Uchwała Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
12 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości na 2013 rok
 U_XXIV_137_2012_podatek_od_nieruchomosci_zwolnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-11-26 11:36:58.
Uchwała Nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
12 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na rok 2013
 U_XXIV_138_2012_podatek_od_nieruchomosci_stawki.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-11-26 11:38:49.
Uchwała Nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
12 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2013 rok

U_XXIV_139_2012_podatek_srodki_transportu.pdf

U_XXIV_139_2012_zal1_2_3_srodki_transportu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-11-26 11:40:07.
Uchwała Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Gózd z dnia
12 listopada 2012 r. w sprawie podstawy naliczania
podatku rolnego na 2013 rok
 U_XXIV_140_2012_podatek_rolny.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-11-26 11:43:44.
Data wprowadzenia: 2012-11-26 11:43:44
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska