Informacja o przeniesieniu decyzji Wójta Gminy
Gózd ustalającej środowiskowe warunki dla
realizacji przedsięwzięcia polegającego
na:"Budowie stacji tankowania paliw płynnych i
gazu propan-butan z budynkiem obsługi oraz
trzystanowiskową bezdotykową myjnią samochodów
na działce o nr ew. 3, położonej w
miejscowości Klwatka, gmina Gózd, powiat
radomski".
 ROSiMK_301018_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:09:35 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:10:50.
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 5 marca 2018
r. o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie upowszechniania i
wspierania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku
 UG_210318_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-03-21 11:00:26.
Informacja o realizacji kontroli zarządczej w
Urzędzie Gminy w Goździe i jednostkach
organizacyjnych za 2017 rok
 UG_050318_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:18:02.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta
Gminy Gózd za rok 2017
 UG_020318_oswiadczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-03-02 14:13:47.
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2018 roku
 UG_160118_Ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-16 13:20:45.
Ogłoszenie o naborze reprezentanta organizacji
pozarządowej do Komisji Konkursowej oceniającej
oferty w otwartym konkursie ofert na zadanie z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w 2018 r.

UG_080118_nabor_reprezentanta.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 16:49:41 | Data modyfikacji: 2018-01-08 16:57:54.
Informacja dotycząca zbędnych i zużytych
składników rzeczowych majątku ruchomego -
Autopompa ELJOT AU 24/10, rok zakupu 2007, nr
fabryczny 035/2007. - Zgodnie z paragrafem 8 ust.
1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4
kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu
gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu
Państwa ww. składnik rzeczowy majątku ruchomego
będzie przedmiotem sprzedaży na zasadach
określonych w rozdziale 3 ww. Rozporządzenia
 UG_221117_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-22 13:56:06 | Data modyfikacji: 2017-11-22 14:11:10.
Informacja dotycząca zbędnych i zużytych
składników rzeczowych majątku ruchomego, które
będą przedmiotem sprzedaży na zasadach
określonych w rozdz. 3 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.w sprawie
szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi
składnikami majątku Skarbu Państwa
 BGK-070717_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-07 14:43:48.
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 01 marca
2017 r. o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie kutury fizycznej i sportu
 UG_160317_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-03-16 14:40:08.
Informacja o realizacji kontroli zarządczej za
2016 r.
 UG_250117_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-25 14:44:02.
Ogłoszenie o naborze reprezentanta organizacji
pozarządowej do komisji konkursowej oceniającej
oferty w otwartym konkursie ofert na zadania z
zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w 2017 roku
 UG_050117_ogloszenie_nabor.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-05 12:17:28.
Wójt Gminy Gózd na podstawie art. 4 ust. 1 pkt
17, art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1817) ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i uposzechniania kultury fizycznej i
sportu w 2017 r.
 UG_050117_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-01-05 12:12:51.
Wójt Gminy Gózd ogłasza przyjmowanie wniosków
na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania
zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu
Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia
zwierzęcego oraz sprzętu

UG_271216_ogloszenie.pdf

UG_271216_wniosek_rzeczoznawca.pdf

UG_271216_oswiadczenie1_rzeczoznawca.pdf

UG_271216_oswiadczenie2_rzeczoznawca.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-27 15:06:25.
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
wykorzystania Światowych Dni Młodzieży do
promocji gminy Gózd - jej walorów
turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych
 UG_090616_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-09 12:31:24.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu
współpracy Gminy Gózd z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2015 rok
 UG_130516_sprawozdanie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-05-13 13:27:26.
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 lutego
2016 r. o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
 UG_260216_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-02-26 12:16:43.
Informacja o realizacji kontroli zarządczej za
2015 rok
 UG_270116_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:41:02.
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2016 roku.

ZEAS_200116_ogloszenie.pdf

Zal_1_do_ogloszenia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-20 12:09:58 | Data modyfikacji: 2016-01-20 12:12:18.
Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowych
majątku ruchomego /urządzenie do odwadniania
osadów DRAIMAD/
 BGK_021215_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-12-02 13:10:16.
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 30 września
2015 r. o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
na 2015 r.
 UG_081015_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-10-08 11:39:00 | Data modyfikacji: 2015-10-08 11:40:58.
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej i sportu w 2015r.
 ZEAS_030915_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-03 13:56:47.
WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016-2019

UG_030615_ogloszenie.pdf

UG_030615_karta_zgloszenia.pdf

UG_030615_oswiadczenie.pdf

UG_0030615_oswiadczenie_2.pdf

UG_030615_lista_osob_zglaszajacych_kandydata_na_lawnika.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:51:43.
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 30 marca
2015 r. o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
 UG_310315_ogloszenie_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-03-31 16:33:32.
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
 UG_120215_Ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-02-12 15:21:57.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na:"Budowie fermy drobiu wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr
ew. 171 obręb Kłonów, Gmina Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie".
 RGG_161214_zawiadomienie_o_wszczeciu_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-22 11:50:54 | Data modyfikacji: 2014-12-22 11:53:28.
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na
realizację zadania publicznego w zakresie kultury
fizycznej i sportu
 UG_050814_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-08-05 13:45:23.
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej i sportu w 2014 r.
 UG_070714_ogloszenie_konkurs.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-07 11:26:28.
Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Wójt Gminy Gózd uruchamia nabór wniosków do programu "KARTA DUŻEJ RODZINY". Szczegóły naboru zostały opublikowane na oficjalnej stronie Urzędu Gminy w Goździe w zakładce:


Pomoc społeczna/Karta Dużej Rodziny - ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-06-25 15:16:01 | Data modyfikacji: 2014-06-25 15:17:05.
Wójt Gminy Gózd podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w
trybie przetargu nieograniczonego
 UG_040614_wykaz_nieruchomosci.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-06-04 14:43:56.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
gminy Gózd z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami za 2013 rok
 Sprawozdanie_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-05-22 11:23:27.
Wójt Gminy Gózd ogłasza w dniu 3 kwietnia 2014
r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
w 2014 r.
 UG_030414_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-03 09:06:59.
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na
realizację zadania publicznego w zakresie kultury
fizycznej i sportu
 UG_310314_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:35:47.
Wójt Gminy Gózd prosi wszystkie pary
małżeńskie obchodzące w 2014 roku "Jublleusz
50 - Lecia Pożycia Małżeńskiego".
 USC_21022014_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-02-21 14:01:48.
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.
 UG_21022014_ogloszenie_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:59:59.
Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu
ofert na wykonanie w 2014 r. zadania publicznego w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej.
 UG_20022014_ogloszenie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-02-20 15:05:46.
Gmina Gózd / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Goździe od 2008r. realizuje projekt systemowy
"Reintegracja społeczna i zawodowa "Szansa"
współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".
Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej.
 GOPS_12022014_ogloszenie_projekt.jpg

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-02-12 10:29:22.
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.
 UG_23012014_ogloszenie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-01-24 12:29:45 | Data modyfikacji: 2014-01-27 09:39:47.
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Goździe informuje, że Zespół Szkół
Ogólnokształcących - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Małęczynie posiada zbędne
składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem na
sprzedaż wg poniższego wykazu:
 ZEAS_101213_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-12-10 14:14:48.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko - INFORMATYK projektu pn.:
"INTERNET w gminie Gózd sz@nsą na lepsze
jutro..." z zatrudnieniem na czas określony do
30.09.2015 r. w wymiarze 1/2 etatu
 UG_270913_lista_kandydatow_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-27 10:40:19.
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko - INFORMATYK projektu pn.: "INTERNET w
gminie Gózd - sz@nsą na lepsze jutro..." z
zatrudnieniem na czas określony do 30.09.2015 r.
w wymiarze 1/2 etatu
 UG_120913_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-12 09:20:25.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Gminy Gózd z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami za 2012 rok
 UG_160413_sprawozdanie01.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-16 10:42:07 | Data modyfikacji: 2013-04-25 13:03:30.
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 8 lutego
2013 r. o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
 UG_070313_ogloszenie_wybor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:09:51 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:10:35.
Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe ogłasza nabór
do projektu systemowego pn.: "Reintegracja
społeczna i zawodowa "Szansa" "
współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 GOPS_030113_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-03 15:08:07.
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 29.06.2012
r. o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
na 2012 r.
 UG_040712_wybor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-04 13:46:30.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Gminy Gózd z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami za 2011 rok
 Sprawozdanie_za_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-31 18:27:21.
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwary konkurs ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie kultury
fizycznej i sportu w 2012 roku
 UG_310512_ogloszenie_konkurs.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-31 17:23:47.
Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce odpadów
wielkogabarytowych
 UG_300512_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-31 17:21:08.
Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce odpadów -
zużytych opon
 UG_280512_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-31 17:19:37.
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 11 maja 2012
r. o unieważnieniu konkursu na realizację
zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i
sportu
 UG_110512_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-31 17:18:32.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich
dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie
warsztatu samochodowego /mechanika i diagnostyka
samochodowa/ na działce o nr ewd. 32/2
położonej w m. Niemianowice, gmina Gózd
 RGG_030412_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-03 12:47:45.
Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce odpadów
/zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny/
 RGG_270312_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-03-27 13:11:01.
Ogłoszenie: UWAGA - AZBEST!
 RGG_220312_azbest.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-03-22 12:26:57.
Informacja na temat zbędnego składnika
rzeczowego majątku ruchomego (kontenery KP 7)
 RGG_150312_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-03-15 10:39:01 | Data modyfikacji: 2012-03-15 10:42:43.
Ogłoszenie: Pomoc rolnikom z terenu gminy Gózd w
wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie na
rok 2012
 UG_010312_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-03-01 11:44:16.
Informacja na temat zbędnego składnika
rzeczowego majątku ruchomego
 UG_060212_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-06 13:35:43.
Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się
odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Gózd

RGG_100112_informacja.pdf

Zalacznik_nr1_wniosek_o_wpis_do_rejestru.pdf

Zalacznik_nr2_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 12:34:24.
Informacja dla rolników dotycząca dopłat do
materiału siewnego w 2012r.
 RGG_100112_doplaty_do_materialu_siewnego.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 12:31:45.
Ogłoszenie dla rolników /zwrot akcyzy/
 UG_040112_ogloszenie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-04 14:11:20 | Data modyfikacji: 2012-01-09 09:47:43.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goździe
ogłasza nabór do projektu systemowego pn.
„Reintegracja społeczna i zawodowa
„Szansa”” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji
społecznej Działanie 7.1. Rozwój i
upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej na
rok 2012
 GOPS_291211_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-29 12:06:15.
Wójt Gminy Gózd informuje, że posiada zbędny
składnik majątku ruchomego z przeznaczeniem na
sprzedaż.
 Wykaz_skladnikow_majatku_ruchomego_z_przeznaczeniem_na _sprzedaz.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-12-07 13:37:03.
Informacja o przygotowywaniu wstępnego wniosku do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania
"Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Gózd - I etap" na rok 2011.
 RGG_01092010_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-01 13:05:43.
Apel Wójta Gminy Gózd do Sołtysów i Rolników
o udzielenie pomocy rolnikom poszkodowanym w
wyniku powodzi z terenu Gminy Solec nad Wisłą.
 RGG_30082010_apel.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-30 13:24:31.
Informacja na temat zużytych składników
rzeczowych majątku ruchomego gminy Gózd.
 UG_120810_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-12 15:34:16.
Wójt Gminy Gózd odwołuje przetarg I ogłoszony
na dzień 02.08.2010r. /zmiana przeznaczenia
lokalu/.
 RGG_070710_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-07-07 11:07:05.
Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych
na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Gózd.
 RGG_300610_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:09:20 | Data modyfikacji: 2010-06-30 13:15:11.
Informacja o możliwości odławiania bądź
odstrzału bobrów.
 UG_250510_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-25 14:53:47.
Apel Wójta Gminy Gózd do Mieszkańców
 RGG_210510_apel.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-21 14:44:10.
Zawiadomienie o inwentaryzacji lasów należących
do osób fizycznych w zasięgu terytorialnym Gminy
Gózd.
 RGG_190510_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-19 12:45:27.
Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce odpadów
wielkogabarytowych

RGG_190310_ogloszenie1_harmonogram.pdf

RGG_190310_ogloszenie2_harmonogram.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:47:21.
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w
sprawie zmian w statutach sołectw.

Statuty sołectw z 2003r. - w zakładce: jednostki pomocnicze 

 UG_180310_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-03-18 15:02:01 | Data modyfikacji: 2010-03-18 15:05:26.
Urząd Gminy informuje, iż Zarządzeniem
Nadleśniczego Nadleśnictwa Radom Nr 2/2010 z
dnia 11 stycznia 2010r. ustalone zostały terminy
dyżurów specjalisty do spraw lasów
niepaństwowych (leśniczego), które pełnione
będą we wtorki w godz. 9.00 - 11.00.
 RR_210110_terminarz_dyzurow.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-01-21 15:35:20.
Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego,
w siedzibie Urzędu Gminy w Goździe, spisu
inwentaryzacyjnego mienia oraz kart
inwentaryzacyjnych nieruchomości położonych w
jednostce ewidencyjnej Gózd.
 RGG_231109_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-23 16:06:22.
Data wprowadzenia: 2009-11-23 16:06:22
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska