2012

Uchwała Nr XIV/73/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na
2012r.

U_XIV_73_2011_podatek_srodki_transportu.pdf

U_XIV_73_2011_zal1_2_3_stawki_podatku.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-07 15:52:26.
Uchwała Nr XIV/72/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie podstawy naliczania
podatku rolnego na 2012r.
 U_XIV_72_2011_podatek_rolny.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-07 15:51:03.
Uchwała Nr XIV/71/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2012r.
 U_XIV_71_2011_zwolnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-07 15:48:25.
Uchwała Nr XIV/70/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na rok 2012.
 U_XIV_70_2011_podatek_od_nieruchomosci.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-07 15:46:50.
Data wprowadzenia: 2011-12-07 15:46:50
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska