Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 522/7, 672/2
położonych w miejscowości Małęczyn, gmina
Gózd, polegającej na budowie gazociągu
średniego ciśnienia PEØ40

BGK_311219_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-31 09:18:10.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie o wydaniu postanowienia z
dnia 17 grudnia 2019r. uzgadnającego warunki
realizacji przedsięwzięcia polegającego
na:"Rozbudowie Gospodarstwa Hodowlanego w
Kłonowie na działce ew. o nr 137, 170, 171
obręb 0018 Kłonów, gmina Gózd, pow. radomski,
woj. mazwieckie".
 ROSiMK_20122019_Zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-24 11:07:29.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach 433/2, 433/1, 439,
440, 441/1, 442/1, 443, 444, 445, 1/2 położonych
w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd, na działce
nr 165/3 położonej w miejscowości Kiedrzyn, gm.
Gózd polegającej na budowie i przebudowie sieci
elektroenergetycznej średniego napięcia oraz
budowie sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia

BGK_181219_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-18 09:32:50.
Zawiadomienie-obwieszczenie o wyznaczeniu
przewidywalnego terminu załatwienia sprawy
ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy
drobiu w Kłonowie na działce ew. o nr 141/1,
obręb 0018 Kłonów, gmina Gózd, powiat radomski

ROŚiMK_161219_zawiadomienie_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-16 14:57:31.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska o postanowieniu z dnia 14 listopada
2019 r. utrzymującym w mocy postanowienie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Warszawie wyrażające stanowisko, że realizacja
przedsięwzięcia polegającego na: Budowie
cywilnego portu lotniczego w Radomiu na terenie
funkcjonującego lotniska wojskowego Radom-Sadków
przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki
realizacji powyższego przedsięwzięcia
określone w decyzji Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 9 kwietnia
2013 r.

ROSiMK_201119_zawiadomienie_GDOS.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-11-20 14:47:18 | Data modyfikacji: 2019-11-20 15:04:25.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Niemianowice, polegającej na
budowie ciągu pieszo-jezdnego

BGK_201119_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-11-20 14:31:52.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 278/12, 821/21
położonych w miejscowości Małęczyn, gm.
Gózd, polegającej na budowie gazociągu
średniego ciśnienia

BGK_170919_zawiadomienie3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-09-17 15:18:47.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 528/4, 672/2
położonych w miejscowości Małęczyn, gm.
Gózd, polegającej na budowie gazociągu
średniego ciśnienia

BGK_170919_zawiadomienie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-09-17 15:15:49.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 680, 675/2, 682/3,
682/6, 682/1, 681/1 położonych w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd polegającej na budowie
gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 63

BGK_170919_zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-09-17 15:12:53.
Zawiadomienie-obwieszczenie o możliwości
zapoznania się z aktami sprawy, w tym z raportem
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i
jego uzupełnieniami, opiniami i uzgodnieniami
przez strony postępowania w przedmiocie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Rozbudowie fermy drobiu w Kłonowie na działkach
ew. o nr. 137, 170, 171 obręb 0018 Kłonów, gm.
Gózd"

ROSiMK_170919_zawiadomienie_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-09-17 10:54:31.
Zawiadomienie dot. postępwania w sprawie
zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska, wyrażające stanowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na: budowie
cywilnego portu lotniczego w Radomiu na terenie
funkcjonującego lotniska wojskowego
Radom-Sadków.
 ROSiMK_040919_zawiadomienie.pdf.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-09-04 15:07:29.
Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z
dnia 2 września 2019r. o wydanym przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Warszawie postanowienia uzgadnającego warunki
realizacji przedsięwzięcia polegającego
na:"Rozbudowie fermy drobiu w Kłonowie na
działkach ew. o nr 137, 170, 171, obręb 0018
Kłonów, gmina Gózd, pow. radomski, woj.
mazowieckie".
 ROSiMK_030919_zawiadomienie.pdf.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-09-03 12:46:39 | Data modyfikacji: 2019-09-03 12:49:05.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr: 162, 163, 100,
53/2, 54/2, 55/2, 56/2, 57/2, 58/2, 59/2, 60/2,
61/2, 253/2, 264/1, 62/2, 834/2, 833/2, 64/2, 61/8
położonych w miejscowości Małęczyn, gm.
Gózd, polegającej na budowie gazociągu
średniego ciśnienia PE Ø 63 i PE Ø 40

BGK_230819_zawiadomienie3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-23 11:49:14 | Data modyfikacji: 2019-08-23 11:53:23.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr: 287/1, 285/1,
284/26, 284/24 położonych w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd, polegającej na budowie
gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 63 i PE Ø
40

BGK_230819_zawiadomienie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-23 11:47:44.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 213 położonej w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd, polegającej
na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE Ø
63 i PE Ø 40

BGK_230819_zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-23 11:44:04.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego w miejscowościach:
Groszowice, Myśliszewice, Gzowice Folwark,
Klwatka polegającej na przebudowie napowietrznej
linii elektroenergetycznej średniego napięcia
"Gołębiów-Zwoleń" na odcinku od węzła
Klwatka do węzła Myśliszewice

BGK_260719_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-26 10:22:35.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 279/2 położonej w
miejscowości Kuczki-Kolonia, gm. Gózd,
polegającej na budowie telekomunikacyjnego
obiektu budowlanego nr 26838 WRA_GOZD_KUCZKIKOL

BGK_140619_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-17 14:55:34.
Zawiadomienie-obwieszczenie o możliwości
zapoznania się z aktami sprawy w przedmiocie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: "Budowie fermy drobiu w
Kłonowie na działce ew. o nr. 141/1, obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd, pow. radomski, woj.
mazowieckie"

ROŚiMK_170719_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-17 14:40:43.
Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z
dnia 24 czerwca 2019 r. o wydaniu przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Warszawie postanowienia uzgadniającego warunki
realizacji przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce ew. o
nr. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_240619_zawiadomienie_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-06-24 16:03:37.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 711/7, 711/20,
864/6, 751 położonych w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd, polegającej na budowie
gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 63

BGK_300519_zawiadomienie3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-30 09:26:12.
Zawiadomieie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zloklizowanej na działce nr 863/4 położonej w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd, polegającej
na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE Ø
63

BGK_300519_zawiadomienie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-30 09:22:00.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 672/2, 522/15,
510/1, 472/9 położonych w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd, polegającej na budowie
gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 63

BGK_300519_zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-30 09:18:23.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 462/10, 513/2
położonych w miejscowości Małęczyn, gm.
Gózd, polegającej na budowie sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej,
gazowej i telekomunikacyjnej

BGK_240519_zawiadomienie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 09:32:27.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 287/1 położonej w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd, polegającej
na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE
Ø 63

BGK_240519_zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 09:29:04.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 551/4 położonej w
miejscowości Klwatka Królewska, polegającej na
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4
RAD 3317C wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną

BGK_100519_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:36:45.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Rozbudowie Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie
na działce ew. 137, 170, 171 obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie"

ROŚiMK_170419_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:06:44.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie: "Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na
działce o nr. ew. 141/1, obręb 0018 Kłonów,
gmina Gózd, powiat radomski"

ROSiMK_120419_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 15:05:25.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 287/1, 281/16,
281/10 położonych w m. Małęczyn polegającej
na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE Ø
63 i PE Ø 40

BGK_120219_zawiadomienie5.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-12 13:35:50.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach w m. Małęczyn
polegającej na budowie gazociągu średniego
ciśnienia PE Ø 90, PE Ø 63, PE Ø 40

BGK_120219_zawiadomienie4.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-12 13:32:10.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach w m. Małęczyn
polegającej na budowie gazociągu średniego
ciśnienia PE Ø 63 i PE Ø 90

BGK_120219_zawiadomienie3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-12 13:28:40.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w m.
Małęczyn polegającej na budowie gazociągu
średniego ciśnienia PE Ø 40

BGK_120219_zawiadomienie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-12 13:25:07.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowościach: Niemianowice, Klwatka
polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej
niskiego napięcia

BGK_120219_zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-12 13:21:22.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz
przyłączami

BGK_070118_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-01-08 14:36:07 | Data modyfikacji: 2019-02-12 13:17:15.
Data wprowadzenia: 2019-01-08 14:36:07
Data modyfikacji: 2019-02-12 13:17:15
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska