> 2016

2016

Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18
listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2016 rok
 
U_Nr_XII_63_2015_podatek_od_nieruchomosci_zwolnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-25 11:08:59 | Data modyfikacji: 2016-01-25 11:24:04.
Uchwała Nr XII/64/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18
listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na rok 2016
 
U_Nr_XII_64_2015_podatek_od_nieruchomosci.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-25 11:26:57 | Data modyfikacji: 2016-01-25 11:24:04.
Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18
listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na 2016
r. oraz zwolnień w tym podatku
 
U_Nr_XII_65_2015_podatek_srodki_transportu.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-25 11:29:40 | Data modyfikacji: 2016-01-25 11:24:04.
Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18
listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku
rolnego na 2016 rok
 
U_Nr_XII_66_2015_podatek_rolny.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-25 11:33:31 | Data modyfikacji: 2016-01-26 10:27:37.
Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18
listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na
2016 rok
 
U_Nr_XII_67_2015_oplata_targowa.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-25 11:34:18 | Data modyfikacji: 2016-01-26 10:30:36.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jenostki
samorządu terytorialnego za okres od początku
roku do dnia 31 grudnia 2016 r.
 
rb-nds za 2016rok.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 15:29:02 | Data modyfikacji: 2016-01-26 10:30:36.
Data wprowadzenia: 2017-02-21 15:29:02
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Wójt Gminy
Paweł Dziewit
Kontakt:
Tel: (+48 48) 320-20-97
Fax: (+48 48) 384-04-00
e-mail: gmina@gozd.pl