bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gozd.pl
Obwieszczenia strona główna 
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
umarzającej postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowie drogi gminnej nr 350105 W Kuczki
Kolonia - Gózd - Karszówka wraz z przebudową
skrzyżowania z drogą gminną (ul. Szkolną) w
miejscowości Gózd na nw. działkach o nr.
ew.293, 199 (obręb Kolonia Kuczki), 1371, 1373,
1374/1, 550/2, 714/1, 1374/2, 1374/3 , 1377,
1379 ( obręb Gózd), 429/1, 429/2, 429/3 (obręb
Kuczki), 646, 3, 647, 454, 648/1 (obręb
Karszówka) oraz części działek zajętych pod
drogę gminną :471, 472, 473, 474, 475, 461, 462,
483, 484/2, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491,
507, 508, 518, 519, 520, 521, 537, 523, 524/2,
745,746, 747/1, 748, 749, 750/1, 750/2, 752, 1375,
625, 1209, 845, 846, 847, 849, 850, 851, 852, 853,
854, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 864, 865,
866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873 (obręb
Gózd), 414 (obręb Kuczki), 4, 6, 8, 10, 662,
12, 15, 652, 79, 83, 92, 95, 98, 101, 116, 120,
124, 128, 132, 137, 142, 147 152, 157, 234, 238,
242, 246, 250/1, 250/2, 249/2, 253, 257, 265/1,
265/2, 269, 273, 277, 280, 283, 286, 290, 302,
307, 312, 317, 322, 327, 332, 337, 346, 351, 373,
379, 386, 423, 429, 435, 442, 443, 448, 654, 455,
460, 464, 486, 488, 577, 580, 582, 590/2, 592,
595/2, 597/5 (obręb Karszówka)”
 ROŚiMK_201217_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-12-20 15:18:34.
Decyzja Wójta Gminy z dnia 20 grudnia 2017 r. o
umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie
drogi gminnej nr 350105 W Kuczki Kolonia - Gózd -
Karszówka wraz z przebudową skrzyżowania z
drogą gminną (ul. Szkolną) w miejscowości
Gózd na nw. działkach o nr ew. 293, 199 (obręb
Kolonia Kuczki), 1371, 1373, 1374/1, 550/2,
714/1, 1374/2, 1374/3 , 1377, 1379 ( obręb
Gózd), 429/1, 429/2, 429/3 (obręb Kuczki), 646,
3, 647, 454, 648/1 (obręb Karszówka) oraz
części działek zajętych pod drogę gminną
:471, 472, 473, 474, 475, 461, 462, 483, 484/2,
485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 507, 508, 518,
519, 520, 521, 537, 523, 524/2, 745,746, 747/1,
748, 749, 750/1, 750/2, 752, 1375, 625, 1209, 845,
846, 847, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 856, 857,
858, 859, 860, 861, 862, 864, 865, 866, 867, 868,
869, 870, 871, 872, 873 (obręb Gózd), 414
(obręb Kuczki), 4, 6, 8, 10, 662, 12, 15, 652,
79, 83, 92, 95, 98, 101, 116, 120, 124, 128, 132,
137, 142, 147 152, 157, 234, 238, 242, 246, 250/1,
250/2, 249/2, 253, 257, 265/1, 265/2, 269, 273,
277, 280, 283, 286, 290, 302, 307, 312, 317, 322,
327, 332, 337, 346, 351, 373, 379, 386, 423, 429,
435, 442, 443, 448, 654, 455, 460, 464, 486, 488,
577, 580, 582, 590/2, 592, 595/2, 597/5 (obręb
Karszówka)”
 ROŚiMK_201217_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-12-20 15:13:41.
Postanowienie o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Rozbudowie fermy drobiu w Kłonowie na działkach
ew. o nr 137, 170, 171 obręb 0018 Kłonów, gm.
Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie
 ROŚiMK_201217_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-12-20 14:30:07.
Zawiadomieni-obwieszczenie o nowym terminie
załatwienia sprawy dot. decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie
fermy drobiu w Kłonowie na działce nr 137, 170,
171, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd, powiat
radomski
 ROSiMK_201217_zawiadomienie_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-12-20 14:26:18.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 14 grudnia 2017
r. o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy
Gózd dla Firmy TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul.
Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
 ROŚiMK_141217_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-12-15 12:33:54.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wójta
Gminy Gózd znak: ROŚiMK.6220.10.2016/2017 z dnia
18.01.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na "Budowie stacji tankowania paliw
płynnych i gazu propan-butan z budynkiem obsługi
oraz trzystanowiskową, bezdotykową myjnią
samochodów na terenie działki o nr. ew. 3 w
miejscowości Klwatka, gm. Gózd, powiat radomski"
 ROŚiMK_071217_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-12-07 08:59:55.
Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z dnia 4 grudnia
2017 r. o dostępie dla wszystkich stron
postępowania postanowienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie WOOŚ
-I.4242.128.2017.BS.9 z dnia 23 listopada w
związku z postępowaniem w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko przeprowadzonym dla
przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie
fermy drobiu w Kłonowie na działce o nr. ew.
141/1 obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd
 ROŚiMK_041217_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-12-04 16:40:10.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 551/4 położonej w
miejscowości Klwatka Królewska, gmina Gózd
polegającej na budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej P4 RAD 3317C wraz z infrastrukturą
techniczną

BGK_281117_zawiadomienie4.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-28 13:55:46.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 316, 318/1
położonych w miejscowości Gózd, gmina Gózd
polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV,
budowie stacji transformatorowej słupowej 15
kV/0,4 kV, budowie słupa odłącznikowego SN 15kV

BGK_281117_zawiadomienie3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-28 13:51:57.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 840 położonej w
miejscowości Gózd, gmina Gózd polegającej na
budowie masztu telekomunikacyjnego dla stacji
bazowej Algo RAD 1055

BGK_281117_zawiadomienie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-28 13:47:09.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 301 położonej w
miejscowości Grzmucin, gm. Gózd polegającej na
budowie masztu telekomunikacyjnego dla stacji
bazowej Algo RAD 1044

BGK_281117_Zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-28 13:44:14.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 15
listopada 2017 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce ew.
o nr. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_231117_postanowienie_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-23 10:05:12.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 24 sierpnia 2017
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym zamierzonej przez
Pana Marka Marchewkę po nazwą: Budowa odcinka
sieci wodociągowej rozdzielczej położonej w
miejscowości Kuczki, gm. Gózd na działce nr
ewid. 928/1

BGK_051017_Decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-05 14:09:40.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 18
września 2017 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce ew.
o nr 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie
 ROSiMK_210917_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-09-21 14:05:13.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 24 lipca 2017 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym zamierzonej przez
gminę Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd
reprezentowaną przez pełnomocnika Wojciecha
Orackiego, ul. Nowacia 42/1, 26-600 Radom pod
nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości Karszówka, gm. Gózd na działkach
o nr. ewid.: 590/2, 592, 594, 596/1, 596/2, 598/2,
600, 602, 604, 606, 608/1, 608/2, 610, 612, 614,
616, 621, 627, 629, 631/2, 633/3, 633/2, 635, 637,
639
 BGK_270717_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-27 12:05:01.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 17 lipca
2017 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dot.: wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na "Budowie fermy
drobiu w Kłonowie na działce ew. nr 141/1,
obręb 0018 Kłonów, gmina Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie
 ROŚiMK_170717_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-18 14:26:35.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 12 lipca
2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach o odmowie realizacji
przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie
fermy drobiu w Kłonowie na działkach ew. o nr.
137, 170, 171, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie
 ROŚiMK_130717_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-13 13:46:36.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 12 lipca 2017 r.
o odmowie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie
fermy drobiu o trzy kurniki do chowu
drobiu-brojlera o łącznej liczbie 237 510 szt.,
co stanowi 950,04 DJP (dużych jednostek
przeliczeniowych) wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Kłonów na
działkach o nr. ew. 137, 170, 171.

ROŚiMK_130717_decyzja

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-13 10:46:05.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 29 czerwca
2017 r. w sprawie wyznaczenia siedmiodniowego
terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego
materiału dowodowego w sprawie przedsięwzięcia
polegającego na: Rozbudowie fermy drobiu w
Kłonowie na działkach ewid. o nr. 137, 170, 171
obręb 0018 Kłonów, gmina Gózd, powiat radomski
 ROŚiMK_290617_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-30 11:05:12.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 928/1 położonej w
miejscowości Kuczki, gm. Gózd polegającej na
budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w
miejspowości Kuczki
 BGK_280617_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-28 13:15:15.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia zlokalizowanego
na części działek o nr ewid. 140, 221/17,
277/1, 277/2, 673/1, 673/2, 672/2, 689/1, 684/9,
680, 675/2, 711/7, 370, 751, 759/4, 759/5, 759/3,
759/1, 758, 287/1, 287/2, 714/5, 714/8, 718/17
położonych w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd
 BGK_260617_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-26 16:26:00 | Data modyfikacji: 2017-06-26 16:33:27.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym zamierzonej przez
Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział
Zakład w Warszawie, Gazownia Radom, ul. Gazowa
11/13, 26-600 Radom reprezentowaną przez
pełnomocnika Krzysztofa Kruszewskiego
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Instalator
II", 26-600 Radom, ul. Skaryszewska 17 pod nazwą
"Budowa gazociągu DN 63 mm PE dla inwestycji
zlokalizowanej na części działek nr ewid. 275,
140,287/1 położonych w miejscowości Małęczyn,
gm. Gózd
 BGK_230617_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-23 08:59:25.
Zawiadomienie o udostępnieniu dla wszystkich
stron postępowania postanowienia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
WOOŚ-I.4242.483.2016.BS.5 w związku z
postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko przeprowadzonym dla przedsięwzięcia
polegającego na "Rozbudowie fermy drobiu w
Kłonowie na działce o nr ewi. 137,170,171 obręb
0018 Kłonów, gm. Gózd
 ROŚiMK_220617_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-23 08:50:10.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr: 590/2, 592, 594,
596/1, 596/2, 598/2, 600, 602, 604, 606, 608/1,
608/2, 610, 612, 614, 616, 621, 627, 629, 631/2,
633/3, 633/2, 635, 637, 639 położonych w
miejscowości Karszówka, gm. Gózd polegającego
na budowie oświetlenia ulicznego w m. Karszówka,
gm. Gózd
 BGK_120617_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-12 15:47:28 | Data modyfikacji: 2017-06-12 16:34:48.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 maja
2017 r. o wyznaczeniu, ze względu na znaczny
stopień skomplikowania przedmiotowej sprawy,
nowego terminu w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działkach
ew. o nr. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie"
 ROŚiMK_220517_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-05-22 13:55:25 | Data modyfikacji: 2017-05-22 14:02:40.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 10 maja
2017 r. dotyczy wyznaczenia nowego terminu w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie
fermy drobiu w Kłonowie na działkach ew. o nr.
137, 170, 171 obręb 0018 Kłonów, gmina Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie"
 ROŚiMK_170517_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-05-17 10:38:27.
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce ew.
o nr 141/1, obręb Kłonów, gmina Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie
 ROŚiMK_260417_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-26 16:07:23.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o
znaczeniu gminnym zamierzonej przez Gminę Gózd,
ul. Radomska 7, 26-634 Gózd reprezentowaną przez
Pana Michała Munnich zam. Niestachów 21, 26-021
Daleszyce pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej o długości L=ok. 350,0 m położonej
na działkach o nr ewid. 420/2, 420/1, 466/1,
419/3, 470, 465/1, 418/6, 713, 464/1, 417, 463,
462, 461, 419/4 w miejscowości Klwatka
Królewska, gmina Gózd
 BGK_060417_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-06 14:50:31.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym zamierzonej przez
Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział
w Warszawie, Zakład w Radomiu, ul. Gazowa 11/13,
26-600 Radom reprezentowaną przez pełnomocnika
Instal System Żurek Mariusz, 26-640 Skaryszew,
Bujak 72 A, pod nazwą: Budowa sieci gazu
średniego ciśnienia Ø 40 mm PE o długości
L=ok. 155 m dla inwestycji na części działek nr
ewid. 221/13, 140, 858/2 położonych w
miejscowości Małęczyn, gmina Gózd
 BGK_050417_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-05 12:32:26.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie: ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 140, 221/17,
277/1, 277/2, 673/1, 673/2, 672/2, 689/1, 684/9,
680, 675/2, 711/7, 370, 751,759/4,759/5, 759/3,
759/1, 758, 287/1, 287/2, 764/2, 714/5, 714/8,
718/17, 724/1, 863/4 położonych w miejscowości
Małęczyn, gmina Gózd polegającej na budowie
gazociągu średniego ciśnienia

BGK_240317_zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-03-24 09:17:04 | Data modyfikacji: 2017-03-24 09:21:34.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie: ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 391 położonej w
miejscowości Klwatka, gmina Gózd polegającej na
budowie linii kablowej średniego napięcia i
stacji transformatorowej sieci
elektroenergetycznej związanej z przyłączeniem
zakładu mięsnego w m. Klwatka Królewska, gmina
Gózd

BGK_240317_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-03-24 09:10:39.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie: ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 275, 140, 287/1
położonych w miejscowości Małęczyn, gmina
Gózd polegającej na budowie gazociągu
średniego ciśnienia DN 63PE
 BGK_230317_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-03-24 07:55:38.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 06 marca
2017 r. o wyznaczeniu nowego terminu w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: "Rozbudowie fermy drobiu w
Kłonowie na działkach ew. o nr. 137, 170, 171,
obręb 0018 Kłonów, gmina Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie"
 ROŚiMK_170317_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 13:08:02.
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa o wydaniu postanowienia z dnia 17
lutego 2017 r. znak: DLI.I.176.2016.SG.3
uchylającego w całości postępowanie Wojewody
Mazowieckiego Nr 114/R/2016 z dnia 21.X.2016 r.,
znak: WI.R.7820.3.3.2015.AW, wyjaśniające na
żądanie strony, wątpliwości co do treści
decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 134/R/2016 z
dnia 5 września 2016 r., znak:
WI-R.7820.3.3.2015.AW, o zezwoleniu na realizację
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
dla inwestycji pn.: Rozbudowa lotniska Radom
 MIiB_160317_Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-03-16 14:53:04.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 221/13, 140, 858/2
położonych w m. Małęczyn, gmina Gózd
polegającej na budowie gazociągu średniego
ciśnienia Ø 40PE o długości ok. 155 m, gmina
Gózd
 BGK_080217_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-02-08 14:20:11.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o
podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
 MWM_030217_Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-02-03 09:03:25.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 420/2, 420/1,
466/1, 419/3, 470, 465/1, 418/6, 713, 464/1, 417,
463, 462, 461, 419/4 położonych w miejscowości
Klwatka Królewska, gm. Gózd polegającej na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Klwatka Królewska, gm. Gózd
 BGK_310117_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-31 08:21:51.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr: 169/1, 170, 171,
168, 167, 166/2, 166/1, 165/3, 165/2, 165/1,
178/1, 178/2, 178/3, 179, 153, 150/1, 150/2,
150/3, 150/4, 150/5, 150/7, 150/8, 150/10, 150/12,
150/16, 149, 148/7, 148/17, 148/18, 148/14,
148/15, 148/16, 148/10, 148/12, 148/13, 148/6,
147/8, 147/7, 146/5 położonych w miejscowości
Kiedrzyn oraz na działkach nr: 28, 25, 27/1,
32/1, 30/2, 30/1, 33, 34/1, 34/2, 34/3, 34/7,
34/5, 35, 36, 34/6, 37/3, 38/1, 38/3, 39/1, 40,
41/2, 41/3, 41/1, 42/1, 42/2, 213, 29/2, 29/1,
43/3, 43/8, 43/7, 43/6, 43/11, 43/12, 43/13,
43/14, 43/9, 50/7, 50/5, 50/4, 50/1, 52/1, 241,
242, 243, 244, 245/1, 246/1, 247, 248/1, 249/1,
250/2, 250/3, 250/5, 255/1, 256, 257, 258, 259/1,
259/2, 260, 261, 262/1, 262/2, 262/3, 264/3,
264/4, 263, 265/1,265/3, 266/1,266/2, 266/3,
265/5, 265/4, 268, 267, 441 położonych w
miejscowości Klwatka Królewska, gmina Gózd
polegającej na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Klwatka Królewska i
Kiedrzyn, gmina Gózd
 BGK_300117_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-30 12:29:39 | Data modyfikacji: 2017-01-30 12:44:40.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd dot. sprostowania
oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta
Gminy Gózd znak: ROŚiMK.6220.10.2016,2017 z dnia
18.01.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: "Budowie stacji tankowania paliw
płynnych i gazu propan-butan z budynkiem obsługi
oraz trzystanowiskową bezdotykową myjnią
samochodów na działce nr ew. 3, położonej w
miejscowości Klwatka, gmina Gózd, powiat
radomski"
 ROSiMK_230117_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-23 14:22:24.
Decyzja Wójta Gminy Gózd o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
zamierzonej przez Gminę Gózd z siedzibą ul.
Radomska 7, 26-634 Gózd pod nazwą: budowa
oświetlenia ulicznego w miejscowości Klwatka,
gm. Gózd na części działek o numerach
ewidencyjnych: 180, 181, 182, 183, 184/2, 185,
189/1, 189/2, 411, 179, 363/2, 437"
 BGK_190117_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-20 13:02:33.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 18 stycznia 2017
r. dot. ustalenia środowiskowych warunków dla
realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego
polegającego na: " Budowie stacji tankowania
paliw płynnych i gazu propan-butan z budynkiem
obsługi oraz trzystanowiskową bezdotykową
myjnią samochodów na działce nr ewid. 3,
położonej w miejscowości Klwatka, gmina Gózd,
powiat radomski"
 ROŚiMK_180117_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-18 14:25:56.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd (nowy termin
załatwienia sprawy) dot. postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Rozbudowie fermy drobiu w Kłonowie na działkach
ewidencyjnych o nr 137, 170, 171 obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie"
 ROŚiMK_160117_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-16 15:57:16.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 11 stycznia 2017
r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowie na działce ewidencyjnej nr 2230/3 obręb
0009 Gózd obory, która przeznaczona będzie na
bydło mięsne. Przewidywana maksymalna obsada to
80-100 szt w różnym wieku (do 100 DJP) jako
bezprzedmiotowego
 ROSiMK_110117_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 14:07:19.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd o wyznaczeniu
siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w
zakresie zebranego materiału dowodowego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: "Budowie stacji tankowania paliw
płynnych i gazu propan-butan z budynkiem obsługi
oraz trzystanowiskową bezdotykową myjnią
samochodową na działce nr ewid. 3 położonej w
miejscowości Klwatka, gmina Gózd, powiat
radomski"
 ROŚiMK_090117_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-09 10:55:49.
Zawiadomienie o wycofaniu przez inwestorów
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Budowie na
działce ewid. nr 2230/3 obręb 0009 Gózd obory,
która przeznaczona będzie na bydło mięsne.
Przewidywana maksymalna obsada to 80-100 sztuk w
różnym wieku (do 100 DPJ)

ROŚiMK_030117_zawiadomienie_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-03 09:43:49.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do przeprowadzenia oceny
(sporządzenia raportu) oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko polegającego na:
"Budowie stacji tankowania paliw płynnych i gazu
propan-butan z budynkiem obsługi oraz
trzystanowiskową bezdotykową myjnią samochodów
na działce nr ewid. 3 położonej w m. Klwatka,
gmina Gózd, powiat radomski
 ROŚiMK_301216_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-30 10:19:28.
Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na: "
Rozbudowie fermy drobiu w Kłonowie na działkach
ewid. o nr 137, 170, 171 obręb 0018 Kłonów, gm.
Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie"

ROSiMK_141216_obwieszczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-14 15:43:58 | Data modyfikacji: 2016-12-14 15:45:08.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: "Budowie stacji tankowania paliw
płynnych i gazu propan-butan z budynkiem obsługi
oraz trzystanowiskową bezdotykową myjnią
samochodów na działce nr ewid. 3, położonej w
miejscowości Klwatka, gmina Gózd, powiat
radomski"
 ROSiMK_131216_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-13 10:19:00.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
stacji transformatorowej oraz linii kablowych 15
kV i 0,4 kV w miejscowości Wojsławice, gmina
Gózd na części działek o numerach
ewidencyjnych: 1037/8, 1037/10, 1037/11, 1037/12,
1037/13, 1037/14, 1037/15.
 BGK_091216_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-09 10:12:22.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie na działce ewidencyjnej nr 2230/3 obręb
0009 Gózd obory, która przeznaczona będzie na
bydło mięsne. Przewidywana maksymalna obsada to
80 -100 sztuk w różnym wieku (ok. 100 DJP)
 ROSiMK_251116_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-25 08:57:35.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 18
listopada 2016 r. o umorzeniu postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegające na: „Poprawie
bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK12 w
województwie mazowieckim na odcinku
Przysucha-Podgóra. Odcinek II: Pomiędzy
miejscowościami Niemianowice-Kuczki od km 515+000
do km 518+063- chodnik oraz 2 zatoki autobusowe.
Odcinek III: pomiędzy miejscowościami
Karszówka-Podgóra od km 520+285 do km 523+510-
chodnik oraz 2 zatoki autobusowe”.

RGG_181116_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-18 13:59:37 | Data modyfikacji: 2016-11-18 14:05:32.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Klwatka Królewska, gmina Gózd
 RGG_091116_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:20:34 | Data modyfikacji: 2016-11-09 14:23:04.
Zawiadomienie o wycofaniu wniosku o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na
DK12 w województwie mazowieckim na odcinku
Przysucha-Podgóra. Odcinek II: Pomiędzy
miejscowościami Niemianowice-Kuczki od km 515+000
do km 518+063- chodnik oraz 2 zatoki autobusowe.
Odcinek III: pomiędzy miejscowościami
Karszówka-Podgóra od km 520+285 do km 523+510-
chodnik oraz 2 zatoki autobusowe”.
 RGG_041116_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-04 14:49:31.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do przeprowadzenia oceny
(sporządzenia raportu) oddziaływania na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko polegającego na "Budowie kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Klwatka Królewska, gm.
Gózd"
 RGG_211016_postanowienie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-21 14:46:01.
Postanowienie o wyznaczeniu siedmiodniowego
terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego
materiału dot.; postępowania o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego
na:"Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Klwatka Królewska, gm. Gózd"
 RGG_211016_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-21 14:13:21.
Zawiadomienie dot. postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka
Królewska, gmina Gózd"
 RGG_211016_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-21 14:09:44.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
terenu działki nr 113/1 położonej w
miejscowości Drożanki, gmina Gózd pod budowę
inwestycji polegającej na budowie boiska
wielofunkcyjnego o wym. 22m x 44m wraz z
infrastrukturą techniczną
 BGK_121016_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-12 15:08:20.
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania administracyjnego i wystąpieniu do
organów współdziałających w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK12
w woj. mazowieckim na odcinku Przysucha -
Podgóra: Odcinek II: pomiędzy miejscowościami
Niemianowice - Kuczki od km 515+000 do km 518+063
- chodnik oraz 2 zatoki autobusowe; Odcinek III:
pomiędzy miejscowościami Karszówka - Podgóra
od km 520+285 do km 523+510 - chodnik oraz dwie
zatoki autobusowe
 RGG_111016_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-11 14:56:58 | Data modyfikacji: 2016-10-11 15:02:35.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie: wydania decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu
działki nr 317/1 i 318/1 położonych w
miejscowości Gózd, ul. Radomska 41 pod budowę
inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej
RAD 4401 A telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY)

BGK_031016_zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-03 11:11:23.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 1037/8, 1037/10,
1037/11, 1037/12, 1037/13, 1037/14, 1037/15 w
miejscowości Wojsławice, gmina Gózd
polegającej na budowie stacji transformatorowej
oraz linii kablowych 15 kV i 0,4 kV

BGK_300916_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-30 13:43:00 | Data modyfikacji: 2016-09-30 13:57:17.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 28.09.2016
r. o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie
drogi powiatowej nr 3531W
Kuczki-Kazimierówka-Skaryszew"
 UG_290916_Obieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-29 14:30:34.
Postanowienie o wyznaczeniu siedmiodniowego
terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego
materiału dowodowego w sprawie prowadzonego
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie
drogi powiatowej nr 3531W
Kuczki-Kazimierówka-Skaryszew
 RGG_090916_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-09 13:59:11 | Data modyfikacji: 2016-09-09 14:01:35.
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowie drogi powiatowej nr 3531W
Kuczki-Kazimierówka-Skaryszew
 RGG_060916_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-06 14:58:10 | Data modyfikacji: 2016-09-09 14:01:51.
Decyzja o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: budowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości Klwatka, gmina Gózd na części
działek o numerach ewidencyjnych: 411, 363/2,
363/4, 363/3, 364, 365/2, 409/16, 409/17, 409/18,
409/9, 409/12, 409/4, 409/5, 409/6, 409/7, 409/19,
410/3, 410/4, 410/6, 704/1, 458
 BGK_020916_decyzja_2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-02 18:27:53.
Decyzja o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: budowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości Lipiny, gmina Gózd na części
działek o numerach ewidencyjnych: 172, 201, 206,
211/2, 224, 222, 217, 212/5, 207, 202, 197, 192/3,
187, 182/2, 177/2, 380, 389, 378/27, 378/32,
378/11, 378/8, 378/9, 378/3, 378/31, 378/28
 BGK_020916_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-02 18:22:06.
Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Klwatka Królewska, gmina Gózd"
 RGG_300816_obwieszczenie_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-08-30 17:48:14 | Data modyfikacji: 2016-08-30 17:51:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 29
sierpnia 2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu aktualizacji "Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest na lata 2016-2032
dla Gminy Gózd"
 RGG_300816_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-08-30 17:42:42 | Data modyfikacji: 2016-08-30 17:51:24.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 17
sierpnia 2016 r. o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do przeprowadzenia oceny
(sporządzenie raportu) oddziaływania
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko polegającego na:
Przebudowie drogi powiatowej nr 3531W Kuczki -
Kazimierówka - Skaryszew
 RGG_180816_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:45:23.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o przystąpieniu
do opracowania aktualizacji "Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest na lata 2016-2032
dla gminy Gózd"
 UG_270716_Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-27 15:48:45.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa sieci
gazu średniego ciśnienia Dn63mmPE o długości
L=ok. 72,0 m dla inwestycji położonych w
miejscowości Kiedrzyn, gm. Gózd na działce nr
ewid. 134
 BGK_260716_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-26 15:10:58.
Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowie drogi powiatowej nr 3531W
Kuczki-Kazimierówka-Skaryszew"

RGG_190716_Obwieszczenie_str1.pdf

RGG_190716_Obwieszczenie_str2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-19 15:32:48.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 12 lipca 2016 r.
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Budowie stacji demontażu pojazdów na terenie
działek nr ewid. 454 i 455 położonych w
miejscowości Drożanki, gmina Gózd, powiat
radomski"

RGG_120716_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-12 14:34:32.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
odcinka sieci wodociągowej położonej w
miejscowości Grzmucin, gm. Gózd na działkach o
numerach ewidencyjnych: 555/1, 143

BGK_010716_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-01 10:45:09.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie działek Nr 411, 363/2, 363/4, 363/3,
364, 365/2, 409/19, 409/17, 409/18, 409/9, 409/11,
409/4, 409/5, 409/6, 409/7, 409/19, 410/3, 410/4,
410/6, 704/1, 458 położonych w miejscowości
Klwatka polegającej na budowie oświetlenia
ulicznego w miejscowości Klwatka, gmina Gózd

BGK_300616_zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:30:02.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 27 czerwca 2016
r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego
polegającego na: "Skupie metali kolorowych i
złomu na działkach na 173/6 i 173/10 w
miejscowości Gózd, obręb Gózd, gmina Gózd

RGG_280616_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-28 12:04:13.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 21 czerwca
2016 r. w sprawie odstąpienia od zobowiązania
wnioskodawcy do przeprowadzenia oceny
(sporządzenia raportu) oddziaływania na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko polegającego na: "Skupie metali
kolorowych i złomu na działkach nr 173/6 i
173/10 w miejscowości Gózd, obręb Gózd, gmina
Gózd"
 RGG_210616_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:07:28.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu
postanowienia Nr 62/R/2016, w którym
przedłużył inwestorowi termin wykonania
obowiązku uzupełnienia nieprawidłowości w
dokumentacji projektowej, w ramach postępowania w
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku
publicznego pn.: "Rozbudowa lotniska Radom"
 Obwieszczenie_Wojewody_Mazowieckiego_210616.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-21 08:29:24.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: budowa linii 1 kV dla
potrzeb oświetlenia ul. Szkolnej w miejscowości
Małęczyn gm. Gózd na części działek o
numerach ewidencyjnych: 4, 5, 6/2, 7/2, 8, 9/4,
846/2, 12/2, 13/3, 14/8, 14/2, 15/8, 22/7, 22/5,
22/3, 22/1, 22/2, 23/7, 23/8, 23/6, 23/2, 100,
141/1, 141/2, 141/3, 142/2, 142/1, 140, 143, 144,
145, 222, 223, 224/1, 224/2, 225, 849/1, 849/2,
230/1, 235, 236/1, 236/2, 237, 238, 239/4, 239/1,
240/6, 277, 821/36, 821/22, 279/2, 858/16, 858/2,
858/1
 BGK_060616_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-06 13:41:08 | Data modyfikacji: 2016-06-06 13:46:17.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie działki nr 134 położonej w
miejscowości Kiedrzyn polegającej na budowie
sieci gazu średniego ciśnienia Dn63 mm PE o
długości L= ok. 72,0 m
 BGK_030616_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:44:58.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej sieci Orange Polska S.A.
położonej w miejscowości Małęczyn, gmina
Gózd na działce o numerze ewidencyjnym 70
 BGK_030616_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-03 10:08:32 | Data modyfikacji: 2016-06-03 10:10:49.
Zawiadomeinie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie działek nr 642, 640/1, 639/2, 639/4,
639/3, 637, 638/1, 638/2, 636/5, 636/2, 636/1,
635, 634/5, 634/6, 634/4, 634/3, 634/1, 634/7,
633, 632/4, 632/5, 632/3, 632/6, 632/7, 632/8,
632/9, 631/7, 631/6, 631/10, 631/11, 631/12,
631/3, 631/4, 630/4, 630/3, 630/2, 629/1, 629/2,
628, 627/2, 627/1 położonych w miejscowości
Klwatka polegającej na budowie kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Klwatka Królewska,
gmina Gózd
 BGK_020616_zawiadomienie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-02 09:05:11.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie
działek 476/1, 475, 426/1, 426/2, 426/3, 425,
424/4, 424/3, 424/2, 420/2, 470 położonych w
miejscowości Klwatka polegającej na budowie
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka
Królewska, gmina Gózd
 BGK_020616_zawiadomienie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-02 08:56:30.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegajacego na:
"Skupie metali kolorowych i złomu na działce nr
173/6 i 173/10 w miejscowości Gózd, obręb
Gózd, gmina Gózd"

RGG_050516_zawiadomienie_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-05-05 14:10:17.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu
postanowienia Nr 39/R/2016, ktorym nałożył na
inwestora obowiązek usunięcia wskazanych
nieprawidłowości i braków w projekcie
budowlanym, w ramach postępowania w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
pn.: Rozbudowa lotniska Radom"
 WM_140416_OBWIESZCZENIE.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-14 14:37:34.
Decyzja Wójta Gminy Gózd o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pod nazwą: przebudowa
istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV ze
zmianą lokalizacji położonej w m. Gózd, gm.
Gózd na działkach o numerze ewidencyjnym: 650,
651/1, 651/2, 1374, 1034
 BGK_140416_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-14 13:22:11 | Data modyfikacji: 2016-04-14 13:23:41.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23
marca 2016 r.
 WM_050416_Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-05 10:46:42.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: rozbudowa sieci
elektroenergetycznej średniego i niskiego
napięcia położonej Gózd, gm. Gózd na
działkach o numerach ewidencyjnych: 790, 429/3
obręb Kuczki 0014, 502/2, 504/4 obręb Gózd
 BGK_220316_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-03-22 09:45:50 | Data modyfikacji: 2016-03-22 09:46:57.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: "Budowie stacji demontażu
pojazdów na terenie działek o nr ewid. 454 i 455
polożonych w m. Drożanki, gm. Gózd, powiat
radomski"
 RGG_260216_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-02-26 14:08:01.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego na terenie działki nr 70
położonej w m. Małęczyn, gm. Gózd
polegającej na budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej sieci ORANGE POLSKA S.A.

BGK_010216_zawiadomienie.pdf

BGK_010216_zawiadomienie.cd.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-02-01 14:44:34.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na przebudowie istniejącej linii
napowietrznej SN 15KV na linię
napowietrzno-kablową SN 15KV ze zmianą
lokalizacji

BGK_270116_zawiadomienie.pdf

BGK_270116_zawiadomienie_cd.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 13:52:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na:"Przebudowie drogi
gminnej w miejscowości Kiedrzn Nr 350123W".
 BGK_080116_obwieszczenie_kiedrzyn.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-08 10:51:40 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:23:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na:"Przebudowie drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn ul. Zachodnia
Nr 350120W".
 BGK_080116_obwieszczenie_zachodnia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-08 10:47:23 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:22:37.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
polegającej na:"Przebudowie drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn ul. Ziembickiego Nr
350118W".
 BGK_080116_obwieszczenie_ziembickiego.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-08 10:44:47 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:21:23.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na:"Przebudowie drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn ul. Wschodnia
Nr 350121W".
 BGK_080116_obwieszczenie_wschodnia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-08 10:41:44 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:19:20.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
polegającej na:"Przebudowie drogi gminnej w
miejscowości Drożanki Nr 350106W".
 BGK_080116_obwieszczenie_drozanki.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-08 10:37:43 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:17:49.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na:"Przebudowie drogi
gminnej w miejscowości Gózd ul. Czarnecka Nr
350134W"
 BGK_080116_obwieszczenie_czarnecka.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-08 10:34:13 | Data modyfikacji: 2016-01-08 13:15:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn, ul. Wschodnia
Nr 350121W"
 BGK_101215_obwieszczenie6.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:51:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na: "Przebudowie drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn, ul.
Ziembickiego Nr 350118W"
 BGK_101215_obwieszczenie5.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:48:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn, ul. Zachodnia
Nr 350120W"
 BGK_101215_obwieszczenie4.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:46:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie drogi
gminnej w miejscowości Kiedrzyn Nr 350123W"
 BGK_101215_obwieszczenie3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:43:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie drogi
gminnej w miejscowości Gózd, ul. Czarnecka Nr
350135W"
 BGK_101215_obwieszczenie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:41:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie drogi
gminnej w miejscowości Drożanki Nr 350106W"
 BGK_101215_obwieszczenie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:37:49.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kiedrzyn
na działce o nr ew. 74, gmina Gózd
 RGG_101215_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-12-10 09:52:47.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd o odstąpieniu od
zobowiązania wnioskodawcy do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie
drogi gminnej w miejscowości Kiedrzyn na działce
o nr ew. 74, gmina Gózd"
 RGG_091215_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-12-09 11:09:42.
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Kiedrzyn na działce o nr ew. 74, gmina Gozd"
 RGG_161115_Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-16 14:10:01.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 24
września 2015 r. o numerach i granicach obwodów
głosowania, siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji
wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 25 października 2015 r.
 UG_240915_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-24 14:42:51.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 23 czerwca 2015
r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie fermy
drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
działce o nr ewid. 171, obręb Kłonów, gmina
Gózd, powiat radomski"
 RGG_240615_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-06-24 13:45:32.
Obwieszczenie Okręgowej Komisji WyborczeNnr 206 w
Goździe z dnia 12 maja 2015 r. dot. kandydatów
na członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby
Rolniczej
 OBWIESZCZENIE_NR_2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-05-19 15:14:51.
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 206
w Goździe z dnia 12 maja 2015 r. dot. głosowania
do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej
Powiatu Radomskiego
 OBWIESZCZENIE_NR_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-05-19 15:11:09.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 30 kwietnia 2015
r. zmieniająca decyzję znak
RGG-7624/05/2010/2011 z dnia 14.12.2011 r. o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa
stacji gazowej o jeden zbiornik paliw płynnych
oraz dwa dystrybutory paliw płynnych wraz z
infrastrukturą techniczną na terenie działki o
numerze ewid. 35 w miejscowości Niemianowice,
gmina Gózd"
 RGG_300415_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:24:24.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 28
kwietnia 2015 r. o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na: zmianie
decyzji Wójta Gminy Gózd znak:
RGG-7624/05/2010/2011 z dnia 14.12.2011 r., w
punkcie - Rozdział II, pkt 1, ppkt 1o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Rozbudowie stacji gazowej o jeden zbiornik paliw
płynnych oraz dwa dystrybutory paliw płynnych
wraz z infrastrukturą techniczną na terenie
działki o numerze ewid. 35 w miejscowości
Niemianowice w zakresie: zmiana parametrów
planowanego zbiornika na paliwo z 30m3 na 50m3
 RGG_280415_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-28 14:49:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 8 kwietnia
2015 r. o numerach i granicach obwodów
głosowania, siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji
wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w gminie
Gózd w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
 Obwieszczenie_080415.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-08 14:17:35.
Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z dnia 27 marca
2015 r. o rozprawie admininstracyjnej w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa fermy drobiu
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce
o nr. ewid. 171 obręb Kłonów, gm. Gózd
 RGG_270315_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-03-27 15:58:51.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd dotyczące
odstąpienia od zobowiązania wnioskodawcy do
sprządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
"Modernizacji i nadbudowie istniejącej
oczyszczalni ścieków" na działce o nr. ewid.
246/25 w miejscowości Niemianowice
 RGG_130315_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:02:33.
Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd o wszczęciu
postępowania w sprawie zmiany decyzji Wójta
Gminy Gózd znak: RGG - 7624/05/2010/2011 z dnia
14.12.2011 r. w punkcie - Rodział II pkt 1, ppkt
1 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Rozbudowie stacji gazowej o jeden zbiornik paliw
płynnych oraz dwa dystrybutory paliw płynnych
wraz z infrastrukturą techniczną na terenie
działki o nr ewid. 35 w miejscowości
Niemianowice"
 RGG_120315_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-03-12 11:50:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowie drogi powiatowej nr 3529 W Kiedrzyn -
Małęczyn, w km 0 + 494,88 - 2 + 581,55 na
terenie gminy Gózd" na rzecz Inwestora Powiatowy
Zarząd Dróg w Radomiu
 RGG_110315_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-03-11 12:59:49.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd o odstąpieniu od
zobowiązania wnioskodawcy do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie
drogi powiatowej nr 3529 W Kiedrzyn - Małęczyn w
km 0 + 494,88 - 2 + 581, na terenie gminy Gózd"
 RGG_060315_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-03-06 11:12:59.
Decyzja Wójta Gminy Gózd umarzająca
postępowanie w całości dotyczące zmiany
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Rozbudowie stacji gazowej o jeden zbiornik paliw
płynnych oraz dwa dystrybutory paliw płynnych
wraz z infrastrukturą techniczną na działce o
numerze ewidencyjnym 35 w miejscowości
Niemianowice, gm. Gózd"
 RGG_040315_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-03-04 10:32:23.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
dokumentu strategicznego pn. " Zintegrowany
program zarządzania zasobami przyrodniczymi i
wodnymi ROF"
 Radom_250215_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-02-25 10:50:41.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany system
transportu zbiorowego w Radomskim Obszarze
Funkcjonalnym (ROF)"
 Radom_230215_OBWIESZCZENIE_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-02-24 12:41:35.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Przebudowie drogi powiatowej nr 3529 W Kiedrzyn -
Małęczyn 0+494,88 - 2+581,55, na terenie gminy
Gózd
 UG_040215_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 14:09:39.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
zmiany decyzji Wójta Gminy Gózd: znak RGG -
7624/05/2010/2011 z dnia 14.12.2011 r. o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Rozbudowie Stacji gazowej o jeden zbiornik paliw
płynnych oraz dwa dystrybutory paliw płynnych
wraz z infrastrukturą techniczną na terenie
działki o numerze ewid. 35 w miejscowości
Niemianowice, gmina Gózd"
 RGG_270115_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-27 13:20:49 | Data modyfikacji: 2015-01-27 13:23:08.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o obowiązku
przedkładania przez właścicieli, zarządców
bądź użytkowników obiektów budowlanych z
wyrobami zawierającymi azbest informacji o
wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji
zastosowanych wyrobów zawierających azbest
znajdujących się na nieruchomościach będących
w ich władaniu, o obowiązku przeprowadzenia
kontroli stanu wyrobów zawierających azbest

UG_200115_Obwieszczenie.pdf

Zal1_Informacje_o_wyrobach_zawierajacych_azbest.pdf

Zal3_Ocena_wyrobow_zawierajacych_azbest.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-20 15:40:55.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: "Modernizacji i nadbudowie
istniejącej oczyszczalni ścieków" na działce o
nr. ewid. 246/25 w miejscowości Niemianowice,
gmina Gózd
 RGG_150114_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-15 13:45:35.
Obwieszczenie Wójta Gminy gózd o przeprowadzeniu
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
gminy Gózd

UG_041214_obwieszczenie_.pdf

Program ochrony srodowiska na lata 2014-2017.pdf

Prognoza oddzialywania na srodowisko POS na lata 2014-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-04 14:48:01.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 16
października 2014 r. o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych
komisji wyborczych na terenie gminy Gózd dla
wyborów samorządowych zarządzonych na dzien 16
listopada 2014 r.

Obwieszczenie_161014_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-10-16 13:47:41.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 2
września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich
numerach i granicach, liczbie radnych w okręgu
wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
 Obwieszczenie_020914.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-09-02 14:53:11.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 24
kwietnia 2014 r. w sprawie podziału gminy Gózd
na stałe obwody głosowania dla wyborów posłów
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
dzień 25 maja 2014 r.
 UG_240414_Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-24 10:42:08.
Decyzja umarzająca postępowanie w całości
dotyczące wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy
drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
działce o nr ew. 171 obręb Kłonów, gmina
Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie
 RGG_120314_dezyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-12 14:46:05.
Postanowienie o wyznaczeniu siemiodniowego terminu
do wypowiedzenia się w zakresie zebranego
materiału dowodowego przed wydaniem decyzji
środowiskowej dot.:Budowy fermy drobiu wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr
ew. 171 obręb Kłonów, gmina Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie.
 ROSiMK_04032014_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-04 13:14:49.
Informacja o wydaniu przez RDOŚ postanowienia
znak WOOŚ-II.4242.313.2013.BS z dnia 21 lutego
2014 r. (data wpływu 26.02.2014r.) odmawiającym
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew
171, obręb Kłonów, gmina Gózd, powiat
radomski, województwo mazowieckie”.
 informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-03 13:33:26.
Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd o przedłużeniu
terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego
na:"Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą
towarzysząca na działce o nr ew. 171 obręb
Kłonów, gmina Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie".
 RGG_27012014_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-01-28 09:34:07.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o obowiązku
przedkładania przez właścicieli, zarządców
bądź użytkowników obiektów budowlanych z
wyrobami zawierającymi azbest informacji o
wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji
zastosowanych wyrobów zawierających azbest
znajdujących się na nieruchomościach będących
w ich władaniu
 020114_Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Gozd.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-01-02 15:08:52.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 25 listopada 2013
r. o wyłożeniu projektów planów zadań
ochronnych dla obszarów Natura 2000
 Obwieszczenie_291113_WPN_II_6320_82_2013 JS 02.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-11-29 10:44:46.
Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z dnia 12
listopada 2013 r. dot. wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działce o nr ewd. 171 obręb
Kłonów, gmina Gózd.
 RGG_121113_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-11-12 13:18:50.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 04 października
2013 r. o wyłożeniu projektów planów zadań
ochronnych dla obszarów Natura 2000
 OBWIESZCZENIE_081013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-10-08 12:33:57.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 26.09.2013 r. o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Zmianie sposobu użytkowania magazynu rolniczego
na halę do produkcji form basenowych z tworzyw
sztucznych metodą laminowania na działce o nr
ewid. 317/1 położonej w miejscowości Gózd,
obręb geodezyjny Gózd, gmina Gózd
 RGG_270913_decyzja_wojta_gminy_gozd.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-27 11:31:51 | Data modyfikacji: 2013-09-27 12:14:39.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: "Budowie farmy drobiu wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr
ewid. 171 obręb Kłonów, gm. Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie"
 RGG_160913_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-16 15:43:03.
Postanowienie o wyznaczeniu siedmiodniowego
terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego
materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Zmianie sposobu użytkowania magazynu rolniczego
na halę do produkcji form basenowych z tworzyw
sztucznych metodą laminowania na działce o nr
ewidencyjnym 317/1 położonej w miejscowości
Gózd, gmina Gózd.
 ROSiMK_02092013_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-02 15:19:54.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd o podjęciu
zawieszonego w dniu 27.08.2012 r. postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Zmianie sposobu użytkowania magazynu rolniczego
na halę do produkcji form basenowych z tworzyw
sztucznych metodą laminowania" na działce o nr
ewid. 317/1 położonej w miejscowości Gózd,
obręb geodezyjny Gózd, gmina Gózd
 RGG_160413_postanowienie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-16 14:36:59.
Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania
w sprawie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez
wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko pn.:"Zmiana
sposobu użytkowania magazynu rolniczego na halę
do produkcji form basenowych z tworzyw sztucznych
metodą laminowania" na działce o nr ewid. 317/1
położonej w miejscowości Gózd, obręb
geodezyjny Gózd, gmina Gózd.
 RGG_28082012_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-08-27 13:30:31.
Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny
oddziaływania na śodowisko przedsięwzięcia
polagającego na: "Zmianie sposobu użytkowania
magazynu rolniczego na halę do produkcji form
basenowych z tworzyw sztucznych metodą
laminowania na działce o nr ewid. 317/1
położonej w miejscowości Gózd

RGG_130812_postanowienie1.pdf

RGG_130812_postanowienie1_cd

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-08-13 09:22:22.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: "Zmianie sposobu użytkowania
magazynu rolniczego na halę do produkcji form
basenowych z tworzyw sztucznych metodą
laminowania" na działce o nr ewid. 317/1
położonej w miejscowości Gózd, gmina Gózd
 RGG_160712_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-16 15:12:49.
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na budowie stacji bazowej RAD 4401A
telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY) na
działkach Nr 317/1 i Nr 318/1 położonych w m.
Gózd, przy ul. Radomskiej 41, gmina Gózd
 BGK_060612_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-06 11:05:06.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 30 maja 2012r. o
środowiskowych uwarunkowanich zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.:"Budowa
warsztatu samochodowego /mechanika i diagnostyka
samochodowa/ na działce o nr ew. 32/2 położonej
w miejscowości Niemianowice, obręb geodezyjny
Niemianowice, gmina Gózd"
 RGG_300512_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:25:33 | Data modyfikacji: 2012-05-30 14:27:28.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd w sprawie braku
konieczności potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
pn.: "Budowa warsztatu samochodowego /mechanika i
diagnostyka samochodowa/ na działce o nr ewid.
32/2 położonej w miejscowości Niemianowice,
gmina Gózd"
 RGG_240512_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 09:20:56.
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z
udziałem społeczeństwa dot.: opracowania
projektów dokumentów: 1. "Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest na lata 2012 - 2032
dla Gminy Gózd - aktualizacja projektu" 2.
Prognozy oddziaływania na środowisko "Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest na lata
2012 - 2032 dla Gminy Gózd - aktualizacja
projektu'
 RGG_110412_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-11 11:19:57 | Data modyfikacji: 2012-04-11 11:23:28.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 24 lutego 2012
r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
kanalizacyjnymi w miejscowości Podgóra i
Karszówka, gmina Gózd

RGG_240212_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-24 10:39:52.
Postanowienie w sprawie braku konieczności
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
kanalizacyjnymi w miejscowości Podgóra i
Karszówka, gmina Gózd
 RGG_160212_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 11:01:14.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie działki nr 14/7 położonej w m.
Małęczyn dla inwestycji polegającej na budowie
odcinka gazociągu średniego napięcia
 BGK_090212_zawiadomienie_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-09 15:10:35.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie działek nr 650, 651/1, 651/2, 1374,
1034, 1035, 1036, 1037, 1038 położonych w m.
Gózd polegającej na przebudowie istniejącej
linii napowietrznej SN 15KV na linię
napowietrzno-kablową SN-15KV ze zmianą
lokalizacji
 BGK_090212_zawiadomienie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-09 15:00:22.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie działek nr 714/6, 715/6 położonych w
m. Gózd, gm. Gózd pod rozbudowę istniejącej
oczyszczalni ścieków oraz działek nr 713/1,
714/1, 1374/1, 549/6, 550/2, 550/3, 551/1
położonych w m. Gózd, gm. Gózd dla lokalizacji
linii kablowej ENN zasilania w energię
elektryczną
 BGK_090212_zawiadomienie3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-09 14:54:18 | Data modyfikacji: 2012-02-09 15:05:54.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości
Podgóra i Karszówka, gmina Gózd”
 RGG_230112_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-23 13:32:05.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 17 stycznia 2012
r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
kanalizacyjnymi w miejscowości Drożanki i Gózd,
gmina Gózd”
 RGG_170112_decyzja_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-17 14:33:30 | Data modyfikacji: 2012-01-17 15:27:56.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 10
stycznia 2012r. w sprawie braku konieczności
potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko pn.: ”Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
kanalizacyjnymi w miejscowości Drożanki i Gózd,
gmina Gózd”
 RGG_100112_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:47:24.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w
miejscowości Drożanki i Gózd, gmina Gózd”
 RGG_191211_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-19 11:25:37.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 14 grudnia
2011r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: „ Rozbudowie
stacji gazowej o jeden zbiornik paliw płynnych
oraz dwa dystrybutory paliw płynnych wraz z
infrastrukturą techniczną na terenie działki o
numerze ewidencyjnym 35 w miejscowości
Niemianowice, obręb geodezyjny Niemianowice,
gmina Gózd”.
 RGG_141211_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-14 12:35:20.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 01 grudnia
2011r. dot.: wyznaczenia siedmiodniowego terminu
do wypowiedzenia się w zakresie zebranego
materiału dowodowego w sprawie: Rozbudowy stacji
gazowej o jeden zbiornik paliw płynnych oraz dwa
dystrybutory paliw płynnych wraz z
infrastrukturą techniczną na terenie działki o
numerze ewiden. 35 w miejscowości Niemianowice.
 RGG_011211_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-01 11:34:01.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
„Przebudowie drogi gminnej nr 350101W Budy
Niemianowskie – Lipiny na działkach o nr Ew 109
i 946 obręb Piskornica, Lipiny w miejscowości
Budy Niemianowskie, Lipiny, gmina Gózd”
 RGG_230911_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-23 14:56:45.
Postanowienie o podjęciu zawieszonego w dniu
12.04.2011r. postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: „Rozbudowie stacji gazowej o
jeden zbiornik paliw płynnych oraz jeden
dystrybutor paliw płynnych wraz z infrastrukturą
techniczną na terenie działki o numerze
ewidencyjnym 35 w miejscowości Niemianowice,
obręb geodezyjny Niemianowice”
 RGG_210911_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-21 13:18:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 5
września 2011r. w sprawie utworzenia obwodów
głosowania, właściwych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
9 października 2011r.
 UG_060911_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-06 10:11:00.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 3 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: "Rozbudowie istniejącej
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie
działek 714/6 i 715/3 w miejscowości Gózd,
obręb geodezyjny Gózd, gmina Gózd".
 RGG_030611_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-03 11:26:45.
Postanowienie w sprawie braku konieczności
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa istniejącej
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie
działek nr 714/6 i 715/3 w miejscowości Gózd,
obręb geodezyjny Gózd, gmina Gózd".
 RGG_270511_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-27 14:50:04.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na:
"Rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w
miejscowości Gózd na działkach nr 714/6 i
715/3, obręb geodezyjny Gózd".
 RGG_280411_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-04-28 12:37:21.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd o potrzebie
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego
na: Zmianie sposobu użytkowania budynków już
istniejących Zakładu Produkcji Skórzanej s.c.
"SKÓREKS" -2", 26-634 Gózd, ul. Wschodnia 1 na
Zakład Przetwórczy Tłuszczy Zwierzęcych na
nieruchomośći użytkowanej przez ZPS SKÓREKS -
2, w postępowaniu o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację w/w przedsięwzięcia.
 RGG_190411_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-04-19 13:45:48.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zmianie
sposobu użytkowania budynków już istniejących
Zakładu Produkcji Skórzanej s.c. "SKÓREKS-2",
26-634 Gózd, ul. Wschodnia 1 na Zakład
Przetwórczy Tłuszczy Zwierzęcych na
nieruchomości użytkowanej przez ZPS SKÓREKS-2
na działkach o nr ew. 844/1, 844/11, 1384/1,
1384/11 położonych w miejscowości Gózd, obręb
geodezyjny Gózd, gmina Gózd".
 RR_180311_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-18 11:59:33.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 29 grudnia
2010r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie stacji paliw płynnych wraz z
infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na
działce o nr ewid. 3 w miejscowości Klwatka,
obręb geodezyjny Klwatka, gmina Gózd".
 RGG_291210_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-12-29 14:19:22.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 8 listopada
2010r. - określenie środowiskowych uwarunkowań
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: "Budowie fermy drobiu wraz z
infrastrukturą niezbędną do prawidłowego
funkcjonowania na działce nr ewid. 137 obręb
Kłonów, gmina Gózd."
 RGG_081110_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-08 15:17:04.
Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego
postępowania w sprawie Pana Arkadiusza Krawczyka
zam. Radom, ul. Kosowska 38 m19 o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie
stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą
techniczną zlokalizowaną na działce nr ewid. 3
w miejscowości Klwatka, obręb geodezyjny
Klwatka, gmina Gózd".
 RGG_220910_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 12:51:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowie drogi gminnej nr 350102W wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości
Małęczyn, Grzmucin, Wojsławice i Kłonów".
 RGG_220910_obwieszczenie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 12:40:17.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie
drogi gminnej nr 350102W wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Małęczyn,
Grzmucin, Wojsławice i Kłonów".
 RGG_220910_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 12:35:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowie drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyń -
Małęczyn do drogi krajowej nr 9 wraz z budową
chodnika i odwodnieniem".
 RGG_220910_obwieszczenie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 12:32:02.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn ul. Bankowa".
 RGG_200910_obwieszczenie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 12:43:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn ul. Ziembickiego".
 RGG_200910_obwieszczenie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 12:41:53.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Kiedrzyn na odcinku dł. 332 mb".
 RGG_200910_obwieszczenie3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-20 12:39:21.
Postanowienie o podjęciu zawieszonego w dniu
30.09.2009r. postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: "Budowie stacji paliw wraz z
infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na
działce nr ewid. 3 w miejscowości Klwatka,
obręb geodezyjny Klwatka, gmina Gózd".
 RGG_160910_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-16 13:38:17.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 14 września
2010r. w sprawie ustalenia środowiskowych
warunków dla realizacji przedsięwzięcia
inwestycyjnego polegającego na: "Przebudowie
drogi gminnej w miejscowości Gózd, ul.
Czarnecka".
 RGG_140910_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-14 13:32:30.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowie drogi gminnej Figietów - Klwatka".
 RGG_140910_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-14 13:29:30.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 13 września
2010r. w sprawie ustalenia środowiskowych
warunków dla realizacji przedsięwzięcia
inwestycyjnego polegającego na "Przebudowie drogi
gminnej Klwatka - Oczyszczalnia na odcinku
długości 785,50 mb".
 RGG_130910_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-13 14:52:07.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr
3529W Kiedrzyń - Małęczyn do drogi krajowej nr
9 wraz z budową chodnika".
 RGG_020910_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-02 14:02:38.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpienia do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:"
Przebudowie drogi gminnej nr 350102W wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości
Małęczyn, Grzmucin, Wojsławice i Kłonów na
działkach o nr ew 287, 751 obręb Małęczyn,
388, 141 obręb Grzmucin, 228 obręb Wojsławice
Kolonia, 31 obręb Wojsławice, 108 obręb Kolonia
Kłonówek, gmina Gózd".
 RGG_30082010_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-30 13:35:54.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na:"Przebudowie
drogi gminnej w miejscowości Kiedrzyn na odcinku
o długości 332,00 mb od km 0+000 do km 0+332,00
na działce o numerze ewidencyjnym 99 obręb
Kiedrzyn, gmina Gózd".
 postanowienie_kiedrzyn_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-27 12:45:33.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na:"Przebudowie
drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul.
Bankowa na odcinku o długości 396,70 mb od km
0+000 do km 0+396,70 na działce o numerze
ewidencyjnym 117 obręb Małęczyn, gmina Gózd".
 postanowienie_bankowa.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-27 10:49:58.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na:"Przebudowie
drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul.
Ziembickiego na odcinku o długości 490,40 mb od
km 0+000 do km 0+490,40 na działce o numerze
ewidencyjnym 277 obręb Małęczyn, gmina Gózd".
 postanowienie_ziembickiego.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-27 10:45:54.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy od sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na:"Przebudowie
drogi gminnej Klwatka - Oczyszczalnia na odcinku o
długości 785,50 mb na działkach o numerze
ewidencyjnym 435, 366, 369, 370/1, 370/2, 414,
415, 373/5, 377/1, 377/2, 378, 379, 380 obręb
Klwatka".
 postanowienie_klwatka_oczyszczalnia_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-25 12:41:35.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego
na:"Przebudowie drogi gminnej Figietów - Klwatka
na odcinku o długości 906,85 mb na działkach o
numerze ewidencyjnym: 78, 161, 160, 159/1, 157,
156, 155/2, 155/1, 129, 358/1, 385/2, 377/2, 378,
379, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 349, 350, 347
obręb Klwatka".
 postanowienie_klwatka_figietow_2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-25 12:21:40.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie
drogi gminnej w miejscowości Gózd, ul. Czarnecka
na odcinku długości 333,30 mb na działkach o
numerze ewidencyjnym: 1371, 536, 535, 541/5, 540,
533, 532, 531 obręb Gózd".
 postanowienie_gozd_czarnecka.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-25 12:12:24.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzęcia polegającego na:
„Przebudowie drogi powiatowej nr 3525 W w
gminie Gózd, przechodzącej przez teren
miejscowości Gózd, Budy Niemianowskie, w gminie
Jedlnia Letnisko przechodzącej przez
miejscowość Słupica na odcinku od km 0+000,0
– do km 3+497,16”
 obwieszczenie_gozd_slupica.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-23 15:06:48.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr
3525W w gminie Gózd, przechodzącej przez teren
miejscowości Gózd, Budy Niemianowskie,
Słupica".
 RGG_160810_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-16 10:41:29.
Decyzja Wójta Gminy Gózd o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: "Zmianie użytkowania
istniejącego budynku gospodarczego wraz z
rozbudową na zakład mechaniki pojazdowej na
działce nr ewid. 11/3 w miejscowości
Niemianowice".
 RGG_130810_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-13 12:49:02.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Przebudowie drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyń -
Małęczyn do drogi krajowej nr 9 wraz z budową
chodnika".
 RGG_120810_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-12 13:57:43.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na: "Zmianie użytkowania
istniejącego budynku gospodarczego wraz z
rozbudową na zakład mechaniki pojazdowej na
działce nr ewidencyjny 11/3 w miejscowości
Niemianowice".
 RGG_110810_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-11 15:34:51.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Gózd,
ul. Czarnecka".
 RGG_020810_obwieszczenie6.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-02 16:18:37.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Przebudowie drogi gminnej Figietów - Klwatka".
 RGG_020810_obwieszczenie5.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-02 16:15:48.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Przebudowie drogi gminnej KLwatka - Oczyszczalnia
na odcinku długości 785,50 mb."
 RGG_020810_obwieszczenie4.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-02 16:13:10.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn ul. Bankowa".
 RGG_020810_obwieszczenie3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-02 16:10:07.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn ul. Ziembickiego"
 RGG_020810_obwieszczenie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-02 16:06:02.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Kiedrzyn"
 RGG_020810_obwieszczenie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-02 16:02:08.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowie drogi powiatowej nr 3530W Klwatka -
Bogusławice - Skaryszew.
 RGG_270710_obwieszczenie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-07-27 13:36:37 | Data modyfikacji: 2010-07-27 13:40:12.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na śodowisko przedsięwzięcia
polegającego na : Przebudowie drogi powiatowej nr
3530W Klwatka - Bogusławice _ Skaryszew".
 RGG_270710_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-07-27 13:31:53.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie
drogi powiatowej nr 3525 W w gminie Gózd,
przechodzącej przez teren miejscowości Gózd,
Budy Niemianowskie, Słupica".
 RGG_240610_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-24 12:18:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o przeprowadzaniu
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
gminy Gózd.

RGG_230610_obwieszczenie.pdf

Program_ochrony_srodowiska_aktualizacja.pdf

Prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-23 13:28:59.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zmianie
użytkowania istniejącego budynku gospodarczego
wraz z rozbudową na zakład mechaniki pojazdowej
na działce nr ewid. 11/3 w miejscowości
Niemianowice".
 RGG_210610_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-21 13:00:13.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu dezyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowie Zakładu Mechaniki Pojazdowej i
Blacharstwa Samochodowego(bez lakiernictwa) na
działkach położonych w miejscowości Gózd'.
 RGG_090610_obwieszczenie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-09 15:43:22.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie
drogi powiatowej nr 3530W Klwatka - Bogusławice -
Skaryszew".
 RGG_090610_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-09 15:39:54.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie
fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną
dla prawidłowego funkcjonowania na działce nr
ewid. 137 obręb Kłonów, gmina Gózd".
 RGG_180510_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-18 11:51:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 11 maja
2010r. w sprawie utworzenie obwodów głosowania.
 UG_obwieszczenie_110510.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-11 15:53:49.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Czarny
Lasek - Lipiny.
 RGG_230410_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-04-23 11:18:48.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia rapotu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi gminnej w
miejscowości Czarny lasek - Lipiny.
 RGG_150410_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-04-15 12:51:28.
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie
stacji gazowej o jeden zbiornik paliw płynnych
oraz jeden dystrybutor paliw płynnych wraz z
infrastrukturą techniczną na terenie działki o
numerze ewidencyjnym 35 w miejscowości
Niemianowice, obręb geodezyjny Niemianowice,
gmina Gózd".
 RGG_120410_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-04-12 16:01:11.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn Stary ul. Zachodnia.
 RGG_080410_obwieszczenie_zachodnia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-04-08 15:55:14.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn Stary ul. Wschodnia.
 RGG_080410_obwieszczenie_wschodnia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-04-08 15:52:53.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn Nowy ul. Bankowa.
 RGG_080410_obwieszczenie_bankowa.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-04-08 15:49:58.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn Stary ul. Wschodnia.
 RGG_220310_postanowienie_wschodnia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-03-22 13:26:30.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn Nowy ul.Bankowa.
 RGG_220310_postanowienie_bankowa.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-03-22 13:24:20.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn Stary ul. Zachodnia na
odcinku 422,4 mb.
 RGG_220310_postanowienie_zachodnia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-03-22 13:21:15.
Postanowienie w sprawie przedsięwzięcia
polegającego na " Rozbudowie stacji gazowej o
jeden zbiornik paliw płynnych oraz jeden
dystrybutor paliw płynnych wraz z infrastrukturą
techniczną" na terenie działki o nr ewidencyjnym
35 w miejscowości Niemianowice gm. Gózd.
 RGG_090310_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-03-09 12:50:59.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Rozbudowie stacji gazowej o jeden zbiornik paliw
płynnych oraz jeden dystrybutor paliw płynnych
wraz z infrastrukturą techniczną na terenie
działki o numerze ewidencyjnym 35 w miejscowości
Niemianowice gmina Gózd.
 RGG_010210_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 13:58:59.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi gminnej w miejscowości Czarny Lasek -
Lipiny na odcinku dł. 311,0 mb na działce o nr
ew. 948.
 RGG_270110_obwieszczenie1_lipiny.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-01-27 15:56:47 | Data modyfikacji: 2010-01-29 12:16:51.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowanich zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi gminnej w miejscowości Małęczyn Nowy, ul.
Bankowa.
 RGG_270110_obwieszczenie2_bankowa.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-01-27 15:52:49 | Data modyfikacji: 2010-01-29 12:18:37.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi gminnej w miejscowości Małęczyn Stary,
ul. Wschodnia na odcinku dł. 317,5 mb na działce
o nr ew. 680.
 RGG_270110_obwieszczenie3a_wschodnia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-01-27 15:49:28 | Data modyfikacji: 2010-01-29 12:31:42.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi gminnej w miejscowości Małęczyn Stary,
ul. Zachodnia na odcinku dł. 422,4 mb na działce
o nr ew. 333.
 RGG_270110_obwieszczenie4_zachodnia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-01-27 15:45:16 | Data modyfikacji: 2010-01-29 12:25:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o obowiązku
przedkładania przez właścicieli, zarządców,
bądź użytkowników obiektów budowlanych z
wyrobami zawierającymi azbest informacji o
wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji
zastosowanych wyrobów zawierających azbest
znajdujących się na nieruchomościach będących
w ich władaniu oraz o obowiązku przeprowadzania
kontroli stanu wyrobów zawierających azbest.
 RGG_141009_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-14 16:29:45.
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji
paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną
w miejscowości Klwatka, gmina Gózd.
 RGG_300909_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-09-30 14:24:05.
Zawiadomienie o wydaniu przez Wójta Gminy Gózd w
dniu 29.09.09 postanowienia znak: RGG 7624/04/09
nakładającego obowiązek sporządzenia raportu
oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie
stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą
techniczną na działce o nr ewid. 3 położonej w
miejscowości Klwatka, gmina Gózd".
 RGG_290909_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-09-29 16:04:18 | Data modyfikacji: 2009-09-30 11:26:12.
Zawiadomienie, że w dniu 18.08.2009 r. podjęto
zawieszone postępowanie w sprawie Pana Damiana
Rdzanka zam. Gózd, ul. Starowiejska 9, 26-634
Gózd o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zakładu mechaniki i
blacharstwa samochodowego (bez lakiernictwa) w
miejscowości Gózd, gmina Gózd.
 RGG_260809_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-08-26 13:55:50.
Postanowienie o podjęciu zawieszonego w dniu
29.04.2009r. postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zakładu mechaniki i
blacharstwa samochodowego (bez lakiernictwa) w
miejscowości Gózd, gmina Gózd.
 UG_240809_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-08-24 13:54:15.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości Czarny
Lasek gm. Gózd.
 RGG_150709_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-15 15:18:43.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
umarzającej postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej "
Kłonówek".
 RGG_300609_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-06-30 12:24:37.
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o
odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu
oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości Czarny
Lasek.
 RGG_250609_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-06-25 14:54:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia, polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kłonów
gm. Gózd.
 RGG_210509_obwieszczenie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-05-21 14:48:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia, polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn, ul. Ks. I. Ziembickiego gm. Gózd.
 RGG_210509_obieszczenie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-05-21 14:30:46.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
umarzającej postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie chodników dla pieszych w ciągu drogi
krajowej nr 2 w miejscowości Klwatka i Gózd.
 RGG_190509_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-05-19 14:52:26.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie
chodników dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr
12 w miejscowości Klwatka i Gózd.
 RGG_120509_obwieszczenie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-05-12 13:34:34.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałajacych w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi gminnej w miejscowości Czarny Lasek.
 RGG_120509_obwieszczenie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-05-12 13:31:11.
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o
odstąpieniu od obowiazku sporządzenia raportu
oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Kłonów gm. Gózd".
 RGG_110509_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-05-11 12:08:16 | Data modyfikacji: 2009-05-11 12:12:05.
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o
odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu
oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul. Ks.
I. Ziembickiego".
 RGG_110509_zawiadomienie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-05-11 12:06:04.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi gminnej w
miejscowości Kłonów na odcinku o dł. 938 mb.
 RGG_290409_postanowienie_klonow.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-04-29 13:50:45.
Postanowienie o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn ul. Ks.I. Ziembickiego na
odcinku o dł. 1196 mb.
 RGG_290409_postanowienie2.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-04-29 12:25:40 | Data modyfikacji: 2009-04-29 12:27:24.
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w
sprawie wydania decyzji środowiskowych
uwarunkowań zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie
zakładu mechaniki i blacharstwa samochodowego
(bez lakiernictwa) w miejscowości Gózd- gm.
Gózd do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko.
 RGG_290409_postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-04-29 12:19:41.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kłonów
na odcinku dł. 938 m, na działce o nr ew. 414.
 RR_190309_obwieszczenie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-19 09:54:36.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałajacych w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn ul. Ks. I. Ziembickiego na odcinku dł.
1196 m, na działce o nr ew. 672.
 RR_190309_obwieszczenie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-19 09:50:19 | Data modyfikacji: 2009-03-19 09:55:22.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia, polegającego na
przebudowie drogi powiatowej nr 3533W w
miejscowości Kłonówek - Rawica na odcinku 1885
mb od km 0 + 000 do km 1 + 885 na działce nr
ewid. 653 w obrębie Kłonówek w jednostce
ewidencyjnej Gózd oraz nr 211 w obrębie
Kazimierówka w jednostce ewidencyjnej Skaryszew.
 RGG_040309_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-04 14:07:08.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia, polegającego na
przebudowie drogi gminnej nr 350108W w
miejscowości Klwatka - Figietów.
 RGG_030309_obwieszczenie_02.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-03 14:02:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia, polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości Klwatka
gm. Gózd na odcinku 954 mb na działce o nr ewid.
385.
 RGG_030309_obieszczenie_01.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-03 13:59:24.
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o
odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu
oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa
drogi powiatowej nr 3533W w miejscowości
Kłonówek - Rawica".
 RR_190209_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-02-19 11:08:56.
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o
odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu
oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia - "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Klwatka - Figietów gm.
Gózd na odcinku 880 mb na działce nr ewid. 349"
 RR_180209_zawiadomienie_klwatka_figietow.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-02-18 15:10:39.
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o
odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu
oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia - "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Klwatka gm. Gózd na
odcinku 954 mb na działce ewid. 385"
 RR_180209_zawiadomienie_klwatka.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-02-18 15:05:36.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi powiatowej nr 3533W Kłonówek -
Rawica.
 RR_200109_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-01-20 11:43:21.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Klwatka-Figietów.
 RGG_070109_obwieszczenie_klwatka_figietow.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-01-07 12:40:40 | Data modyfikacji: 2009-01-20 09:34:22.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości Klwatka.
 RGG_070109_obwieszczenie_klwatka.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-01-07 12:34:44 | Data modyfikacji: 2009-01-20 09:33:40.

Zobacz:
   2024
   2023
   2022
   2021
   2020
   2019
   2018
   2017
Data wprowadzenia: 2009-01-07 12:34:44
Data modyfikacji: 2009-01-20 09:33:40
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl