Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 19 lutego
2024 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia zlokalizowanej na działce nr 471/1 w
miejscowości Małęczyn, obręb 0005 Małęczyn,
gm. Gózd

RBiI_270224_obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-27 09:19:38.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 23
stycznia 2024 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN
40 w miejscowości Małęczyn na działkach nr
287/1, 295/6 na terenie gminy Gózd

RBiI_020224_obwieszczenie22.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-02 14:38:58.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 22
stycznia 2024 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN
40 w miejscowości Małęczyn na działkach nr
751, 761/5, 817/5 na terenie gminy Gózd

RBiI_020224_obwieszczenie21.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-02 14:36:01.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 22
stycznia 2024 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w
miejscowościach Gózd i Karszówka na terenie
gminy Gózd

RBiI_020224_obwieszczenie20.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-02 14:32:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 22
stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania
administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa lelekomunikacyjnego
obiektu budowlanego wraz z instalacją
radiokomunikacyjną zlokalizowanego na działce nr
348/1 w miejscowości Kłonówek-Kolonia, gm.
Gózd

RBiI_020224_obwieszczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-02 11:02:50.
Data wprowadzenia: 2024-02-02 11:02:50
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska