Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Obwieszczenia 2018
Komunikaty dla rolników
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi 2018
° Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi 2018 > Przetargi strona główna 

Przetargi
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawa energii elektrycznej
na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i
innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego
 BGK_221117_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-22 14:43:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza pisemny przetarg
ofertowy na sprzedaż następującego składnika
rzeczowego majątku ruchomego: Autopompa ELJOT AU
24/10, rok zakupu 2007, nr fabryczny 035/2007

UG_221117_ogloszenie.pdf

UG_221117_oferta.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-22 13:47:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na
"Dostawę energii elektrycznej na potrzeby
oświetlenia ulicznego, budynków i innych
obiektów zarządzanych przez Zamawiającego
 BGK_171117_zestawienie_ofert.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-17 15:16:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwarcie ofert 02.10.2017r.) na
zadanie pn.:"Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Gózd"
 BGK_13112017_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-13 15:12:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Kiedrzyn - OSP
 BGK_061117_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-06 16:07:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot. przetargu nieograniczonego na:
"Dostawę oleju opałowego do kotłowni placówek
szkolnych na sezon grzewczy 2017/2018"
 ZEAS_231017_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-23 13:59:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiedrzyn
- OSP"
 BGK_191017_zestawienie_ofert.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-19 15:38:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na "Dostawa oleju opałowego do
kotłowni placówek szkolnych na sezon grzewczy
2017/2018"
 ZEAS_191017_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-19 11:58:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na: Dostawa oleju opałowego do kotłowni
placówek szkolnych na sezon grzewczy 2017/2018
 ZEAS_091017_uniewaznienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 09:57:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w
przetargu nieograniczonym na: "Dostawa oleju
opałowego do kotłowni placówek szkolnych na
sezon grzewczy 2017/2018"
 ZEAS_061017_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-06 11:31:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: "Dostawa oleju opałowego do
kotłowni placówek szkolnych na sezon grzewczy
2017/2018"
 ZEAS_041017_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 11:51:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja dotycząca złożonych ofert dot.
udzielenia zamówienia publicznego pn.: "Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Gózd"

BGK_021017_informacja_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-02 16:49:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwą: "Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Gózd".
 BGK_11092017_uniewaznienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-11 15:33:02 Informację zaktualizowano 2017-09-11 15:35:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Kłonów - etap I"
 BGK_040917_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-04 16:22:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kłonów
- etap I
 BGK_230817_zestawienie_ofert.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-23 13:10:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na
sprzedaż składników rzeczowych majątku
ruchomego: 1) samochód osobowy marki Ford Focus,
rok prod. 2001, nr rej. WRA 14159: 2) samochód
osobowy marki Ford Focus, rok prod. 2001, nr rej.
WRA 14160

BGK_180817_ogloszenie.pdf

BGK_180817_zal_oferta.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 14:28:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Gózd
 BGK_170817_zestawienie_ofert.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-17 15:40:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
dotyczącego przetargu nieograniczonego
pn:"Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w
Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce".
 ZEAS_190717_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-19 10:05:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: "Adaptację pomieszczeń na
sale lekcyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w
Klwatce"
 ZEAS_070717_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 12:16:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowę budynku remizy
strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń na
świetlicę wiejską w miejscowości Kłonówek,
gmina Gózd"
 BGK_200617_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-20 11:50:48 Informację zaktualizowano 2017-06-20 12:49:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy na terenie gminy Gózd"

ROŚiMK_130617_wynik.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-13 11:49:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art.
86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd”
 ROŚiMK_090617_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 13:22:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowę budynku
świetlicy wiejskiej w miejscowości Gózd, gmina
Gózd"
 BGK_310517_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 14:45:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd”
 ROŚiMK_310517-uniewaznienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 12:42:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art.
86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd”
 ROŚiMK_300517_informacja_otwarcie_ofert.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 13:18:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
"Rozbudowe budynku remizy strażackiej z
przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę
wiejską w miejscowości Kłonówek, gmina Gózd"
 BGK_180517_zestawienie_ofert.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-18 15:19:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: "Demontaż, odbiór, transport i
utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Gózd"

ROŚiMK_120517-zawiadomienie_wybor_oferty.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-12 14:47:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o zmianie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu
nieograniczonego na: "Rozbudowę budynku remizy
strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń na
świetlicę wiejską w m. Kłonówek, gmina Gózd"

BGK_110517_informacja.pdf

BGK_110517_specyfikacja1.pdf

BGK_110517_zal2B_przedmiar_robot.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-11 11:36:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o zmianie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu
nieograniczonego na: "Rozbudowę budynku remizy
strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń na
świetlicę wiejską w miejscowości Kłonówek,
gmina Gózd"

skan00129.pdf

skan00130.pdf

skan00131.pdf

skan00132.pdf

skan00133_1.pdf

skan00134.pdf

skan00135.pdf

skan00136.pdf

skan00137.pdf

skan00138.pdf

skan00139.pdf

skan00140.pdf

skan00141.pdf

skan00142.pdf

SKMBT_C25317050909210.pdf

SKMBT_C25317050909220.pdf

SKMBT_C25317050909230.pdf

SKMBT_C25317050909250.pdf

SKMBT_C25317050909280.pdf

SKMBT_C25317050909340.pdf

SKMBT_C25317050909350.pdf

SKMBT_C25317050910100.pdf

SKMBT_C25317050910101.pdf

SKMBT_C25317050910220.pdf

SKMBT_C25317050910270.pdf

SKMBT_C25317050910280.pdf

SKMBT_C25317050910290.pdf

SKMBT_C25317050910300.pdf

SKMBT_C25317050910320.pdf

SKMBT_C25317050910330.pdf

SKMBT_C25317050910340.pdf

SKMBT_C25317050910341.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-09 14:36:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja
placówek oświatowych na terenie gminy Gózd
 ZEAS_040517_zawiadomieni.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-04 13:47:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
"Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w
miejscowości Gózd, gmina Gózd"
 BGK_270417_zestawienie_ofert.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-27 15:34:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w
art.86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
w przetargu nieograniczonym na: "Termomodernizacja
placówek oświatowych na terenie gminy Gózd, w
tym: Zadanie I - Termomodernizacja budynku PSP w
Małęczynie; Zadanie II - Termomodernizacja
budynku PSP w Podgórze
 ZEAS_190417_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-19 12:48:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w części I, o Wykonawcach, którzy zostali
wykluczeni z postępowania oraz o odrzuconych
ofertach Wykonawców oraz unieważnieniu
postępowania w części II w postępowaniu w
trybie przetargu nieograniczonego na:
"Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby
Urzędu Gminy w Goździe, jednostek OSP na terenie
Gminy Gózd oraz Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Goździe"
 ZEAS_240217_zawiadomienie1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-24 14:32:59 Informację zaktualizowano 2017-02-24 14:39:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: "Bezgotówkowy zakup paliw
płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Goździe,
jednostek OSP na terenie Gminy Gózd oraz Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Goździe"
 ZEAS_220217_zestawienie_ofert.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-22 14:05:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwarcie ofert dnia 30.12.2016
r.) na: "Przebudowę dróg gminnych na terenie
gminy Gózd w tym: Zadanie 1 - „Przebudowa dróg
gminnych w miejscowości Małęczyn – ul.
Wschodnia, ul. Zachodnia i ul. Ziembickiego na
terenie gminy Gózd” Zadanie 2 - „Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Kiedrzyn, gmina
Gózd” Zadanie 3 - „Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Gózd – ul. Czarnecka, gmina
Gózd” Zadanie 4 - „Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Drożanki, gmina Gózd”
 BGK_060217_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-06 17:12:19 Informację zaktualizowano 2017-02-06 17:13:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
"Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Gózd
w tym: Zadanie 1 - „Przebudowa dróg gminnych w
miejscowości Małęczyn – ul. Wschodnia, ul.
Zachodnia i ul. Ziembickiego na terenie gminy
Gózd” Zadanie 2 - „Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Kiedrzyn, gmina Gózd” Zadanie 3 -
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gózd
– ul. Czarnecka, gmina Gózd” Zadanie 4 -
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Drożanki, gmina Gózd”
 BGK_301216_zestawienie_ofert.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-30 14:13:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Odbiór drobnych
odpadów stałych z kontenerów o poj. 7m3,
odpadów wstępnie segregowanych z pojemnika o
poj. 1100 l, odpadów z pojemników o poj. 240 l z
miejsc użyteczności publicznych z terenu Gminy
Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gózd i
Klwatka Królewska”
 ROSiMK_131216_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-13 11:45:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art.
86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych na:
"Odbiór drobnych odpadów stałych z kontenerów
o poj. 7m3, odpadów wstępnie segregowanych z
pojemnika o poj. 1100 l, odpadów z pojemników o
poj. 240 l z miejsc użyteczności publicznych z
terenu Gminy Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu
z gminnych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach: Gózd i Klwatka Królewska"
 ROSiMK_301116_zestawienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 09:33:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zbiorcze zestawienie ofert dot.: Zakupu
wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i
pomocy przedlekarskiej wraz z dostawą do szkół
na terenie gminy Gózd
 ZEAS_281116_zestawienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-28 15:39:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie pn.: "Modernizacja odcinka kanalizacji
sanitarnej w Goździe przy ul. Osiedlowej na
odcinku ok. 900 mb"
 BGK_251116_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 12:59:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwarcie ofet dnia 18.11.2016
r.) na: "Dostawę energii elektrycznej na potrzeby
oświetlenia ulicznego, budynków i innych
obiektów zarządzanych przez Zamawiającego"
 BGK_251116_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 12:41:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby
oświetlenia ulicznego, budynków i innych
obiektów zarządzanych przez Zamawiającego
 BGK_211116_zestawienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-21 15:40:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn, ul. Kościelna"
 BGK_271016_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-28 14:29:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
wykonawców
 ZEAS_261016_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-26 08:07:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art.
86 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych na:
"Dostawę oleju opałowego do kotłowni placówek
szkolnych na sezon grzewczy 2016/2017"
 ZEAS_201016_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-20 11:30:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwarcie ofert 19.09.2016 r.)
na: Dostawę nowego, średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Goździe
 BGK_121016_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-12 15:02:49 Informację zaktualizowano 2016-10-12 15:13:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na
"Przebudowę drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn, ul. Kościelna"
 BGK_061016_zestawienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-06 15:23:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na
"Dostawę nowego, średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Goździe"
 BGK_220916_zestawienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-22 15:01:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na " Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn, ul. Kościelna"
 BGK_080816_uniewaznienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-08-08 14:06:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Podgóra"
 BGK_150716_wyniki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 12:42:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: "Demontaż, transport i
utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Gózd"

RGG_050516_protokol.pdf

 RGG_060516_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-05-06 15:08:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na.: Dostawę energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
budynków i innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego
 BGK_301115_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 13:08:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy na terenie gminy Gózd
 RGG_301115_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 13:05:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawa oleju opałowego w
łącznej ilości 185 000 litrów na sezon
grzewczy 2015/2016
 ZEAS_300915_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-30 10:51:21 Informację zaktualizowano 2015-09-30 10:59:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Świadczenie usługi dostępu
do Internetu Beneficjentom Ostatecznym w ramach
trwałości projektu "INTERNET w gminie Gózd -
sz@nsą na lepsze jutro..."
 BGK_220915_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-22 15:11:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka
Królewska
 BGK_210915_uniewaznienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-21 15:14:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania na zadanie pn.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka
do oczyszczalni.
 BGK_280815_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-08-28 15:09:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o wyborze oferty dot. zadania pn.:
Wymiana wykładziny podłogowej w salach
lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w
Kłonówku
 ZEAS_230715_wybor_oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-23 10:49:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o wyborze oferty dot. zapytania
ofertowego na: Wymianę złóż filtracyjnych w
stacji uzdatniania wody w miejscowości Małęczyn

BGK_130715_wybor_oferty_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-13 16:33:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zmówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Lipiny"
 BGK_070715_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-07 12:15:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o zmianie terminu składania ofert
dot.: Zapytania ofertowego na wymianę złóż
filtracyjnych w stacji uzdatniania wody w
Małęczynie
 BGK_190615_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-19 15:37:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Demontaż, transport i
utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Gózd
 RGG_190615_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-19 10:26:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: zapytania ofertowego na:
"Wymianę złóż filtracyjnych w stacji
uzdatniania wody w Małęczynie"

BGK_180615_Specyfikacja_zapytania_wyjasnienia.pdf

BGK_180615_Sprawozdanie_badanie_wody.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-18 14:08:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Kłonówek
 BGK_060515_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-06 15:38:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn, ul. Działkowa".
Zawiadomienie o ponowym wyborze najkorzystniejszej
oferty

BGK_210415_zawiadomienie.pdf

 BGK_160415_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-16 13:36:32 Informację zaktualizowano 2015-04-21 10:20:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 30 marca
2015 r. o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
 UG_310315_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-31 16:31:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o wyborze oferty w związku z
zapytaniem ofertowym na:"Konserwację oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Gózd"
 BGK_160115_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 15:01:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o wyborze oferty dot. zapytania
ofertowego na: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie
gminy Gózd w sezonie zimowym 2014/2015 oraz
usługi koparko-ładowarką w roku 2015"
 BGK_301214_wybor_oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 10:38:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot. przetargu nieograniczonego na:
Odbiór drobnych odpadów stałych z kontenera o
poj. 7m3, odpadów wstępnie segregowanych z
pojemnika o poj. 1100 l, odpadów z pojemników o
poj. 240 l z miejsc użyteczności publicznych z
terenu gminy Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu
z gminnych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach: Gózd i Klwatka Królewska
 RGG_161214_wybor_oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-16 13:03:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot. przetargu nieograniczonego na:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd
 RGG_161214_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-16 09:45:20 Informację zaktualizowano 2014-12-16 12:57:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Dostawa energii elektrycznej
na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i
innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego"

BGK_111214_wyniki_postepowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-11 13:15:57 Informację zaktualizowano 2014-12-11 13:38:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyniku drugiego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej obciążonej nakładami poniesionymi
na budynek, położonej w miejscowości Drożanki,
gm. Gózd, składającej się z działki
oznaczonej nr 113/3 o pow. 3161 m2
 RGG_161014_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 13:02:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy wiejskiej w Klwatce oraz wyposażenie
świetlic w m. Klwatka, Kłonów i Gózd, gm.
Gózd"
 BGK_061014_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-06 15:29:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców
 ZEAS_250914_wybor_oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-25 12:01:30 Informację zaktualizowano 2014-09-25 12:19:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na
realizację zadania publicznego w zakresie kultury
fizycznej i sportu
 UG_050814_uniewaznienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-08-05 13:48:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej obciążonej nakładami poniesionymi
na budynek, położonej w miejscowości Drożanki,
gmina Gózd, powiat radomski, składającej się z
działki oznaczonej nr ew. 113/3 o pow. 3161 m2
 UG_170714_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-17 09:31:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Internet dla wszystkich -
umożliwienie dostępu do szerokopasmowego
internetu mieszkańcom z terenu gminy Gózd"
 BGK_140714_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-14 14:40:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawę sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz
świadczenie usługi dostępu do Internetu
Beneficjentom Ostatecznym w ramach programu
"INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze
jutro..."
 BGK_110714_wyniki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-11 11:48:53 Informację zaktualizowano 2014-07-18 12:51:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: Dostawę zabawek,
pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych,
mebli i wyposażenia, wyposażenia zapewniającego
bezpieczne warunki opieki nad dziećmi,
wyposażenia wypoczynkowego, wyposażenia szatni i
innych pomieszczeń gospodarczych, rolet
okiennych, zabezpieczenia grzejników zabudową,
wyposażenia do utrzymania czystości, sprzętu
ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych wraz
z oprogramowaniem i kserokopiarek w ramach
projektu systemowego – współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie
9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej pn.
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych w gminie Gózd
 ZEAS_090714_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-09 10:37:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Organizacja placu zabaw i
dostosowanie pomieszczeń w ramach projektu
systemowego – współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie
9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej pn.
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych w gminie Gózd
 ZEAS_010714_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-01 09:27:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na
realizację zadania publicznego w zakresie kultury
fizycznej i sportu.
 UG_05052014_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-06-30 12:06:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zmówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Budowa drogi gminnej w
miejscowości Grzmucin"
 BGK_270614_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-06-27 11:45:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Rozbudowa oczyszczalni
ścieków w m. Gózd
 BGK_250614_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-06-25 14:24:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: Termomodernizację
budynku Szkoły Podstawowej w Klwatce

ZEAS_180614_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-18 10:08:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej, odrzuceniu oferty i
unieważnieniu postępowania
 BGK_060614_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-06-06 13:29:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia
terminu związania ofertą dot.: postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na:
Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w
Klwatce

ZEAS_050614_WNIOSEK.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 10:41:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na: Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd
 RGG_280514_uniewaznienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-28 10:56:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności
odrzucenia oferty, unieważnieniu czynności
unieważnienia postępowania, o powtórzeniu
czynności badania ofert oraz o wyborze
najkorzystniejszej oferty

BGK_230514_zawiadomienie_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-23 11:38:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawę sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz
świadczenie usługi dostępu do Internetu
Beneficjentom Ostatecznym w ramach projektu
"INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze
jutro..."

BGK_140514_wyniki.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-14 15:09:31 Informację zaktualizowano 2014-05-14 15:14:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na: "INTERNET dla wszystkich -
umożliwienie dostępu do szerokopasmowego
internetu mieszkańcom gminy Gózd"
 BGK_090514_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-09 14:40:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Remont i modernizacja boiska
sportowego przy Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii

ZEAS_070514_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 14:16:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na: "INTERNET dla wszystkich -
umożliwienie dostępu do szerokopasmowego
internetu mieszkańcom z terenu gminy Gózd"
 BGK_110414_uniewaznienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 11:37:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia na: "Termomodernizację
budynku Szkoły Podstawowej w Klwatce"
 ZEAS_090414_uniewaznienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 10:56:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w
trybie przetargu nieograniczonego na; Dostawę
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz
świadczenie usługi dostępu do Internetu
Beneficjentom Ostatecznym w ramach projektu
"INTERNET w gminie Gózd sz@nsą na lepsze jutro"
 BGK_080414_uniewaznienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-08 14:46:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza w dniu 3 kwietnia 2014
r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
w 2014 r.
 UG_030414_konkurs_ofert.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-03 09:10:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na
realizację zadania publicznego w zakresie kultury
fizycznej i sportu
 UG_310314_uniewaznienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-03-31 12:37:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o zmianie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o
zamówieniu dotyczy:przetargu nieograniczonego na
"INTERNET dla wszystkich - umożliwienie dostępu
do szerokopasmowego internetu mieszkańcom z
terenu gminy Gózd"
 BGK_07032014_informacja_o_zminanie_ogloszenia.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-03-07 09:48:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania u udzielenie
zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia
w ramach zadania pod nazwą:"Rozbudowa budynku
Remizy Strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń
na Świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz wyposażeniem w miejscowości
Kiedrzyn, gmina Gózd"
 BGK_21022014_ogloszenie_wynikow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-21 14:21:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizaję zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.
 UG_21022014_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-21 12:51:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu
ofert na wykonanie w 2014r. zadania publicznego w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej.
 UG_20022014_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-20 15:02:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwart konkurs ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie kultury
fizycznej i sportu w 2014 roku.
 UG_23012014_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-24 12:33:06 Informację zaktualizowano 2014-01-27 09:43:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania dot:
postępowania o udzielenie zamówienia na "
Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kłonówku"
 ZEAS_301213_uniewaznienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-12-30 09:31:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej
na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i
innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego
 BGK_261113_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-11-26 14:51:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie dróg
gminnych na terenie gminy Gózd w sezonie zimowym
2013/2014 oraz usługi koparko-ładowarką
 BGK_251113_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-11-25 14:46:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: "Dostawa oleju opałowego w
łącznej ilości 165 000 litrów na sezon
grzewczy 2013/2014"
 ZEAS_031013_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-10-03 11:35:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Rozbudowa budynku Remizy
Strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń na
świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i
zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kiedrzyn,
gmina Gózd", w tym: Zadanie I - Rozbudowa budynku
remizy strażackiej wraz z zagospodarowaniem
terenu w miejscowości Kiedrzyn, gm. Gózd;
Zadanie II - Dostawa wyposażenia w ramach zadania
pod nazwą: "Rozbudowa budynku Remizy Strażackiej
z przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę
wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem
terenu w miejscowości Kiedrzyn, gm. Gózd"
 BGK_190913_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-19 15:22:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Wykonanie trzech placów
zabaw dla dzieci na trenie gminy Gózd, w tym:
Zadanie I - KĄCIK MALUCHA - utworzenie placu
zabaw dla dzieci w miejscowości Kłonów, gm.
Gózd; Zadanie II - RADOSNA KRAINA - utworzenie
placu zabaw dla dzieci w miejscowości Grzmucin,
gm. Gózd; Zadanie III - WSPÓLNE MIEJSCE ZABAW -
utowrzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości
Kiedrzyn, gm. Gózd
 BGK_080813_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-08-08 13:15:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy na terenie Gminy Gózd".
 ROSiMK_20130626_zawiadomienie_wybor_oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-26 09:32:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Budowa sali gimnastycznej przy
Publicznej Szkole Podstawowekj w Kuczkach Kolonii

ZEAS_200613_wybor_oferty.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-20 13:18:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Goździe o wyborze najkorzystniejszej oferty na
zorganizowanie wyjazdu edukacyjno - integracyjnego
dla 11 osób i 2 pracowników realizujących
projekt pn. "Reintegracja społeczna i zawodowa
"Szansa""
 GOPS_180613_wybor_oferty2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-18 13:27:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Goździe o wyborze najkorzystniejszej oferty na
przeprowadzenie kursów zawodowych dla 11
uczestników projektu pn. "Reintegracja społeczna
i zawodowa "Szansa""
 GOPS_180613_wybor_oferty1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-18 13:24:35 Informację zaktualizowano 2013-06-18 13:28:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy gminy Gózd"
 RGG_140613_uniewaznienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 14:05:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Przebudowę drogi w
miejscowości Małęczyn, ul. Bankowa oraz remont
dróg gminnych w miejscowości Grzmucin"
 BGK_090513_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-05-09 14:41:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Budowa boiska
wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin, gmina
Gózd"
 BGK_220413_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-22 15:34:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy na terenie gminy Gózd
 RGG_180413_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-18 13:53:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na: Dostawa paliw na
potrzeby Urzędu Gminy w Goździe oraz jednostek
OSP na terenie gminy Gózd
 BGK_260313_ogloszenie_wynkow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-26 15:06:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot,; Zakup autobusu 36 miejsc w
pojeździe dla 21 osób niepełnosprawnych w tym
dla dwóch osób na wózkach inwalidzkich
 ZEAS_220313_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-22 10:49:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Demontaż i utylizacja wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Gózd
 RGG_220313_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-22 10:31:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 8 lutego
2013 r. o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
 UG_070313_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-07 10:07:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Odbiór drobnych odpadów
stałych z kontenerów KP-7 o poj. 7m3 , z
pojemników o poj. : 750 l, 240 l; odpadów
wstępnie segregowanych z pojemników o poj. 1100
L z miejsc użyteczności publicznych z terenu
Gminy Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z
gminnych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach: Gózd i Klwatka”
 RGG_150113_wyniki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-15 13:48:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Odbiór drobnych odpadów
stałych z kontenerów KP-7 o po. 7m3, z
pojeminków o poj.: 750 l, 240 l; odpadów
wstępnie segregowanych z pojemników o poj. 1100
l z miejsc użyteczności publicznych, z terenu
Gminy Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z
gminnych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach: Gózd i Klwatka"
 RGG_21122012_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-12-21 12:35:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Dostawa samochodu lekkiego
pożarniczego nowego dla OSP Grzmucin"
 UG_101212_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-12-10 09:45:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie GOPS w Goździe o wyborze
najkorzystniejszej oferty dot.: Przeprowadzenie
warsztatów "Zasady savoir-vivru"
 GOPS_061212_wybor_oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 14:45:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawa wyposażenia w ramach
zadania pn.: "NOWOCZESNA WIEŚ - budowa świetlicy
wiejskiej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem
terenu i budową wielofunkcyjnego boiska w
miejscowości Wojsławice"
 BGK_281112_wyniki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-28 17:53:08 Informację zaktualizowano 2012-11-29 08:22:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o odrzuconych ofertach Wykonawców
oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty
przedmiotu zamówienia dot.: "Dostawa i montaż
pomocy dydaktycznych i innego sprzętu
niezbędnego do realizacji programów nauczania z
wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego
Programu rozwijania kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła"
dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Klwatce"
 ZEAS_171012_wybor_oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 11:35:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Dostawa paliw do pojazdów
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w
Goździe
 ZEAS_051012_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-05 12:37:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, o
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców na „ Dostawę oleju opałowego w
łącznej ilości 160 000 litrów na sezon
grzewczy 2012/2013 „
 ZEAS_021012_wybor_oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 13:28:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców na "Dostawę mięsa i wędlin dla
potrzeb stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w
Goździe i Zespole Szkół w Kuczkach
 ZEAS_280912_wybor_oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 10:13:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na " Remont drogi gminnej nr
350101W Budy Niemianowskie - Lipiny
 BGK_070912_wyniki_postepowania_1.PDF
Data wprowadzenia informacji 2012-09-07 19:36:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Budowa świetlicy wiejskiej
wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i
budową wielofunkcyjnego boiska w miejscowości
Wojsławice, gmina Gózd
 BGK_070912_wyniki_postepowania.PDF
Data wprowadzenia informacji 2012-09-07 19:30:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Grzmucin"
 BGK_050912_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-09-05 12:05:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o ponownym wyborze
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na robotę
budowlaną polegającą na "Utworzenie placów
zabaw w ramach rządowego programu "Radosna
Szkoła" przy PSP im. H. Sienkiewicza w Klwatce,
PSP im. Jana Pawła II w Kuczkach Kolonii i PSP
im. T. Kościuszki w Kłonówku".
 ZEAS_28082012_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-08-28 09:56:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Utworzenie placów zabaw w
ramach rządowego programu " Radosna szkoła" przy
PSP im. H. Sienkiewicza w Klwatce, PSP im. Jana
Pawła II w Kuczkach Kolonii i PSP im. T.
Kościuszki w Kłonówku
 ZEAS_130812_wybor_oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-08-13 14:29:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Dostawa energii elektrycznej
na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i
innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego"
 BGK_160712_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 14:20:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 29.06.2012
r. o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
na 2012 r.
 UG_040712_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-04 13:44:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o wyniku III przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej obciążonej nakładami poniesionymi
na budynek, położonej w miejscowości Drożanki,
gmina Gózd, składającej się z działki
oznaczonej nr ew. 113/3 o powierzchni 3161 m2,
ujawnionej w Księdze Wieczystej nr
RA1Z/00029719/2
 RGG_260612_ogloszenie2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-26 15:45:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o wyniku II przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Drożanki,
gmina Gózd, składającej się z działki
oznaczonej nr 113/1 o powierzchni 4333 m2,
ujawnionej w Księdze Wieczystej nr
RA1Z/00029719/2
 RGG_260612_ogloszenie1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-26 15:40:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Poprawa warunków życia na
obszarach wiejskich poprzez budowę sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
pompowniami w miejscowości Kiedrzyn i Małęczyn
na terenie gminy Gózd'
 BGK_180612_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-18 16:13:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Termomodernizacja budynku
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe
 GOZ_130612_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-13 14:57:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 11 maja 2012
r. o unieważnieniu konkursu na realizację
zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i
sportu
 UG_110512_ogloszenie_o_uniewaznieniu_konkursu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-31 16:43:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Sprawowania nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym: Budowa
sali gimnastcznej przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Kuczkach Kolonii
 ZEAS_220512_zawiadomienie_wybor_oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 14:23:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Klwatka"
 BGK_180512_wybor_oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 15:11:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Budowa sali gimnastycznej przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Kuczkach Kolonii
 ZEAS_18051_wybor_oferty_sala.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:58:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz odrzuconych ofertach
wykonawców dot.: Doposażenie bazy dydaktycznej
oraz dostawa sprzętu niezbędnego do prowadzenia
zajęć dodatkowych w ramach projektu pn.
"Realizujemy wymagania i stawiamy na nowoczesne
metody nauczania i wychowania uczniów klas I-III
w szkołach z terenu gminy Gózd"
 ZEAS_180512_wybor_oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:55:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zapytania i odpowiedzi dot. postępowania:
Doposażenie bazy dydaktycznej oraz dostawa
sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć
dodatkowych w ramach projektu pn. "Realizujemy
wymagania i stawiamy na nowoczesne metody
nauczania i wychowania uczniów klas I-III w
szkołach z terenu gminy Gózd'
 ZEAS_300412_zapytania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-30 15:39:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników pisemnego przetargu
ofertowego na sprzedaż składnika rzeczowego
majątku ruchomego: kontenery na odpady komunalne
KP 7, stalowe, o poj. 7 m3 - 17 szt. rok prod.
1989
 RGG_040412_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-04 13:16:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o wyniku rokowań na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Klwatka, gmina Gózd, powiat
radomski, województwo mazowieckie, składającej
się z działki oznaczonej nr 704/1 o powierzchni
8500 m2.
 RGG_29032012_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-29 10:33:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o ponownym wyborze
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Kształtowanie
centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenu na
SKWER RODZINNY w miejscowości Gózd, gmina Gózd"
 BGK_240312_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-23 15:19:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej i sportu w 2012 r.
 UG_190312_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-19 13:27:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Kształtowanie centrum wsi
poprzez zagospodarowanie terenu na SKWER RODZINNY
w miejscowości Gózd, gmina Gózd'

BGK_150312_wyniki_postepowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-15 15:34:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Drożanki,
gm. Gózd, składającej się z działki
oznaczonej nr 113/1 o pow. 4333 m2, ujawnionej w
Księdze Wieczystej nr RA1Z/00029719/2
 RGG_150312_wynik_przetargu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-15 13:47:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyniku II pisemnego przetargu
ofertowego na sprzedaż składnika rzeczowego
majątku ruchomego: pojazd marki Jelcz 004,
ciężarowy specjalny, nr rejestr. RDR 5710, rok
prod. 1984
 UG_150312_wyniki_przetargu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-15 12:06:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie Wójta Gmina Gózd o wyniku II
przetargu ustnego nieograniczonego, którego
przedmiotem była sprzedaż nieruchomości
zabudowanej obciążonej nakładami poniesionymi
na budynek, położonej w m. Drożanki, gm. Gózd,
składającejsię z działki oznaczonej nr ewid.
113/3 o pow. 3161 m2 ujawnionej w KW nr
RA1Z/00029719/2
 RGG_130312_ogloszenia.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-13 08:27:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Klwatka, gm. Gózd, powiat radomski,
woj. mazowieckie, składającej sie z działki
oznaczonej nr 704/1 o powierzchni 8500 m2
 RGG_280212_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-28 10:40:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż
pojazdu marki Jelcz
 UG_230212_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-23 13:18:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej obciążonej nakładami poniesionymi
na budynek położonej w miejscowości Drożanki,
gmina Gózd, powiat radomski, województwo
mazowieckie, składającej się z działki
oznaczonej nr 113/3 o powierzchni 3161 m2
 RGG_080212_ogloszenie_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 10:45:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego, przeprowadzonego w Urzędzie
Gminy w Goździe, dnia 05.01.2012 roku o godz.
10.00., którego przedmiotem była sprzedaż
nieruchomości zabudowanej obciążonej nakładami
poniesionymi na budynek, położonej w
miejscowości Drożanki, gmina Gózd,
składającej się z działki oznaczonej nr ew.
113/3 o powierzchni 3161 m2 , ujawnionej w
Księdze Wieczystej nr RA1Z/00029719/2
 RGG_050112_wynik_przetargu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 11:57:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o wyniku drugiego przetargu ustnego
nieograniczonego, którego przedmiotem była
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w
Goździe przy ul. Lekarskiej 4 o łącznej
powierzchni użytkowej 58,3m2 wraz z piwnicą o
pow. 9,3m2.
 RGG_291211_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-29 11:58:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o wyniku II przetargu ustnego
nieograniczonego dot.:"Sprzedaży nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Klwatka,
gmina Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie,
składającej się z działki oznaczonej numerem
704/1 o powierzchni 8500 m2.
 RGG_08122011_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 14:08:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyniku I przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Klwatka,
gmina Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie,
składającej się z działki oznaczonej nr 704/1
o powierzchni 8500 m2.
 RGG_061011_ogloszenie1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-06 13:33:52 Informację zaktualizowano 2011-10-07 11:28:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwą: "Zakup
używanego średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Klwatce".
 UG_051011_uniewaznienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 14:53:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania na wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni
ścieków: ZADANIE I - Dokumentacja
projektowo-wykonawcza na budowę kanalizacji
sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Goździe
dla miejscowości: Drożanki, Podgóra, Lipiny -
II etap. ZADANIE II - Dokumentacja
projektowo-wykonawcza na rozbudowę istniejącej
oczyszczalni ścieków w m. Gózd do wielkości
umożliwiającej przyjęcie dodatkowych ilości
ścieków z rozbudowanej gminnej sieci
kanalizacyjnej.
 BGK_031011_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-03 14:39:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w
Goździe przy Urzędzie Gminy, ul. Radomska 7
ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy
na sprzedaż zdemontowanego parkietu podłogowego
na opał.
 ZEAS_300911_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-30 13:08:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na "Przebudowa drogi
gminnej w m. Małęczyn, ul. Ziembickiego".
 BGK_080911_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-08 14:57:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczącej zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na:"Odbiór drobnych
odpadów stałych z kontenerów o poj. 8m3,
odpadów wstępnie segregowanych z pojemników
siatkowych o poj. 2m3, odpadów z pojemników o
poj.:750l, 240l z miejsc użyteczności
publicznych, odbiór odpadów wielkogabarytowych z
terenu Gminy Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu
z gminnych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach: Gózd i Klwatka"
 RGG_220811_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-22 10:40:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o odrzuconych ofertach Wykonawców
oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.:
Utworzenie placów zabaw w ramach rządowego
programu "Radosna Szkoła" przy PSP w Podgorze,
PSP w Goździe i Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie
 ZEAS_160811_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-16 13:23:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwą:
„Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
na budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę
oczyszczalni ścieków: ZADANIE I – Dokumentacja
projektowo-wykonawcza na budowę kanalizacji
sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Goździe
dla miejscowości Drożanki, Podgóra, Lipiny –
II etap, ZADANIE II – Dokumentacja
projektowo-wykonawcza na rozbudowę istniejącej
oczyszczalni ścieków w m. Gózd do wielkości
umożliwiającej przyjęcie dodatkowych ilości
ścieków z rozbudowywanej gminnej sieci
kanalizacyjnej”.
 BGK_120811_uniewaznienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-12 14:23:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Odbiór
drobnych odpadów stałych z kontenerów o poj.
8m3, odpadów wstępnie segregowanych z
pojemników siatkowych o poj. 2m3, odpadów z
pojemników o poj. 750 l, 240 l z miejsc
użyteczności publicznych, odbiór odpadów
wielkogabarytowych z terenu Gminy Gózd oraz
wywóz i utylizacja osadu z gminnych oczyszczalni
ścieków w miejscowości: Gózd i Klwatka.

RGG_080811_ogloszenie.pdf

RGG_080811_specyfikacja.pdf

RGG_080811_oferta1.pdf

RGG_080811_zal2_oswiadczenie.pdf

RGG_080811_zal3_oswiadczenie.pdf

RGG_080811_zal4_umowa.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-08 13:52:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o ponownym wyborze
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na robotę
budowlaną polegającą na "Budowie kompleksu
boisk sportowych zgodniem z założeniami programu
"MOJE BOISKO - ORLIK 2012" Małęczyn przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących ul. Szkolna 64"
 ZEAS_040811_wybor_oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-04 14:11:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na robotę budowlaną polegającą na: "Budowie
kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami
programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" Małęczyn
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ul.
Szkolna 64"
 ZEAS_260711_informacja_o_wyborze_oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-26 11:05:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwą:
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn ul. Ziembickiego".
 BGK_260711_uniewaznienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-26 08:34:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: postępowania na: " Wykonanie
dokumentacji projektowo - wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni
ścieków: ZADANIE 1. Dokumentacja projektowo -
wykonawcza na budowę kanalizacji sanitarnej do
oczyszczalni ścieków w Goździe dla
miejscowości: Drożanki, Podgóra, Lipiny - II
etap: ZADANIE 2. Dokumentacja projektowo -
wykonawcza na rozbudowę oczyszczalni ścieków w
miejscowości Gózd do wielkości umożliwiającej
przyjęcie dodatkowych ilości ścieków z
rozbudowanej gminnej sieci kanalizacyjnej.

BGK_180711_zapytanie_i_wyjasnienia.pdf

BGK_180711_koncepcja_rozbudowy_strona_tyt.pdf

BGK_180711_koncepcja_rozbudowy.pdf

BGK_180711_rys1_schemat_technologiczny.pdf

BGK_180711_rys2_plan_sytuacyjny.pdf

BGK_180711_rys2_plan_sytuacyjny_kolor.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-18 11:48:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na" Odbiór odpadów stałych z
kontenerów o poj. 8m3, z pojemników o
pjemności: 750 l, 240 l, z miejsc użyteczności
publicznych, odbiór odpadów wielkogabarytowych z
terenu Gminy Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu
z gminnych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach: Gózd i Klwatka".
 RGG_150711_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-15 13:44:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na robotę budowlaną polegającą na "Budowie
kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami
programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" Klwatka 31
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce".
 ZEAS_140711_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-14 10:27:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o odrzuconych ofertach Wykonawców
oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.:
Dostawy i montażu 24 zestawów komputerowych,
urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki oraz
projektora dla Publicznego Gimnazjum w Goździe.
 ZEAS_040711_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 14:59:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: postępowania na: "Przebudowę
drogi gminnej w miejscowośći Małęczyn, ul.
Ziembickiego".

BGK_300611_wyjasnienia.pdf

BGK_300611_specyfikacje_techniczne.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-30 09:02:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. postępowania na roboty budowlane
"Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z
założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012"
Klwatka 31 przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Klwatce".
 ZEAS_280611_wyjasnienia.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-28 13:25:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy postępowania na roboty
budowlane "Budowa kompleksu boisk sportowych
zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko -
Orlik 2012" Klwatka 31 przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Klwatce".
 ZEAS_210611_wyjasnienia.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-21 14:08:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Roboty budowlane w budynkach PSP
i PG i Przedszkola w Goździe.
 ZEAS_200611_rozstrzygniecie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-20 12:36:22 Informację zaktualizowano 2011-06-21 10:43:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o odrzuconych ofertach Wykonawców,
o unieważnieniu postępowania w Części 1
przedmiotu zamówienia, o wyborze
najkorzystniejszej oferty w Części 2 przedmiotu
zamówienia dot.: Dostawa i montaż komputerów,
tablic interaktywnych oraz innych urządzeń dla
Publicznego Gimnazjum w Goździe".
 ZEAS_150611_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-15 13:30:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz odrzuconych ofertach
Wykonawców dot: postępowania o udzielenie
zamówienia na "Dostawę i montaż komputerów,
tablic Interaktywnych oraz innych urządzeń dla
Publicznego Gimnazjum w Goździe".
 ZEAS_200511_uniewaznienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-05-20 13:43:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 18.03.2011r.
o wyborze oferty dot. realizacji zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 UG_080411_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-08 14:59:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwą:
"Wykonywanie usług przewozowych w zakresie
transportu zbiorowego osób w ramach regularnej
komunikacji publicznej na terenie gminy Gózd".
 BGK_070311_uniewaznienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-07 15:11:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwarcie ofert dnia
03.02.2011r.) na "Przebudowa drogi gminnej nr
350102W wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowościach: Małęczyn, Grzmucin,
Wojsławice Kolonia, Wojsławice, Kolonia
Kłonówek".
 BGK_250211_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-02-25 14:39:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów SIWZ dotyczy: postępowania na:
"Przebudowę drogi gminnej nr 350101W wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach:
Małęczyn, Grzmucin, Wojsławice Kolonia,
Wojsławice, Kolonia Kłonówek".

BGK_260111_zapytania_i_wyjasnienia_SIWZ.pdf

BGK_260111_wykaz_robot.pdf

BGK_260111_kadra_pracownicza.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-26 11:28:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: "Dostawa produktów
żywnościowych dla potrzeb stołówki szkolnej
przy PSP w Goździe i PSP w Kuczkach Kolonii".
 ZEAS_201210_wybor_oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-20 14:27:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.; "Budowa lodowiska w Goździe w
ramach Pilotażowego Programu Budowy Lodowisk
Sezonowych oraz Lodowisk Stałych "Biały Orlik".
 ZEAS_081210_wybor_oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-08 15:22:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na "Budowa drogi gminnej w
miejscowości Grzmucin - roboty bitumiczne".
 BGK_071210_uniewaznienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 14:46:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
publicznym na "Budowa lodowiska w Goździe w
ramach Pilotażowego Programu Budowy Lodowisk
Sezonowych oraz Lodowisk Stałych "Biały Orlik".
 ZEAS_031210_ogloszenie_zmiana.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 11:40:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o modyfikacji treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania
na "Budowa lodowiska w Goździe w ramach
Pilotażowego Programu Budowy Lodowisk Sezonowych
oraz Lodowisk Stałych "Biały Orlik".

ZEAS_031210_siwz_modyfikacja.pdf

ZEAS_031210_wzor_umowy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 11:36:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: "Dostawa oleju opałowego w
łącznej ilości 180 000 litrów na sezon
grzewczy 2010/2011".
 ZEAS_291010_wybor_oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-29 13:39:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawa
oleju opałowego w łącznej ilości 180 000
litrów na sezon grzewczy 2010/2011".

ZEAS_191010_ogloszenie.pdf

ZEAS_191010_specyfikacja.pdf

ZEAS_191010_zal1_formularz_oferty.pdf

ZEAS_191010_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_191010_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_191010_zal4_wzor_umowy.pdf

ZEAS_191010_harmonogram.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-19 13:30:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o
nazwie "Dostawa oleju opałowego w łącznej
ilości 180 000 litrów na sezon grzewczy
2010/2011".
 ZEAS_191010_uniewaznienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-19 10:07:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Budowa
drogi gminnej w miejscowości Grzmucin".

BGK_181010_ogloszenie.pdf

BGK_181010_specyfikacja.pdf

BGK_181010_zal1_oferta.pdf

BGK_181010_zal2_kosztorys_ofertowy.pdf

BGK_181010_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_181010_zal4_oswiadczenie.pdf

BGK_181010_zal5_wykaz_robot.pdf

BGK_181010_zal6_kadra_pracownicza.pdf

BGK_181010_zal6a_oswiadczenie_uprawnienia.pdf

BGK_181010_zal7_umowa.pdf

BGK_181010_zal8_zasoby.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-18 16:02:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa 1100 ton
kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-63 mm z
przeznaczeniem na remont dróg gminnych, na
terenie gminy Gózd.

BGK_141010_ogloszenie.pdf

BGK_141010_specyfikacja.pdf

BGK_141010_zal1_oferta.pdf

BGK_141010_zal2_oswiadczenie.pdf

BGK_141010_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_141010_zal4_wzor_umowy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-14 16:13:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o wyniku II przetargu ustnego
nieograniczonego na: "Sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 4 położonego w Goździe, przy
ul. Lekarskiej 2".
 RGG_071010_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-07 14:56:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwą:
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn, ul. Ziembickiego"
 BGK_01102010_uniewaznienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-01 14:20:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: "Prace remontowo - ociepleniowe
elewacji budynków Przedszkola, Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Goździe", w ramach
projektu "Wyrównanie poziomu edukacji na terenie
gminy Gózd poprzez dostosowanie budynków i
terenów PG i PSP w Goździe do potrzeb XXI
wieku".
 ZEAS_210910_wybor_oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-21 11:03:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Poprawa stanu środowiska
naturalnego oraz podniesienie standardów życia
mieszkańców i atrakcyjności inwestycyjnej gminy
poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z
przyłączami, pompowniami w miejscowościach:
Karszówka, Klwatka Królewska i Małęczyn na
terenie gminy Gózd" - II etap operacji "Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
pompowniami w miejscowościach Klwatka Królewska,
Małęczyn na terenie Gminy Gózd".
 BGK_160910_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-16 15:05:02 Informację zaktualizowano 2010-09-16 15:12:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników pisemnego przetargu
ofertowego na sprzedaż następujących
składników rzeczowych majątku ruchomego: 1)
Pojazd marki STAR - 200 FSC Starachowice, 2)
Koparko - spycharka BOREX Białoruś 2628.
 BGK_060910_wyniki_przetargu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-06 15:37:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza drugi przetarg ustny
nieograniczony na: "Sprzedaż lokalu mieszkalnego
nr 4, położonego w Goździe przy ul. Lekarskiej
2".
 RGG_060910_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-06 12:26:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja do ogłoszenia z dnia 16.08.2010r. -
dot. pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż
następujących składników rzeczowych majątku
ruchomego.
 BGK_27082010_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-08-27 14:01:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza pisemny przetarg
ofertowy na sprzedaż następujących składników
rzeczowych majątku ruchomego: pojazd marki STAR -
200 oarz koparko - spycharka BOREX Białoruś
2628.

BGK_160810_ogloszenie.pdf

BGK_160810_oferta_star.pdf

BGK_160810_oferta_koparka.pdf

BGK_160810_oswiadczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-16 11:46:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego na "Sprzedaż lokalu mieszkalnego
nr 4, położonego w Goździe przy ul. Lekarskiej
2, stanowiącego własność gminy Gózd".
 RGG_020810_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-08-02 16:23:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Budowa chodników dla
pieszych w ciągu drogi krajowej nr 12 w
miejscowości Gózd i Klwatka".
 BGK_290710_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-07-29 15:37:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
oraz o wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na robotę budowlaną
polegającą na "Budowa kompleksu boisk sportowych
zgodnie z założeniami programu "MOJE BOISKO -
ORLIK 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko
wielofunkcyjne ) Gózd, ul. Starowiejska 130".
 ZEAS_210710_rozstrzygniecie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 11:02:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania na "Poprawa stanu naturalnego i
efektywności energetycznej przez zastosowanie
systemu solarnego w placówkach szkolnych Gminy
Gózd".
 ZEAS_120710_rozstrzygniecie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-07-12 10:46:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd odwołuje przetarg I ogłoszony
na dzień 02.08.2010r. /zmiana przeznaczenia
lokalu/.
 RGG_070710_odwolanie_przetargu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-07-07 11:10:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych
na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Gózd.
 RGG_300610_ogloszenie_przetarg.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-06-30 13:11:26 Informację zaktualizowano 2010-06-30 13:14:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na Dostawę materiałów
budowlanych dla zadania pn: "Niwelacja zagrożeń
związanych z wypadkami samochodowymi i poprawa
bezpieczeństwa oraz wzrost jakości usług
turystycznych poprzez budowę parkingów i
chodników w m. Gozd i w m. Klwatka na terenie
gminy Gózd".
 BGK_280510_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-28 16:48:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwą:
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn ul. Ziembickiego".

BGK_140510_uniewaznienie_3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-14 13:40:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwą: "Niwelacja
zagrożeń związanych z wypadkami samochodowymi i
poprawa bezpieczeństwa oraz wzrost jakości
usług turystycznych poprzez budowę parkingów i
chodników w miejscowości Gózd i w miejscowości
Klwatka na terenie gminy Gózd".
 BGK_060510_uniewaznienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 13:55:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Modernizację drogi gminnej
w miejscowości Kłonów".
 BGK_290410_wyniki_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-29 12:05:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku