2020

Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 26 maja 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na: Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej sieci P4 "RAD3317C" wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną na
działce nr ewid. gruntu: 551/4 położonej w
miejscowości Klwatka Królewska

BGK_260520_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-16 14:03:46.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 25 maja 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na: Budowa wieży
telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten
na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą,
wykonanie ogrodzenia, budowa wewnętrznej linii
zasilania na działce nr ewid. gruntu: 266
położonej w miejscowości Grzmucin

BGK_250520_decyzja2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-16 12:46:57.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 25 maja 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, polegajacej na: Budowa wieży
telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten
na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą,
wykonanie ogrodzenia, budowa wewnętrznej linii
zasilania na działce nr ewid. gruntu: 843
położonej w miejscowości Gózd

BGK_250520_decyzja1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-16 12:43:22.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 1 czerwca 2020
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: Budowa słupowej stacji
transformatorowej, budowa linii kablowej SN i nN
zlokalizowanej na działkach nr ewid.: 375/7,
375/4 w miejscowości Grzmucin

BGK_010620_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:19:27.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 28 lutego 2020
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: Budowa i przebudowa sieci
elektroenergetycznej średniego napięcia oraz
budowa sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia na działkach o nr. ewid.: 433/2, 433/1,
439, 440, 441/1, 443, 444, 445, 1/2 (obręb 0005)
w miejscowości Małęczyn oraz działce nr 165/3
(obręb 0006) w miejscowości Kiedrzyn, gm. Gózd

BGK_280220_DECYZJA.pdf

BGK_160420_POSTANOWIENIE.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-04-21 14:16:39.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 16 marca 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Sieć
wodociągowa i kanalizacyjna na działkach o nr.
ewid.: 40/12, 74, 87/9, 87/15 w miejscowości
Kiedrzyn, gmina Gózd

BGK_160320_decyzja2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-19 13:07:46.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 16 marca 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE DN/OD 63 mm,
PE DN/OD 40 mm na działkach o nr. ewid.: 823/12,
823/13, 370, 680, 674/9, 673/2, 823/9 w
miejscowości Małęczyn, gmina Gózd

BGK_160320_decyzja1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-19 13:04:48.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 9 marca 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia DN 40 PE, na działkach o nr. ewid.:
522/7, 672/2 w miejscowości Małęczyn, gmina
Gózd

BGK_090320_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-16 13:11:16.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 28 lutego 2020
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: Budowa i przebudowa sieci
elektroenergetycznej średniego napięcia oraz
budowa sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia na działkach o nr. ewid. 433/2, 433/1,
439, 440, 441/1, 443, 444, 445, 1/2 (obręb 0005)
w miejscowości Małęczyn oraz na działce nr
165/3 (obręb 0006) w miejscowości Kiedrzyn,
gmina Gózd

BGK_280220_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-16 13:08:32.
Data wprowadzenia: 2020-03-16 13:08:32
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska