> 2015

2015

Uchwała Nr XXXIX/249/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru
podatku rolnego na 2015 rok
 
U_Nr_XXXIX_249_2014_podatek_rolny.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-09 10:24:32 | Data modyfikacji: 2014-12-09 10:26:09.
Uchwała Nr XXXIX/248/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2015 rok oraz zwolnień w tym
podatku
 
U_Nr_XXXIX_248_2014_podatek_srodki_transportu.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-09 10:22:08 | Data modyfikacji: 2014-12-09 10:26:09.
Uchwała Nr XXXIX/247/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na rok 2015
 
U_Nr_XXXIX_247_2014_podatek_od_nieruchomosci.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-09 10:18:38 | Data modyfikacji: 2014-12-09 10:26:09.
Uchwała Nr XXXIX/246/2014 Rady Gminy Gózd z dnia
14 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości na 2015 rok
 
U_Nr_XXXIX_246_2014_podatek_od_nieruchomosci_zwolnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-09 10:15:42 | Data modyfikacji: 2014-12-09 10:26:09.
Data wprowadzenia: 2014-12-09 10:15:42
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Wójt Gminy
Paweł Dziewit
Kontakt:
Tel: (+48 48) 320-20-97
Fax: (+48 48) 384-04-00
e-mail: gmina@gozd.pl