Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Komunikaty dla rolników
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
° 2019
°  2018
° 2017 i starsze
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi >  2018 strona główna 

2018
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na: Odbiór drobnych
odpadów stałych z kontenerów o poj. 7m3,
odpadów wstępnie segregowanych z pojemnika o
poj. 1100 l, odpadów z pojemników o poj. 240 l z
miejsc użyteczności publicznej z terenu Gminy
Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gózd i
Klwatka Królewska

ROSiMK_041218_wyniki_postepowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-04 14:02:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy na terenie gminy Gózd

ROŚiMK_031218_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 14:25:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Konserwacja
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gózd w
roku 2019"

BGK_261118_zapytanie_i_specyfikacja.pdf

BGK_261118_zal1_formularz_oferty.doc

BGK_261118_wzor_wmowy.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 14:34:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd

ROŚiMK_221118_ogloszenie.docx

ROŚiMK_221118_specyfikacja.pdf

ROŚiMK_221118_zal1_formularz_oferty.doc

ROŚiMK_221118_zal2_oswiadczenie.odt

ROŚiMK_221118_zal3_oswiadczenie.odt

ROŚiMK_221118_zal4_wykaz_wyk_uslug.odt

ROŚiMK_221118_zal5_wykaz_sprzetu.odt

ROŚiMK_221118_zal6_grupa_kapitalowa.odt

ROŚiMK_221118_zal7_zakres_podwykonawstwa.odt

ROŚiMK_221118_zal8_zasoby.doc

ROŚiMK_221118_zal9_wzor_umowy.doc

ROŚiMK_221118_zal10_raport_unieszkodliwienie.doc

ROŚiMK_221118_zal11_raport_recykling.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 13:41:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwarcie ofert dnia 25.10.2018
r.) na: Dostawę energii elektrycznej na potrzeby
oświetlenia ulicznego, budynków i innych
obiektów zarządzanych przez Zamawiającego

BGK_211118_wyniki_postepowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 14:26:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w
art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
na: „Odbiór drobnych odpadów stałych z
kontenerów o poj. 7m3, odpadów wstępnie
segregowanych z pojemnika o poj. 1100 l, odpadów
z pojemników o poj. 240 l z miejsc użyteczności
publicznej z terenu Gminy Gózd oraz wywóz i
utylizacja osadu z gminnych oczyszczalni ścieków
w miejscowościach: Gózd i Klwatka Królewska”

ROŚiMK_201118_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-20 15:00:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Treść zapytań oraz wyjaśnienia zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dot.: przetargu nieograniczonego na: Odbiór
drobnych odpadów stałych z kontenerów o poj.
7m3, odpadów wstępnie segregowanych z pojemnika
o poj. 1100 l, odpadów z pojemników o poj. 240 l
z miejsc użyteczności publicznej z terenu Gminy
Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gózd i
Klwatka Królewska

ROŚiMK_161118_zapytania_wyjasnienia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-16 09:59:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Treść zapytań oraz wyjaśnienia zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dot.: przetargu nieograniczonego na: Odbiór
drobnych odpadów stałych z kontenerów o poj.
7m3, odpadów wstępnie segregowanych z pojemnika
o poj. 1100 l, odpadów z pojemników o poj. 240 l
z miejsc użyteczności publicznej z terenu Gminy
Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gózd i
Klwatka Królewska

ROSiMK_151118_zapytania_wyjasnienia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-15 15:25:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Zimowe
utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Gózd w
sezonie zimowym 2018/2019 oraz usługi
koparko-ładowarką w roku 2019

BGK_141118_zapytanie_ofertowe_SIWZ.pdf

BGK_141118_zal1_formularz_oferty.doc

BGK_141118_zal2A_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_141118_zal2B_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_141118_zal2C_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_141118_zal4_specyfikacja_techniczna.doc

BGK_141118_wzor_umowy_koparko_ladowarka.doc

BGK_141118_wzor_umowy_odsniezanie.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-14 12:29:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór
drobnych odpadów stałych z kontenerów o poj.
7m3, odpadów wstępnie segregowanych z pojemnika
o poj. 1100 l, odpadów z pojemników o poj. 240 l
z miejsc użyteczności publicznej z terenu Gminy
Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gózd i
Klwatka Królewska

ROŚiMK_091118_ogloszenie.docx

ROŚiMK_091118_specyfikacja.pdf

ROŚiMK_091118_zal1_Oferta.doc

ROŚiMK_091118_zal2_oswiadczenie.rtf

ROŚiMK_091118_zal3_oswiadczenie.rtf

ROŚiMK_091118_zal4_wykaz_wyk_uslug.odt

ROŚiMK_091118_zal5_wykaz_sprzetu.doc

ROŚiMK_091118_zal6_grupa_kapitalowa.doc

ROŚiMK_091118_zal7_zakres_podwykonawstwa.doc

ROŚiMK_091118_zal8_wzor_umowy.odt

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-09 14:51:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
"Dostawę energii elektrycznej na potrzeby
oświetlenia ulicznego, budynków i innych
obiektów zarządzanych przez Zamawiającego

BGK_251018_zestawienie_ofert.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-25 15:16:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetergu nieograniczonego na: Dostawę
energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia
ulicznego, budynków i innych obiektów
zarządzanych przez Zamawiającego

BGK_171018_ogloszenie.docx

BGK_171018_specyfikacja.pdf

BGK_171018_zal1_formularz_oferty.doc

BGK_171018_zal2_wykaz_punktow_odbioru_energii.pdf

BGK_171018_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_171018_zal4_wykaz_dostaw.doc

BGK_171018_zal5_oswiadczenie_ grupa_ kapitalowa.doc

BGK_171018_zal6_wzor_umowy.doc

BGK_171018_zal7_informacje_uzupelniajace.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-17 15:00:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców w postępowaniu na: "Dostawa oleju
opałowego do kotłowni placówek szkolnych na
sezon grzewczy 2018/2019"

ZEAS_100918_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-09 14:26:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: "Dostawa oleju opałowego do
kotłowni placówek szkolnych na sezon grzewczy
2018/2019"

ZEAS_011018_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 13:48:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawa
oleju opałowego do kotłowni placówek szkolnych
na sezon grzewczy 2018/2019"

ZEAS_190918_ogloszenie.pdf

ZEAS_190918_specyfikacja.pdf

ZEAS_190918_zal1_formularz_ofertowy.doc

ZEAS_190918_zal2_wzor_umowy.pdf

ZEAS_190918_zal3_oswiadczenie.doc

ZEAS_190918_zal4_oswiadczenie.doc

ZEAS_190918_zal5_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 13:46:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Budowa Otwartych Stref
Aktywności na terenie gminy Gózd"

BGK_300818_wyniki_postepowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-30 13:25:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
"Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie
gminy Gózd", w tym: Zadanie I - Budowa Otwartej
Strefy Aktywności w m. Gózd; Zadanie II - Budowa
Otwartej Strefy Aktywności w m.
Kłonówek-Kolonia

BGK_200818_zestawienie_ofert.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-20 16:43:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszeniu o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Budowa Otwartych
Stref Aktywności na terenie gminy Gózd"

BGK_030818_ogloszenie.docx

BGK_030818_specyfikacja.pdf

BGK_030818_zal1_oferta.doc

BGK_030818_zal2A_kosztorys_ofertowy_Gozd.doc

BGK_030818_zal2B_kosztorys_ofertowy_Klonowek.doc

BGK_030818_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_030818_zal3A_oswiadczenie.doc

BGK_030818_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_030818_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_030818_zal6_zasoby.doc

BGK_030818_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_030818_zal8_grupa_kapitalowa.doc

BGK_030818_specyfikacja_techniczna.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 15:19:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gózd

BGK_300718_wyniki_postepowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 16:00:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwacie ofert 03.07.2018 r.):
"Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy
Gózd", w tym: Zadanie 1 - Przebudowa drogi
gminnej nr 350105W Kuczki-Kolonia - Gózd -
Karszówka; Zadanie 2 - Przebudowa drogi gminnej
nr 350129W w miejscowości Wojsławice

BGK_170718_wyniki_postępowania2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-17 14:39:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwarcie ofert 02.07.2018 r.) na
"Remont dróg gminnych na terenie gminy Gózd", w
tym: Zadanie 1- Remont drogi gminnej nr 350103W
wraz z przepustem betonowym podwójnym w m.
Klwatka; Zadanie 2 - Remont drogi gminnej nr
350113W w m. Kuczki; Zadanie 3 - remont drogi
gminnej nr 350107W w m. Niemianowice "

BGK_170718_wyniki_postepowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-17 14:35:56 Informację zaktualizowano 2018-07-17 14:41:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na: "Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gózd"

BGK_100718_zestawienie_ofert.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-10 15:11:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
"Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy
Gózd", w tym: Zadanie 1 - Przebudowa drogi
gminnej nr 350105W Kuczki-Kolonia - Gózd -
Karszówka; Zadanie 2 - Przebudowa drogi gminnej
nr 350129W w miejscowości Wojsławice

BGK_030718_zestawienie_ofert.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-03 12:28:21 Informację zaktualizowano 2018-07-03 12:32:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na
"Remont dróg gminnych na terenie gminy Gózd", w
tym: Zadanie 1- Remont drogi gminnej nr 350103W
wraz z przepustem betonowym podwójnym w m.
Klwatka; Zadanie 2 - Remont drogi gminnej nr
350113W w m. Kuczki; Zadanie 3 - remont drogi
gminnej nr 350107W w m. Niemianowice "

BGK_020718_zestawienie_ofert.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-02 16:32:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postepowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonanwców dot. "Demontaż, odbiór, transport i
utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Gózd"

ROŚiMK_260618_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-27 12:18:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na
"Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy
Gózd"

BGK_260618_zapytania_wyjasnienia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-26 13:49:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej
Kłonów - Kuczki - etap II

BGK_260618_wyniki_postepowania2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-26 13:47:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetragu
nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej Budy
Niemianowskie - Piskornica

BGK_260618_wyniki_postepowania1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-26 13:45:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Gózd"

BGK_250618_ogloszenie.docx

BGK_250618_specyfikacja.pdf

BGK_250618_zal1_oferta.doc

BGK_250618_zal1A_zestawienie_do_oferty.docx

BGK_250618_zal2_przedmiar.pdf

BGK_250618_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_250618_zal4_wykaz_robot.doc

BGK_250618_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_250618_zal6_zasoby.doc

BGK_250618_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_250618_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_250618_zal9_oswiadczenie.doc

BGK_250618_specyfikacja_ techniczna.docx

BGK_250618_opis_techniczny.docx

BGK_250618_mapy.pdf

BGK_250618_wyniki_badan_gruntu.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-25 16:30:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa dróg
gminnych na terenie gminy Gózd". Zadanie nr 1 -
przebudowa drogi gminnej 350105W Kuczki-Kolonia -
Gózd - Karszówka; zadanie nr 2 - przebudowa
drogi gminnej nr 350129W w m. Wojsławice

BGK_180618_ogloszenie.docx

BGK_180618_specyfikacja.pdf

BGK_180618_zal1_oferta.doc

BGK_180618_zal2A_kosztorys_ofertowy_Kuczki_Gozd_Karszowka.xls

BGK_180618_zal2B_kosztorys_ofertowy_Wojslawicezał.xls

BGK_180618_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_180618_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_180618_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_180618_zal6_zasoby.doc

BGK_180618_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_180618_zal8_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-18 16:55:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Remont dróg
gminnych na terenie gminy Gózd"

BGK_150618_ogloszenie.docx

BGK_150618_specyfikacja.pdf

BGK_150618_zal1_oferta.doc

BGK_150618_zal2A_przedmiar_robot_Klwatka.xls

BGK_150618_zal2B_przedmiar_robot_przepust_Klwatka.xlsx

BGK_150618_zal2C_przedmiar_robot_Kuczki.xls

BGK_150618_zal2D_przedmiar_robot_Niemianowice.xls

BGK_150618_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_150618_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_150618_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_150618_zal6_zasoby.doc

BGK_150618_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_150618_zal8_oswiadczenie_gr_kapitalowa.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-15 15:09:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie zapytania ofertowego na: "Demontaż,
odbiór, transport i utylizacja wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Gózd"

ROŚiMK_140618_zapytanie_ofertowe.pdf

ROŚiMK_140618__specyfikacja.pdf

ROŚiMK_140618_zal1_oferta_cenowa.doc

ROSiMK_140618_za2_oswiadczenie.doc

ROŚiMK_140618_zal3_wzor_umowy.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-14 11:14:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: "Przebudowa drogi gminnej Budy
Niemianowskie - Piskornica"

BGK_040618_informacja_2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-04 17:05:05 Informację zaktualizowano 2018-06-04 17:06:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: "Przebudowa drogi gminnej
Kłonów - Kuczki - etap II"

BGK_040618_informacja_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-04 17:03:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa
drogi gminnej Budy Niemianowskie - Piskornica"

BGK_180518_ogloszenie.docx

BGK_180518_specyfikacja.pdf

BGK_180518_zal1_oferta.doc

BGK_180518_zal2_kosztorys_ ofertowy.xls

BGK_180518_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_180518_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_180518_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_180518_zal6_zasoby.doc

BGK_180518_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_180518_zal8_oswiadczenie_grupa_kapitałowa.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-18 14:33:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa
drogi gminnej Kłonów-Kuczki-etap II"

BGK_170518_ogloszenie.docx

BGK_170518_specyfikacja.pdf

BGK_170518_zal1_oferta.doc

BGK_170518_zal2_przedmiar_robot.doc

BGK_170518_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_170518_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_170518_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_170518_zal6_zasoby.doc

BGK_170518_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_170518_zal8_oswiadczenie_gr_kapitalowa.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-17 15:05:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwarcie ofert dnia 19.03.2018
r.) na: Budowę oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Gózd
 BGK_150518_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-05-15 14:52:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot. postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Adaptację pomieszczeń na
sale lekcyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w
Klwatce
 ZEAS_120418_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-12 10:04:13 Informację zaktualizowano 2018-04-12 10:05:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: Adaptacja pomieszczeń na sale
lekcyjne w Publicznej szkole Podstawowej w Klwatce
 ZEAS_230318_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-23 11:09:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Gózd"
 BGK_190318_zestawienie_ofert.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-19 16:45:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn, ul. Szkolna
 BGK_120318_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-12 14:41:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Adaptacja
pomieszczeń na sale lekcyjne w Publicznej Szkole
Podstawowej w Klwatce

ZEAS_070318_ogloszenie.pdf

ZEAS_070318_specyfikacja.pdf

ZEAS_070318_zal1_oferta.doc

ZEAS_070318_zal2_oswiadczenie.doc

ZEAS_070318_zal3_wykaz_robot.doc

ZEAS_070318_zal4_wykaz_osob.doc

ZEAS_070318_zal5_zasoby.doc

ZEAS_070318_zal6_przedmiar_robot_branza_budownicz .pdf

ZEAS_070318_zal7_przedmiar_robot_branza_elektryczna.pdf

ZEAS_070318_zal8_przedmiar_robot_branza_sanitarna.pdf

ZEAS_070318_zal9_wzor_umowy.doc

ZEAS_070318_zal10_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

ZEAS_070318_STWiOR PSP Klwatka.pdf

ZEAS_070318_Architektura i konstrukcja.pdf

ZEAS_070318_KLWATKA parter rys. 2.pdf

ZEAS_070318_KLWATKA pietro rys. 3.pdf

ZEAS_070318_Projekt budowlany przebudowy klatki schodowej.pdf

ZEAS_070318_STWiOR_Instalacje elektryczne _PSP_Klwatka.pdf

ZEAS_070318_Instalacja elektryczna - OPIS_PSP_Klwatka.pdf

ZEAS_070318_Instalacja elektryczna_plot_Model_rys_1.pdf

ZEAS_070318_Instalacja elektryczna_plot_Model_rys_2.pdf

ZEAS_070318_Instalacja elektryczna_plot_Model_rys_3.pdf

ZEAS_070318_Instalacja elektryczna_Proponowany_układ_polaczen.pdf

ZEAS_070318_SPECYFIKACJA TECHNICZNA Klwatka instalacje sanitarne.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_co_wod_kan_wentylacja_opis.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_instalacje_sanitarne rys 2.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_instalacje sanitarne rys 3.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_instalacje sanitarne rys 4.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_instalacje sanitarne rys 5.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_instalacje sanitarne rys 6.pdf

ZEAS_070318_Klwatka_instalacje sanitarne rys 7 i 8.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-07 14:42:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn, ul. Szkolna
 BGK_050318_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-05 14:01:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gózd

BGK_020318_ogloszenie.docx

BGK_020318_specyfikacja.pdf

BGK_020318_zal1_oferta.doc

BGK_020318_zal2a Gozd ul.Szkolna.pdf

BGK_020318_zal2b Gózd ul.Kościelna.pdf

BGK_020318_zal2c_ Gozd ul.Polnocna.pdf

BGK_020318_zal2d Gozd ul.Osiedlowa.pdf

BGK_020318_zal2e Gozd_Budy Niemianowskie.pdf

BGK_020318_zal2f Lipiny.pdf

BGK_020318_zal2g Klwatka.pdf

BGK_020318_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_020318_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_020318_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_020318_zal6_zasoby.doc

BGK_020318_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_020318_zal8_grupa_kapitalowa.doc

BGK_020318_zal9_wymagania_dotyczace_opraw.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 14:46:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na: "Adaptacja
pomieszczeń na sale lekcyjne w Publicznej Szkole
Podstawowej w Klwatce"
 ZEAS_210218_uniewaznienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-21 13:14:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn, ul. Szkolna

BGK_160218_ogloszenie.docx

BGK_160218_specyfikacja.pdf

BGK_160218_zal1_oferta.doc

BGK_160218_zal2_kosztorys_ofertowy.doc

BGK_160218_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_160218_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_160218_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_160218_zal6_zasoby.doc

BGK_160218_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_160218_zal8_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-16 14:35:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: Adaptacja pomieszczeń na sale
lekcyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce
 ZEAS_050218_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 12:39:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd zgodnie z § 10 ust. 1
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia
2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu
gospodarowania niektórymi składnikami majątku
Skarbu Państwa ogłasza pisemny przetarg ofertowy
na sprzedaż następującego składnika rzeczowego
majątku ruchomego: Autopompa ELJOT AU 24/10, rok
zakupu 2007, nr fabryczny 035/2007
 UG_040117_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 12:08:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku