bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
Przetargi strona główna 

2020
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Gózd w formule "Zaprojektuj i wybuduj"

BGK_010420_zapytania_wyjasnienia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-01 14:20:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Gózd w formule "Zaprojektuj i wybuduj"

BGK_310320_zapytania_wyjasnienia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 13:40:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: Budowa oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Gózd w formule
"zaprojektuj i wybuduj"

BGK_200320_ogloszenie.docx

BGK_200320_specyfikacja.pdf

BGK_200320_zal1_oferta.doc

BGK_200320_zal2A.pdf

BGK_200320_zal2B.pdf

BGK_200320_zal2C.pdf

BGK_200320_zal2D.pdf

BGK_200320_zal2E.pdf

BGK_200320_zal3_oswiadczenie.doc

BGK_200320_zal4_wykaz_wyk_robot.doc

BGK_200320_zal5_kadra_pracownicza.doc

BGK_200320_zal6_zasoby.doc

BGK_200320_zal7_wzor_umowy.doc

BGK_200320_zal8_grupa_kapitalowa.doc

BGK_200320_zal9_wymagania_dotyczace_opraw.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 14:39:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie dokumentacji
projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej:
ZADANIE I - Wykonanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji
sanitarnej w m. Kuczki i Kuczki-Kolonia, gm. Gózd
oraz w m. Gózd-Osiedle Karszówka, gm. Gózd do
oczyszczalni ścieków w Goździe; ZADANIE II -
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na
budowę kanalizacji sanitarnej w m. Niemianowice,
gm. Gózd oraz w m. Klwatka Królewska, gm. Gózd
do oczyszczalni ścieków w Klwatce Królewskiej

BGK_130320_wyniki_postepowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-13 14:55:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na
budowę kanalizacji sanitarnej: ZADANIE I -
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na
budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kuczki i
Kuczki-Kolonia, gm. Gózd oraz w m. Gózd-Osiedle
Karszówka, gm. Gózd do oczyszczalni ścieków w
Goździe; ZADANIE II - Wykonanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji
sanitarnej w m. Niemianowice, gm. Gózd oraz w m.
Klwatka Królewska, gm. Gózd do oczyszczalni
ścieków w Klwatce Królewskiej

BGK_200120_zestawienie_ofert.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-20 14:01:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia
publicznego na: Świadczenie usług w zakresie
odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Gózd i zapewnienia im miejsca w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w 2020 roku

ROŚiMK_100120_zapytanie_ofertowe.pdf

ROŚiMK_100120_specyfikacja.pdf

ROŚiMK_100120_zal_oferta.pdf

ROŚiMK_100120_wzor_umowy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-10 14:32:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej: ZADANIE I - Wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej w m. Kuczki i
Kuczki-Kolonia, gm. Gózd oraz w m. Gózd-Osiedle
Karszówka, gm. Gózd do oczyszczalni ścieków w
Goździe; ZADANIE II - Wykonanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji
sanitarnej w m. Niemianowice, gm. Gózd oraz w m.
Klwatka Królewska, gm. Gózd do oczyszczalni
ścieków w Klwatce Królewskiej

BGK_090120_ogloszenie.docx

BGK_090120_specyfikacja.pdf

BGK_090120_zal1_oferta.doc

BGK_090120_zal2_Oswiadczenie (2).doc

BGK_090120_zal3_wykaz_wyk_zamowien.doc

BGK_090120_zal4_kadra_pracownicza.doc

BGK_090120_zal5_zobowiazanie_zasoby.doc

BGK_090120_zal6_wzor_umowy.doc

BGK_090120_zal7_oswiadczenie_uprawnienia.doc

BGK_090120_zal8_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

BGK_090120_mapa_orientacyjna.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-09 15:14:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
 2020 .  2019 .   2018 .  2017 i starsze . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl