Referat Organizacyjno-Administracyjny

Zadania Referatu Organizacyjno-Administracyjnego.

 

 1. prowadzenie spraw zwiazanych z kancelarią ogólną;
 2. prowadzenie sekretariatu;
 3. prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników urzędu;
 4. prowadzenie spraw związanych z obsługą działalności Rady Gminy i komisji;
 5. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym działaniem oczyszczalni ścieków w Goździe i Klwatce oraz hydroforni w Goździe i Małęczynie;
 6. sprawowanie nadzoru nad usuwaniem awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 7. sprawowanie nadzoru nad konserwatorami oczyszczalni i hydroforni, palaczami, dozorcami oraz pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych i przygotowania zawodowego;
 8. sporządzanie miesięcznych harmonogramów pracy dla podległych pracowników;
 9. sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi remontami bieżącymi;
 10. prowadzenie dokumentacji dotyczącej przychodów i rozchodów  wyposażenia, sprzętu, narzędzi oraz materiałów;
 11. przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej dla powołanych komisji;
 12. zaopatrywanie pracowników urzędu w materiały techniczno biurowe;
 13. zaopatrywanie w odzież ochronną, środki czystości, podstawowe środki medyczne;
 14. wyposażenie w urządzenia technicze i meble biurowe;
 15. prowadzenie spraw poligrafii, łączności telefonicznej i internetowej;
 16. prowadzenie spraw związanych z bieżącymi naprawami i konserwacją sprzętu;
 17. sprawowanie nadzoru nad czystością pomieszczeń;
 18. prowadzenie bieżących remontów budynku;
 19. prowadzenie ewidencji wyposażenia pomieszczeń w budynku;
 20. nadzorowanie pracowników obsługi obiektu;
 21. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz poleceń Wójta.
 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-09-21 12:24:58 | Data modyfikacji: 2007-09-21 13:08:43.

Zobacz:
 Referat finansowy .  Referat Budownictwa, Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. .  Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego .  Referat Organizacyjno-Administracyjny .  Urząd Stanu Cywilnego .  Samodzielne stanowiska pracy .  Stanowiska z powołania: Sekretarz i Skarbnik . 
Data wprowadzenia: 2007-09-21 12:24:58
Data modyfikacji: 2007-09-21 13:08:43
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska