Obwieszczenia

Obwieszczenia

Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 15
listopada 2017 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce ew.
o nr. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_231117_postanowienie_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-23 10:05:12.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 24 sierpnia 2017
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym zamierzonej przez
Pana Marka Marchewkę po nazwą: Budowa odcinka
sieci wodociągowej rozdzielczej położonej w
miejscowości Kuczki, gm. Gózd na działce nr
ewid. 928/1

BGK_051017_Decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-05 14:09:40.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 18
września 2017 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce ew.
o nr 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie
 
ROSiMK_210917_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-09-21 14:05:13.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 24 lipca 2017 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym zamierzonej przez
gminę Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd
reprezentowaną przez pełnomocnika Wojciecha
Orackiego, ul. Nowacia 42/1, 26-600 Radom pod
nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości Karszówka, gm. Gózd na działkach
o nr. ewid.: 590/2, 592, 594, 596/1, 596/2, 598/2,
600, 602, 604, 606, 608/1, 608/2, 610, 612, 614,
616, 621, 627, 629, 631/2, 633/3, 633/2, 635, 637,
639
 
BGK_270717_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-27 12:05:01.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 17 lipca
2017 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dot.: wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na "Budowie fermy
drobiu w Kłonowie na działce ew. nr 141/1,
obręb 0018 Kłonów, gmina Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie
 
ROŚiMK_170717_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-18 14:26:35.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 12 lipca
2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach o odmowie realizacji
przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie
fermy drobiu w Kłonowie na działkach ew. o nr.
137, 170, 171, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie
 
ROŚiMK_130717_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-13 13:46:36.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 12 lipca 2017 r.
o odmowie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie
fermy drobiu o trzy kurniki do chowu
drobiu-brojlera o łącznej liczbie 237 510 szt.,
co stanowi 950,04 DJP (dużych jednostek
przeliczeniowych) wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Kłonów na
działkach o nr. ew. 137, 170, 171.

ROŚiMK_130717_decyzja

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-13 10:46:05.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 29 czerwca
2017 r. w sprawie wyznaczenia siedmiodniowego
terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego
materiału dowodowego w sprawie przedsięwzięcia
polegającego na: Rozbudowie fermy drobiu w
Kłonowie na działkach ewid. o nr. 137, 170, 171
obręb 0018 Kłonów, gmina Gózd, powiat radomski
 
ROŚiMK_290617_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-30 11:05:12.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 928/1 położonej w
miejscowości Kuczki, gm. Gózd polegającej na
budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w
miejspowości Kuczki
 
BGK_280617_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-28 13:15:15.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia zlokalizowanego
na części działek o nr ewid. 140, 221/17,
277/1, 277/2, 673/1, 673/2, 672/2, 689/1, 684/9,
680, 675/2, 711/7, 370, 751, 759/4, 759/5, 759/3,
759/1, 758, 287/1, 287/2, 714/5, 714/8, 718/17
położonych w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd
 
BGK_260617_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-26 16:26:00 | Data modyfikacji: 2017-06-26 16:33:27.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym zamierzonej przez
Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział
Zakład w Warszawie, Gazownia Radom, ul. Gazowa
11/13, 26-600 Radom reprezentowaną przez
pełnomocnika Krzysztofa Kruszewskiego
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Instalator
II", 26-600 Radom, ul. Skaryszewska 17 pod nazwą
"Budowa gazociągu DN 63 mm PE dla inwestycji
zlokalizowanej na części działek nr ewid. 275,
140,287/1 położonych w miejscowości Małęczyn,
gm. Gózd
 
BGK_230617_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-23 08:59:25 | Data modyfikacji: 2017-06-26 16:33:27.
Zawiadomienie o udostępnieniu dla wszystkich
stron postępowania postanowienia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
WOOŚ-I.4242.483.2016.BS.5 w związku z
postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko przeprowadzonym dla przedsięwzięcia
polegającego na "Rozbudowie fermy drobiu w
Kłonowie na działce o nr ewi. 137,170,171 obręb
0018 Kłonów, gm. Gózd
 
ROŚiMK_220617_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-23 08:50:10 | Data modyfikacji: 2017-06-26 16:33:27.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr: 590/2, 592, 594,
596/1, 596/2, 598/2, 600, 602, 604, 606, 608/1,
608/2, 610, 612, 614, 616, 621, 627, 629, 631/2,
633/3, 633/2, 635, 637, 639 położonych w
miejscowości Karszówka, gm. Gózd polegającego
na budowie oświetlenia ulicznego w m. Karszówka,
gm. Gózd
 
BGK_120617_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-12 15:47:28 | Data modyfikacji: 2017-06-12 16:34:48.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 maja
2017 r. o wyznaczeniu, ze względu na znaczny
stopień skomplikowania przedmiotowej sprawy,
nowego terminu w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działkach
ew. o nr. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie"
 
ROŚiMK_220517_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-05-22 13:55:25 | Data modyfikacji: 2017-05-22 14:02:40.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 10 maja
2017 r. dotyczy wyznaczenia nowego terminu w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie
fermy drobiu w Kłonowie na działkach ew. o nr.
137, 170, 171 obręb 0018 Kłonów, gmina Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie"
 
ROŚiMK_170517_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-05-17 10:38:27 | Data modyfikacji: 2017-05-22 14:02:40.
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce ew.
o nr 141/1, obręb Kłonów, gmina Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie
 
ROŚiMK_260417_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-26 16:07:23 | Data modyfikacji: 2017-05-22 14:02:40.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o
znaczeniu gminnym zamierzonej przez Gminę Gózd,
ul. Radomska 7, 26-634 Gózd reprezentowaną przez
Pana Michała Munnich zam. Niestachów 21, 26-021
Daleszyce pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej o długości L=ok. 350,0 m położonej
na działkach o nr ewid. 420/2, 420/1, 466/1,
419/3, 470, 465/1, 418/6, 713, 464/1, 417, 463,
462, 461, 419/4 w miejscowości Klwatka
Królewska, gmina Gózd
 
BGK_060417_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-06 14:50:31 | Data modyfikacji: 2017-05-22 14:02:40.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym zamierzonej przez
Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział
w Warszawie, Zakład w Radomiu, ul. Gazowa 11/13,
26-600 Radom reprezentowaną przez pełnomocnika
Instal System Żurek Mariusz, 26-640 Skaryszew,
Bujak 72 A, pod nazwą: Budowa sieci gazu
średniego ciśnienia Ø 40 mm PE o długości
L=ok. 155 m dla inwestycji na części działek nr
ewid. 221/13, 140, 858/2 położonych w
miejscowości Małęczyn, gmina Gózd
 
BGK_050417_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-05 12:32:26 | Data modyfikacji: 2017-05-22 14:02:40.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie: ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 140, 221/17,
277/1, 277/2, 673/1, 673/2, 672/2, 689/1, 684/9,
680, 675/2, 711/7, 370, 751,759/4,759/5, 759/3,
759/1, 758, 287/1, 287/2, 764/2, 714/5, 714/8,
718/17, 724/1, 863/4 położonych w miejscowości
Małęczyn, gmina Gózd polegającej na budowie
gazociągu średniego ciśnienia

BGK_240317_zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-03-24 09:17:04 | Data modyfikacji: 2017-03-24 09:21:34.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie: ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 391 położonej w
miejscowości Klwatka, gmina Gózd polegającej na
budowie linii kablowej średniego napięcia i
stacji transformatorowej sieci
elektroenergetycznej związanej z przyłączeniem
zakładu mięsnego w m. Klwatka Królewska, gmina
Gózd

BGK_240317_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-03-24 09:10:39 | Data modyfikacji: 2017-03-24 09:21:34.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie: ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 275, 140, 287/1
położonych w miejscowości Małęczyn, gmina
Gózd polegającej na budowie gazociągu
średniego ciśnienia DN 63PE
 
BGK_230317_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-03-24 07:55:38 | Data modyfikacji: 2017-03-24 09:21:34.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 06 marca
2017 r. o wyznaczeniu nowego terminu w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: "Rozbudowie fermy drobiu w
Kłonowie na działkach ew. o nr. 137, 170, 171,
obręb 0018 Kłonów, gmina Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie"
 
ROŚiMK_170317_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 13:08:02 | Data modyfikacji: 2017-03-24 09:21:34.
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa o wydaniu postanowienia z dnia 17
lutego 2017 r. znak: DLI.I.176.2016.SG.3
uchylającego w całości postępowanie Wojewody
Mazowieckiego Nr 114/R/2016 z dnia 21.X.2016 r.,
znak: WI.R.7820.3.3.2015.AW, wyjaśniające na
żądanie strony, wątpliwości co do treści
decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 134/R/2016 z
dnia 5 września 2016 r., znak:
WI-R.7820.3.3.2015.AW, o zezwoleniu na realizację
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
dla inwestycji pn.: Rozbudowa lotniska Radom
 
MIiB_160317_Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-03-16 14:53:04 | Data modyfikacji: 2017-03-24 09:21:34.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 221/13, 140, 858/2
położonych w m. Małęczyn, gmina Gózd
polegającej na budowie gazociągu średniego
ciśnienia Ø 40PE o długości ok. 155 m, gmina
Gózd
 
BGK_080217_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-02-08 14:20:11 | Data modyfikacji: 2017-03-24 09:21:34.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o
podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
 
MWM_030217_Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-02-03 09:03:25 | Data modyfikacji: 2017-03-24 09:21:34.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 420/2, 420/1,
466/1, 419/3, 470, 465/1, 418/6, 713, 464/1, 417,
463, 462, 461, 419/4 położonych w miejscowości
Klwatka Królewska, gm. Gózd polegającej na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Klwatka Królewska, gm. Gózd
 
BGK_310117_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-31 08:21:51 | Data modyfikacji: 2017-03-24 09:21:34.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr: 169/1, 170, 171,
168, 167, 166/2, 166/1, 165/3, 165/2, 165/1,
178/1, 178/2, 178/3, 179, 153, 150/1, 150/2,
150/3, 150/4, 150/5, 150/7, 150/8, 150/10, 150/12,
150/16, 149, 148/7, 148/17, 148/18, 148/14,
148/15, 148/16, 148/10, 148/12, 148/13, 148/6,
147/8, 147/7, 146/5 położonych w miejscowości
Kiedrzyn oraz na działkach nr: 28, 25, 27/1,
32/1, 30/2, 30/1, 33, 34/1, 34/2, 34/3, 34/7,
34/5, 35, 36, 34/6, 37/3, 38/1, 38/3, 39/1, 40,
41/2, 41/3, 41/1, 42/1, 42/2, 213, 29/2, 29/1,
43/3, 43/8, 43/7, 43/6, 43/11, 43/12, 43/13,
43/14, 43/9, 50/7, 50/5, 50/4, 50/1, 52/1, 241,
242, 243, 244, 245/1, 246/1, 247, 248/1, 249/1,
250/2, 250/3, 250/5, 255/1, 256, 257, 258, 259/1,
259/2, 260, 261, 262/1, 262/2, 262/3, 264/3,
264/4, 263, 265/1,265/3, 266/1,266/2, 266/3,
265/5, 265/4, 268, 267, 441 położonych w
miejscowości Klwatka Królewska, gmina Gózd
polegającej na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Klwatka Królewska i
Kiedrzyn, gmina Gózd
 
BGK_300117_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-30 12:29:39 | Data modyfikacji: 2017-01-30 12:44:40.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd dot. sprostowania
oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta
Gminy Gózd znak: ROŚiMK.6220.10.2016,2017 z dnia
18.01.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: "Budowie stacji tankowania paliw
płynnych i gazu propan-butan z budynkiem obsługi
oraz trzystanowiskową bezdotykową myjnią
samochodów na działce nr ew. 3, położonej w
miejscowości Klwatka, gmina Gózd, powiat
radomski"
 
ROSiMK_230117_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-23 14:22:24 | Data modyfikacji: 2017-01-30 12:44:40.
Decyzja Wójta Gminy Gózd o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
zamierzonej przez Gminę Gózd z siedzibą ul.
Radomska 7, 26-634 Gózd pod nazwą: budowa
oświetlenia ulicznego w miejscowości Klwatka,
gm. Gózd na części działek o numerach
ewidencyjnych: 180, 181, 182, 183, 184/2, 185,
189/1, 189/2, 411, 179, 363/2, 437"
 
BGK_190117_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-20 13:02:33 | Data modyfikacji: 2017-01-30 12:44:40.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 18 stycznia 2017
r. dot. ustalenia środowiskowych warunków dla
realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego
polegającego na: " Budowie stacji tankowania
paliw płynnych i gazu propan-butan z budynkiem
obsługi oraz trzystanowiskową bezdotykową
myjnią samochodów na działce nr ewid. 3,
położonej w miejscowości Klwatka, gmina Gózd,
powiat radomski"
 
ROŚiMK_180117_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-18 14:25:56 | Data modyfikacji: 2017-01-30 12:44:40.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd (nowy termin
załatwienia sprawy) dot. postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Rozbudowie fermy drobiu w Kłonowie na działkach
ewidencyjnych o nr 137, 170, 171 obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie"
 
ROŚiMK_160117_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-16 15:57:16 | Data modyfikacji: 2017-01-30 12:44:40.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 11 stycznia 2017
r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowie na działce ewidencyjnej nr 2230/3 obręb
0009 Gózd obory, która przeznaczona będzie na
bydło mięsne. Przewidywana maksymalna obsada to
80-100 szt w różnym wieku (do 100 DJP) jako
bezprzedmiotowego
 
ROSiMK_110117_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 14:07:19 | Data modyfikacji: 2017-01-30 12:44:40.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd o wyznaczeniu
siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w
zakresie zebranego materiału dowodowego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: "Budowie stacji tankowania paliw
płynnych i gazu propan-butan z budynkiem obsługi
oraz trzystanowiskową bezdotykową myjnią
samochodową na działce nr ewid. 3 położonej w
miejscowości Klwatka, gmina Gózd, powiat
radomski"
 
ROŚiMK_090117_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-09 10:55:49 | Data modyfikacji: 2017-01-30 12:44:40.
Zawiadomienie o wycofaniu przez inwestorów
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Budowie na
działce ewid. nr 2230/3 obręb 0009 Gózd obory,
która przeznaczona będzie na bydło mięsne.
Przewidywana maksymalna obsada to 80-100 sztuk w
różnym wieku (do 100 DPJ)

ROŚiMK_030117_zawiadomienie_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-03 09:43:49 | Data modyfikacji: 2017-01-30 12:44:40.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do przeprowadzenia oceny
(sporządzenia raportu) oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko polegającego na:
"Budowie stacji tankowania paliw płynnych i gazu
propan-butan z budynkiem obsługi oraz
trzystanowiskową bezdotykową myjnią samochodów
na działce nr ewid. 3 położonej w m. Klwatka,
gmina Gózd, powiat radomski
 
ROŚiMK_301216_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-30 10:19:28 | Data modyfikacji: 2017-01-30 12:44:40.
Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na: "
Rozbudowie fermy drobiu w Kłonowie na działkach
ewid. o nr 137, 170, 171 obręb 0018 Kłonów, gm.
Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie"

ROSiMK_141216_obwieszczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-14 15:43:58 | Data modyfikacji: 2016-12-14 15:45:08.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: "Budowie stacji tankowania paliw
płynnych i gazu propan-butan z budynkiem obsługi
oraz trzystanowiskową bezdotykową myjnią
samochodów na działce nr ewid. 3, położonej w
miejscowości Klwatka, gmina Gózd, powiat
radomski"
 
ROSiMK_131216_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-13 10:19:00 | Data modyfikacji: 2016-12-14 15:45:08.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
stacji transformatorowej oraz linii kablowych 15
kV i 0,4 kV w miejscowości Wojsławice, gmina
Gózd na części działek o numerach
ewidencyjnych: 1037/8, 1037/10, 1037/11, 1037/12,
1037/13, 1037/14, 1037/15.
 
BGK_091216_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-09 10:12:22 | Data modyfikacji: 2016-12-14 15:45:08.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie na działce ewidencyjnej nr 2230/3 obręb
0009 Gózd obory, która przeznaczona będzie na
bydło mięsne. Przewidywana maksymalna obsada to
80 -100 sztuk w różnym wieku (ok. 100 DJP)
 
ROSiMK_251116_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-25 08:57:35 | Data modyfikacji: 2016-12-14 15:45:08.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 18
listopada 2016 r. o umorzeniu postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegające na: „Poprawie
bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK12 w
województwie mazowieckim na odcinku
Przysucha-Podgóra. Odcinek II: Pomiędzy
miejscowościami Niemianowice-Kuczki od km 515+000
do km 518+063- chodnik oraz 2 zatoki autobusowe.
Odcinek III: pomiędzy miejscowościami
Karszówka-Podgóra od km 520+285 do km 523+510-
chodnik oraz 2 zatoki autobusowe”.

RGG_181116_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-18 13:59:37 | Data modyfikacji: 2016-11-18 14:05:32.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Klwatka Królewska, gmina Gózd
 
RGG_091116_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:20:34 | Data modyfikacji: 2016-11-09 14:23:04.
Zawiadomienie o wycofaniu wniosku o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na
DK12 w województwie mazowieckim na odcinku
Przysucha-Podgóra. Odcinek II: Pomiędzy
miejscowościami Niemianowice-Kuczki od km 515+000
do km 518+063- chodnik oraz 2 zatoki autobusowe.
Odcinek III: pomiędzy miejscowościami
Karszówka-Podgóra od km 520+285 do km 523+510-
chodnik oraz 2 zatoki autobusowe”.
 
RGG_041116_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-04 14:49:31 | Data modyfikacji: 2016-11-09 14:23:04.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do przeprowadzenia oceny
(sporządzenia raportu) oddziaływania na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko polegającego na "Budowie kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Klwatka Królewska, gm.
Gózd"
 
RGG_211016_postanowienie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-21 14:46:01 | Data modyfikacji: 2016-11-09 14:23:04.
Postanowienie o wyznaczeniu siedmiodniowego
terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego
materiału dot.; postępowania o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego
na:"Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Klwatka Królewska, gm. Gózd"
 
RGG_211016_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-21 14:13:21 | Data modyfikacji: 2016-11-09 14:23:04.
Zawiadomienie dot. postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka
Królewska, gmina Gózd"
 
RGG_211016_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-21 14:09:44 | Data modyfikacji: 2016-11-09 14:23:04.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
terenu działki nr 113/1 położonej w
miejscowości Drożanki, gmina Gózd pod budowę
inwestycji polegającej na budowie boiska
wielofunkcyjnego o wym. 22m x 44m wraz z
infrastrukturą techniczną
 
BGK_121016_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-12 15:08:20 | Data modyfikacji: 2016-11-09 14:23:04.
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania administracyjnego i wystąpieniu do
organów współdziałających w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK12
w woj. mazowieckim na odcinku Przysucha -
Podgóra: Odcinek II: pomiędzy miejscowościami
Niemianowice - Kuczki od km 515+000 do km 518+063
- chodnik oraz 2 zatoki autobusowe; Odcinek III:
pomiędzy miejscowościami Karszówka - Podgóra
od km 520+285 do km 523+510 - chodnik oraz dwie
zatoki autobusowe
 
RGG_111016_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-11 14:56:58 | Data modyfikacji: 2016-10-11 15:02:35.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie: wydania decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu
działki nr 317/1 i 318/1 położonych w
miejscowości Gózd, ul. Radomska 41 pod budowę
inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej
RAD 4401 A telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY)

BGK_031016_zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-03 11:11:23 | Data modyfikacji: 2016-10-11 15:02:35.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 1037/8, 1037/10,
1037/11, 1037/12, 1037/13, 1037/14, 1037/15 w
miejscowości Wojsławice, gmina Gózd
polegającej na budowie stacji transformatorowej
oraz linii kablowych 15 kV i 0,4 kV

BGK_300916_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-30 13:43:00 | Data modyfikacji: 2016-09-30 13:57:17.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 28.09.2016
r. o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie
drogi powiatowej nr 3531W
Kuczki-Kazimierówka-Skaryszew"
 
UG_290916_Obieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-29 14:30:34 | Data modyfikacji: 2016-09-30 13:57:17.
Postanowienie o wyznaczeniu siedmiodniowego
terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego
materiału dowodowego w sprawie prowadzonego
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie
drogi powiatowej nr 3531W
Kuczki-Kazimierówka-Skaryszew
 
RGG_090916_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-09 13:59:11 | Data modyfikacji: 2016-09-09 14:01:35.
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowie drogi powiatowej nr 3531W
Kuczki-Kazimierówka-Skaryszew
 
RGG_060916_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-06 14:58:10 | Data modyfikacji: 2016-09-09 14:01:51.
Decyzja o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: budowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości Klwatka, gmina Gózd na części
działek o numerach ewidencyjnych: 411, 363/2,
363/4, 363/3, 364, 365/2, 409/16, 409/17, 409/18,
409/9, 409/12, 409/4, 409/5, 409/6, 409/7, 409/19,
410/3, 410/4, 410/6, 704/1, 458
 
BGK_020916_decyzja_2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-02 18:27:53 | Data modyfikacji: 2016-09-09 14:01:51.
Decyzja o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: budowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości Lipiny, gmina Gózd na części
działek o numerach ewidencyjnych: 172, 201, 206,
211/2, 224, 222, 217, 212/5, 207, 202, 197, 192/3,
187, 182/2, 177/2, 380, 389, 378/27, 378/32,
378/11, 378/8, 378/9, 378/3, 378/31, 378/28
 
BGK_020916_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-02 18:22:06 | Data modyfikacji: 2016-09-09 14:01:51.
Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Klwatka Królewska, gmina Gózd"
 
RGG_300816_obwieszczenie_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-08-30 17:48:14 | Data modyfikacji: 2016-08-30 17:51:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 29
sierpnia 2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu aktualizacji "Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest na lata 2016-2032
dla Gminy Gózd"
 
RGG_300816_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-08-30 17:42:42 | Data modyfikacji: 2016-08-30 17:51:24.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 17
sierpnia 2016 r. o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do przeprowadzenia oceny
(sporządzenie raportu) oddziaływania
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko polegającego na:
Przebudowie drogi powiatowej nr 3531W Kuczki -
Kazimierówka - Skaryszew
 
RGG_180816_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:45:23 | Data modyfikacji: 2016-08-30 17:51:24.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o przystąpieniu
do opracowania aktualizacji "Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest na lata 2016-2032
dla gminy Gózd"
 
UG_270716_Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-27 15:48:45 | Data modyfikacji: 2016-08-30 17:51:24.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa sieci
gazu średniego ciśnienia Dn63mmPE o długości
L=ok. 72,0 m dla inwestycji położonych w
miejscowości Kiedrzyn, gm. Gózd na działce nr
ewid. 134
 
BGK_260716_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-26 15:10:58 | Data modyfikacji: 2016-08-30 17:51:24.
Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowie drogi powiatowej nr 3531W
Kuczki-Kazimierówka-Skaryszew"

RGG_190716_Obwieszczenie_str1.pdf

RGG_190716_Obwieszczenie_str2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-19 15:32:48 | Data modyfikacji: 2016-08-30 17:51:24.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 12 lipca 2016 r.
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Budowie stacji demontażu pojazdów na terenie
działek nr ewid. 454 i 455 położonych w
miejscowości Drożanki, gmina Gózd, powiat
radomski"

RGG_120716_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-12 14:34:32 | Data modyfikacji: 2016-08-30 17:51:24.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
odcinka sieci wodociągowej położonej w
miejscowości Grzmucin, gm. Gózd na działkach o
numerach ewidencyjnych: 555/1, 143

BGK_010716_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-01 10:45:09 | Data modyfikacji: 2016-08-30 17:51:24.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie działek Nr 411, 363/2, 363/4, 363/3,
364, 365/2, 409/19, 409/17, 409/18, 409/9, 409/11,
409/4, 409/5, 409/6, 409/7, 409/19, 410/3, 410/4,
410/6, 704/1, 458 położonych w miejscowości
Klwatka polegającej na budowie oświetlenia
ulicznego w miejscowości Klwatka, gmina Gózd

BGK_300616_zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:30:02 | Data modyfikacji: 2016-08-30 17:51:24.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 27 czerwca 2016
r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego
polegającego na: "Skupie metali kolorowych i
złomu na działkach na 173/6 i 173/10 w
miejscowości Gózd, obręb Gózd, gmina Gózd

RGG_280616_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-28 12:04:13 | Data modyfikacji: 2016-08-30 17:51:24.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 21 czerwca
2016 r. w sprawie odstąpienia od zobowiązania
wnioskodawcy do przeprowadzenia oceny
(sporządzenia raportu) oddziaływania na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko polegającego na: "Skupie metali
kolorowych i złomu na działkach nr 173/6 i
173/10 w miejscowości Gózd, obręb Gózd, gmina
Gózd"
 
RGG_210616_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:07:28 | Data modyfikacji: 2016-08-30 17:51:24.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu
postanowienia Nr 62/R/2016, w którym
przedłużył inwestorowi termin wykonania
obowiązku uzupełnienia nieprawidłowości w
dokumentacji projektowej, w ramach postępowania w
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku
publicznego pn.: "Rozbudowa lotniska Radom"
 
Obwieszczenie_Wojewody_Mazowieckiego_210616.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-21 08:29:24 | Data modyfikacji: 2016-08-30 17:51:24.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: budowa linii 1 kV dla
potrzeb oświetlenia ul. Szkolnej w miejscowości
Małęczyn gm. Gózd na części działek o
numerach ewidencyjnych: 4, 5, 6/2, 7/2, 8, 9/4,
846/2, 12/2, 13/3, 14/8, 14/2, 15/8, 22/7, 22/5,
22/3, 22/1, 22/2, 23/7, 23/8, 23/6, 23/2, 100,
141/1, 141/2, 141/3, 142/2, 142/1, 140, 143, 144,
145, 222, 223, 224/1, 224/2, 225, 849/1, 849/2,
230/1, 235, 236/1, 236/2, 237, 238, 239/4, 239/1,
240/6, 277, 821/36, 821/22, 279/2, 858/16, 858/2,
858/1
 
BGK_060616_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-06 13:41:08 | Data modyfikacji: 2016-06-06 13:46:17.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie działki nr 134 położonej w
miejscowości Kiedrzyn polegającej na budowie
sieci gazu średniego ciśnienia Dn63 mm PE o
długości L= ok. 72,0 m
 
BGK_030616_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:44:58 | Data modyfikacji: 2016-06-06 13:46:17.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej sieci Orange Polska S.A.
położonej w miejscowości Małęczyn, gmina
Gózd na działce o numerze ewidencyjnym 70
 
BGK_030616_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-03 10:08:32 | Data modyfikacji: 2016-06-03 10:10:49.
Zawiadomeinie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie działek nr 642, 640/1, 639/2, 639/4,
639/3, 637, 638/1, 638/2, 636/5, 636/2, 636/1,
635, 634/5, 634/6, 634/4, 634/3, 634/1, 634/7,
633, 632/4, 632/5, 632/3, 632/6, 632/7, 632/8,
632/9, 631/7, 631/6, 631/10, 631/11, 631/12,
631/3, 631/4, 630/4, 630/3, 630/2, 629/1, 629/2,
628, 627/2, 627/1 położonych w miejscowości
Klwatka polegającej na budowie kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Klwatka Królewska,
gmina Gózd
 
BGK_020616_zawiadomienie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-02 09:05:11 | Data modyfikacji: 2016-06-03 10:10:49.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie
działek 476/1, 475, 426/1, 426/2, 426/3, 425,
424/4, 424/3, 424/2, 420/2, 470 położonych w
miejscowości Klwatka polegającej na budowie
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka
Królewska, gmina Gózd
 
BGK_020616_zawiadomienie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-02 08:56:30 | Data modyfikacji: 2016-06-03 10:10:49.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegajacego na:
"Skupie metali kolorowych i złomu na działce nr
173/6 i 173/10 w miejscowości Gózd, obręb
Gózd, gmina Gózd"

RGG_050516_zawiadomienie_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-05-05 14:10:17 | Data modyfikacji: 2016-06-03 10:10:49.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu
postanowienia Nr 39/R/2016, ktorym nałożył na
inwestora obowiązek usunięcia wskazanych
nieprawidłowości i braków w projekcie
budowlanym, w ramach postępowania w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
pn.: Rozbudowa lotniska Radom"
 
WM_140416_OBWIESZCZENIE.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-14 14:37:34 | Data modyfikacji: 2016-06-03 10:10:49.
Decyzja Wójta Gminy Gózd o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pod nazwą: przebudowa
istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV ze
zmianą lokalizacji położonej w m. Gózd, gm.
Gózd na działkach o numerze ewidencyjnym: 650,
651/1, 651/2, 1374, 1034
 
BGK_140416_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-14 13:22:11 | Data modyfikacji: 2016-04-14 13:23:41.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23
marca 2016 r.
 
WM_050416_Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-05 10:46:42 | Data modyfikacji: 2016-04-14 13:23:41.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: rozbudowa sieci
elektroenergetycznej średniego i niskiego
napięcia położonej Gózd, gm. Gózd na
działkach o numerach ewidencyjnych: 790, 429/3
obręb Kuczki 0014, 502/2, 504/4 obręb Gózd
 
BGK_220316_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-03-22 09:45:50 | Data modyfikacji: 2016-03-22 09:46:57.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: "Budowie stacji demontażu
pojazdów na terenie działek o nr ewid. 454 i 455
polożonych w m. Drożanki, gm. Gózd, powiat
radomski"
 
RGG_260216_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-02-26 14:08:01 | Data modyfikacji: 2016-03-22 09:46:57.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego na terenie działki nr 70
położonej w m. Małęczyn, gm. Gózd
polegającej na budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej sieci ORANGE POLSKA S.A.

BGK_010216_zawiadomienie.pdf

BGK_010216_zawiadomienie.cd.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-02-01 14:44:34 | Data modyfikacji: 2016-03-22 09:46:57.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na przebudowie istniejącej linii
napowietrznej SN 15KV na linię
napowietrzno-kablową SN 15KV ze zmianą
lokalizacji

BGK_270116_zawiadomienie.pdf

BGK_270116_zawiadomienie_cd.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 13:52:59 | Data modyfikacji: 2016-03-22 09:46:57.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na:"Przebudowie drogi
gminnej w miejscowości Kiedrzn Nr 350123W".
 
BGK_080116_obwieszczenie_kiedrzyn.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-08 10:51:40 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:23:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na:"Przebudowie drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn ul. Zachodnia
Nr 350120W".
 
BGK_080116_obwieszczenie_zachodnia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-08 10:47:23 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:22:37.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
polegającej na:"Przebudowie drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn ul. Ziembickiego Nr
350118W".
 
BGK_080116_obwieszczenie_ziembickiego.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-08 10:44:47 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:21:23.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na:"Przebudowie drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn ul. Wschodnia
Nr 350121W".
 
BGK_080116_obwieszczenie_wschodnia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-08 10:41:44 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:19:20.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
polegającej na:"Przebudowie drogi gminnej w
miejscowości Drożanki Nr 350106W".
 
BGK_080116_obwieszczenie_drozanki.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-08 10:37:43 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:17:49.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na:"Przebudowie drogi
gminnej w miejscowości Gózd ul. Czarnecka Nr
350134W"
 
BGK_080116_obwieszczenie_czarnecka.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-08 10:34:13 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn, ul. Wschodnia
Nr 350121W"
 
BGK_101215_obwieszczenie6.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:51:25 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na: "Przebudowie drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn, ul.
Ziembickiego Nr 350118W"
 
BGK_101215_obwieszczenie5.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:48:50 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn, ul. Zachodnia
Nr 350120W"
 
BGK_101215_obwieszczenie4.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:46:21 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie drogi
gminnej w miejscowości Kiedrzyn Nr 350123W"
 
BGK_101215_obwieszczenie3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:43:44 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie drogi
gminnej w miejscowości Gózd, ul. Czarnecka Nr
350135W"
 
BGK_101215_obwieszczenie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:41:18 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie drogi
gminnej w miejscowości Drożanki Nr 350106W"
 
BGK_101215_obwieszczenie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:37:49 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kiedrzyn
na działce o nr ew. 74, gmina Gózd
 
RGG_101215_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-12-10 09:52:47 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd o odstąpieniu od
zobowiązania wnioskodawcy do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie
drogi gminnej w miejscowości Kiedrzyn na działce
o nr ew. 74, gmina Gózd"
 
RGG_091215_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-12-09 11:09:42 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Kiedrzyn na działce o nr ew. 74, gmina Gozd"
 
RGG_161115_Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-16 14:10:01 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 24
września 2015 r. o numerach i granicach obwodów
głosowania, siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji
wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 25 października 2015 r.
 
UG_240915_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-24 14:42:51 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 23 czerwca 2015
r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie fermy
drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
działce o nr ewid. 171, obręb Kłonów, gmina
Gózd, powiat radomski"
 
RGG_240615_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-06-24 13:45:32 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Obwieszczenie Okręgowej Komisji WyborczeNnr 206 w
Goździe z dnia 12 maja 2015 r. dot. kandydatów
na członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby
Rolniczej
 
OBWIESZCZENIE_NR_2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-05-19 15:14:51 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 206
w Goździe z dnia 12 maja 2015 r. dot. głosowania
do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej
Powiatu Radomskiego
 
OBWIESZCZENIE_NR_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-05-19 15:11:09 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 30 kwietnia 2015
r. zmieniająca decyzję znak
RGG-7624/05/2010/2011 z dnia 14.12.2011 r. o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa
stacji gazowej o jeden zbiornik paliw płynnych
oraz dwa dystrybutory paliw płynnych wraz z
infrastrukturą techniczną na terenie działki o
numerze ewid. 35 w miejscowości Niemianowice,
gmina Gózd"
 
RGG_300415_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:24:24 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 28
kwietnia 2015 r. o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na: zmianie
decyzji Wójta Gminy Gózd znak:
RGG-7624/05/2010/2011 z dnia 14.12.2011 r., w
punkcie - Rozdział II, pkt 1, ppkt 1o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Rozbudowie stacji gazowej o jeden zbiornik paliw
płynnych oraz dwa dystrybutory paliw płynnych
wraz z infrastrukturą techniczną na terenie
działki o numerze ewid. 35 w miejscowości
Niemianowice w zakresie: zmiana parametrów
planowanego zbiornika na paliwo z 30m3 na 50m3
 
RGG_280415_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-28 14:49:05 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 8 kwietnia
2015 r. o numerach i granicach obwodów
głosowania, siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji
wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w gminie
Gózd w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
 
Obwieszczenie_080415.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-08 14:17:35 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z dnia 27 marca
2015 r. o rozprawie admininstracyjnej w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa fermy drobiu
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce
o nr. ewid. 171 obręb Kłonów, gm. Gózd
 
RGG_270315_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-03-27 15:58:51 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd dotyczące
odstąpienia od zobowiązania wnioskodawcy do
sprządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
"Modernizacji i nadbudowie istniejącej
oczyszczalni ścieków" na działce o nr. ewid.
246/25 w miejscowości Niemianowice
 
RGG_130315_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:02:33 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd o wszczęciu
postępowania w sprawie zmiany decyzji Wójta
Gminy Gózd znak: RGG - 7624/05/2010/2011 z dnia
14.12.2011 r. w punkcie - Rodział II pkt 1, ppkt
1 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Rozbudowie stacji gazowej o jeden zbiornik paliw
płynnych oraz dwa dystrybutory paliw płynnych
wraz z infrastrukturą techniczną na terenie
działki o nr ewid. 35 w miejscowości
Niemianowice"
 
RGG_120315_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-03-12 11:50:26 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowie drogi powiatowej nr 3529 W Kiedrzyn -
Małęczyn, w km 0 + 494,88 - 2 + 581,55 na
terenie gminy Gózd" na rzecz Inwestora Powiatowy
Zarząd Dróg w Radomiu
 
RGG_110315_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-03-11 12:59:49 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd o odstąpieniu od
zobowiązania wnioskodawcy do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie
drogi powiatowej nr 3529 W Kiedrzyn - Małęczyn w
km 0 + 494,88 - 2 + 581, na terenie gminy Gózd"
 
RGG_060315_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-03-06 11:12:59 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Decyzja Wójta Gminy Gózd umarzająca
postępowanie w całości dotyczące zmiany
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Rozbudowie stacji gazowej o jeden zbiornik paliw
płynnych oraz dwa dystrybutory paliw płynnych
wraz z infrastrukturą techniczną na działce o
numerze ewidencyjnym 35 w miejscowości
Niemianowice, gm. Gózd"
 
RGG_040315_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-03-04 10:32:23 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
dokumentu strategicznego pn. " Zintegrowany
program zarządzania zasobami przyrodniczymi i
wodnymi ROF"
 
Radom_250215_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-02-25 10:50:41 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany system
transportu zbiorowego w Radomskim Obszarze
Funkcjonalnym (ROF)"
 
Radom_230215_OBWIESZCZENIE_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-02-24 12:41:35 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Przebudowie drogi powiatowej nr 3529 W Kiedrzyn -
Małęczyn 0+494,88 - 2+581,55, na terenie gminy
Gózd
 
UG_040215_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 14:09:39 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
zmiany decyzji Wójta Gminy Gózd: znak RGG -
7624/05/2010/2011 z dnia 14.12.2011 r. o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Rozbudowie Stacji gazowej o jeden zbiornik paliw
płynnych oraz dwa dystrybutory paliw płynnych
wraz z infrastrukturą techniczną na terenie
działki o numerze ewid. 35 w miejscowości
Niemianowice, gmina Gózd"
 
RGG_270115_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-27 13:20:49 | Data modyfikacji: 2015-01-27 13:23:08.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o obowiązku
przedkładania przez właścicieli, zarządców
bądź użytkowników obiektów budowlanych z
wyrobami zawierającymi azbest informacji o
wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji
zastosowanych wyrobów zawierających azbest
znajdujących się na nieruchomościach będących
w ich władaniu, o obowiązku przeprowadzenia
kontroli stanu wyrobów zawierających azbest

UG_200115_Obwieszczenie.pdf

Zal1_Informacje_o_wyrobach_zawierajacych_azbest.pdf

Zal3_Ocena_wyrobow_zawierajacych_azbest.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-20 15:40:55 | Data modyfikacji: 2015-01-27 13:23:08.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: "Modernizacji i nadbudowie
istniejącej oczyszczalni ścieków" na działce o
nr. ewid. 246/25 w miejscowości Niemianowice,
gmina Gózd
 
RGG_150114_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-15 13:45:35 | Data modyfikacji: 2015-01-27 13:23:08.
Obwieszczenie Wójta Gminy gózd o przeprowadzeniu
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
gminy Gózd

UG_041214_obwieszczenie_.pdf

Program ochrony srodowiska na lata 2014-2017.pdf

Prognoza oddzialywania na srodowisko POS na lata 2014-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-04 14:48:01 | Data modyfikacji: 2015-01-27 13:23:08.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 16
października 2014 r. o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych
komisji wyborczych na terenie gminy Gózd dla
wyborów samorządowych zarządzonych na dzien 16
listopada 2014 r.

Obwieszczenie_161014_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-10-16 13:47:41 | Data modyfikacji: 2015-01-27 13:23:08.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 2
września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich
numerach i granicach, liczbie radnych w okręgu
wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
 
Obwieszczenie_020914.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-09-02 14:53:11 | Data modyfikacji: 2015-01-27 13:23:08.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 24
kwietnia 2014 r. w sprawie podziału gminy Gózd
na stałe obwody głosowania dla wyborów posłów
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
dzień 25 maja 2014 r.
 
UG_240414_Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-24 10:42:08 | Data modyfikacji: 2015-01-27 13:23:08.
Decyzja umarzająca postępowanie w całości
dotyczące wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy
drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
działce o nr ew. 171 obręb Kłonów, gmina
Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie
 
RGG_120314_dezyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-12 14:46:05 | Data modyfikacji: 2015-01-27 13:23:08.
Postanowienie o wyznaczeniu siemiodniowego terminu
do wypowiedzenia się w zakresie zebranego
materiału dowodowego przed wydaniem decyzji
środowiskowej dot.:Budowy fermy drobiu wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr
ew. 171 obręb Kłonów, gmina Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie.
 
ROSiMK_04032014_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-04 13:14:49 | Data modyfikacji: 2015-01-27 13:23:08.
Informacja o wydaniu przez RDOŚ postanowienia
znak WOOŚ-II.4242.313.2013.BS z dnia 21 lutego
2014 r. (data wpływu 26.02.2014r.) odmawiającym
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew
171, obręb Kłonów, gmina Gózd, powiat
radomski, województwo mazowieckie”.
 
informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-03 13:33:26 | Data modyfikacji: 2015-01-27 13:23:08.
Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd o przedłużeniu
terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego
na:"Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą
towarzysząca na działce o nr ew. 171 obręb
Kłonów, gmina Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie".
 
RGG_27012014_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-01-28 09:34:07 | Data modyfikacji: 2015-01-27 13:23:08.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o obowiązku
przedkładania przez właścicieli, zarządców
bądź użytkowników obiektów budowlanych z
wyrobami zawierającymi azbest informacji o
wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji
zastosowanych wyrobów zawierających azbest
znajdujących się na nieruchomościach będących
w ich władaniu
 
020114_Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Gozd.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-01-02 15:08:52 | Data modyfikacji: 2015-01-27 13:23:08.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 25 listopada 2013
r. o wyłożeniu projektów planów zadań
ochronnych dla obszarów Natura 2000
 
Obwieszczenie_291113_WPN_II_6320_82_2013 JS 02.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-11-29 10:44:46 | Data modyfikacji: 2015-01-27 13:23:08.
Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z dnia 12
listopada 2013 r. dot. wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działce o nr ewd. 171 obręb
Kłonów, gmina Gózd.
 
RGG_121113_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-11-12 13:18:50 | Data modyfikacji: 2015-01-27 13:23:08.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 04 października
2013 r. o wyłożeniu projektów planów zadań
ochronnych dla obszarów Natura 2000
 
OBWIESZCZENIE_081013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-10-08 12:33:57 | Data modyfikacji: 2015-01-27 13:23:08.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 26.09.2013 r. o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Zmianie sposobu użytkowania magazynu rolniczego
na halę do produkcji form basenowych z tworzyw
sztucznych metodą laminowania na działce o nr
ewid. 317/1 położonej w miejscowości Gózd,
obręb geodezyjny Gózd, gmina Gózd
 
RGG_270913_decyzja_wojta_gminy_gozd.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-27 11:31:51 | Data modyfikacji: 2013-09-27 12:14:39.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: "Budowie farmy drobiu wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr
ewid. 171 obręb Kłonów, gm. Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie"
 
RGG_160913_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-16 15:43:03 | Data modyfikacji: 2013-09-27 12:14:39.
Postanowienie o wyznaczeniu siedmiodniowego
terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego
materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Zmianie sposobu użytkowania magazynu rolniczego
na halę do produkcji form basenowych z tworzyw
sztucznych metodą laminowania na działce o nr
ewidencyjnym 317/1 położonej w miejscowości
Gózd, gmina Gózd.
 
ROSiMK_02092013_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-02 15:19:54 | Data modyfikacji: 2013-09-27 12:14:39.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd o podjęciu
zawieszonego w dniu 27.08.2012 r. postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Zmianie sposobu użytkowania magazynu rolniczego
na halę do produkcji form basenowych z tworzyw
sztucznych metodą laminowania" na działce o nr
ewid. 317/1 położonej w miejscowości Gózd,
obręb geodezyjny Gózd, gmina Gózd
 
RGG_160413_postanowienie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-16 14:36:59 | Data modyfikacji: 2013-09-27 12:14:39.
Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania
w sprawie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez
wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko pn.:"Zmiana
sposobu użytkowania magazynu rolniczego na halę
do produkcji form basenowych z tworzyw sztucznych
metodą laminowania" na działce o nr ewid. 317/1
położonej w miejscowości Gózd, obręb
geodezyjny Gózd, gmina Gózd.
 
RGG_28082012_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-08-27 13:30:31 | Data modyfikacji: 2013-09-27 12:14:39.
Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny
oddziaływania na śodowisko przedsięwzięcia
polagającego na: "Zmianie sposobu użytkowania
magazynu rolniczego na halę do produkcji form
basenowych z tworzyw sztucznych metodą
laminowania na działce o nr ewid. 317/1
położonej w miejscowości Gózd

RGG_130812_postanowienie1.pdf

RGG_130812_postanowienie1_cd

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-08-13 09:22:22 | Data modyfikacji: 2013-09-27 12:14:39.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: "Zmianie sposobu użytkowania
magazynu rolniczego na halę do produkcji form
basenowych z tworzyw sztucznych metodą
laminowania" na działce o nr ewid. 317/1
położonej w miejscowości Gózd, gmina Gózd
 
RGG_160712_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-16 15:12:49 | Data modyfikacji: 2013-09-27 12:14:39.
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na budowie stacji bazowej RAD 4401A
telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY) na
działkach Nr 317/1 i Nr 318/1 położonych w m.
Gózd, przy ul. Radomskiej 41, gmina Gózd
 
BGK_060612_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-06 11:05:06 | Data modyfikacji: 2013-09-27 12:14:39.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 30 maja 2012r. o
środowiskowych uwarunkowanich zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.:"Budowa
warsztatu samochodowego /mechanika i diagnostyka
samochodowa/ na działce o nr ew. 32/2 położonej
w miejscowości Niemianowice, obręb geodezyjny
Niemianowice, gmina Gózd"
 
RGG_300512_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:25:33 | Data modyfikacji: 2012-05-30 14:27:28.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd w sprawie braku
konieczności potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
pn.: "Budowa warsztatu samochodowego /mechanika i
diagnostyka samochodowa/ na działce o nr ewid.
32/2 położonej w miejscowości Niemianowice,
gmina Gózd"
 
RGG_240512_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 09:20:56 | Data modyfikacji: 2012-05-30 14:27:28.
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z
udziałem społeczeństwa dot.: opracowania
projektów dokumentów: 1. "Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest na lata 2012 - 2032
dla Gminy Gózd - aktualizacja projektu" 2.
Prognozy oddziaływania na środowisko "Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest na lata
2012 - 2032 dla Gminy Gózd - aktualizacja
projektu'
 
RGG_110412_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-11 11:19:57 | Data modyfikacji: 2012-04-11 11:23:28.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 24 lutego 2012
r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
kanalizacyjnymi w miejscowości Podgóra i
Karszówka, gmina Gózd

RGG_240212_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-24 10:39:52 | Data modyfikacji: 2012-04-11 11:23:28.
Postanowienie w sprawie braku konieczności
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
kanalizacyjnymi w miejscowości Podgóra i
Karszówka, gmina Gózd
 
RGG_160212_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 11:01:14 | Data modyfikacji: 2012-04-11 11:23:28.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie działki nr 14/7 położonej w m.
Małęczyn dla inwestycji polegającej na budowie
odcinka gazociągu średniego napięcia
 
BGK_090212_zawiadomienie_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-09 15:10:35 | Data modyfikacji: 2012-04-11 11:23:28.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie działek nr 650, 651/1, 651/2, 1374,
1034, 1035, 1036, 1037, 1038 położonych w m.
Gózd polegającej na przebudowie istniejącej
linii napowietrznej SN 15KV na linię
napowietrzno-kablową SN-15KV ze zmianą
lokalizacji
 
BGK_090212_zawiadomienie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-09 15:00:22 | Data modyfikacji: 2012-04-11 11:23:28.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie działek nr 714/6, 715/6 położonych w
m. Gózd, gm. Gózd pod rozbudowę istniejącej
oczyszczalni ścieków oraz działek nr 713/1,
714/1, 1374/1, 549/6, 550/2, 550/3, 551/1
położonych w m. Gózd, gm. Gózd dla lokalizacji
linii kablowej ENN zasilania w energię
elektryczną
 
BGK_090212_zawiadomienie3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-09 14:54:18 | Data modyfikacji: 2012-02-09 15:05:54.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości
Podgóra i Karszówka, gmina Gózd”
 
RGG_230112_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-23 13:32:05 | Data modyfikacji: 2012-02-09 15:05:54.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 17 stycznia 2012
r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
kanalizacyjnymi w miejscowości Drożanki i Gózd,
gmina Gózd”
 
RGG_170112_decyzja_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-17 14:33:30 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 10
stycznia 2012r. w sprawie braku konieczności
potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko pn.: ”Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
kanalizacyjnymi w miejscowości Drożanki i Gózd,
gmina Gózd”
 
RGG_100112_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:47:24 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w
miejscowości Drożanki i Gózd, gmina Gózd”
 
RGG_191211_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-19 11:25:37 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 14 grudnia
2011r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: „ Rozbudowie
stacji gazowej o jeden zbiornik paliw płynnych
oraz dwa dystrybutory paliw płynnych wraz z
infrastrukturą techniczną na terenie działki o
numerze ewidencyjnym 35 w miejscowości
Niemianowice, obręb geodezyjny Niemianowice,
gmina Gózd”.
 
RGG_141211_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-14 12:35:20 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 01 grudnia
2011r. dot.: wyznaczenia siedmiodniowego terminu
do wypowiedzenia się w zakresie zebranego
materiału dowodowego w sprawie: Rozbudowy stacji
gazowej o jeden zbiornik paliw płynnych oraz dwa
dystrybutory paliw płynnych wraz z
infrastrukturą techniczną na terenie działki o
numerze ewiden. 35 w miejscowości Niemianowice.
 
RGG_011211_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-01 11:34:01 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
„Przebudowie drogi gminnej nr 350101W Budy
Niemianowskie – Lipiny na działkach o nr Ew 109
i 946 obręb Piskornica, Lipiny w miejscowości
Budy Niemianowskie, Lipiny, gmina Gózd”
 
RGG_230911_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-23 14:56:45 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Postanowienie o podjęciu zawieszonego w dniu
12.04.2011r. postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: „Rozbudowie stacji gazowej o
jeden zbiornik paliw płynnych oraz jeden
dystrybutor paliw płynnych wraz z infrastrukturą
techniczną na terenie działki o numerze
ewidencyjnym 35 w miejscowości Niemianowice,
obręb geodezyjny Niemianowice”
 
RGG_210911_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-21 13:18:44 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 5
września 2011r. w sprawie utworzenia obwodów
głosowania, właściwych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
9 października 2011r.
 
UG_060911_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-06 10:11:00 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 3 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: "Rozbudowie istniejącej
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie
działek 714/6 i 715/3 w miejscowości Gózd,
obręb geodezyjny Gózd, gmina Gózd".
 
RGG_030611_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-03 11:26:45 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Postanowienie w sprawie braku konieczności
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa istniejącej
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie
działek nr 714/6 i 715/3 w miejscowości Gózd,
obręb geodezyjny Gózd, gmina Gózd".
 
RGG_270511_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-27 14:50:04 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na:
"Rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w
miejscowości Gózd na działkach nr 714/6 i
715/3, obręb geodezyjny Gózd".
 
RGG_280411_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-04-28 12:37:21 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd o potrzebie
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego
na: Zmianie sposobu użytkowania budynków już
istniejących Zakładu Produkcji Skórzanej s.c.
"SKÓREKS" -2", 26-634 Gózd, ul. Wschodnia 1 na
Zakład Przetwórczy Tłuszczy Zwierzęcych na
nieruchomośći użytkowanej przez ZPS SKÓREKS -
2, w postępowaniu o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację w/w przedsięwzięcia.
 
RGG_190411_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-04-19 13:45:48 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zmianie
sposobu użytkowania budynków już istniejących
Zakładu Produkcji Skórzanej s.c. "SKÓREKS-2",
26-634 Gózd, ul. Wschodnia 1 na Zakład
Przetwórczy Tłuszczy Zwierzęcych na
nieruchomości użytkowanej przez ZPS SKÓREKS-2
na działkach o nr ew. 844/1, 844/11, 1384/1,
1384/11 położonych w miejscowości Gózd, obręb
geodezyjny Gózd, gmina Gózd".
 
RR_180311_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-18 11:59:33 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 29 grudnia
2010r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie stacji paliw płynnych wraz z
infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na
działce o nr ewid. 3 w miejscowości Klwatka,
obręb geodezyjny Klwatka, gmina Gózd".
 
RGG_291210_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-12-29 14:19:22 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 8 listopada
2010r. - określenie środowiskowych uwarunkowań
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: "Budowie fermy drobiu wraz z
infrastrukturą niezbędną do prawidłowego
funkcjonowania na działce nr ewid. 137 obręb
Kłonów, gmina Gózd."
 
RGG_081110_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-08 15:17:04 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego
postępowania w sprawie Pana Arkadiusza Krawczyka
zam. Radom, ul. Kosowska 38 m19 o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie
stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą
techniczną zlokalizowaną na działce nr ewid. 3
w miejscowości Klwatka, obręb geodezyjny
Klwatka, gmina Gózd".
 
RGG_220910_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 12:51:21 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowie drogi gminnej nr 350102W wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości
Małęczyn, Grzmucin, Wojsławice i Kłonów".
 
RGG_220910_obwieszczenie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 12:40:17 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie
drogi gminnej nr 350102W wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Małęczyn,
Grzmucin, Wojsławice i Kłonów".
 
RGG_220910_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 12:35:59 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowie drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyń -
Małęczyn do drogi krajowej nr 9 wraz z budową
chodnika i odwodnieniem".
 
RGG_220910_obwieszczenie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 12:32:02 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn ul. Bankowa".
 
RGG_200910_obwieszczenie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 12:43:59 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn ul. Ziembickiego".
 
RGG_200910_obwieszczenie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 12:41:53 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Kiedrzyn na odcinku dł. 332 mb".
 
RGG_200910_obwieszczenie3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 12:39:21 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Postanowienie o podjęciu zawieszonego w dniu
30.09.2009r. postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: "Budowie stacji paliw wraz z
infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na
działce nr ewid. 3 w miejscowości Klwatka,
obręb geodezyjny Klwatka, gmina Gózd".
 
RGG_160910_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-16 13:38:17 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 14 września
2010r. w sprawie ustalenia środowiskowych
warunków dla realizacji przedsięwzięcia
inwestycyjnego polegającego na: "Przebudowie
drogi gminnej w miejscowości Gózd, ul.
Czarnecka".
 
RGG_140910_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-14 13:32:30 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowie drogi gminnej Figietów - Klwatka".
 
RGG_140910_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-14 13:29:30 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 13 września
2010r. w sprawie ustalenia środowiskowych
warunków dla realizacji przedsięwzięcia
inwestycyjnego polegającego na "Przebudowie drogi
gminnej Klwatka - Oczyszczalnia na odcinku
długości 785,50 mb".
 
RGG_130910_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-13 14:52:07 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr
3529W Kiedrzyń - Małęczyn do drogi krajowej nr
9 wraz z budową chodnika".
 
RGG_020910_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-02 14:02:38 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpienia do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:"
Przebudowie drogi gminnej nr 350102W wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości
Małęczyn, Grzmucin, Wojsławice i Kłonów na
działkach o nr ew 287, 751 obręb Małęczyn,
388, 141 obręb Grzmucin, 228 obręb Wojsławice
Kolonia, 31 obręb Wojsławice, 108 obręb Kolonia
Kłonówek, gmina Gózd".
 
RGG_30082010_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-30 13:35:54 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na:"Przebudowie
drogi gminnej w miejscowości Kiedrzyn na odcinku
o długości 332,00 mb od km 0+000 do km 0+332,00
na działce o numerze ewidencyjnym 99 obręb
Kiedrzyn, gmina Gózd".
 
postanowienie_kiedrzyn_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-27 12:45:33 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na:"Przebudowie
drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul.
Bankowa na odcinku o długości 396,70 mb od km
0+000 do km 0+396,70 na działce o numerze
ewidencyjnym 117 obręb Małęczyn, gmina Gózd".
 
postanowienie_bankowa.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-27 10:49:58 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na:"Przebudowie
drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul.
Ziembickiego na odcinku o długości 490,40 mb od
km 0+000 do km 0+490,40 na działce o numerze
ewidencyjnym 277 obręb Małęczyn, gmina Gózd".
 
postanowienie_ziembickiego.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-27 10:45:54 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy od sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na:"Przebudowie
drogi gminnej Klwatka - Oczyszczalnia na odcinku o
długości 785,50 mb na działkach o numerze
ewidencyjnym 435, 366, 369, 370/1, 370/2, 414,
415, 373/5, 377/1, 377/2, 378, 379, 380 obręb
Klwatka".
 
postanowienie_klwatka_oczyszczalnia_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-25 12:41:35 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego
na:"Przebudowie drogi gminnej Figietów - Klwatka
na odcinku o długości 906,85 mb na działkach o
numerze ewidencyjnym: 78, 161, 160, 159/1, 157,
156, 155/2, 155/1, 129, 358/1, 385/2, 377/2, 378,
379, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 349, 350, 347
obręb Klwatka".
 
postanowienie_klwatka_figietow_2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-25 12:21:40 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie
drogi gminnej w miejscowości Gózd, ul. Czarnecka
na odcinku długości 333,30 mb na działkach o
numerze ewidencyjnym: 1371, 536, 535, 541/5, 540,
533, 532, 531 obręb Gózd".
 
postanowienie_gozd_czarnecka.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-25 12:12:24 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzęcia polegającego na:
„Przebudowie drogi powiatowej nr 3525 W w
gminie Gózd, przechodzącej przez teren
miejscowości Gózd, Budy Niemianowskie, w gminie
Jedlnia Letnisko przechodzącej przez
miejscowość Słupica na odcinku od km 0+000,0
– do km 3+497,16”
 
obwieszczenie_gozd_slupica.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-23 15:06:48 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr
3525W w gminie Gózd, przechodzącej przez teren
miejscowości Gózd, Budy Niemianowskie,
Słupica".
 
RGG_160810_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-16 10:41:29 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Decyzja Wójta Gminy Gózd o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: "Zmianie użytkowania
istniejącego budynku gospodarczego wraz z
rozbudową na zakład mechaniki pojazdowej na
działce nr ewid. 11/3 w miejscowości
Niemianowice".
 
RGG_130810_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-13 12:49:02 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Przebudowie drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyń -
Małęczyn do drogi krajowej nr 9 wraz z budową
chodnika".
 
RGG_120810_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-12 13:57:43 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na: "Zmianie użytkowania
istniejącego budynku gospodarczego wraz z
rozbudową na zakład mechaniki pojazdowej na
działce nr ewidencyjny 11/3 w miejscowości
Niemianowice".
 
RGG_110810_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-11 15:34:51 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Gózd,
ul. Czarnecka".
 
RGG_020810_obwieszczenie6.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-02 16:18:37 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Przebudowie drogi gminnej Figietów - Klwatka".
 
RGG_020810_obwieszczenie5.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-02 16:15:48 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Przebudowie drogi gminnej KLwatka - Oczyszczalnia
na odcinku długości 785,50 mb."
 
RGG_020810_obwieszczenie4.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-02 16:13:10 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn ul. Bankowa".
 
RGG_020810_obwieszczenie3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-02 16:10:07 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn ul. Ziembickiego"
 
RGG_020810_obwieszczenie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-02 16:06:02 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Kiedrzyn"
 
RGG_020810_obwieszczenie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-02 16:02:08 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowie drogi powiatowej nr 3530W Klwatka -
Bogusławice - Skaryszew.
 
RGG_270710_obwieszczenie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-07-27 13:36:37 | Data modyfikacji: 2010-07-27 13:40:12.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na śodowisko przedsięwzięcia
polegającego na : Przebudowie drogi powiatowej nr
3530W Klwatka - Bogusławice _ Skaryszew".
 
RGG_270710_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-07-27 13:31:53 | Data modyfikacji: 2010-07-27 13:40:12.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie
drogi powiatowej nr 3525 W w gminie Gózd,
przechodzącej przez teren miejscowości Gózd,
Budy Niemianowskie, Słupica".
 
RGG_240610_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-24 12:18:45 | Data modyfikacji: 2010-07-27 13:40:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o przeprowadzaniu
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
gminy Gózd.

RGG_230610_obwieszczenie.pdf

Program_ochrony_srodowiska_aktualizacja.pdf

Prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-23 13:28:59 | Data modyfikacji: 2010-07-27 13:40:12.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zmianie
użytkowania istniejącego budynku gospodarczego
wraz z rozbudową na zakład mechaniki pojazdowej
na działce nr ewid. 11/3 w miejscowości
Niemianowice".
 
RGG_210610_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-21 13:00:13 | Data modyfikacji: 2010-07-27 13:40:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu dezyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowie Zakładu Mechaniki Pojazdowej i
Blacharstwa Samochodowego(bez lakiernictwa) na
działkach położonych w miejscowości Gózd'.
 
RGG_090610_obwieszczenie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-09 15:43:22 | Data modyfikacji: 2010-07-27 13:40:12.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie
drogi powiatowej nr 3530W Klwatka - Bogusławice -
Skaryszew".
 
RGG_090610_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-09 15:39:54 | Data modyfikacji: 2010-07-27 13:40:12.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie
fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną
dla prawidłowego funkcjonowania na działce nr
ewid. 137 obręb Kłonów, gmina Gózd".
 
RGG_180510_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-18 11:51:56 | Data modyfikacji: 2010-07-27 13:40:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 11 maja
2010r. w sprawie utworzenie obwodów głosowania.
 
UG_obwieszczenie_110510.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-11 15:53:49 | Data modyfikacji: 2010-07-27 13:40:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Czarny
Lasek - Lipiny.
 
RGG_230410_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-04-23 11:18:48 | Data modyfikacji: 2010-07-27 13:40:12.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia rapotu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi gminnej w
miejscowości Czarny lasek - Lipiny.
 
RGG_150410_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-04-15 12:51:28 | Data modyfikacji: 2010-07-27 13:40:12.
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie
stacji gazowej o jeden zbiornik paliw płynnych
oraz jeden dystrybutor paliw płynnych wraz z
infrastrukturą techniczną na terenie działki o
numerze ewidencyjnym 35 w miejscowości
Niemianowice, obręb geodezyjny Niemianowice,
gmina Gózd".
 
RGG_120410_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-04-12 16:01:11 | Data modyfikacji: 2010-07-27 13:40:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn Stary ul. Zachodnia.
 
RGG_080410_obwieszczenie_zachodnia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-04-08 15:55:14 | Data modyfikacji: 2010-07-27 13:40:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn Stary ul. Wschodnia.
 
RGG_080410_obwieszczenie_wschodnia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-04-08 15:52:53 | Data modyfikacji: 2010-07-27 13:40:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn Nowy ul. Bankowa.
 
RGG_080410_obwieszczenie_bankowa.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-04-08 15:49:58 | Data modyfikacji: 2010-07-27 13:40:12.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn Stary ul. Wschodnia.
 
RGG_220310_postanowienie_wschodnia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-03-22 13:26:30 | Data modyfikacji: 2010-07-27 13:40:12.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn Nowy ul.Bankowa.
 
RGG_220310_postanowienie_bankowa.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-03-22 13:24:20 | Data modyfikacji: 2010-07-27 13:40:12.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn Stary ul. Zachodnia na
odcinku 422,4 mb.
 
RGG_220310_postanowienie_zachodnia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-03-22 13:21:15 | Data modyfikacji: 2010-07-27 13:40:12.
Postanowienie w sprawie przedsięwzięcia
polegającego na " Rozbudowie stacji gazowej o
jeden zbiornik paliw płynnych oraz jeden
dystrybutor paliw płynnych wraz z infrastrukturą
techniczną" na terenie działki o nr ewidencyjnym
35 w miejscowości Niemianowice gm. Gózd.
 
RGG_090310_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-03-09 12:50:59 | Data modyfikacji: 2010-07-27 13:40:12.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Rozbudowie stacji gazowej o jeden zbiornik paliw
płynnych oraz jeden dystrybutor paliw płynnych
wraz z infrastrukturą techniczną na terenie
działki o numerze ewidencyjnym 35 w miejscowości
Niemianowice gmina Gózd.
 
RGG_010210_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 13:58:59 | Data modyfikacji: 2010-07-27 13:40:12.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi gminnej w miejscowości Czarny Lasek -
Lipiny na odcinku dł. 311,0 mb na działce o nr
ew. 948.
 
RGG_270110_obwieszczenie1_lipiny.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-01-27 15:56:47 | Data modyfikacji: 2010-01-29 12:16:51.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowanich zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi gminnej w miejscowości Małęczyn Nowy, ul.
Bankowa.
 
RGG_270110_obwieszczenie2_bankowa.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-01-27 15:52:49 | Data modyfikacji: 2010-01-29 12:18:37.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi gminnej w miejscowości Małęczyn Stary,
ul. Wschodnia na odcinku dł. 317,5 mb na działce
o nr ew. 680.
 
RGG_270110_obwieszczenie3a_wschodnia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-01-27 15:49:28 | Data modyfikacji: 2010-01-29 12:31:42.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi gminnej w miejscowości Małęczyn Stary,
ul. Zachodnia na odcinku dł. 422,4 mb na działce
o nr ew. 333.
 
RGG_270110_obwieszczenie4_zachodnia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-01-27 15:45:16 | Data modyfikacji: 2010-01-29 12:25:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o obowiązku
przedkładania przez właścicieli, zarządców,
bądź użytkowników obiektów budowlanych z
wyrobami zawierającymi azbest informacji o
wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji
zastosowanych wyrobów zawierających azbest
znajdujących się na nieruchomościach będących
w ich władaniu oraz o obowiązku przeprowadzania
kontroli stanu wyrobów zawierających azbest.
 
RGG_141009_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-14 16:29:45 | Data modyfikacji: 2010-01-29 12:25:26.
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji
paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną
w miejscowości Klwatka, gmina Gózd.
 
RGG_300909_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-09-30 14:24:05 | Data modyfikacji: 2010-01-29 12:25:26.
Zawiadomienie o wydaniu przez Wójta Gminy Gózd w
dniu 29.09.09 postanowienia znak: RGG 7624/04/09
nakładającego obowiązek sporządzenia raportu
oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie
stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą
techniczną na działce o nr ewid. 3 położonej w
miejscowości Klwatka, gmina Gózd".
 
RGG_290909_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-09-29 16:04:18 | Data modyfikacji: 2009-09-30 11:26:12.
Zawiadomienie, że w dniu 18.08.2009 r. podjęto
zawieszone postępowanie w sprawie Pana Damiana
Rdzanka zam. Gózd, ul. Starowiejska 9, 26-634
Gózd o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zakładu mechaniki i
blacharstwa samochodowego (bez lakiernictwa) w
miejscowości Gózd, gmina Gózd.
 
RGG_260809_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-08-26 13:55:50 | Data modyfikacji: 2009-09-30 11:26:12.
Postanowienie o podjęciu zawieszonego w dniu
29.04.2009r. postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zakładu mechaniki i
blacharstwa samochodowego (bez lakiernictwa) w
miejscowości Gózd, gmina Gózd.
 
UG_240809_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-08-24 13:54:15 | Data modyfikacji: 2009-09-30 11:26:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości Czarny
Lasek gm. Gózd.
 
RGG_150709_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-15 15:18:43 | Data modyfikacji: 2009-09-30 11:26:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
umarzającej postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej "
Kłonówek".
 
RGG_300609_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-06-30 12:24:37 | Data modyfikacji: 2009-09-30 11:26:12.
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o
odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu
oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości Czarny
Lasek.
 
RGG_250609_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-06-25 14:54:18 | Data modyfikacji: 2009-09-30 11:26:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia, polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kłonów
gm. Gózd.
 
RGG_210509_obwieszczenie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-05-21 14:48:12 | Data modyfikacji: 2009-09-30 11:26:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia, polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn, ul. Ks. I. Ziembickiego gm. Gózd.
 
RGG_210509_obieszczenie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-05-21 14:30:46 | Data modyfikacji: 2009-09-30 11:26:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
umarzającej postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie chodników dla pieszych w ciągu drogi
krajowej nr 2 w miejscowości Klwatka i Gózd.
 
RGG_190509_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-05-19 14:52:26 | Data modyfikacji: 2009-09-30 11:26:12.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie
chodników dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr
12 w miejscowości Klwatka i Gózd.
 
RGG_120509_obwieszczenie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-05-12 13:34:34 | Data modyfikacji: 2009-09-30 11:26:12.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałajacych w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi gminnej w miejscowości Czarny Lasek.
 
RGG_120509_obwieszczenie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-05-12 13:31:11 | Data modyfikacji: 2009-09-30 11:26:12.
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o
odstąpieniu od obowiazku sporządzenia raportu
oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Kłonów gm. Gózd".
 
RGG_110509_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-05-11 12:08:16 | Data modyfikacji: 2009-05-11 12:12:05.
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o
odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu
oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul. Ks.
I. Ziembickiego".
 
RGG_110509_zawiadomienie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-05-11 12:06:04 | Data modyfikacji: 2009-05-11 12:12:05.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi gminnej w
miejscowości Kłonów na odcinku o dł. 938 mb.
 
RGG_290409_postanowienie_klonow.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-04-29 13:50:45 | Data modyfikacji: 2009-05-11 12:12:05.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn ul. Ks.I. Ziembickiego na
odcinku o dł. 1196 mb.
 
RGG_290409_postanowienie2.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-04-29 12:25:40 | Data modyfikacji: 2009-04-29 12:27:24.
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w
sprawie wydania decyzji środowiskowych
uwarunkowań zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie
zakładu mechaniki i blacharstwa samochodowego
(bez lakiernictwa) w miejscowości Gózd- gm.
Gózd do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko.
 
RGG_290409_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-04-29 12:19:41 | Data modyfikacji: 2009-04-29 12:27:24.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kłonów
na odcinku dł. 938 m, na działce o nr ew. 414.
 
RR_190309_obwieszczenie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-19 09:54:36 | Data modyfikacji: 2009-04-29 12:27:24.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałajacych w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn ul. Ks. I. Ziembickiego na odcinku dł.
1196 m, na działce o nr ew. 672.
 
RR_190309_obwieszczenie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-19 09:50:19 | Data modyfikacji: 2009-03-19 09:55:22.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia, polegającego na
przebudowie drogi powiatowej nr 3533W w
miejscowości Kłonówek - Rawica na odcinku 1885
mb od km 0 + 000 do km 1 + 885 na działce nr
ewid. 653 w obrębie Kłonówek w jednostce
ewidencyjnej Gózd oraz nr 211 w obrębie
Kazimierówka w jednostce ewidencyjnej Skaryszew.
 
RGG_040309_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-04 14:07:08 | Data modyfikacji: 2009-03-19 09:55:22.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia, polegającego na
przebudowie drogi gminnej nr 350108W w
miejscowości Klwatka - Figietów.
 
RGG_030309_obwieszczenie_02.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-03 14:02:44 | Data modyfikacji: 2009-03-19 09:55:22.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia, polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości Klwatka
gm. Gózd na odcinku 954 mb na działce o nr ewid.
385.
 
RGG_030309_obieszczenie_01.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-03 13:59:24 | Data modyfikacji: 2009-03-19 09:55:22.
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o
odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu
oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa
drogi powiatowej nr 3533W w miejscowości
Kłonówek - Rawica".
 
RR_190209_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-02-19 11:08:56 | Data modyfikacji: 2009-03-19 09:55:22.
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o
odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu
oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia - "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Klwatka - Figietów gm.
Gózd na odcinku 880 mb na działce nr ewid. 349"
 
RR_180209_zawiadomienie_klwatka_figietow.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-02-18 15:10:39 | Data modyfikacji: 2009-03-19 09:55:22.
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o
odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu
oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia - "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Klwatka gm. Gózd na
odcinku 954 mb na działce ewid. 385"
 
RR_180209_zawiadomienie_klwatka.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-02-18 15:05:36 | Data modyfikacji: 2009-03-19 09:55:22.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi powiatowej nr 3533W Kłonówek -
Rawica.
 
RR_200109_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-01-20 11:43:21 | Data modyfikacji: 2009-03-19 09:55:22.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Klwatka-Figietów.
 
RGG_070109_obwieszczenie_klwatka_figietow.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-01-07 12:40:40 | Data modyfikacji: 2009-01-20 09:34:22.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości Klwatka.
 
RGG_070109_obwieszczenie_klwatka.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-01-07 12:34:44 | Data modyfikacji: 2009-01-20 09:33:40.
Data wprowadzenia: 2009-01-07 12:34:44
Data modyfikacji: 2009-01-20 09:33:40
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Wójt Gminy
Paweł Dziewit
Kontakt:
Tel: (+48 48) 320-20-97
Fax: (+48 48) 384-04-00
e-mail: gmina@gozd.pl