Ogłoszenie wyników przetargu ofertowego na
sprzedaż składnika rzeczowego majątku
ruchomego: pojazd - Autobus marki Autosan, rok
produkcji 1989
 ZEAS_110724_wyniki_przetargu.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-07-11 15:28:19.
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż
składnika rzeczowego majątku ruchomego: pojazd -
Autobus marki Autosan, rok produkcji 1989

ZEAS_240624_ogloszenie1

ZEAS_240624_zal_foto1

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-06-24 09:27:50.
Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu
współpracy gminy Gózd z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2023 rok
 UG_170524_sprawozdanie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-05-17 14:22:34.
Ogłoszenie o wyborze oferty w konkursie na
realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2024 roku

UG_220224_wyniki_postepowania

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-03-06 09:12:11.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2024 roku

UG_290124_ogloszenie_konkurs_1.pdf

Zarzadzenie_Nr_8_2024_1 .pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-01-29 16:00:54.
Data wprowadzenia: 2024-01-29 16:00:54
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska