Informacja o wydaniu decyzji określającej
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie i eksploatacji farmy
fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na nieruchomości
obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji
gruntów nr 1209 obręb Wojsławice, gm. Gózd

ROŚiMK_160224_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-16 14:38:02.
Zawiadomienie-Obwieszczenie o prawie stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na części
działek nr 652, 654 w obrębie Drożanki, gmina
Gózd

ROSiMK_160124_zawiadomienie_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-01-17 11:00:11.
Zawiadomienie-Obwieszczenie o prawie stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie i
eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW
wraz z infrastrukturą techniczną na
nieruchomości obejmującej działkę nr 1209
obręb Wojsławice, położoną w miejscowości
Wojsławice, gmina Gózd

ROSiMK_160124_zawiadomienie_obwieszczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-01-17 10:55:14 | Data modyfikacji: 2024-01-17 11:02:05.
Data wprowadzenia: 2024-01-17 10:55:14
Data modyfikacji: 2024-01-17 11:02:05
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska