2008

Uchwała Nr XVIII/95/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia "Taryfy
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gózd".

U_XVIII_95_2007_zaopatrzenie_w_wode_i_odprowadzanie_sciekow.pdf

zal1_do_U_XVIII_95_2007_taryfa_oplat.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-02-07 10:29:04.
Uchwała Nr XVI/83/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12.11.2007r. w sprawie podstawy naliczania
podatku rolnego na 2008r.
 podstawy_naliczania_podatku_rolnego_2008.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-01-16 13:21:50.
Uchwała Nr XVI/82/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
12.11.2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na 2008r.

stawki_podatku_srodki_transportoe_2008.pdf

zal1_2_3_stawki_podatku_srodki_transportowe_2008.pdf

 stawki_podatku_od_srodkow_transportowych_2008.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-01-16 13:11:02.
Uchwała Nr XVI/81/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12.11.2007r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na rok 2008.
 stawki_podatku_od_nieruchomosci_2008.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-01-16 13:08:29.
Uchwała nr XVI/80/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12.11.2007r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2008r.
 zwolnienia_w_podatku_od_nieruchomosci_2008.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-01-16 13:06:10.
Uchwała Nr XVI/79/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12.11.2007r. w sprawie opłaty targowej na
2008r.
 oplata_targowa__2008.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-01-16 13:03:34.
Data wprowadzenia: 2008-01-16 13:03:34
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska