Informacja Wójta Gminy Gózd o wydaniu w dniu 3
grudnia 2021 r. decyzji określającej
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej
"PV GÓZD" wraz z infrastrukturą towarzyszącą
oraz stacjami transformatorowymi o mocy do 2 MW z
możliwością podziału na mniejsze elektrownie
na działkach nr 1020, 1021 obręb Gózd, gm.
Gózd

ROŚiMK_031221_informacja2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-12-03 14:46:51.
Informacja Wójta Gminy Gózd o wydaniu w dniu 3
grudnia 2021 r. decyzji określającej
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
"PEF PV 013" o mocy do 1 MW na części działki o
nr. ew. 687, 689 obręb 0012, gm. Gózd

ROŚiMK_031221_informacja_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-12-03 10:33:11.
Informacja Wójta Gminy Gózd o wydaniu w dniu 1
grudnia 2021 r. decyzji określającej
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o
mocy do 1 MW na działce o nr. ew. 88, 89/4 obręb
Klwatka w gm. Gózd

ROŚiMK_031221_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-12-03 10:29:33.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach o nr. 287/1, 294/9
obręb Małęczyn polegającej na budowie sieci
gazowej

BGK_241121_zawiadomienie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-11-24 14:53:29.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w
obrębie Kuczki-Kolonia oraz na działkach
położonych w obrębie Niemianowice polegającej
na budowie kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Kuczki-Kolonia i Niemianowice z
odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków
w Klwatce Królewskiej

BGK_241121_zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-11-24 14:50:15.
Zawiadomienie-obwieszczenie o wyznaczeniu nowego
terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie Elektrowni Słonecznej PV GÓZD wraz z
infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją
transformatorową o mocy do 2 MW z możliwością
podziału na mniejsze elektrownie na działkach nr
1020, 1021, obręb Gózd, gm. Gózd

ROŚiMK_151121_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-11-15 17:41:33.
Zawiadomienie-obwieszczenie o wyznaczeniu nowego
terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania
decyzji o środkowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na
działce o nr. ew. 88, 89/4, obręb Klwatka, gm.
Gózd

ROŚiMK_151121_obwieszczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-11-15 17:37:04.
Zawiadomienie-obwieszczenie o prawie stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
fotowoltaicznej „PEF PV 013” o mocy do 1 MW na
części działki o nr. ewid. 687, 689 obręb
0012, gmina Gózd

ROŚiMK_101121_zawiadomienie_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-11-10 13:50:11.
Zawiadomienie-Obwieszczenie z dnia 13
października 2021 r. o prawie stron do czynnego
udziału w każdym stadium postępowania w
przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Budowa
Elektrowni Słonecznej PV GÓZD wraz z
infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami
transformatorowymi o mocy do 2 MW z możliwością
podziału na mniejsze elektrownie na działkach nr
1020, 1021, obręb Gózd, gm. Gózd

ROŚiMK_131321_zawiadomienie_obwieszczenie_2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-13 14:16:30.
Zawiadomienie-Obwieszczenie z dnia 13
października 2021 r. o prawie stron do czynnego
udziału w każdym stadium postępowania w
przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr.
ew. 88, 89/4, obręb Klwatka w gminie Gózd

ROŚiMK_131021_zawiadomienie_obwieszczenie_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-10-13 14:10:54.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowości Małęczyn
polegającej na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia w m. Małęczyn, ul. Lubelska, ul.
Działkowa, ul. Kościelna, ul. Makowska, ul.
Ziembickiego

BGK_230921_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-09-23 14:23:18.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowości Małęczyn, dz. nr
1/1, 72 gmina Gózd, polegającej na budowie sieci
elektroenergetycznej średniego napięcia oraz
budowie złącza kablowego SN

BGK_200921_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-09-20 14:30:12.
Informacja o wydaniu w dniu 16 września 2021 r.
decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgóra,
gm. Gózd, której inwestorem jest gmina Gózd

ROSiMK_170921_informacja

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-09-17 12:25:38.
Zawiadomienie-obwieszczenie o prawie Stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Budowie
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piskornica,
gm. Gózd"

ROSiMK_230821_zawiadomienie-obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-08-23 16:19:26.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 396/4, 397, 432,
431 położonych w m. Małęczyn, gm. Gózd
polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej
o napięciu znamionowym do 1kV

BGK_180821_Zawiadomienie3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-08-18 10:56:55.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 611 położonej w m.
Gózd, gm. Gózd polegającej na przebudowie linii
kablowej YAKY 4x35mm2 relacji słup 4

BGK_180821_Zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-08-18 10:53:29.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 751, 738, 739,
744, 745 położonych w m. Małęczyn, gm. Gózd
oraz na działce 388/1 położonej w m. Grzmucin,
gm. Gózd polegającej na budowie sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do
1kV

BGK_180821_Zawiadomienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-08-18 10:49:46.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 248/2, 248/4,
248/5, 277/1, 240/2, 240/7, 240/6, 140
położonych w m. Małeczyn, gm. Gózd
polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej
o napięciu znamionowym do 1kV

BGK_180821_Zawiadomienie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-08-18 10:45:38.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w m.
Klwatka, gm. Gózd oraz działkach położonych w
m. Grzmucin, gm. Gózd, polegającej na budowie
sieci wodociągowej PE DN/OD 160 mm

BGK_290721_zawiadomienie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-29 10:58:05.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 4754/1, 754/2,
754/3 położonych w m. Klwatka, gm. Gózd,
polegającej na przekroczeniu rzeki Pacynki
wodociągiem PE DN/OD 160 mm

BGK_290721_zawiadomienie.1pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-29 10:54:11.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Gózd polegającej na budowie
kanalizacji sanitarnej w m. Gózd, Osiedle
Karszówka z odprowadzeniem ścieków do
oczyszczalni ścieków w Goździe

BGK_210721_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-21 11:50:01.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 287/1 położonej w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd, polegającej
na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE
DN 63

BGK_250521_zawiadomienie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-05-25 14:18:22 | Data modyfikacji: 2021-05-25 14:47:14.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 522/9, 522/13,
522/15 położonej w miejscowości Małęczyn, gm.
Gózd, polegającej na budowie sieci gazowej
średniego ciśnienia PE DN 40

BGK_250521_zawiadomienie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-05-25 14:15:08.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 271/4, 287/1,
294/9 położonej w miejscowości Małęczyn, gm.
Gózd polegającej na budowie sieci wodociągowej
i sieci kanalizacji sanitarnej

BGK_250521_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-05-25 14:11:01.
Informacja o wydaniu w dniu 20 maja 2021 r.
decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w
miejscowościach: Kuczki-Kolonia, Niemianowice do
oczyszczalni ścieków w Klwatce

ROŚiMK_200521_informacja2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-05-20 12:50:32.
Informacja o wydaniu w dniu 20 maja 2021 r.
decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w
miejscowościach: Gózd, Kuczki-Kolonia, Kuczki
Wieś, Niemianowice do oczyszczalni ścieków w
Goździe

ROŚiMK_200521_informacja1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-05-20 12:47:09.
Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z
dnia 5 maja 2021 r. o prawie Stron do czynnego
udziału w postępowaniu dotyczącym wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w
miejscowościach: Niemianowice, Kuczki-Kolonia do
oczyszczalni ścieków w Klwatce

ROSiMK_060521_zawiadomienie_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-05-06 12:35:58.
Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z
dnia 5 maja 2021 r. o prawie Stron do czynnego
udziału w postępowaniu dotyczącym wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w
miejscowościach: Gózd, Kuczki-Kolonia, Kuczki
Wieś, Niemianowice do oczyszczalni ścieków w
Goździe

ROSiMK_060521_zawiadomienie_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-05-06 12:33:36.
Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Radomiu o wydaniu w dniu 1 lutago 2021 r. decyzji
znak: SKO.ŚU.4113.38.2047.2020 uchylającej w
całości decyzję Wójta Gminy Gózd z dnia
15.10.2020 r. znak: ROŚiMK.6220.5.2019/2020
określającą środowiskowe uwarunkowania zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Rozbudowie Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie
na działce o nr. ew. 137, 170, 171, obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd, pow. radomski, i orzekającej
o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla
przedmiotowego przedsięwzięcia

SKO_150221_informacja_.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-15 14:59:48.
Informacja dotycząca zbędnych i zużytych
składników rzeczowych majątku ruchomego

UG_080221_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-08 16:48:01 | Data modyfikacji: 2021-02-08 16:50:45.
Zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego
w dniu 21 grudnia 2020 r. decyzji Nr 136/SPEC/2020
o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie
przebudowy lotniska użytku publicznego na wniosek
Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze",
ul.Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa dla
inwestycji pn.: "Rozbudowa Portu Lotniczego
Radom-Sadków (EPRA) w zakresie budowy
samochodowych dróg technicznych i patrolowych,
ogrodzenia oraz świetlnego systemu podejścia
wraz z budową, przebudową i rozbiórką
niezbędnej infrastruktury towarzyszącej oraz
rozbiórką istniejącej zabudowy"

WM_291220_Zawiadomienie.pdf

WM_301120_obwieszczenie_wszczecie_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-02 14:36:55.
Informacja o koszcie pobytu dzieci w Samorządowym
Przedszkolu w Goździe

ZEAS_270121_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-29 10:12:51.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr: 724/1, 672/2
położonych w miejscowości Małęczyn, gm.
Gózd, polegającej na budowie gazociągu
średniego ciśnienia PE DN 63

BGK_210121_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-22 13:26:30.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowościach: Małęczyn,
Kiedrzyn, Klwatka polegającej na budowie sieci
elektroenergetycznej średniego napięcia wraz z
kanalizacją kablową w ramach zadania "PBW
przebudowy i rozbudowy linii 15kV
Gołębiów-Maków Tor-1, odgałęzienie k-k
Klwatka, gm. Gózd. Zadanie 5-RE Radom"

BGK_080121_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-08 10:55:42.
Data wprowadzenia: 2021-01-08 10:55:42
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska