> Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

W Urzędzie prowadzone są rejestry:

  • Rejestr zarządzeń Wójta
  • pełnomocnictw, w tym pełnomocnictw procesowych - przez Kadry
  • umów, zleceń - przez Kadry
  • wniosków i skarg mieszkańców- przez sekretariat Urzędu
  • pieczęci i pieczątek - przez Kadry
 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-26 15:06:08.
Data wprowadzenia: 2007-05-26 15:06:08
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Wójt Gminy
Paweł Dziewit
Kontakt:
Tel: (+48 48) 320-20-97
Fax: (+48 48) 384-04-00
e-mail: gmina@gozd.pl