ofert.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 12:19:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych powstających w
nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy
Gózd oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych od 1 lipca 2020 r. do 31 marca 2021 r.

ROSiMK_160620_wyniki_postepowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 11:53:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na: Usuwanie odpadów z folii
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach i typu Big-Bag

ROSiMK_160620_wyniki.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 11:48:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja z otwarcia ofert złożonych w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych powstających w nieruchomościach
zamieszkałych na terenie gminy Gózd oraz z
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
od 1 lipca 2020 r. do 31 marca 2021 r.

ROSiMK_040620_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-04 14:26:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Grzmucin - etap I

BGK_030620_ogloszenie.docx

BGK_030620_specyfikacja.pdf

BGK_030620_zal1_oferta.doc

BGK_030620_zal2_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_030620_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_030620_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_030620_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_030620_zal6_zobowiazanie_zasoby.doc

BGK_030620_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_030620_zal8_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-03 14:58:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Usuwanie
odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozie i typu
Big-Bag

ROSiMK_020620_zapytanie.pdf

ROSiMK_020620_specyfikacja.pdf

ROSiMK_020620_oferta_cenowa.pdf

ROSiMK_020620_oswiadczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-02 15:00:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Gózd oraz z Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalych w Goździe od 1 lipca
2020 r. do 31 marca 2021 r.

ROSiMK_010620_zapytania_wyjasnienia.pdf

Zalacznik_ nr_ 6_ projekt_umowy.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-01 16:50:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania
ofertowego z dnia 18 maja 2020 r., którego
przedmiotem było zadanie pn.: Usuwanie odpadów z
folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania
balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag

ROSiMK_280520-Uniewaznienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-28 14:25:55 Informację zaktualizowano 2020-05-28 14:46:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Gózd oraz z Puntu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Goździe od 1
lipca 2020 r. do 31 marca 2021 r.

ROSiMK_270520_ogloszenie.docx

ROSiMK_270520_specyfikacja.pdf

ROSiMK_270520_zal1_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

ROSiMK_270520_zal2_formularz_ofertowy.doc

ROSiMK_270520_zal3_oswiadczenie.docx

ROSiMK_270520_zal4_oswiadczenie.docx

ROSiMK_270520_zal5_info_grupa_kapitalowa.doc

ROSiMK_270520_zal6_projekt umowy.docx

ROSiMK_270520_zal_do_umowy_sprawozdanie.docx

ROSiMK_270520_zal7_wykaz_zrealizowanych_uslug.docx

ROSiMK_270520_zal8_wkaz_potencjalu_tech.docx

BGK_040620_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-27 14:27:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników pisemnego przetargu
ofertowego na sprzedaż składnika rzeczowego
majątku ruchomego tj. pojazdu marki Mercedes Benz

UG_270520_wyniki_postepowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-27 12:51:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn.: Usuwanie
odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu
Big-Bag

ROSiMK_180520_zapytanie_ofertowe.pdf

ROSiMK_180520_specyfikacja.pdf

ROSiMK_180520_oferta.pdf

ROSiMK_180520_oswiadczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-18 14:54:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:
Usuwanie odpadów: folii rolniczych, siatki i
sznurka do owijania balotów, opakowań po
nawozach i typu Big-Bag

ROSiMK_180520_uniewaznienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-18 14:34:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika
rzeczowego majątku ruchomego tj. pojazdu marki
Mercedez-Bennz, model: LP 6.5t

UG_130520_Ogloszenie.pdf

UG_130520_oferta.pdf

UG_130520_wzor_umowy.pdf

UG_130520_klauzyla_informacyjna .pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-13 12:37:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Usuwanie
odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu
Big-Bag

ROSiMK_060520_zapytanie_ofertowe.pdf

ROSiMK_060520_specyfikacja.pdf

ROSiMK_060520_oferta.pdf

ROSiMK_060520_oswiadczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-06 13:54:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników pisemnego przetargu
ofertowego na sprzedaż następujących
składników rzeczowych majątku ruchomego: pojazd
marki STAR

UG_210420_wyniki_postepowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-21 14:03:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego
na terenie gminy Gózd w formule "zaprojektuj i
wybuduj"
 BGK_09042020_zawiadomienie.pdf.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-04-09 13:51:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników
rzeczowych majątku ruchomego - pojazdy marki:
Mercedes-Benz, model: LP 6.5t, wersja LPKF 608;
STAR, model 200 11.5t

UG_070420_Ogloszenie_przetarg.pdf

UG_070420_oferta.pdf

UG_070420_WZOR_UMOWY.pdf

UG_070420_klauzula_dane_osobowe.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-07 09:50:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Gózd w formule "zaprojektuj i wybuduj"

BGK_060420_zestawienie_ofert.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-06 15:22:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Gózd w formule "Zaprojektuj i wybuduj"

BGK_010420_zapytania_wyjasnienia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-01 14:20:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Gózd w formule "Zaprojektuj i wybuduj"

BGK_310320_zapytania_wyjasnienia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 13:40:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: Budowa oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Gózd w formule
"zaprojektuj i wybuduj"

BGK_200320_ogloszenie.docx

BGK_200320_specyfikacja.pdf

BGK_200320_zal1_oferta.doc

BGK_200320_zal2A.pdf

BGK_200320_zal2B.pdf

BGK_200320_zal2C.pdf

BGK_200320_zal2D.pdf

BGK_200320_zal2E.pdf

BGK_200320_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_200320_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_200320_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_200320_zal6_zasoby.doc

BGK_200320_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_200320_zal8_grupa_kapitalowa.doc

BGK_200320_zal9_wymagania_dotyczace_opraw.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 14:39:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie dokumentacji
projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej:
ZADANIE I - Wykonanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji
sanitarnej w m. Kuczki i Kuczki-Kolonia, gm. Gózd
oraz w m. Gózd-Osiedle Karszówka, gm. Gózd do
oczyszczalni ścieków w Goździe; ZADANIE II -
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na
budowę kanalizacji sanitarnej w m. Niemianowice,
gm. Gózd oraz w m. Klwatka Królewska, gm. Gózd
do oczyszczalni ścieków w Klwatce Królewskiej

BGK_130320_wyniki_postepowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-13 14:55:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na
budowę kanalizacji sanitarnej: ZADANIE I -
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na
budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kuczki i
Kuczki-Kolonia, gm. Gózd oraz w m. Gózd-Osiedle
Karszówka, gm. Gózd do oczyszczalni ścieków w
Goździe; ZADANIE II - Wykonanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji
sanitarnej w m. Niemianowice, gm. Gózd oraz w m.
Klwatka Królewska, gm. Gózd do oczyszczalni
ścieków w Klwatce Królewskiej

BGK_200120_zestawienie_ofert.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-20 14:01:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia
publicznego na: Świadczenie usług w zakresie
odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Gózd i zapewnienia im miejsca w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w 2020 roku

ROŚiMK_100120_zapytanie_ofertowe.pdf

ROŚiMK_100120_specyfikacja.pdf

ROŚiMK_100120_zal_oferta.pdf

ROŚiMK_100120_wzor_umowy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-10 14:32:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej: ZADANIE I - Wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej w m. Kuczki i
Kuczki-Kolonia, gm. Gózd oraz w m. Gózd-Osiedle
Karszówka, gm. Gózd do oczyszczalni ścieków w
Goździe; ZADANIE II - Wykonanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji
sanitarnej w m. Niemianowice, gm. Gózd oraz w m.
Klwatka Królewska, gm. Gózd do oczyszczalni
ścieków w Klwatce Królewskiej

BGK_090120_ogloszenie.docx

BGK_090120_specyfikacja.pdf

BGK_090120_zal1_oferta.doc

BGK_090120_zal2_Oswiadczenie (2).doc

BGK_090120_zal3_wykaz_wyk_zamowien.doc

BGK_090120_zal4_kadra_pracownicza.doc

BGK_090120_zal5_zobowiazanie_zasoby.doc

BGK_090120_zal6_wzor_umowy.doc

BGK_090120_zal7_oswiadczenie_uprawnienia.doc

BGK_090120_zal8_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

BGK_090120_mapa_orientacyjna.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-09 15:14:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku