Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 11 października
2021 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji zamierzonej przez Gminę Gózd pod
nazwą: Budowa wodociągu w miejscowości
Grzmucin-Klwatka Królewska-przekroczenie rzeki
Pacynki, na działkach nr 754/1, 754/2, 754/3 w
miejscowości Klwatka Królewska, gm. Gózd

BGK_151021_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-15 11:13:46.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 21 września
2021 r. ustalająca warunki lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji zamierzonej przez
gminę Gózd pod nazwą: Budowa sieci
elektroenergetycznej niskiego napięcia o
napięciu znamionowym do 1 kV zlokalizowanej na
działkach nr 751, 738, 739, 744, 745 w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd oraz działce
388/1 obręb Grzmucin, gm. Gózd

BGK_230921_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-09-23 11:51:40.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 20 września
2021 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji zamierzonej przez gminę Gózd pod
nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Grzmucin - Klwatka Królewska na działkach nr
762, 553/2, 553/12, 553/11, 754/1, 754/2, 754/3,
553/15, 619/3 w miejscowości Klwatka Królewska,
gm. Gózd i na działkach nr 991/1, 991/2 w
miejscowości Grzmucin, gm. Gózd

BGK_210921_decyzja3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-09-21 13:50:35.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 17 wrzesnia 2021
r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod
nazwą: Przebudowa linii kablowej YAKY 4x35 mm2
relacji słup nr 4 do posesji Gózd, ul. Radomska
106, gm. Gózd, na działce nr 611 w miejscowości
Gózd, gm. Gózd

BGK_210921_decyzja2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-09-21 13:45:10.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 17 września
2021 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji zamierzonej przez gminę Gózd pod
nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia o napięciu znamionowym do 1 kV w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd na działkach
396/4, 397, 432, 431 w miejscowości Małęczyn,
gm. Gózd

BGK_210921_decyzja1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-09-21 13:40:47.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 17 września
2021 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji zamierzonej przez gminę Gózd pod
nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia o napięciu znamionowym do 1 kV
zlokalizowanego na działkach nr 248/2, 248/4,
248/5, 277/1, 240/2, 240/7, 240/6, 140 w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_210921_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-09-21 13:35:37.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 15 września
2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa sieci
kanalizacyjnej na dz. nr ewid. 4/6, 5, 6, 7, 8,
9/10, 9/13, 9/14, 9/18, 9/19, 9/20, 9/22, 11/4
(obręb 0009) położonych Gózd, Osiedle
Karszówka, gm. Gózd

BGK_200921_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-09-20 14:38:08 | Data modyfikacji: 2021-09-20 14:43:44.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 14 lipca 2021 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej
i sieci kanalizacyjnej na działkach nr ewid.:
271/4, 287/1, 294/0 położonych w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd

BGK_060821_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-08-06 14:30:36.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 13 lipca 2021 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej DN 63
PE średniego ciśnienia na działce nr ewid.
287/1 położonej w m. Małęczyn, gm. Gózd

BGK_290721_decyzja2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-29 11:20:56.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 13 lipca 2021 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej
średniego ciśnienia DN 40 PE na działce nr
ewid.: 522/9, 522/13, 522/15 położonych w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_290721_decyzja1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-29 11:16:55.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 20 maja 2021 r.
o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod
nazwą: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej
średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją
światłowodową, budowa złącza kablowego SN
oraz budowa słupowej stacji transformatorowej na
działkach położonych w miejscowości Grzmucin,
gm. Gózd

BGK_250621_decyzja1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-06-25 10:24:36.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 20 maja 2021 r.
o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod
nazwą: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej
średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją
światłowodową, budowa złącza kablowego SN
oraz budowa słupowej stacji transformatorowej na
działkach położonych w miejscowości Grzmucin,
gm. Gózd

BGK_250621_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-06-25 10:20:08.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 28 maja 2021 r.
o lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na: Budowa elektroenergertycznej
sieci kablowej średniego napięcia 15 kW wraz z
kanalizacją światłowodową, złączy kablowych
SN oraz przebudową słupowych stacji
transformatorowych zlokalizowanych na działkach
położonych w miejscowości Klwatka i w
miejscowości Grzmucin na terenie gminy Gózd

BGK_100621_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-06-10 10:53:17.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 24 maja 2021 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego po nazwą: przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej 9 budynków mieszkalnych w
miejscowości Małęczyn poprzez budowę
elektroenergetycznych sieci kablowych SN i nN wraz
ze słupową stacją transformatorową na
działkach położonych w miejscowości
Małęczyn, gmina Gózd

BGK_100621_decyzja1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-06-10 10:49:41.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 10 maja 2021 r.
o lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej
średniego i niskiego napięcia wraz z
kanalizacją kablową w ramach zadania: PBW
przebudowy i rozbudowy linii 15 kV
Gołebiów-Maków Tor-1 odgałęzienie k-k
Małęczyn, gm. Gózd. Zadanie 7 - RE Radom na
działkach położonych w miejscowościach:
Grzmucin, Małęczyn

BGK_210521_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-05-21 11:31:38.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 1 kwietnia 2021
r. o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego po nazwą: "PBW przebudowy i rozbudowy
linii 15 kV Gołębiów - Maków - Tor-1,
odgałęzienie k-k Klwatka, gm. Gózd. Zadanie 5 -
RE Radom na działkach położonych w
miejscowościach: Małęczyn, Kiedrzyn, Klwatka"

BGK_010421_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-05-07 13:37:43.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 8 marca 2021 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: "Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Klwatka Królewska, gm.
Gózd do oczyszczalni ścieków w Klwatce
Królewskiej

BGK_080321_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-05-07 13:31:57.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 30 kwietnia 2021
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa sieci
elektroenergetycznej średniego napięcia wraz z
kanalizacją kablową w ramach zadania "PBW
przebudowa i rozbudowa linii 15 kV Gołębiów -
Maków Tor-1, odgałęzienie k-k Klwatka
Figietów"

BGK_300421_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-05-06 12:54:00.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 26 kwietnia 2021
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym
niż 0,5 MPa. Inwestycja zlokalizowana w
miejscowościach: Myśliszewice, Klwatka,
Kiedrzyn, Małeczyn

BGK_260421_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-05-06 12:49:15.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 13 kwietnia 2021
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa
elektroenergetycznej sieci kablowej średniego
napięcia 15kV wraz z kanalizacją
światłowodową, złączy kablowych SN oraz
słupowej stacji transformatorowej, zlokalizowanej
na działkach położonych w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd

BGK_200421_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-04-20 11:27:28.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 1 kwietnia 2021
r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie gazociągu średniego
ciśnienia PE DN 63 zlokalizowanego na terenie
działek nr 724/1 i 672/2 w miejscowiości
Małęczyn, gm. Gózd

BGK_080421_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-04-08 14:15:37.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 30 marca 2021 r.
o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
Budowa odcinków sieci wodociągowej w
miejscowości Grzmucin, na działkach nr 676/18 i
677

BGK_300321_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-04-06 14:58:50.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 3 lutego 2021 r.
o umorzeniu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie "Stacji
telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0084
wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią
zasilającą, usytuowanej na działce ewidencyjnej
nr 843, położonej ww obrębie Gózd, jednostka
ewid. Gózd, pow. radomski, woj. mazowieckie" jako
bezprzedmiotowe

ROSiMK_030221_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-05 09:18:02.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 15 stycznia 2021
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE DN 40 o
długości 480,0 m zlokalizowanego na działkach
nr. ewid.: 184/6, 188, 886/7 (obręb 0005) w
miejscowości Małęczyn. gm. Gózd

BGK_280121_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-28 13:38:42.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 15 stycznia 2021
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE DN 63 o
długości 238,0 m zlokalizowanego na działce nr
ewid. 730/4 w miejscowości Małęczyn, gmina
Gózd

BGK_150121_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-28 09:11:28.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 11 stycznia 2021
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym po nazwą: Budowa
wiaty stalowej na nieruchomości składającej
się z działek nr ew.: 170/7, 170/6, 171/5 w
miejscowości Gózd, gmina Gózd

BGK_210121_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-21 13:17:25.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 11 stycznia 2021
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: sieć
wodociągowa z przyłączami w drodze wewnętrznej
działka o nr. ewid. 757/5 w m. Klwatka
Królewska, gm. Gózd

BGK_110121_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-18 14:46:57.
Data wprowadzenia: 2021-01-18 14:46:57
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska