2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 279/2 położonej w
miejscowości Kuczki-Kolonia, gm. Gózd,
polegającej na budowie telekomunikacyjnego
obiektu budowlanego nr 26838 WRA_GOZD_KUCZKIKOL

BGK_140619_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-17 14:55:34.
Zawiadomienie-obwieszczenie o możliwości
zapoznania się z aktami sprawy w przedmiocie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: "Budowie fermy drobiu w
Kłonowie na działce ew. o nr. 141/1, obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd, pow. radomski, woj.
mazowieckie"

ROŚiMK_170719_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-17 14:40:43.
Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z
dnia 24 czerwca 2019 r. o wydaniu przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Warszawie postanowienia uzgadniającego warunki
realizacji przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce ew. o
nr. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_240619_zawiadomienie_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-06-24 16:03:37.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 711/7, 711/20,
864/6, 751 położonych w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd, polegającej na budowie
gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 63

BGK_300519_zawiadomienie3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-30 09:26:12.
Zawiadomieie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zloklizowanej na działce nr 863/4 położonej w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd, polegającej
na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE Ø
63

BGK_300519_zawiadomienie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-30 09:22:00.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 672/2, 522/15,
510/1, 472/9 położonych w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd, polegającej na budowie
gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 63

BGK_300519_zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-30 09:18:23.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 462/10, 513/2
położonych w miejscowości Małęczyn, gm.
Gózd, polegającej na budowie sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej,
gazowej i telekomunikacyjnej

BGK_240519_zawiadomienie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 09:32:27.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 287/1 położonej w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd, polegającej
na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE
Ø 63

BGK_240519_zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 09:29:04.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 551/4 położonej w
miejscowości Klwatka Królewska, polegającej na
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4
RAD 3317C wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną

BGK_100519_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:36:45.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Rozbudowie Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie
na działce ew. 137, 170, 171 obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie"

ROŚiMK_170419_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:06:44.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie: "Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na
działce o nr. ew. 141/1, obręb 0018 Kłonów,
gmina Gózd, powiat radomski"

ROSiMK_120419_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 15:05:25.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 287/1, 281/16,
281/10 położonych w m. Małęczyn polegającej
na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE Ø
63 i PE Ø 40

BGK_120219_zawiadomienie5.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-12 13:35:50.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach w m. Małęczyn
polegającej na budowie gazociągu średniego
ciśnienia PE Ø 90, PE Ø 63, PE Ø 40

BGK_120219_zawiadomienie4.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-12 13:32:10.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach w m. Małęczyn
polegającej na budowie gazociągu średniego
ciśnienia PE Ø 63 i PE Ø 90

BGK_120219_zawiadomienie3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-12 13:28:40.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w m.
Małęczyn polegającej na budowie gazociągu
średniego ciśnienia PE Ø 40

BGK_120219_zawiadomienie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-12 13:25:07.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowościach: Niemianowice, Klwatka
polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej
niskiego napięcia

BGK_120219_zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-12 13:21:22.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz
przyłączami

BGK_070118_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-01-08 14:36:07 | Data modyfikacji: 2019-02-12 13:17:15.
Data wprowadzenia: 2019-01-08 14:36:07
Data modyfikacji: 2019-02-12 13:17:15
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska