bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gozd.pl
Decyzje strona główna 
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 8 października
2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego po nazwą: Budowa oświetlenia
ulicznego przy ul. Bankowej w miejscowości
Małęcznyn, gm. Gózd

BGK_121020_decyzja3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-12 16:59:34.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 8 października
2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa gazociągu
średniego ciśnienia DN40PE na działkach nr ew.
220/11, 220/10 w miejscowości Małęczyn, ul.
Szkolna, gm. Gózd

BGK_121020_decyzja2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-12 16:49:47.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnai 8 października
2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa linii kablowej
niskiego napięcia w miejscowości Lipny, gm.
Gózd

BGK_121020_decyzja1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-12 16:46:18.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 28 września
2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości Budy Niemianowskie, gm. Gózd -
inwestycja zlokalizowana na działkach o nr.
eiwd.: 261/5, 261/1

BGK_280920_decyzja2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-01 13:50:00.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 28 września
2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości Podgóra, gm. Gózd - inwestycja
zlokalizowana na działkach nr ewid.: 421/10,
421/3, 415, 421/8, 407/3, 421/7, 409/1, 409/5

BGK_280920_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-01 13:39:28.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 31 sierpnia 2020
r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
Budowa sieci wodociągowej fi 90 mm oraz
kanalizacyjnej fi 200 mm PVC na działkach
położonych w m. Małęczyn, gm. Gózd

BGK_310820_decyzja

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-09-04 20:10:02.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 30 lipca 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej dziewięciu budynków
mieszkalnych na działkach położonych w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_300720_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-31 13:57:49.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 29 lipca 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa gazociągu
średniego ciśnienia DN 125 PE na działkach nr
ewid. gruntu: 65/1, 349 położonych w
miejscowości Klwatka Królewska, gm. Gózd

BGK_290720_decyzja2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-30 14:35:22 | Data modyfikacji: 2020-07-30 14:35:43.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 29 lipca 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa gazociągu
średniego ciśnienia DN 90 PE, DN 40 PE na
działce nr ewid. gruntu: 751 położonej w
miejscowości Małęczyn oraz na działkach nr
ewid. gruntu: 388/1, 150/5, 155, 123/4
położonych w miejscowości Grzmucin, gm. Gózd

BGK_290720_decyzja1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-30 14:28:28 | Data modyfikacji: 2020-07-30 14:34:12.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 1 lipca 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa gazociągu
średniego ciśnienia PE DN 63 PE na działce o
nr. ewid. 724/1 położonej w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd

BGK_220720_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-22 10:02:20.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 26 czerwca 2020
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
poblicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej o
ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa na
działkach zlokalizowanych w miejscowości
Myśliszewice, gmina Jedlnia Letnisko, w
miejscowości Klwatka, Kiedrzyn i Małęczyn, gm.
Gózd

BGK_070820_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-08 15:00:16.
Decyzja Starosty Radomskiego z dnia 30 czerwca
2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej polegającej na budowie odcinka drogi
powiatowej nr 3528W w celu zachowania ciągłości
komunikacyjnej w związku z realizacją inwestycji
pn.: Rozbudowa Lotniska Radom" od km 0+00 do km
0+997 na terenie gminy Miasta Radom, gminy
Jedlnia-Letniso oraz gminy Gózd

SR_080720_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-08 14:46:18.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 26 maja 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na: Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej sieci P4 "RAD3317C" wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną na
działce nr ewid. gruntu: 551/4 położonej w
miejscowości Klwatka Królewska

BGK_260520_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-16 14:03:46.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 25 maja 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na: Budowa wieży
telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten
na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą,
wykonanie ogrodzenia, budowa wewnętrznej linii
zasilania na działce nr ewid. gruntu: 266
położonej w miejscowości Grzmucin

BGK_250520_decyzja2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-16 12:46:57.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 25 maja 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, polegajacej na: Budowa wieży
telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten
na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą,
wykonanie ogrodzenia, budowa wewnętrznej linii
zasilania na działce nr ewid. gruntu: 843
położonej w miejscowości Gózd

BGK_250520_decyzja1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-16 12:43:22.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 1 czerwca 2020
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: Budowa słupowej stacji
transformatorowej, budowa linii kablowej SN i nN
zlokalizowanej na działkach nr ewid.: 375/7,
375/4 w miejscowości Grzmucin

BGK_010620_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:19:27.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 28 lutego 2020
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: Budowa i przebudowa sieci
elektroenergetycznej średniego napięcia oraz
budowa sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia na działkach o nr. ewid.: 433/2, 433/1,
439, 440, 441/1, 443, 444, 445, 1/2 (obręb 0005)
w miejscowości Małęczyn oraz działce nr 165/3
(obręb 0006) w miejscowości Kiedrzyn, gm. Gózd

BGK_280220_DECYZJA.pdf

BGK_160420_POSTANOWIENIE.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-04-21 14:16:39.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 16 marca 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Sieć
wodociągowa i kanalizacyjna na działkach o nr.
ewid.: 40/12, 74, 87/9, 87/15 w miejscowości
Kiedrzyn, gmina Gózd

BGK_160320_decyzja2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-19 13:07:46.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 16 marca 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE DN/OD 63 mm,
PE DN/OD 40 mm na działkach o nr. ewid.: 823/12,
823/13, 370, 680, 674/9, 673/2, 823/9 w
miejscowości Małęczyn, gmina Gózd

BGK_160320_decyzja1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-19 13:04:48.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 9 marca 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia DN 40 PE, na działkach o nr. ewid.:
522/7, 672/2 w miejscowości Małęczyn, gmina
Gózd

BGK_090320_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-16 13:11:16.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 28 lutego 2020
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: Budowa i przebudowa sieci
elektroenergetycznej średniego napięcia oraz
budowa sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia na działkach o nr. ewid. 433/2, 433/1,
439, 440, 441/1, 443, 444, 445, 1/2 (obręb 0005)
w miejscowości Małęczyn oraz na działce nr
165/3 (obręb 0006) w miejscowości Kiedrzyn,
gmina Gózd

BGK_280220_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-16 13:08:32.

Zobacz:
 2020 .  2019 . 
Data wprowadzenia: 2020-03-16 13:08:32
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl