2019

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w
sprawie rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2020 rok

UG_240919_zawiadomienie_konsultacje.pdf

UG_240919_projekt_programu_wspolpracy.pdf

UG_240919_formularz_opinii.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-09-24 15:41:41.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników na
kadencję 2020-2023

UG_290519_Ogloszenie.pdf

Karta_zgloszenia_kandydata_na lawnika.rtf

Oswiadczenie_kandydata_postepowanie_o_przestepstwo.docx

Oswiadczenie_kandydata_władza_rodzicielska.docx

LISTA_osob_zglaszajacych_kandydata.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-29 12:31:25.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu
współpracy Gminy Gózd z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2018 r.

UG_270519_sprawozdanie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-27 10:05:09.
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację
zadania publicznego w zakresie upowszechniania i
wspierania kultury fizycznej i sportu na 2019 r.

UG_010319_ogloszenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:21:04.
Ogłoszenie o naborze reprezentanta organizacji
pozarządowej do Komisji Konkursowej oceniającej
oferty w otwartym konkursie ofert na zadanie z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w 2019 roku

UG_290119_nabor_reprezentanta.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-01-29 14:49:51 | Data modyfikacji: 2019-02-05 12:34:58.
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2019 roku

UG_290119_Ogloszenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-01-29 14:46:15 | Data modyfikacji: 2019-02-05 12:34:13.
Data wprowadzenia: 2019-01-29 14:46:15
Data modyfikacji: 2019-02-05 12:34:13
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska