2020

Nabór reprezentanta organizacji pozarządowej do
Komisji Konkursowej oceniającej oferty w otwartym
konkursie ofert na zadanie z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020
roku

UG_300120_nabor_reprezentanta.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-30 10:22:36.
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2020 roku, w tym: 1) Zadania nr 1:
Prowadzenie drużyn piłki nożnej; 2) Zadania nr
2: Prowadzenie drużyn piłki siatkowej

UG_300120_Ogloszenie.pdf

Zarzadzenie_Nr_7_2020_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-30 10:19:04.
Data wprowadzenia: 2020-01-30 10:19:04
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska