> 2011

2011

Uchwała Nr LXIV/291/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na rok 2011.
 
Podatek_od_nieruchomosci_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-25 09:48:45.
Uchwała Nr LXIV/292/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości na 2011r.
 
Zwolnienia_podatek_od_nieruchomosci_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-25 09:50:38.
Uchwała Nr LXIV/293/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie podstawy naliczania
podatku rolnego na 2011r.
 
Podatek_rolny_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-25 09:52:19.
Uchwała Nr LXIV/294/2010 Rady Gminy Gózd z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na
2011r.
 
Podatek_srodki_transportu_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-25 09:54:17.
Data wprowadzenia: 2010-11-25 09:54:17
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Wójt Gminy
Paweł Dziewit
Kontakt:
Tel: (+48 48) 320-20-97
Fax: (+48 48) 384-04-00
e-mail: gmina@gozd.pl