Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Obwieszczenia 2018
Komunikaty dla rolników
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi 2018
° Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi 2018 strona główna 

Przetargi 2018
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa
drogi gminnej Budy Niemianowskie - Piskornica"

BGK_180518_ogloszenie.docx

BGK_180518_specyfikacja.pdf

BGK_180518_zal1_oferta.doc

BGK_180518_zal2_kosztorys_ ofertowy.xls

BGK_180518_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_180518_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_180518_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_180518_zal6_zasoby.doc

BGK_180518_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_180518_zal8_oswiadczenie_grupa_kapitałowa.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-18 14:33:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa
drogi gminnej Kłonów-Kuczki-etap II"

BGK_170518_ogloszenie.docx

BGK_170518_specyfikacja.pdf

BGK_170518_zal1_oferta.doc

BGK_170518_zal2_przedmiar_robot.doc

BGK_170518_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_170518_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_170518_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_170518_zal6_zasoby.doc

BGK_170518_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_170518_zal8_oswiadczenie_gr_kapitalowa.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-17 15:05:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwarcie ofert dnia 19.03.2018
r.) na: Budowę oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Gózd
 BGK_150518_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-05-15 14:52:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot. postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Adaptację pomieszczeń na
sale lekcyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w
Klwatce
 ZEAS_120418_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-12 10:04:13 Informację zaktualizowano 2018-04-12 10:05:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: Adaptacja pomieszczeń na sale
lekcyjne w Publicznej szkole Podstawowej w Klwatce
 ZEAS_230318_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-23 11:09:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Gózd"
 BGK_190318_zestawienie_ofert.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-19 16:45:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn, ul. Szkolna
 BGK_120318_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-12 14:41:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Adaptacja
pomieszczeń na sale lekcyjne w Publicznej Szkole
Podstawowej w Klwatce

ZEAS_070318_ogloszenie.pdf

ZEAS_070318_specyfikacja.pdf

ZEAS_070318_zal1_oferta.doc

ZEAS_070318_zal2_oswiadczenie.doc

ZEAS_070318_zal3_wykaz_robot.doc

ZEAS_070318_zal4_wykaz_osob.doc

ZEAS_070318_zal5_zasoby.doc

ZEAS_070318_zal6_przedmiar_robot_branza_budownicz .pdf

ZEAS_070318_zal7_przedmiar_robot_branza_elektryczna.pdf

ZEAS_070318_zal8_przedmiar_robot_branza_sanitarna.pdf

ZEAS_070318_zal9_wzor_umowy.doc

ZEAS_070318_zal10_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

ZEAS_070318_STWiOR PSP Klwatka.pdf

ZEAS_070318_Architektura i konstrukcja.pdf

ZEAS_070318_KLWATKA parter rys. 2.pdf

ZEAS_070318_KLWATKA pietro rys. 3.pdf

ZEAS_070318_Projekt budowlany przebudowy klatki schodowej.pdf

ZEAS_070318_STWiOR_Instalacje elektryczne _PSP_Klwatka.pdf

ZEAS_070318_Instalacja elektryczna - OPIS_PSP_Klwatka.pdf

ZEAS_070318_Instalacja elektryczna_plot_Model_rys_1.pdf

ZEAS_070318_Instalacja elektryczna_plot_Model_rys_2.pdf

ZEAS_070318_Instalacja elektryczna_plot_Model_rys_3.pdf

ZEAS_070318_Instalacja elektryczna_Proponowany_układ_polaczen.pdf

ZEAS_070318_SPECYFIKACJA TECHNICZNA Klwatka instalacje sanitarne.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_co_wod_kan_wentylacja_opis.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_instalacje_sanitarne rys 2.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_instalacje sanitarne rys 3.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_instalacje sanitarne rys 4.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_instalacje sanitarne rys 5.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_instalacje sanitarne rys 6.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_instalacje sanitarne rys 7 i 8.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-07 14:42:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn, ul. Szkolna
 BGK_050318_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-05 14:01:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gózd

BGK_020318_ogloszenie.docx

BGK_020318_specyfikacja.pdf

BGK_020318_zal1_oferta.doc

BGK_020318_zal2a Gozd ul.Szkolna.pdf

BGK_020318_zal2b Gózd ul.Kościelna.pdf

BGK_020318_zal2c_ Gozd ul.Polnocna.pdf

BGK_020318_zal2d Gozd ul.Osiedlowa.pdf

BGK_020318_zal2e Gozd_Budy Niemianowskie.pdf

BGK_020318_zal2f Lipiny.pdf

BGK_020318_zal2g Klwatka.pdf

BGK_020318_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_020318_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_020318_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_020318_zal6_zasoby.doc

BGK_020318_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_020318_zal8_grupa_kapitalowa.doc

BGK_020318_zal9_wymagania_dotyczace_opraw.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 14:46:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na: "Adaptacja
pomieszczeń na sale lekcyjne w Publicznej Szkole
Podstawowej w Klwatce"
 ZEAS_210218_uniewaznienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-21 13:14:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn, ul. Szkolna

BGK_160218_ogloszenie.docx

BGK_160218_specyfikacja.pdf

BGK_160218_zal1_oferta.doc

BGK_160218_zal2_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_160218_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_160218_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_160218_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_160218_zal6_zasoby.doc

BGK_160218_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_160218_zal8_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-16 14:35:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: Adaptacja pomieszczeń na sale
lekcyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce
 ZEAS_050218_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 12:39:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd zgodnie z § 10 ust. 1
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia
2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu
gospodarowania niektórymi składnikami majątku
Skarbu Państwa ogłasza pisemny przetarg ofertowy
na sprzedaż następującego składnika rzeczowego
majątku ruchomego: Autopompa ELJOT AU 24/10, rok
zakupu 2007, nr fabryczny 035/2007
 UG_040117_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 12:08:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
   Przetargi
wersja do druku