Referat Budownictwa, Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.

Kompetencje i zadania relizowane w Referacie BGK.

 

Do podstawowego zakresu zadań Referatu Budownictwa, Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej należy:

 

 1. Wykonywanie zadań własnych z zakresu planowania przestrzennego zagospodarowania terenu gminy;
 2. Przestrzeganie zgodności zagospodarowania terenu gminy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 3. Przygotowanie i wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 4. Prowadzenie spraw z zakresu rozwoju przestrzennego gminy;
 5. Prowadzenie inwestycji na terenie gminy;
 6. Przygotowanie projektu umów na wykonanie inwestycji;
 7. Prowadzenie kontroli realizowanych inwestycji na terenie gminy;
 8. Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych inwestycji;
 9. Prowadzenie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej;
 10. Prowadzenie spraw w zakresie budownictwa drogowego;
 11. Prowadzenie wykazu dróg gminnych;
 12. Przygotowanie i wydanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym dróg gminnych;
 13. Prowadzenie spraw w zakresie dotyczącym infrastruktury technicznej, kanalizacyjnej i wodociągowej;
 14. Przygotowanie wniosków o dotacje przedmiotowe oraz dofinansowanie planowanych inwestycji;
 15. Opracowanie sprawozdań dla GUS i Urzędu Marszałkowskiego;
 16. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz poleceń Wójta.
 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-26 12:37:26 | Data modyfikacji: 2017-07-26 10:49:15.

Zobacz:
 Referat finansowy .  Referat Budownictwa, Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. .  Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego .  Referat Organizacyjno-Administracyjny .  Urząd Stanu Cywilnego .  Samodzielne stanowiska pracy .  Stanowiska z powołania: Sekretarz i Skarbnik . 
Data wprowadzenia: 2007-05-26 12:37:26
Data modyfikacji: 2017-07-26 10:49:15
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska