Urząd Stanu Cywilnego

Informacja dot. obowiązku wymiany dowodu
osobistego oraz unieważnianiu w systemie
dowodowym.
 USC_090309_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-09 12:19:34 | Data modyfikacji: 2009-03-09 12:24:08.
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego.

 

 1. Prowadzenie jako zadania zlecone spraw związanych z aktami stanu cywilnego;
 2. Prowadzenie spraw zwiazanch z wydawaniem dowodów osobistych;
 3. Prowadzenie spraw zleconych z zakresu ewidencji ludności;
 4. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego;
 5. Prowadzenie skorowidzów aktów urodzenia, małżeństw i zgonów;
 6. Prowadzenie ewidencji ludności;
 7. Prowadzenie karty KOM;
 8. Prowadzenie rejestru wyborców;
 9. Sporządzanie wykazów przedpoborowych i poborowych;
 10. Prowadzenie postępowań administracyjnych;
 11. Prowadzenie archiwum zakładowego;
 12. Prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych;
 13. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz poleceń Wójta.
 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-09-21 13:10:18 | Data modyfikacji: 2017-07-26 10:52:09.

Zobacz:
 Referat finansowy .  Referat Budownictwa, Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. .  Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego .  Referat Organizacyjno-Administracyjny .  Urząd Stanu Cywilnego .  Samodzielne stanowiska pracy .  Stanowiska z powołania: Sekretarz i Skarbnik . 
Data wprowadzenia: 2007-09-21 13:10:18
Data modyfikacji: 2017-07-26 10:52:09
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska