2014

Uchwała Nr XXXII/194/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości na rok 2014
 U_NR_XXXII_194_2013_podatek_od_nieruchomosci_zwolnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-12-12 10:07:17.
Uchwała Nr XXXII/195/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na rok 2014
 U_NR_XXXII_195_2013_podatek_od_nieruchomosci_stawki.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-12-12 10:09:16.
Uchwała Nr XXXII/196/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2014 rok oraz zwolnień w tym
podatku

U_NR_XXXII_196_2013_podatek_srodki_transportu.pdf

U_NR_XXXII_196_2013_zal_Nr_1_2_3_podatek_srodki_transportu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-12-12 10:11:08.
Uchwała Nr XXXII/197/2013 Rady Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru
podatku rolnego na 2014 rok
 U_NR_XXXII_197_2013_podatek_rolny.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-12-12 10:13:59.
Data wprowadzenia: 2013-12-12 10:13:59
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska