2019

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu
postępowania w srawie udzielenia Fermie Kłonów
pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód
podziemnych z utworów kredowych za pomocą
ujęcia składającego się ze studni głębinowej
zlokalizowanej na działce nr 137, obręb
Kłonów, gm. Gózd

DRZGW_190319_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-03-19 14:59:02.
Data wprowadzenia: 2019-03-19 14:59:02
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska