Kompetencje i zadania realizowane w Referacie
Finansowym.

 

Do podstawowego zakresu zadań Referatu Finansowego należy:

 

 1. Opracowanie projektu budżetu Gminy w zakresie dochodów i wydatków;
 2. Analizowanie wykonania budżetu oraz nadzorowanie jego realizacji;
 3. Opracowanie projektu uchwał Rady Gminy w sprawach zmian w budżecie;
 4. Opracowanie sprawozdań półrocznych i rocznych z wykonania budżetu Gminy;
 5. Prowadzenie księgowości budżetowej podatkowej;
 6. Prowadzenie ewidencji księgowych mienia gminy;
 7. Rozliczanie prowadzonych inwentaryzacji mienia;
 8. Realizowanie funduszu ochrony środowiska, świadczeń socjalnych i innych;
 9. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem lokalnych podatków i opłat;
 10. Sprawowanie nadzoru oraz kontroli finansowo-gospodarczej w jednostkach organizacyjnych poległych gminie;
 11. Prowadzenie rachunkowości wpływów i wydatków budżetowych;
 12. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym;
 13. Sporządzanie list wynagrodzeń i rozliczanie z ZUS;
 14. Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym;
 15. Prowadzenie obsługi kasowej;
 16. Prowadzenie egzekucji w razie nieuregulowania w terminie należności i świadczeń stanowiących dochody gminy;
 17. Prowadzenie kontroli rozliczeń rad sołeckich;
 18. Inne wynikające z przepisów prawa oraz poleceń Wójta.
 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-26 12:34:04 | Data modyfikacji: 2017-07-26 10:47:56.

Zobacz:
 Referat finansowy .  Referat Budownictwa, Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. .  Referat Utrzymania Infrastruktury Technicznej .  Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego .  Referat Organizacyjno-Administracyjny .  Urząd Stanu Cywilnego .  Samodzielne stanowiska pracy .  Stanowiska z powołania: Sekretarz i Skarbnik . 
Data wprowadzenia: 2007-05-26 12:34:04
Data modyfikacji: 2017-07-26 10:47:56
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska