Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
° 2024
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > 2007 strona główna 

2007
Uchwała Nr IV/21/2006 Rady Gminy w Goździe z
dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Gózd na rok 2007.

U_B_IV_21_2006.pdf

U_B_IV_21_2006_Z1_dochody.pdf

U_B_IV_21_2006_Z2_wydatki

U_B_IV_21_2006_Z3_limity_zadania

U_B_IV_21_2006_Z4_przychody_rozchody.pdf

U_B_IV_21_2006_Z5.pdf

U_B_IV_21_2006_Z6.pdf

U_B_IV_21_2006_Z7_dotacje_podmiotowe.pdf

U_B_IV_21_2006_Z8.pdf

U_B_IV_21_2006_Z9.pdf

U_B_IV_21_2006_Z10_prognoza_długu.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-01-23 14:56:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr V/35/2007 Rady Gminy w Goździe z dnia
21.02.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007r.

U_B_V_35_2007.pdf

U_B_V_35_2007_zalacznik1

U_B_V_35_zalacznik2

 
Data wprowadzenia informacji 2007-05-04 10:54:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VI/39/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
30.03.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007r.

U_B_VI_39_2007.pdf

U_B_VI_39_zalacznik1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-05-04 11:09:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/42/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
20.04.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007r.
 U_B_VII_42_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-05-04 11:16:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr VII/43/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
20.04.2007r. w sprawie rozdysponowania nadwyżki
budżetowej.

U_B_VII_43_2007.pdf

U_B_VII_43_2007_zalacznik1.pdf

U_B_VII_43_zalacznik2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-05-04 11:17:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja z wykonania budżetu gminy Gózd za
pierwszy kwartał 2007r.

informacja_250507.pdf

zal1_dochody_250507.pdf

zal2_wydatki_250507.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-05-25 15:20:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Gózd za
drugi kwartał 2007 r.

BG_030907_informacja_budzet.pdf

zal1_dochody_budzet.pdf

zal2_wydatki_budzet.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-09-03 14:02:31, wprowadzający: Irena Serafin
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Gózd za
trzeci kwartał 2007r.

BG_informacja_311007.pdf

zal1_dochody_311007.pdf

zal2_wydatki_311007.pdf

Spawozdanie_kwartalne_Rb_NDS_2007.pdf

Sprawozdanie_kwartalne_Rb_Z_2007.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 16:17:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVIII/92/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2007r.

U_XVIII_92_2007_zmiany_budzet.pdf

zal1_do_U_XVIII_92_2007_dochody.pdf

zal2_do_U_XVIII_92_2007_wydatki.pdf

zal3_do_U_XVIII_92_2007_zadania_inwestycyjne.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-07 11:51:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku